Anda di halaman 1dari 16

RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
1 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
UNIT 1 2.1 Nyanyian Pada akhir pembelajaran, murid -kelestarian alam sekitar
KBAT
KAMI SUKA SAYUR dapat menyanyikan lagu ”Kami
2.1.3 Bernyanyi mengikut tempo. -menilai
Suka Sayur” pada tempo yang
2.1.4 Bernyanyi dengan perubahan tempo. BBM
KEMAHIRAN SENI tepat.
Audio 1-4
MUZIK BT m/s 10
-NYANYIAN
2 1.0 Modul Bahasa Muzik
UNIT 1 1.1 Elemen Muzik Pada akhir pembelajaran, murid EMK
KAMI SUKA SAYUR dapat menyanyi sambil membuat -nilai murni
1.1.1 Mengenal dan membezakan tempo pergerakan kreatf berdasarkan KBAT
ELEMEN SENI MUZIK cepat dan lambat. tempo cepat dan lambat. -mengaplikasi
-TEMPO 1.1.3 Mengaplikasikan pemahaman BBM
berkaitan tempo cepat dan lambat Audio 5-10
menerusi aktiviti muzik. BT m/s 11
3 3.0 Modul Kreativiti Muzik
3.1 Pengkaryaan Muzik EMK
UNIT 1 Pada akhir pembelajaran, murid
-kreativiti dan inovasi
KAMI SUKA SAYUR dapat membunyikan bunyi alat KBAT
3.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi
muzik improvisasi. -mencipta
IDEA MUZIKAL menggunakan bahan improvisasi.
BBM
KREATIF Alat muzik
-BUNYI BT m/s 12-13

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
4 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
-nilai murni
UNIT 2 BERSIH PASTI 2.1 Nyanyian Pada akhir pembelajaran, murid
CANTIK dapat menyanyi lagu ”Riang
2.1.1 Bernyanyi dengan postur yang betul. Bernyanyi” dengan postur dan pic KBAT
KEMAHIRAN SENI yang betul. -mengaplikasi
MUZIK 2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.
-NYANYIAN BBM
Audio 11-13
BT m/s 18-19
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)
5 3.0 Modul Kreativiti Muzik EMK
UNIT 2 BERSIH PASTI 3.1 Pengkaryaan Muzik Pada akhir pembelajaran, murid -kreativiti dan inovasi
CANTIK dapat menepuk corak irama dengan
3.1.2 Mencipta corak irama mudah ikon.
KBAT
IDEA MUZIKAL mengunakan ikon
-mencipta
KREATIF mewakili nilai krocet dan kuaver.
-CIPTAAN BBM
3.1.3 Memainkan hasil ciptaan sendiri. Audio 14-16
BT m/s 18
6 3.0 Modul Kreativiti Muzik EMK
-kreativiti dan inovasi
UNIT 2 BERSIH PASTI 3.1 Pengkaryaan Muzik Pada akhir pembelajaran, murid
CANTIK dapat menepuk corak irama dengan
3.1.2 Mencipta corak irama mudah ikon. KBAT
IDEA MUZIKAL mengunakan ikon
-mencipta
KREATIF mewakili nilai krocet dan kuaver.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021
-CIPTAAN 3.1.3 Memainkan hasil ciptaan sendiri. BBM
Audio 14-16
BT m/s 19

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD


OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN
7 UNIT 3 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
SAYA JUARA Pada akhir pembelajaran, murid -nili murni
dapat menyanyikan lagu ”Sukan
2.1 Nyanyian
KEMAHIRAN SENI Sekolah” dengan pic yang betul. KBAT
MUZIK -mengaplikasi
2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.
-NYANYIAN
BBM
Audio 17-19
BT m/s 26
8 3.0 Modul Kreativiti Muzik
UNIT 3 3.1 Pengkaryaan Muzik Pada akhir pembelajaran, murid
EMK
SAYA JUARA dapat memainkan corak irama
3.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi dengan alat muzik improvisasi. -kreativiti dan inovasi
IDEA MUZIKAL menggunakan bahan improvisasi.
KREATIF 3.1.2 Mencipta corak irama mudah
KBAT
-BUNYI mengunakan ikon mewakili nilai krocet dan
kuaver. -mencipta
3.1.3 Memainkan hasil ciptaan sendiri.
BBM
Audio 17-19
BT m/s 27
9 1.0 Modul Bahasa Muzik EMK
UNIT 3 1.1.1 Elemen Muzik Pada akhir pembelajaran, murid
SAYA JUARA dapat membezakan melodi menaik -nilai murni
1.1.2 Mengenal dan membezakan pergerakan dan menurun.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021
ELEMEN SENI MUZIK melodi bertangga dan melodi mendatar.
-MELODI 1.1.4 Mengaplikasikan pemahaman berkaitan KBAT
pergerakan melodi dalam aktiviti muzik.
-menganalisis

BBM
Audio 20-22
BT m/s 28-29

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
10 UNIT 4 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
PUSING GASING 2.1 Nyanyian Pada akhir pembelajaran, murid -patriotisme
PUSING dapat menyanyikan lagu dengan
2.1.3 Bernyanyi mengikut tempo. tempo yang betul. KBAT
-mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI 2.1.4 Bernyanyi dengan perubahan tempo.
MUZIK
BBM
-NYANYIAN Audio 23-26
BT m/s 34
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 26.03.2021 – 03.04.2021, KUMPULAN B: 27.03.2021 – 04.04.2021)
11 UNIT 4 3.0 Modul Kreativiti Muzik Pada akhir pembelajaran, murid EMK
-kreativiti dan inovasi
PUSING GASING 3.1 Pengkaryaan Muzik dapat membunyikan dan
PUSING membezakan bahan KBAT
3.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi -mengaplikasi
improvisasi.
IDEA MUZIKAL menggunakan bahan improvisasi. BBM
KREATIF
Audio 27-28

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021
-BUNYI BT m/s 35
12 UNIT 4 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
-kreativiti dan inovasi
PUSING GASING 2.2 Permainan Alat Perkusi Pada akhir pembelajaran, murid
PUSING dapat memainkan alat perkusi KBAT
-mengaplikasi
2.2.2 Memainkan alat perkusi mengikut detik secara ensemble.
KEMAHIRAN SENI lagu berdasarkan skor ikon. BBM
MUZIK 2.2.3 Memainkan alat perkusi mengikut corak Audio 27-32, BT m/s 32-33
-PERKUSI irama berdasarkan skor ikon yang mewakili
nilai krocet dan kuaver.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
13 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
-nilai murni
UNIT 5 BERSUKAN 2.2 Permainan Alat Perkusi Pada akhir pembelajaran,
BADAN SIHAT murid dapat memainkan alat KBAT
2.2.1 Memainkan alat perkusi mengikut perkusi dengan tekanan. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI tempo.
MUZIK BBM
-PERKUSI Audio 33-35, BT m/s 42

14 3.0 Modul Kreativiti Muzik EMK


-kreativiti dan inovasi
UNIT 5 BERSUKAN 3.1 Pengkaryaan Muzik Pada akhir pembelajaran,
BADAN SIHAT murid dapat memainkan
3.1.2 Mencipta corak irama mudah ciptaan secara bergilir-gilir
KBAT
IDEA MUZIKAL mengunakan ikon
KREATIF mewakili nilai krocet dan kuaver. -mencipta
-CIPTAAN 3.1.3 Memainkan hasil ciptaan sendiri.

BBM
BT m/s 43
15 4.0 Modul Apresiasi Muzik
Pada akhir pembelajaran, murid EMK
UNIT 5 BERSUKAN
-kreativiti dan inovasi
BADAN SIHAT 4.1 Penghayatan Karya Muzik dapat membuat ulasan tentang
4.1.1 Membuat ulasan terhadap Muzik muzik kompang. KBAT
APRESIASI MUZIK Masyarakat Malaysia yang didengar daripada -mengaplikasi
aspek:
(i) jenis muzik BBM
Audio 36, BT m/s 44-45
(ii) masyarakat yang mengamalkan muzik
tersebut

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021
(iii) fungsi muzik

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
16 Projek Seni Muzik 1 5.0 PROJEK SENI MUZIK Pada akhir projek, murid dapat:- Perancangan
5.1 Persembahan Muzik  menyanyikan lagu-lagu yang telah
dipelajari.
5.1.1 Merancang persembahan  mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran yang dipelajari dalam nyanyian,
muzik.
permainan alat perkusi dan gerakan semasa
persembahan.
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
17 Projek Seni Muzik 1 5.0 PROJEK SENI MUZIK Pada akhir projek, murid dapat:-
5.1 Persembahan Muzik  menyanyikan lagu-lagu yang telah
dipelajari.
5.1.2 Membuat persembahan muzik.  mengaplikasikan pengetahuan dan Persediaan
kemahiran yang dipelajari dalam nyanyian,
5.1.3 Mengamalkan nilai murni dalam
permainan alat perkusi dan gerakan semasa
aktiviti muzik.
persembahan.
18 Projek Seni Muzik 1 5.0 PROJEK SENI MUZIK Pada akhir projek, murid dapat:- Persembahan
5.1 Persembahan Muzik  menyanyikan lagu-lagu yang telah
dipelajari.
5.1.2 Membuat persembahan muzik.  mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran yang dipelajari dalam nyanyian,
5.1.3 Mengamalkan nilai murni dalam
permainan alat perkusi dan gerakan semasa
aktiviti muzik.
persembahan.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(KUMPULAN A: 28.05.2021 – 12.06.2021, KUMPULAN B: 29.05.2021 – 13.06.2021)

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD


MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG PEMBELAJARAN
19 1.0 Modul Bahasa Muzik
UNIT 6 CANTIK 1.1.1 Elemen Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
MENAWAN melakukan aktiviti gerakan mengikut -kreativiti dan inovasi
1.1.4 Mengaplikasikan pemahaman
tempo.
KEMAHIRAN SENI berkaitan pergerakan melodi dalam aktiviti
MUZIK muzik. KBAT
-GERAKAN -menilai

BBM:
Audio 37-43, BT m/s 52-53
20 3.0 MODUL KREATIVITI MUZIK
UNIT 6 CANTIK 3.1 Pengkaryaan Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
menepuk corak irama dengan tepat. -kelestarian global
MENAWAN
3.1.2 Mencipta corak irama mudah
mengunakan ikon mewakili nilai krocet KBAT
IDEA MUZIKAL -menganalisis
dan kuaver.
KREATIF 3.1.3 Memainkan hasil ciptaan sendiri.
-CIPTAAN
BBM
Audio 44-47, BT m/s 54
21 3.0 MODUL KREATIVITI MUZIK
UNIT 6 CANTIK 3.1 Pengkaryaan Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
MENAWAN menepuk corak irama dengan tepat. -kelestarian global
3.1.2 Mencipta corak irama mudah
KBAT

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021
IDEA MUZIKAL mengunakan ikon mewakili nilai krocet -mencipta
KREATIF dan kuaver.
-CIPTAAN 3.1.3 Memainkan hasil ciptaan sendiri.
BBM
Audio 48, BT m/s 55

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD


MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG PEMBELAJARAN
22 UNIT 7 3.0 MODUL KREATIVITI MUZIK EMK -kelestarian alam sekitar
BURUNG KENEK- 3.1 Pengkaryaan Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat
KENEK menghasilkan kesan-kesan bunyi situasi KBAT-mencipta
berdasarkan cerita ”Kisah Seekor Burung
3.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi
IDEA MUZIKAL Belatuk”. BBM
menggunakan bahan improvisasi.
KREATIF Audio 49-56
-BUNYI BT m/s 60
23 UNIT 7 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK -kelestarian alam sekitar
BURUNG KENEK- 2.1 Nyanyian Pada akhir pembelajaran, murid dapat
KENEK menyanyi dengan pic yang betul. KBAT-mencipta
2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.
IDEA MUZIKAL BBM
KREATIF Audio 57, 58, 59
-BUNYI BT m/s 61

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 16.07.2021 - 24.07.2021, KUMPULAN B: 16.07.2021 - 24.07.2021)

24 UNIT 7 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK


BURUNG KENEK- 2.2 Permainan Alat Perkusi Pada akhir pembelajaran, murid dapat -nilai murni
KENEK memainkan alat perkusi untuk iringi lagu.
KBAT-mengaplikasi
2.2.3 Memainkan alat perkusi mengikut
KEMAHIRAN SENI corak irama berdasarkan skor ikon yang BBM
MUZIK mewakili nilai krocet dan kuaver Audio 57, 58, 59
-NYANYIAN BT m/s 62-63

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD


OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN
25 1.0 MODUL BAHASA MUZIK EMK
1.1 Elemen Muzik -bahasa
UNIT 8 Pada akhir pembelajaran, murid
ULI-ULI TEMBIKAR 1.1.3 Mengaplikasikan pemahaman berkaitan tempo dapat menyanyikan lagu dengan KBAT
cepat dan lambat menerusi aktiviti muzik
tempo yang betul. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI
MUZIK 2.0 MODUL KEMAHIRAN MUZIK
-NYANYIAN 2.1 Nyanyian BBM
2.1.3 Bernyanyi mengikut tempo. Audio 67-69
BT m/s 70
26 EMK
2.0 MODUL KEMAHIRAN MUZIK Pada akhir pembelajaran, murid -bahasa
UNIT 8
ULI-ULI TEMBIKAR dapat melakukan pergerakan
2.1 Nyanyian KBAT
mengikuti tempo lagu. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI
2.1.3 Bernyanyi mengikut tempo.
MUZIK
BBM
-NYANYIAN
Audio 70-72
BT m/s 71
27 EMK
UNIT 8 3.0 MODUL KREATIVITI MUZIK Pada akhir pembelajaran, murid -kelestarian alam
ULI-ULI TEMBIKAR sekitar
3.1 Pengkaryaan Muzik dapat memainkan alat perkusi
dengan arahan konduktor. KBAT
IDEA MUZIKAL
3.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan -mengaplikasi
KREATIF
bahan improvisasi.
-BUNYI
BBM
BT m/s 72-73

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021
UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD
MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG PEMBELAJARAN
28 EMK
UNIT 9 JALAN- JALAN 2.0 MODUL KEMAHIRAN MUZIK Pada akhir pembelajaran, murid -kreativiti dan inovasi
KE TAMAN RAMA- dapat menyanyi lagu dengan
KBAT
RAMA 2.1 Nyanyian tempo.
-menganalisis
KEMAHIRAN SENI 2.1.4 Bernyanyi dengan perubahan tempo. BBM
MUZIK
Audio 73-75
-NYANYIAN BT m/s 80
29 EMK
UNIT 9 JALAN- JALAN 2.0 MODUL KEMAHIRAN MUZIK Pada akhir pembelajaran, murid -kreativiti dan inovasi
KE TAMAN RAMA- dapat melakukan pergerakan
KBAT
RAMA 2.3 Bergerak Mengikut Muzik. dengan tempo.
-menganalisis
KEMAHIRAN SENI 2.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan tempo BBM
MUZIK cepat dan lambat
Audio 76-78
-NYANYIAN BT m/s 81
30 4.0 MODUL APRESIASI MUZIK EMK
UNIT 9 JALAN- JALAN Pada akhir pembelajaran, murid -nilai murni
KE TAMAN RAMA- 4.1 Penghayatan Karya Muzik dapat menceritakan tentang
RAMA KBAT
4.1.1 Membuat ulasan terhadap Muzik Masyarakat -menilai
APRESIASI MUZIK Malaysia yang didengar daripada aspek: BBM
(i) jenis muzik tarian singa. Audio 79
(ii) masyarakat yang mengamalkan muzik tersebut BT m/s 82-83
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD
OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN
31 UNIT 10 2.0 MODUL KEMAHIRAN MUZIK EMK
SEGARNYA AIR -nilai murni
Pada akhir pembelajaran,
TERJUN 2.1 Nyanyian murid dapat menyanyikan lagu KBAT
dengan tempo yng betul. -menilai
KEMAHIRAN SENI
2.1.3 Bernyanyi mengikut tempo.
MUZIK
2.1.4 Bernyanyi dengan perubahan tempo. BBM
-NYANYIAN
BT m/s 90-91, Audio 80-83
32 UNIT 10 3.0 MODUL KREATIVITI MUZIK EMK
SEGARNYA AIR -kreativiti dan inovasi
Pada akhir pembelajaran,
TERJUN 3.1 Pengkaryaan Muzik murid dapat memainkan corak KBAT
irama dengan skor ikon.
IDEA MUZIKAL -menilai
3.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi
KREATIF
menggunakan bahan improvisasi.
-BUNYI BBM
BT m/s 92-94
33 4.0 MODUL APRESIASI MUZIK EMK
UNIT 10 -TMK
Pada akhir pembelajaran,
SEGARNYA AIR 4.1 Penghayatan Karya Muzik murid dapat mengenalpasti KBAT
TERJUN alat muzik sompoton. -menganalisis
4.1.1 Membuat ulasan terhadap Muzik Masyarakat
APRESIASI MUZIK Malaysia yang didengar daripada aspek:
(i) jenis muzik BBM
(ii) masyarakat yang mengamalkan muzik tersebut Audio 84-86,BT m/s 95-96

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021

STANDARD KANDUNGAN /
MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
STANDARD PEMBELAJARAN
Projek Seni Muzik 2 5.0 Projek Seni Muzik
Pada akhir pembelajaran, murid-murid
34 5.1 Persembahan Murid akan dapat membuat perancangan projek
5.1.1 Merancang persembahan muzik. seni muzik bersama guru dan rakan-rakan.

Projek Seni Muzik 2 5.0 Projek Seni Muzik


Pada akhir pembelajaran, murid-murid
35 5.1 Persembahan Murid akan dapat membuat perancangan projek
5.1.1 Merancang persembahan muzik. seni muzik bersama guru dan rakan-rakan.

Projek Seni Muzik 2 5.0 Projek Seni Muzik


Pada akhir pembelajaran, murid-murid
36 5.1.2 Membuat persembahan muzik. akan dapat membuat persediaann projek
5.1.3 Mengamalkan nilai murni dalam seni muzik bersama guru dan rakan-rakan.
aktiviti muzik.
Projek Seni Muzik 2 5.0 Projek Seni Muzik
Pada akhir pembelajaran, murid-murid
37 5.1.2 Membuat persembahan muzik. akan dapat membuat persediaann projek
5.1.3 Mengamalkan nilai murni dalam seni muzik bersama guru dan rakan-rakan.
aktiviti muzik.
CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 2021

STANDARD KANDUNGAN /
MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
STANDARD PEMBELAJARAN
Projek Seni Muzik 2 5.0 Projek Seni Muzik
Pada akhir pembelajaran, murid-murid
5.1.2 Membuat persembahan akan dapat membuat perasembahan
38
muzik. projek seni muzik bersama guru dan
5.1.3 Mengamalkan nilai murni rakan-rakan.
dalam aktiviti muzik.
39-40 MINGGU PENTAKSIRAN

41-42 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)
*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT KREATIVITI GURU

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 0174991336

FREE RPT & DSKP :


https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com