Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
1 UNIT 1 : TUT TUT 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, murid EMK
KERETA API 2.1 Nyanyian dapat menyanyi lagu ”Tut Tut Kereta Bahasa
Api” pada pic yang tepat dengan KBAT :
TARIK DAN HEMBUS/ Mengaplikasi
2.1.1 Bernyanyi dengan teknik pernafasan teknik pernafasan dan pic yang
IKUT TEMPO yang betul. betul.
2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. BBM
Audio 1-7, Skor lagu
BT m/s 10-11
2 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
UNIT 1 : TUT TUT Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan Inovasi
KERETA API 2.2 Permainan Alat Perkusi dapat memainkan alat perkusi KBAT
mengikut tempo. Mengaplikasi
TARIK DAN HEMBUS/ 2.2.1 Memainkan alat perkusi mengikut
IKUT TEMPO tempo. BBM
Audio 5,8, BT m/s 12
3 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
UNIT 1 : TUT TUT Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan inovasi
2.3 Bergerak Mengikut Muzik KBAT
KERETA API dapat membuat pergerakan Mengaplikasi
berdasarkan tempo.
BERGERAK IKUT 2.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan
tempo. BBM
TEMPO
Audio 8, BT m/s 13

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD


MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG PEMBELAJARAN
4 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
Bahasa, Nilai murni
UNIT 2 : MALAYSIA Pada akhir pembelajaran, murid
KITA 2.1 Nyanyian dapat menyanyi dengan pic yang KBAT
betul dan mengikut tempo. Mengaplikasi
2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.
KITA SATU 2.1.3 Bernyanyi mengikut tempo. BBM
KELUARGA / AJUK Audio 9-14
SAYA BT m/s 18-19
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)
5 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
UNIT 2 : MALAYSIA Nilai murni
Pada akhir pembelajaran, murid
KITA 2.3 Bergerak Mengikut Muzik dapat membuat pergerakan KBAT
berdasarkan corak irama dari muzik Mengaplikasi
2.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan didengar.
KITA SATU corak irama dari muzik yang didengar. BBM
KELUARGA / Audio 15-17
PERGERAKAN BT m/s 20
6 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
Nilai murni
UNIT 2 : MALAYSIA Pada akhir pembelajaran, murid
KITA 2.3 Bergerak Mengikut Muzik dapat membuat pergerakan KBAT
berdasarkan corak irama dari muzik Mengaplikasi
2.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan didengar.
KITA SATU corak irama dari muzik yang didengar. BBM
KELUARGA / Audio 15-17
PERGERAKAN BT m/s 20

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 2


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 3


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD


OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN
7 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
UNIT 3 : 2.2 Permainan Alat Perkusi Pada akhir pembelajaran, murid
ANEKA CAPAN dapat memainkan alat perkusi Keusahawanan
2.2.2 Memainkan alat perkusi mengikut corak mengikut corak irama KBAT
TEPUK AMAI—AMAI irama berdasarkan skor ikon yang mewakili berdasarkan skor ikon yang
nilai not mewakili nilai not. Mengaplikasi

BBM
Audio 21-23
BT m/s 26
8 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
UNIT 3 : 2.2 Permainan Alat Perkusi Pada akhir pembelajaran, murid
ANEKA CAPAN dapat memainkan alat perkusi Keusahawanan
2.2.2 Memainkan alat perkusi mengikut corak mengikut corak irama KBAT
TEPUK AMAI—AMAI irama berdasarkan skor ikon yang mewakili berdasarkan skor ikon yang
nilai not mewakili nilai not. Mengaplikasi

BBM
Audio 21-23
BT m/s 27
9 3.0 Modul Kreativiti Muzik EMK
Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan inovasi
UNIT 3 : 3.1 Pengkaryaan Muzik KBAT
ANEKA CAPAN dapat mempersembahkan hasil Mencipta
3.1.2Mencipta corak irama muDah ciptaan.
PUTAR—PUTAR RODA mengunakan ikon mewakili nilai not semibref, BBM
CIPTAAN minim, krocet Audio 24-25
3.1.3 Mempersembahkan hasil ciptaan BT m/s 28-29

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 4


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

STANDARD KANDUNGAN / STANDARD


MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
PEMBELAJARAN
10 1.0 Modul Bahasa Muzik EMK
UNIT 4 : SERANGGA 1.1.1 Elemen Muzik Pada akhir pembelajaran, murid Kelestarian AlamSekitar
COMEL dapat mengenal pasti dan KBAT
1.1.1 Mengenal dan membezakan tekstur tebal membezakan tekstur nipis dan Menganalisis, Mengaplikasi
TEKSTUR MUZIK dan nipis.
tebal serta menyanyikan lagu
1.1.2 Mengaplikasikan pemahaman tekstur tebal BBM
”Serangga” pada pic yang tepat. Audio 30-38
dan nipis dalam aktiviti muzik.
BT m/s 36-37
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 26.03.2021 – 03.04.2021, KUMPULAN B: 27.03.2021 – 04.04.2021)
11 3.0 Modul Kreativiti Muzik EMK
UNIT 4 : SERANGGA Pada akhir pembelajaran, murid Kelestarian AlamSekitar
COMEL 3.1 Pengkaryaan Muzik dapat memainkan ciptaan secara KBAT
bergilir-gilir Menilai
GIGIH SI LABAH-LABAH 3.1.1 Menghasilkan kesan bunyi untuk mengiringi
persembahan. BBM
3.1.3 Mempersembahkan hasil ciptaan. Audio 36-38
BT m/s 38
12 4.0 Modul Apresiasi Muzik
UNIT 4 : SERANGGA Pada akhir pembelajaran, murid EMK
COMEL 4.1 Penghayatan Karya Muzik dapat membuat ulasan terhadap Kelestarian alam sekitar
muzik popular yang didengari.
MUZIK JAZ 4.1.1 Membuat ulasan terhadap Muzik Popular KBAT
Menilai
yang didengar daripada aspek:
(i) jenis muzik.
BBM
(ii) nama penyanyi atau kumpulan
Muzik Jaz
BT m/s 39

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 5


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
13 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
Patriotisme
UNIT 5 : PAHLAWAN Pada akhir pembelajaran, murid
KECIL 2.1 Nyanyian dapat menyanyikan lagu pada KBAT
2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. pic yang tepat. Mengaplikasi
PEMANASAN SUARA /
BBM
PARANG ILANG 2.3 Bergerak Mengikut Muzik Audio 41-45
2.3.3 Merancang pergerakan berdasarkan BT m/s 44-45
muzik yang didengar: (ii) tempo.
14 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
Patriotisme
UNIT 5 : PAHLAWAN Pada akhir pembelajaran, murid
KECIL 2.1 Nyanyian dapat menyanyikan lagu KBAT
2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. ”Parang Ilang” pada pic yang Mengaplikasi
PEMANASAN SUARA / tepat dan melakukan
BBM
PARANG ILANG 2.3 Bergerak Mengikut Muzik pergerakan kreatif berdasarkan Audio 41-45
2.3.3 Merancang pergerakan berdasarkan lagu. BT m/s 44-45
muzik yang didengar: (ii) tempo.
15 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
Patriotisme
UNIT 5 : PAHLAWAN 2.3 Bergerak Mengikut Muzik Pada akhir pembelajaran, murid
KECIL dapat merancang pergerakan KBAT
2.3.3 Merancang pergerakan berdasarkan berdasarkan muzik yang Mengaplikasi
GERAK IRAMA muzik yang didengar: didengar.
BBM
(i) corak irama lagu. Audio 46-47
BT m/s 46-47

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 6


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
16 Projek Seni Muzik 1 5.0 PROJEK SENI MUZIK Pada akhir projek, murid dapat:- Perancangan
5.1 Persembahan Muzik  menyanyikan lagu-lagu yang telah
dipelajari.
5.1.1 Merancang persembahan  mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran yang dipelajari dalam nyanyian,
muzik.
permainan alat perkusi dan gerakan semasa
persembahan.
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
17 Projek Seni Muzik 1 5.0 PROJEK SENI MUZIK Pada akhir projek, murid dapat:-
5.1 Persembahan Muzik  menyanyikan lagu-lagu yang telah
dipelajari.
5.1.2 Membuat persembahan muzik.  mengaplikasikan pengetahuan dan Persediaan
kemahiran yang dipelajari dalam nyanyian,
5.1.3 Mengamalkan nilai murni dalam
permainan alat perkusi dan gerakan semasa
aktiviti muzik.
persembahan.
18 Projek Seni Muzik 1 5.0 PROJEK SENI MUZIK Pada akhir projek, murid dapat:- Persembahan
5.1 Persembahan Muzik  menyanyikan lagu-lagu yang telah
dipelajari.
5.1.2 Membuat persembahan muzik.  mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran yang dipelajari dalam nyanyian,
5.1.3 Mengamalkan nilai murni dalam
permainan alat perkusi dan gerakan semasa
aktiviti muzik.
persembahan.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(KUMPULAN A: 28.05.2021 – 12.06.2021, KUMPULAN B: 29.05.2021 – 13.06.2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 7


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
19 1.0 Modul Bahasa Muzik EMK
UNIT 6 : 1.2 Notasi Muzik Pada akhir pembelajaran, Bahasa
BELON UDARA TINGGI DI 1.2.1 Membaca not pada baluk: murid dapat memainkan
LANGIT (i) not G, A dan B.
rekoder mengikut tempo KBAT
dengan ton yang baik.
KENALI REKODER Mengaplikasi

2.0 Modul Kemahiran Muzik


BBM:
2.4 Rekoder Audio 48-49
2.4.1 Mengenal dan memahami: BT m/s 54-55
(i) bahagian rekoder.
(iii) penjarian asas rekoder.

2.4.2 Memainkan rekoder mengikut tempo dengan ton


yang baik:
(i) dengan penjarian not B, A dan G.
(ii) menggunakan jenis not semibref, minim, krocet
20-21 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
UNIT 6 : 2.4 Rekoder Pada akhir pembelajaran, Bahasa
BELON UDARA TINGGI DI 2.4.2 Memainkan rekoder mengikut tempo dengan ton murid dapat memainkan
LANGIT yang baik: rekoder mengikut tempo KBAT
(i) dengan penjarian not B, A dan G. dengan ton yang baik.
(ii) menggunakan jenis not semibref, minim, krocet Mengaplikasi
KENALI REKODER
(iii) pernafasan yang betul.
(iv) perlidahan yang betul. BBM:
(v) Embouchure yang betul. Audio 50-53
(vi) postur yang betul BT m/s 56-57

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 8


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

STANDARD KANDUNGAN / STANDARD


MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
PEMBELAJARAN
22 2.0 Modul Kemahiran Muzik
Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK

UNIT 7 : OH , 2.1 Nyanyian menyanyi dengan pic yang betul. Kelestarian alam
sekitar
BERWARNA - WARNI 2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. KBAT
Mencipta
AJUK SAYA
BBM
Audio 54-57
BT m/s 63
23 3.0 Modul Kreativiti Muzik
Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
UNIT 7 : 3.1 Pengkaryaan Muzik mencipta corak irama mudah
Kreativiti dan Inovasi
mengunakan ikon.
IRAMA BINGO 3.1.2 Mencipta corak irama mudah KBAT
Mencipta
mengunakan ikon mewakili nilai not
semibref, minim, krocet BBM
Audio 58
BT m/s 64-65
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 16.07.2021 - 24.07.2021, KUMPULAN B: 16.07.2021 - 24.07.2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 9


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

STANDARD KANDUNGAN / STANDARD


MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
PEMBELAJARAN
24 1.0 Modul Bahasa Muzik EMK
1.2 Notasi Muzik Pada akhir pembelajaran, murid Nilai murni
UNIT 8 : 1.2.2 Mengaplikasikan pen- getahuan notasi muzik dapat memainkan rekoder dengan
KBAT
CANTIK BERCAHAYA dalam aktiviti permainan rekoder. mengaplikasikan pembacaan skor
Mengaplikasi
muzik.
SAYANGI REKODER 2.0 Modul Kemahiran Muzik
2.4 Rekoder BBM
2.4.1 Mengenal dan memahami: Audio 59-63
(ii) cara menjaga rekoder. BT m/s 70-71
25 EMK
2.0 MODUL KEMAHIRAN MUZIK Nilai murni
Pada akhir pembelajaran, murid
Kreativiti dan Inovasi
UNIT 8 : 2.2 Permainan Alat Perkusi dapat mencipta corak irama mudah
CANTIK BERCAHAYA menggunakan ikon mewakili nilai KBAT
2.2.2 Memainkan alat perkusi mengikut corak
not semibref, minim, krocet. Mencipta
PERKUSI GUBAHANKU / irama berdasarkan skor ikon yang mewakili nilai
SELAMAT MALAM not semibref, minim,krocet
BBM
Audio 61-63
BT m/s 72-73
26 EMK
3.0 MODUL KREATIVITI MUZIK Nilai murni
Pada akhir pembelajaran, murid
Kreativiti dan Inovasi
3.1 Pengkaryaan Muzik dapat mencipta corak irama mudah
UNIT 8 :
CANTIK BERCAHAYA menggunakan ikon mewakili nilai KBAT
3.1.2 Mencipta corak irama mudah menggunakan
not semibref, minim, krocet. Mencipta
ikon mewakili nilai not semibref, minim, krocet
PERKUSI GUBAHANKU /
3.1.3 Mempersembahkan hasil ciptaan.
SELAMAT MALAM
BBM
Audio 61-63
BT m/s 72-73

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 10


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 11


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

STANDARD KANDUNGAN / STANDARD


MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
PEMBELAJARAN
27 EMK
2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat Nilai murni
UNIT 9 : BONEKA MENARI 2.1 Nyanyian menyanyi lagu dengan pic yang betul.
MENCUIT HATI KBAT
2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.
NYANYI SEPERTI AKU 2.1.3 Bernyanyi mengikut tempo Mencpta
/ BONEKA
BBM
BT m/s 80
Audio 69-70
28 EMK
Pada akhir pembelajaran, murid dapat Nilai murni
UNIT 9 : BONEKA MENARI 2.0 Modul Kemahiran Muzik menyanyi lagu dengan pic yang betul.
MENCUIT HATI 2.1 Nyanyian KBAT

NYANYI SEPERTI AKU 2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. Mengaplikasi
/ BONEKA 2.1.3 Bernyanyi mengikut tempo
BBM
BT m/s 80-81
Audio 65-68
29 EMK
3.0 MODUL KREATIVITI MUZIK Pada akhir pembelajaran, murid dapat Nilai murni
3.1 Pengkaryaan Muzik mempersembahkan hasil ciptaan.
UNIT 9 : KBAT
TAMAK SELALU RUGI 3.1.1 Menghasilkan kesan bunyi untuk
mengiringi persembahan. Mencpta
3.1.2 Mempersembahkan hasil ciptaan
BBM
BT m/s 82-83
Audio 69-70

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 12


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 13


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021
MINGGU STANDARD KANDUNGAN / STANDARD
UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN
30 4.0 MODUL APRESIASI MUZIK EMK
Nilai murni
UNIT 9 : 4.1 Penghayatan Karya Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat
Kreativiti dan Inovasi
PENGHAYATAN KARYA merancang persembahan muzik.
MUZIK 4.1.1 Membuat ulasan terhadap Muzik KBAT
Popular yang didengar daripada aspek: Menilai
(i) jenis muzik
(ii) masyarakat yang mengamalkan BBM
muzik tersebut BT m/s 84-85
Rakaman persembahan.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)
31 2.0 Modul Kemahiran Muzik EMK
Bahasa
Pada akhir pembelajaran, murid dapat
UNIT 10 : 2.1 Nyanyian menyanyikan lagu dengan pic yang KBAT
ANYAMAN BERZAMAN 2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. betul. Mengaplikasi

2.3 Bergerak Mengikut Muzik BBM


2.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan BT m/s 92-93, Audio 71-74
CIK KECIK KEBOM tempo.
32 3.0 MODUL KREATIVITI MUZIK EMK
Nilai murni
Pada akhir pembelajaran, murid dapat
Kreativiti dan Inovasi
UNIT 10 : 3.1 Pengkaryaan Muzik memainkan corak irama dengan skor
PERMAINAN BUAH 3.1.2 Mencipta corak irama mudah ikon. KBAT
LAZAT mengunakan ikon mewakili nilai not
Mencipta
semibref, minim, krocet.
BBM
BT m/s 94-95, Audio 75.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 14


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD


MINGGU OBJEKTIF CATATAN
BIDANG PEMBELAJARAN
33 4.0 MODUL APRESIASI MUZIK
4.1 Penghayatan Karya Muzik EMK
Pada akhir pembelajaran, murid Bahasa
UNIT 10 : dapat membuat ulasan terhadap
MUZIK ROCK 4.1.1 Membuat ulasan terhadap Muzik muzik popular yang didengar. KBAT
Popular yang didengar daripada aspek: Menganalisis
(i) jenis muzik
(ii) masyarakat yang mengamalkan muzik
tersebut
BBM
Muzik Rock
BT m/s 96
Projek Seni Muzik 2 5.0 Projek Seni Muzik
Pada akhir pembelajaran, murid-
5.1 Persembahan Murid murid akan dapat membuat
34-35
5.1.1 Merancang persembahan muzik. perancangan projek seni muzik
bersama guru dan rakan-rakan.

Projek Seni Muzik 2 5.0 Projek Seni Muzik


Pada akhir pembelajaran, murid-
5.1.2 Membuat persembahan muzik. murid akan dapat membuat
36-37 5.1.3 Mengamalkan nilai murni dalam persediaann projek seni muzik
aktiviti muzik. bersama guru dan rakan-rakan.

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 15


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 2021

MINGGU STANDARD KANDUNGAN / STANDARD


UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN
Projek Seni Muzik 2 5.0 Projek Seni Muzik
Pada akhir pembelajaran, murid-murid
38 5.1.2 Membuat persembahan muzik. akan dapat membuat perasembahan
5.1.3 Mengamalkan nilai murni dalam projek seni muzik bersama guru dan
aktiviti muzik. rakan-rakan.

39-40 MINGGU PENTAKSIRAN

41-42 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)
*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT KREATIVITI GURU

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 0174991336

FREE RPT & DSKP:


https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 16