Anda di halaman 1dari 18

4/8/2016

STRATEGI
PEMBELAJARAN
KELAS ABAD KE 21
DISEDIAKAN OLEH
MOKHZANI FADIR
UNIT SISC+
PPD LIPID

1
4/8/2016

Perbandingan PA20 dan PA21


Dipimpin guru Berasaskan murid
Arahan langsung Pembelajaran kolaboratif
Pengetahuan Kemahiran
Kandungan Proses
Kemahiran asas Pemikiran Aras Tinggi
Teori Praktikal
Kurikulum Kemahiran hidup
Individu Berkumpulan
Bilik darjah Komuniti
Pentaksiran sumatif Pentaksiran formatif
Belajar untuk sekolah Belajar untuk kehidupan

Keseimbangan

2
4/8/2016
CIRI-CIRI INSAN MURID YANG DIHASRATKAN

Berupaya Membuat Hubung-kait Menyoal Yakin – mengambil risiko


Berkemahiran Tidak berputus asa Berdikari Dahagakan ilmu
Kritikal Kreatif Berani Mencuba Ingin tahu
Menguasai kemahiran literasi Bijak berkomunikasi Menjana idea
mampu mencorak Fleksibel Mendengar dan membuat refleksi

Membuat inisiatif Mampu bekerja dengan orang lain berintegriti


Berkeperibadian tinggi Mampu berfikir sendiri Belajar dari kesilapan
Semangat ‘ sentiasa boleh’ Membuat perubahan

3
4/8/2016

#1
Kesediaan
Infrastruktur

#4 Strategi
Pembelajaran
#2
Perlaksanaan Abad ke 21
Aktiviti P&P Interaksi Sosial

#3
Emosi

4
4/8/2016

#1
Peralatan Corak
yang duduk
lengkap/ murid dan Sudut
(ICT) fungsi objektif

Ruang
paparan
Kesediaan hasil
kerja
Infastruktur murid

Parking
lot/Sudut
Sudut perkongsian
sumbangsaran Sudut buku masalah
dan bahan
bacaan
* Carta
penghargaan/
reward chart

5
4/8/2016

#2 Peraturan
kelas

Komunikasi
Interaksi pelbagai
hala
Sosial
Penyertaan
100% pelajar

6
4/8/2016

#3 Kepimpinan
guru

Orientasi
tugas

Emosi
Ruang
eksplorasi
intelektual

7
4/8/2016

#4
Peraturan
Penulisan kelas
RPH

Isyarat
Senyap

Perlaksanaan
Aktiviti P&P
Pembelajaran
kolaboratif/
berpusatkan
pelajar

Aktiviti Pra- Amalan


Penilaian/ KBAT Penggunaan
Traffic light I-Think

8
4/8/2016

GURU

9
4/8/2016

From primary role as a dispenser of


information to orchestrator of learning
and helping students turn information into
knowledge, and knowledge into wisdom.

10
4/8/2016

11
4/8/2016

12
4/8/2016

13
4/8/2016

14
4/8/2016

15
4/8/2016

16
4/8/2016

17
4/8/2016

18