Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

UNIT 1 : Kbat-Mengaplikasi
1 Alat muzik Improvisasi MODUL 1 : PENGALAMAN 1.1.1.Bernyanyi dengan pic yang
MUZIKAL betul. Nilai-Kerja sama
Skor Ensembel
1.1 Menyanyikan lagu EMK-Kreativiti/Inovasi
1.1.7 Mengamalkan nilai murni
LAGU: BUAH daripada pelbagai repertoir. semasa aktiviti bernyanyi.
BBM – BT m/s 2 - 5
TEMPATAN
Audio 01

UNIT 1 : Kbat-Mengaplikasi
2 Alat muzik Improvisasi MODUL 1 : PENGALAMAN 1.1.1.Bernyanyi dengan pic yang
MUZIKAL betul. Nilai-Kerja sama
Nyanyian – Pic
1.1 Menyanyikan lagu EMK-Kreativiti/Inovasi
1.1.7 Mengamalkan nilai murni
LAGU: BUAH daripada pelbagai repertoir. semasa aktiviti bernyanyi.
BBM – BT m/s 6 – 7
TEMPATAN
Audio 02 – 06, 07 - 09
UNIT 1 : Kbat-Mengaplikasi
3 Alat muzik Improvisasi MODUL 1 : PENGALAMAN 1.2.1 Memainkan corak irama
MUZIKAL berdasarkan skor Nilai-Kerjasama
Corak Irama - meter 2 3 4
1.2 Memainkan alat perkusi EMK-Kreativiti/Inovasi
4 4 4
LAGU: BUAH
BBM – BT m/s 8-9
TEMPATAN 1.2.2 Memainkan alat perkusi dalam
Audio 10 - 15
pelbagai tempo .

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

4 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan Kbat-Mengaplikasi


UNIT 1 :
muzik yang didengar.
Alat muzik Improvisasi MODUL 1 : PENGALAMAN
- bentuk muzik Nilai-Kesyukuran
MUZIKAL
- harmoni
Muzik dengan Pergerakan
- tekstur EMK-Kreativiti dan Inovasi
- Bentuk ABA 1.3 Bergerak mengikut
muzik.
1.3.2 Mengamalkan nilai murni semasa BBM - Audio 16 - 17
aktiviti bergerak mengikut muzik. BT m/s 10 - 11
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)
5 UNIT 1 : 1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, G, Kbat-Mengaplikasi
Alat muzik Improvisasi A, B, C’ dan D’ dengan ton yang baik.
MODUL 1 : PENGALAMAN - memainkan not
Nilai-Berdisiplin
MUZIKAL - penjarian not C, D, E, F, G, A, B, C’ dan D’
Rekoder- Melodi Kaunter
1.4 Memainkan rekoder 1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. EMK-Kreativiti dan Inovasi
LAGU: BUAH TEMPATAN
secara ensembel - memainkan frasa lagu
- memainkan melodi kaunter BBM - Audio 18 - 22
- memainkan melodi BT m/s 12 - 13
6 MODUL 4 : MEMBACA DAN MENULIS 4.1.1 Menulis simbol dan istilah.
NOTASI MUZIK - slur Kbat-Menganalisis
UNIT 1 : - tie
Alat muzik Improvisasi 4.1 Membaca dan menulis notasi - common time Nilai-Berdisiplin
muzik - fermata
Apakah Simbol Muzik Itu? EMK- Kreativiti dan Inovasi
MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL 1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, G, A, B, C’ dan
LAGU : CERITAKU D’ dengan ton yang baik. BBM - Audio 23 – 26, 27
1.4 Memainkan rekoder secara - penjarian not C, D, E, F, G, A, B, C’ dan D’ BT m/s 14-15
ensembel

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 2


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021
UNIT / TAJUK/
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
7 UNIT 1 : 4.1.2 Menama dan menulis not C Kbat-Menganalisis
MODUL 4 :
Alat muzik Improvisasi tengah, D, E, F, G, A, B, C’ dan D’
MEMBACA DAN MENULIS
pada baluk. Nilai- Berdisiplin
NOTASI MUZIK
Not C Tengah dan Not D
- Semibrif EMK-Kreativiti dan Inovasi
4.1 Membaca dan
- Minim
menulis notasi muzik
- Krocet BBM - BT m/s 16 – 17
- Kuaver RODA MUZIK – UTAMA, KECIL
8 Kbat-Mengaplikasi
UNIT 2 MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL 1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan suara. Nilai-Keberanian
PETA BUNYI
Skor Ensembel 1.1 Menyanyikan lagu 1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa EMK-Kreativiti dan Inovasi
daripada pelbagai repertoir. aktiviti bernyanyi.
LAGU: Hilang Duka BBM - BT m/s 20-23
Hidup Ceria Audio 28

9 UNIT 2
Kbat-Mengaplikasi
PETA BUNYI MODUL 1 : PENGALAMAN 1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan
Nilai-Keberanian
MUZIKAL suara.
Skor Ensembel
EMK-Kreativiti dan Inovasi
1.1 Menyanyikan lagu 1.1.7 Mengamalkan nilai murni
LAGU: Hilang Duka daripada pelbagai semasa aktiviti bernyanyi.
BBM - BT m/s 24-25
Hidup Ceria repertoir.
Audio 29 - 33

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 3


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


10 UNIT 2 MODUL 4 : 4.1.4 Menulis meter. Kbat-Mengaplikasi
MEMBACA DAN MENULIS - menulis angka atas dan angka
PETA BUNYI NOTASI MUZIK bawah bagi meter Nilai- Berdisiplin
2 3 4
Meter 4.1 Membaca dan 4 4 4 EMK- Kreativiti dan Inovasi
menulis notasi muzik
BBM - Audio 34 – 37, BT m/s 26
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 26.03.2021 – 03.04.2021, KUMPULAN B: 27.03.2021 – 04.04.2021)
11 UNIT 2 1.2.1 Memainkan corak irama Kbat-Mengaplikasi
MODUL 1 : PENGALAMAN berdasarkan skor
PETA BUNYI MUZIKAL - meter 2 3 4 Nilai- Kerjasama
4 4 4
Alat Perkusi- Corak 1.2 Memainkan alat perkusi EMK- Kreativiti dan Inovasi
Irama
BBM - Audio 44, BT m/s 27-29
12 2.1.1 Menghasilkan pelbagai kesan Kbat- Mencipta
UNIT 2 MODUL 2 : PENGHASILAN bunyi untuk mengiringi
MUZIK persembahan. Nilai- Keberanian
PETA BUNYI
2.1 Menghasilkan idea EMK- Kreativiti dan Inovasi
Roda perkusi muzikal kreatif.
BBM - Audio 45, BT m/s 30 - 31
BBM Roda perkusi – perkusi mulut

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 4


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021
UNIT / TAJUK/
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
13 UNIT 2 Kbat-Mengaplikasi
MODUL 1 : PENGALAMAN
PETA BUNYI 1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, G, Nilai- Berdikari
MUZIKAL
A, B, C’ dan D’ dengan ton yang
baik. EMK- Kreativiti dan Inovasi
RECODER – Not C dan D 1.4 Memainkan rekoder
secara ensembel BBM - Audio 46 – 49 , 50 - 51
LAGU: JARIKU MENARI BT m/s 32 – 33
14 Kbat-Mengaplikasi
UNIT 2
4.0 MODUL APRESIASI Nilai- Kerajinan, Keberanian
PETA BUNYI MUZIK
4.1.3 Menulis nilai not dan tanda
EMK- Keusahawanan
rehat.
Nilai Not dan tanda 4.1 Penghayatan Karya
Rehat Muzik BBM - Buku teks ms 34-35
BBM PERMAINAN KENALI SAYA dan
PERMAINAN DAM NOTASI
15
1.2.1 Memainkan corak irama Kbat-Menganalisis
MODUL 1 : PENGALAMAN
UNIT 3: berdasarkan skor
MUZIKAL Nilai- Berdikari
ALAT MUZIK DUNIA - meter 2 3 4
4 4 4 EMK- Keusahawanan
1.2 Memainkan alat
Skor ensembel
perkusi
1.2.2 Memainkan alat perkusi BBM - Audio 52, BT m/s 38 – 41
LAGU: KAWAN BARU dalam pelbagai tempo . Audio 53 – 58, BT m/s 42 - 43

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN


Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021
BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
16 UNIT 3: MODUL 1 : PENGALAMAN 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik Kbat- Mencipta
ALAT MUZIK DUNIA MUZIKAL yang didengar.
Nilai- Keberanian
- bentuk muzik
Skor ensembel 1.3 Bergerak mengikut EMK- Kreativiti dan Inovasi
- harmoni
muzik. - tekstur
BERGERAK MENGIKUT BBM - Audio 59,
TEKSTUR LAGU BT m/s 44 - 45
1.3.2 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti
bergerak mengikut muzik.
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
17 UNIT 3: MODUL 1 : PENGALAMAN 1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, G, A, B, C’ dan Kbat- Mengaplikasi
ALAT MUZIK DUNIA MUZIKAL D’ dengan ton yang baik.
Nilai- Hemah tinggi
Recoder - Pelbagai 1.4 Memainkan rekoder 1.4.3 Memainkan rekoder dalam
pelbagai tempo. EMK- Keusahawanan
Tempo Not C, D, E, secara ensembel
F, G, A , B, C’, D’ BBM - Audio 60-65,
BT m/s 46-47
18 UNIT 3: MODUL 1 : PENGALAMAN 1.4.2 Memainkan rekoder Kbat- Mengaplikasi
ALAT MUZIK DUNIA MUZIKAL berdasarkan skor.
- memainkan frasa lagu Nilai- Kerjasama

Recoder - Frasa 1.4 Memainkan rekoder - memainkan melodi kaunter


EMK- Kreativiti dan Inovasi
secara ensembel - memainkan melodi
BBM - Audio 66-68,
BT m/s 48

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(KUMPULAN A: 28.05.2021 – 12.06.2021, KUMPULAN B: 29.05.2021 – 13.06.2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 6


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

19 UNIT 3: Kbat-Mengaplikasi
ALAT MUZIK DUNIA MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL Nilai- Kerjasama
Nyanyian – Dua Suara 1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan
1.1 Menyanyikan lagu suara. EMK- Kreativiti dan Inovasi
LAGU: HILANG DUKA daripada pelbagai
repertoir. BBM - Audio 69 – 73,
HIDUP CERIA
BT m/s 49 - 51
20 Kbat-Mengaplikasi
UNIT 3: MODUL 1 : PENGALAMAN 1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi ,
ALAT MUZIK DUNIA MUZIKAL fa , so, la, ti, do’. Nilai- Hemah Tinggi

1.1 Menyanyikan lagu EMK- Kreativiti dan Inovasi


Nyanyian – Solfa ti - menyanyikan solfa dalam
dan do’ daripada pelbagai pelbagai
repertoir. BBM - Audio 74 – 78,
corak irama
BT m/s 52-53
LAGU:Fotosintesis
21 MODUL 3 : APRESIASI MUZIK 3.1.1 Memberi pendapat tentang Kbat-Mengaplikasi
UNIT 3: muzik yang didengar atau
ALAT MUZIK DUNIA 3.1 Menghayati muzik daripada ditonton menggunakan Nilai- Hemah Tinggi
pelbagai repertoir. terminologi muzik secara
EMK- Kreativiti dan Inovasi
Menghayati Muzik – Contoh: berpandu.
Nobat dan Gamelan - Muzik Popular Ciri muzik:
BBM - Audio 74 – 78,
- Muzik Tradisional Malaysia - Alat Muzik
BT m/s 54-55
- Muzik Klasik Barat (contoh: alat bertali, alat muzik
- Muzik Asia tiupan, alat perkusi)
- Cara Persembahan

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 7


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

22 Kbat-Mengaplikasi
UNIT 4:
RENTAK DAN IRAMA MODUL 1 : PENGALAMAN
Nilai-Hemah tinggi
MUZIKAL
Skor Ensembel 1.4.3 Memainkan rekoder dalam
pelbagai tempo. EMK-Kreativiti dan Inovasi
1.4 Memainkan rekoder
LAGU: BURUNG KAKAK secara ensembel
BBM - Audio 81-85,
TUA BT m/s 58 – 60
23 UNIT 4: Kbat-Mengaplikasi
RENTAK DAN IRAMA MODUL 1 : PENGALAMAN
Nilai-Hormat
MUZIKAL
Nyanyian 1.1.4 Mengaplikasi crescendo dan
EMK-Keusahawanan
1.1 Menyanyikan lagu daripada decrescendo dalam nyanyian.
LAGU: BURUNG KAKAK pelbagai repertoir
BBM - Audio 86,
TUA BT m/s 61
24 UNIT 4: Kbat-Mengaplikasi
RENTAK DAN IRAMA MODUL 1 : PENGALAMAN
1.4.2 Memainkan rekoder Nilai- Kerajinan
MUZIKAL
Rekoder – kaedah undur berdasarkan skor.
- memainkan frasa lagu EMK-Keusahawanan
1.4 Memainkan rekoder
- memainkan melodi kaunter
LAGU: BURUNG KAKAK secara ensembel
- memainkan melodi. BBM - Audio 87-91,
TUA BT m/s 62-63

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 8


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

UNIT / TAJUK/
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
25 UNIT 4: Kbat-Mengaplikasi
RENTAK DAN IRAMA
MODUL 1 : PENGALAMAN
1.4.2 Memainkan rekoder Nilai-Bekerjasama
Rekoder –Melodi MUZIKAL
berdasarkan skor.
Kaunter 1 dan 2 - memainkan frasa lagu EMK-Keusahawanan
1.4 Memainkan rekoder
- memainkan melodi kaunter
secara ensembel
LAGU: BURUNG - memainkan melodi. BBM - Audio 87 – 92, 95
KAKAK TUA BT m/s 64-65
26 UNIT 4: Kbat-Menilai
RENTAK DAN IRAMA
2.1.2 Mencipta corak irama
MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK Nilai-Kebebasan
Rekoder – kaedah mudah.
undur 2.1 Menghasilkan idea EMK-Kretiviti dan Inovasi
Meter 2 3 4
muzikal kreatif
4 4 4
LAGU: BURUNG BBM - CARTA NOTASI
KAKAK TUA BT m/s 66-67
27 UNIT 4: Kbat-Mengaplikasi
RENTAK DAN IRAMA 2.1.3 Mencipta dan
MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK menyanyikan melodi mudah Nilai-Keberanian
Rekoder – kaedah - mengajuk melodi
undur 2.1 Menghasilkan idea - mengimprovisasi ‘jawapan’ EMK- Keusahawanan
muzikal kreatif kepada ‘soalan’ melodi yang
LAGU: BURUNG diberikan. BBM - Audio 96 - 98,
KAKAK TUA BT m/s 68 - 69

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 9


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021
UNIT / TAJUK/
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
28 1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik. Kbat-Mengaplikasi
UNIT 5 : - lembut (p)
MODUL 1 : PENGALAMAN
MUZIKAL - sederhana lembut (mp ) Nilai-Berdisiplin
MEDIA MUZIK - kuat (f)
- sederhana kuat (mf)
1.1 Menyanyikan lagu EMK-Kreativiti dan Inovasi
Skor Ensembel
daripada pelbagai repertoir.
1.1.7 Mengamalkan nilai murni BBM - Audio 100 - 102,
Lagu: Semarak Cinta
semasa aktiviti bernyanyi. BT m/s 72-76
29 Kbat- Mencipta
UNIT 5 :
MODUL 2 : PENGHASILAN
MUZIK 2.1.2 Mencipta corak irama mudah. Nilai- Berdisiplin
MEDIA MUZIK
Meter 2 3 4
2.1 Menghasilkan idea 4 4 4 EMK- Keusahawanan
Cipta Corak Irama
muzikal kreatif
BBM - Audio 103 - 104,
BT m/s 77
30 1.2.3 Memainkan alat perkusi dengan
dinamik berdasarkan skor. Kbat-Mengaplikasi
UNIT 5 :
MODUL 1 : PENGALAMAN - lembut (p)
MUZIKAL - sederhana lembut (mp) Nilai-Kerjasama
MEDIA MUZIK
- kuat (f)
1.2 Memainkan alat - sederhana EMK-Keusahawanan
Skor Ensembel
perkusi
1.2.4 Mengamalkan nilai murni semasa BBM - Audio 105 - 106,
Lagu: Semarak Cinta aktiviti memainkan alat BT m/s 78 - 81
perkusi.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 10


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

UNIT / TAJUK/
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
BIDANG
31 1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor.
UNIT 5 : - memainkan frasa lagu Kbat-Mencipta
MODUL 1 : PENGALAMAN - memainkan melodi kaunter
MEDIA MUZIK MUZIKAL - memainkan melodi
Nilai-Rasional
1.4.4 Mengaplikasikan dinamik dalam
Rekoder – Melodi 1.4 Memainkan rekoder permainan rekoder EMK-Kreativiti dan Inovasi
Kaunter dan Dinamik secara ensembel. - lembut (p)
- sederhana lembut (mp ) BBM - Audio 107-110,
Lagu: Semarak Cinta - kuat (f) BT m/s 82-83
- sederhana kuat (mf)
32 UNIT 6: Kbat-Menganalisis
MODUL 1 : PENGALAMAN
1.1.6 Bernyanyi dengan artikulasi yang
MUZIKAL Nilai-Kerajinan
KOMPOSER MALAYSIA betul.
- staccato
1.1 Menyanyikan lagu EMK-Keusahawanan
Nyanyian - legato
daripada pelbagai repertoir
BBM - Audio 114-117,
LAGU: MASA ITU EMAS BT m/s 86-87
33 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan Kbat-Mengaplikasi
UNIT 6:
muzik yang didengar.
MODUL 1 : PENGALAMAN
- bentuk muzik Nilai-Kesederhanaan
KOMPOSER MALAYSIA MUZIKAL
- harmoni
- tekstur EMK- Kreativiti dan Inovasi
Nyanyian 1.3 Bergerak
Cadangan Aktiviti:
mengikut muzik. BBM - Audio 118-119,
- bergerak berdasarkan situasi,
LAGU: MASA ITU EMAS BT m/s 88-89
tema

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 11


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

STANDARD KANDUNGAN /
MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
STANDARD PEMBELAJARAN
Kbat-Mengaplikasi
1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
UNIT 6:
MODUL 1 : PENGALAMAN muzik yang didengar.
KOMPOSER MALAYSIA Nilai-Kesederhanaan
MUZIKAL - bentuk muzik
34 - harmoni
Nyanyian EMK- Kreativiti dan Inovasi
1.3 Bergerak - tekstur
mengikut muzik. Cadangan Aktiviti:
LAGU: MASA ITU EMAS BBM - Audio 118-119,
- bergerak berdasarkan situasi,tema
BT m/s 88-89
1.4.2 Memainkan rekoder Kbat-Menganalisis
UNIT 6:
berdasarkan skor.
KOMPOSER MALAYSIA MODUL 1 : PENGALAMAN
- memainkan frasa lagu Nilai-Kebersihan
MUZIKAL
- memainkan melodi kaunter
35 Bermain Rekoder –
- memainkan melodi EMK- Keusahawanan
Melodi Kaunter 1.3 Bergerak
mengikut muzik.
1.4.5 Mengamalkan nilai murni BBM - Audio 120-123,
LAGU: MASA ITU EMAS
semasa aktiviti memainkan rekoder. BT m/s 90-91
MODUL 3 : APRESIASI MUZIK Kbat-Menganalisis
3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang
3.1 Menghayati muzik didengar atau ditonton menggunakan Nilai- Semangat
UNIT 6:
daripada pelbagai repertoir. terminologi muzik secara berpandu. bermasyarakat
KOMPOSER MALAYSIA
36 Contoh: Ciri muzik:
- Muzik Popular - Alat Muzik (contoh: alat bertali, EMK- Kreativiti dan Inovasi
Menghayati muzik - Koir
- Muzik Tradisional Malaysia alat muzik tiupan, alat perkusi)
- Muzik Klasik Barat - Cara Persembahan BBM - Audio 124-128,
- Muzik Asia BT m/s 92-93
CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 12


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 2021

STANDARD KANDUNGAN /
MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
STANDARD PEMBELAJARAN
MODUL 3 : APRESIASI MUZIK
3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik Kbat-Mengaplikasi
yang didengar atau ditonton
3.1 Menghayati muzik daripada
UNIT 6: menggunakan terminologi muzik secara Nilai- kerjasama
pelbagai repertoir.
KOMPOSER MALAYSIA berpandu.
37 Contoh:
Ciri muzik: EMK- TMK
- Muzik Popular
Lagu Rakyat - Alat Muzik (contoh: alat bertali,
- Muzik Tradisional Malaysia
alat muzik tiupan, alat perkusi) BBM - Audio 129-131,
- Muzik Klasik Barat
- Cara Persembahan BT m/s 94-95
- Muzik Asia
MODUL 2 : PENGHASILAN 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan Kbat- Mencipta
UNIT 6: MUZIK melodi mudah.
- mengajuk melodi Nilai-Berdisiplin
KOMPOSER MALAYSIA
38 2.1 Menghasilkan idea - mengimprovisasi
EMK- Kreativiti dan Inovasi
muzikal kreatif “jawapan” kepada “soalan” melodi
Mencipta Melodi -
yang diberikan. BBM - Audio 132,
Improvisasi
BT m/s 96-97
39-40 MINGGU PENTAKSIRAN
41-42 PENGURUSAN AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)
*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT KREATIVITI GURU

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 0174991336

FREE RPT & DSKP:


https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 13