RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

MATA PELAJARAN : TAHUN BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA : : : : :

Pendidikan Seni Visual 3 Bestari Kraf Tradisional Lukisan Wau 9.10-9.40 pagi

OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran, murid dapat; 1) Menjelaskan tentang fungsi wau 2) Menghasilkan wau dengan cantik dan menarik 3) Gembira menghias wau masing-masing

PENERAPAN NILAI : KBKK KEPERLUAN : :

Kerajinan, berdikari, kerjasama Menjana idea Alat- pembaris Bahan- kertas lukisan, warna pensel, krayon, pemadam

-guru menunjukkan beberapa contoh mahkota yang telah siap kepada murid -Guru menerangkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat mahkota . KBKK -menjana idea TKP -visual ruang -verbal-linguistik NILAI -tekun -rasional Aktiviti 2 (10 minit) KBKK -menjana idea TKP -visual ruang -verbal-linguistik NILAI -tekun -guru menerangkan langkahlangkah bagi proses untuk menghasilkan wau. -guru menerangkan aktiviti yang akan dijalankan iaitu membuat lukisan yang bertajuk ³wau´.BUTIRAN KEGIATAN GURU HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P Set induksi (5 minit) -Guru menerangkan jenis-jenis wau yang terdapat di Malaysia -guru menujukkan imej pelbagai jenis wau di Malaysia. . Murid mendengar penerangan guru KBKK -menjana idea Aktiviti 1 (10 minit) -guru meminta murid menyatakan fungsi wau. a) b) c) d) e) pembaris kertas lukisan warna pensel/ krayon gam pensel -murid memberi respon kepada pertanyaan guru -murid memberi perhatian semasa penerangan guru -murid teruja melihat contoh mahkota yang telah siap -murid dapat menyatakan alat dan bahan yang digunakan.

.-rasional Proses penghasilan 1) lakarkan dengan pensel imej wau yang disukai 2) Imej yang dilakar diwarnakan dengan warna krayon mengikut kreativiti masingmasing. 3) Membuat kemasan dengan kemas dan menarik pada tepi lukisan wau tadi.

KBKK -menjana idea TKP -visual ruang -verbal-linguistik NILAI -tekun -kebersihan -murid mendapat bimbingan dari guru -murid membuat kemasan mengikut kreativiti masingmasing.Aktiviti 3 (30 minit) -Guru mengarahkan murid menjalankan aktiviti melukis wau secara individu . -murid menjalankan gerak kerja masing-masing.guru membimbing murid dalam menyiapkan lukisan wau. -guru memberi kebebasan kepada murid untuk membuat kemasan pada lukisan tersebut Penutup (5 minit) -guru menjalankan sesi apresiasi dan refleksi terhadap hasil karya yang dihasilkan -guru meminta murid memberi pandangan dan ulasan -murid dapat mengetahui tahap hasil karya masingmasing -murid dapat memberi pandangan terhadap hasil karya masing-masing. KBKK -menjana idea TKP -visual ruang -verbal-linguistik -intrapersonal NILAI -kesyukuran -rasional .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful