Anda di halaman 1dari 7

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2020

PENDIDIKAN JASMANI
PENDIDIKAN KESIHATAN

TINGKATAN 5 TAHUN 2020

TUNJANG/TAJUK/ PDPc TERBEZA i-THINK


MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
KEMAHIRAN KBAT
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN LIMA 2020
PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K: Menyenaraikan ujian saringan kesihatan. 1. Perbincangan kumpulan: Cara penjagaan TC: Menjelaskan cara
i-THINK :
4.1 Kesihatan Diri K: Menyatakan kepentingan melakukan ujian saringan kesihatan diri. penjagaan kesihatan diri.
M23 Peta Pokok
●Saringan kesihatan kesihatan 2. Aktiviti berpasangan : Merancang aktiviti dan TS: Menyatakan
●Penjagaan kesihatan K: Menyatakan permasalahan fizikal diet untuk mencapai tahap kecergasan yang kepentingan melakukan
22/6-26/6 KBAT :
K: Menjelaskan cara penjagaan kesihatan diri. baik. ujian saringan kesihatan
Menaakul
A: Kesedaran menjaga kesihatan diri 3. i-Think : Jenis dan tujuan ujian saringan TR: Menyenaraikan ujian
Menganalisis
kesihatan. saringan kesihatan.
PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K: Menyenaraikan ujian saringan kesihatan. 4. Perbincangan kumpulan: Cara penjagaan TC: Menjelaskan cara
i-THINK :
4.1 Kesihatan Diri K: Menyatakan kepentingan melakukan ujian saringan kesihatan diri. penjagaan kesihatan diri.
M24 Peta Pokok
●Permasalahan fizikal kesihatan 5. Aktiviti berpasangan : Merancang aktiviti dan TS: Menyatakan
K: Menyatakan permasalahan fizikal diet untuk mencapai tahap kecergasan yang kepentingan melakukan
29/6-3/7 KBAT :
K: Menjelaskan cara penjagaan kesihatan diri. baik. ujian saringan kesihatan
Menaakul
A: Kesedaran menjaga kesihatan diri 6. i-Think : Jenis dan tujuan ujian saringan TR: Menyenaraikan ujian
Menganalisis
kesihatan. saringan kesihatan.
PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K : Menyatakan maksud perasaan 1. i-Think : Punca tekanan emosi remaja TC : menyelesaikan
4.2 Perasaan K : Menyatakan cara menangani tekanan emosi. 2. Forum ″Emosi Positif, Remaja Produktif″ masalah menangani
i-THINK :
M25 ● Memahami perasaan A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri 3. Aktiviti berpasangan : Melakonkan cara tekanan emosi
Peta Bulat
menguruskan emosi TS : Menyatakan cara
6/7-10/7 4. Tayangan video menangani tekanan
KBAT :
5. Perbincangan kumpulan : Menghuraikan emosi.
Menaakul
masalah yang menyebabkan gangguan TR : Menyatakan maksud
emosi remaja. perasaan
PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K : Menyatakan maksud perasaan 6. i-Think : Punca tekanan emosi remaja TC : menyelesaikan
4.2 Perasaan K : Menyatakan cara menangani tekanan emosi. 7. Forum ″Emosi Positif, Remaja Produktif″ masalah menangani
i-THINK :
M26 ● Cara-cara untuk menangani A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri 8. Aktiviti berpasangan : Melakonkan cara tekanan emosi
Peta Bulat
tekanan emosi menguruskan emosi TS : Menyatakan cara
13/7-17/7 (a) Meluah perasaan 9. Tayangan video menangani tekanan
KBAT :
(b) Kaunseling 10. Perbincangan kumpulan : Menghuraikan emosi.
Menaakul
(c) Aktiviti rekreasi masalah yang menyebabkan gangguan TR : Menyatakan maksud
(d) Rawatan pakar emosi remaja. perasaan
PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K:Menyatakan fungsi keluarga dan peranan setiap ahli 1. Mencipta sajak ”Keluarga Bahagia” TC:Menghasilkan karya
4.3 Kekeluargaan keluarga.. 2. Perbincangan kepentingan institusi folio
M27 4.3.1 Fungsi Keluarga K:Menghuraikan ciri-ciri keluarga bahagia kekeluargaan. TS: Menghuraikan ciri-ciri i-THINK :
K: Menyatakan kepentingan institusi kekeluargaan. 3. Lakonan keluarga bahagia Peta Pokok
20/7-24/7 A:Sayangi dan menghormati ahli keluarga 4. Tayangan video TR: Menyatakan fungsi
5. Folio “Keluarga Saya keluarga dan peranan
setiap ahli keluarga..

HARI RAYA QURBAN


31/7-1/8/2020

M28 PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K:Menyatakan fungsi keluarga dan peranan setiap ahli 6. Mencipta sajak ”Keluarga Bahagia” TC:Menghasilkan karya i-THINK :
3/8-7/8 4.3 Kekeluargaan keluarga.. 7. Perbincangan kepentingan institusi folio Peta Pokok
4.3.2 Aspek Keluarga Bahagia K:Menghuraikan ciri-ciri keluarga bahagia kekeluargaan. TS: Menghuraikan ciri-ciri
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN LIMA 2020
4.3.3 Kepentingan Institusi K: Menyatakan kepentingan institusi kekeluargaan. 8. Lakonan keluarga bahagia
Kekeluargaan A:Sayangi dan menghormati ahli keluarga 9. Tayangan video TR: Menyatakan fungsi
10. Folio “Keluarga Saya keluarga dan peranan
setiap ahli keluarga..
PJ: KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI P: Melakukan kemahiran ikatan tali dalam aktiviti 1. Aktiviti berpasangan: Melakukan kemahiran
2.4 Rekreasi dan Kesenggangan abseiling. ikatan tali dalam aktiviti abseiling.
● Abseiling K: Menyatakan peralatan yang diperlukan dalam aktiviti 2. Soal jawab: Pearalatan yang digunakan i-THINK :
● Jenis-jenis abseiling abseiling dalam aktiviti abseiling dan fungsinya. Peta Buih
● Peralatan abseiling K: Menyatakan jenis-jenis ikatan yang digunakan. 3. Perbincanggan kumpulan: Prosedur sebelum
M29
● Procedur abseiling K: Menjelaskan prosedur sebelum, semasa dan selepas abseiling, prosedur penurunan dan prosedur KBAT :
10/8-14/8
● Aspek keselamatan melakukan abseiling. mendarat Menaakul
K: Menyatakan aspek keselamatan yang perlu 4. Perbincangan kumpulan: Langkah-langkah
dititikberatkan. keselamatan semasa melakukan abseiling. Mengaplikasi
A: Keseronokan 5. i-Think: Faedah aktiviti abseiling
A: Keyakinan diri. Tayangan video
PJ: KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI P: Melakukan kemahiran ikatan tali dalam aktiviti 6. Aktiviti berpasangan: Melakukan kemahiran
2.4 Rekreasi dan Kesenggangan abseiling. ikatan tali dalam aktiviti abseiling.
● Kemahiran tali K: Menyatakan peralatan yang diperlukan dalam aktiviti 7. Soal jawab: Pearalatan yang digunakan i-THINK :
(a) Simpul manuk abseiling dalam aktiviti abseiling dan fungsinya. Peta Buih
(b) Ikatan bunga geti K: Menyatakan jenis-jenis ikatan yang digunakan. 8. Perbincanggan kumpulan: Prosedur sebelum
M30
(c) Simpul buaian K: Menjelaskan prosedur sebelum, semasa dan selepas abseiling, prosedur penurunan dan prosedur KBAT :
17/8-21/8
melakukan abseiling. mendarat Menaakul
K: Menyatakan aspek keselamatan yang perlu 9. Perbincangan kumpulan: Langkah-langkah
dititikberatkan. keselamatan semasa melakukan abseiling. Mengaplikasi
A: Keseronokan 10. i-Think: Faedah aktiviti abseiling
A: Keyakinan diri. Tayangan video
PJ: KESUKANAN P: Melakonkan situasi isu gender dalam sukan di 1. Aktiviti berpasangan: Perbincangan isu
3.2 Isu Dalam Pendidikan Jasmani dan peringkat sekolah. gender dalam sukan di sekolah.
Sukan K: Menyatakan isu gender dalam sukan dan permainan. 2. Aktiviti kumpulan: Melakonkan isu gender
i-THINK :
●Isu gender dalam sukan dan K: Menyatakan maksud gangguan seksual. dalam sukan di peringkat sekolah
M31 Peta Pelbagai
permainan K: Menjelaskan bentuk gangguan seksual dan langkah 3. Perbincangan kumpulan: Bentuk gangguan
Alir.
(a) Gangguan seksual mengatasinya. seksual dan cara mengatasinya.
24/8-28/8
⮚ Bentuk gangguan seksual K: Menghuraikan corak pilih kasih atau diskriminasi 4. i-Think: Kesan sikap pilih kasih dalam
⮚ Langkah mengelakkan gender yang berlaku di sekolah. kalangan pelajar di sekolah.
gangguan seksual A: Semangat kesukanan yang tinggi

PJ: KESUKANAN P: Melakonkan situasi isu gender dalam sukan di 5. Aktiviti berpasangan: Perbincangan isu
3.2 Isu Dalam Pendidikan Jasmani dan peringkat sekolah. gender dalam sukan di sekolah.
Sukan K: Menyatakan isu gender dalam sukan dan permainan. 6. Aktiviti kumpulan: Melakonkan isu gender i-THINK :
●Isu gender dalam sukan dan K: Menyatakan maksud gangguan seksual. dalam sukan di peringkat sekolah Peta Pelbagai
M32
permainan K: Menjelaskan bentuk gangguan seksual dan langkah 7. Perbincangan kumpulan: Bentuk gangguan Alir.
31/8 - 4/9
(b) Pilih kasih mengatasinya. seksual dan cara mengatasinya.
⮚ Corak pilih kasih K: Menghuraikan corak pilih kasih atau diskriminasi 8. i-Think: Kesan sikap pilih kasih dalam
(c) Penyertaan dalam aktiviti gender yang berlaku di sekolah. kalangan pelajar di sekolah.
sukan dan permainan. A: Semangat kesukanan yang tinggi
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN LIMA 2020

HARI KEBANGSAAN 31/8/2020

PK: GAYA HIDUP SIHAT K: Menyatakan jenis-jenis vitamin 1. i-Think : Jenis vitamin dan fungsinya. TC: Menjelaskan tahap
5.1 Pemakanan: Nutrien Tambahan K: Menjelaskan tahap pengambilan vitamin mengikut 2. Perbincangan kumpulan : Sumber vitamin pengambilan vitamin i-THINK :
● Vitamin sukatan Recommended Daily Allowances(RDA). larut lemak dan larut air. mengikut sukatan Peta Pokok
(a) Jenis-jenis vitamin K: Menyenaraikan sumber vitamin larut lemak dan larut 3. Folio : Kesan kekurangan vitamin dalam diet Recommended Daily
M33 (b) Kadar pengambilan vitamin air seharian. Allowances(RDA). KBAT :
7/9 – 11/9 K: Menyatakan jenis-jenis penyakit akibat kekurangan TS: Menyenaraikan Menaakul
vitamin sumber vitamin larut lemak Menganalisis
A: Mengamalkan pemakanan seimbang dan larut air
TR: Menyatakan jenis-
jenis vitamin
PK: GAYA HIDUP SIHAT K: Menyatakan jenis-jenis vitamin 4. i-Think : Jenis vitamin dan fungsinya. TC: Menjelaskan tahap
5.1 Pemakanan: Nutrien Tambahan K: Menjelaskan tahap pengambilan vitamin mengikut 5. Perbincangan kumpulan : Sumber vitamin pengambilan vitamin i-THINK :
● Vitamin sukatan Recommended Daily Allowances(RDA). larut lemak dan larut air. mengikut sukatan Peta Pokok
(c) Sumber vitamin K: Menyenaraikan sumber vitamin larut lemak dan larut 6. Folio : Kesan kekurangan vitamin dalam diet Recommended Daily
M34
(d) Komplikasi dan penyakit. air seharian. Allowances(RDA). KBAT :
14/9-18/9
K: Menyatakan jenis-jenis penyakit akibat kekurangan TS: Menyenaraikan Menaakul
vitamin sumber vitamin larut lemak Menganalisis
A: Mengamalkan pemakanan seimbang dan larut air
TR: Menyatakan jenis-
jenis vitamin
HARI MALAYSIA 16/9

PK: KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN K: Menyatakan maksud konsumerisme 1. Aktiviti berpasangan: Mengkaji kes yang TC: Menjelaskan peranan
PERSEKITARAN K:Menjelaskan tanggungjawab sebagai pengguna.. dipaparkan di akhbar tempatan berkaitan agensi-agensi bukan
6.1 Keselamatan K: Menyenaraikan hak-hak pengguna. pengguna yang ditipu dan cara membuat kerajaan dalam membantu
● Konsumerisme K: Menjelaskan peranan agensi-agensi bukan kerajaan tuntutan atau kerugian. pengguna di Malaysia. i-THINK :
● Barangan dan alatan dalam membantu pengguna di Malaysia. 2. Aktiviti kumpulan: Membuat perbandingan TS: Menyenaraikan hak- Peta Buih
M35 ● Tanggungjawab pengguna A: Kesedaran terhadap hak pengguna. kualiti antara dua barangan yang mempunyai hak pengguna.
● Hak-hak pengguna fungsi yang sama tetapi berbeza harga. TR: Menyatakan maksud KBAT :
● Persatuan pengguna bukan 3. Menyediakan folio berkaitan dengan konsumerisme Menaakul
kerajaan persatuan pengguna dan fungsinya.
4. i-Think: Langkah-langkah mengatasi masalah
pengguna ditipu.
M36 PJ: KESUKANAN P: Melakonkan situasi isu-isu dalam sukan dan 1. Aktiviti berpasangan: Perbincangan i-THINK :
28/9-2/10 3.2 Isu Dalam Pendidikan Jasmani dan permainan. penggunaan teknologi dalam sukan. Peta Pokok
Sukan K: Menyatakan penggunaan teknologi dalam sukan 2. Aktiviti kumpulan: Melakonkan isu-isu dalam
●Isu-isu Lain dalam sukan dan K: Menjelaskan faktor pendorong komersialisme dalam sukan.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN LIMA 2020
permainan sukan. 3. Perbincangan kumpulan: menyatakan
(a) Penggunaan teknologi K: Menghuraikan kesan komersialisme dalam sukan. maksud komersialisme dan faktor pendorong
dalam sukan A: Semangat kesukanan yang tinggi komersialisme..
⮚ Peralatan elektrik 4. i-Think: Kesan positif dan kesan negatif
⮚ Peralatan dan aksesori komersialisme dalam sukan.
sukan
⮚ Pakaian sukan

PJ: KESUKANAN P: Melakonkan situasi isu-isu dalam sukan dan 5. Aktiviti berpasangan: Perbincangan
3.2 Isu Dalam Pendidikan Jasmani dan permainan. penggunaan teknologi dalam sukan.
Sukan K: Menyatakan penggunaan teknologi dalam sukan 6. Aktiviti kumpulan: Melakonkan isu-isu dalam
●Isu-isu Lain dalam sukan dan K: Menjelaskan faktor pendorong komersialisme dalam sukan.
M37 i-THINK :
permainan sukan. 7. Perbincangan kumpulan: menyatakan
5/10-9/10 Peta Pokok
(b) Komersialisme dalam sukan K: Menghuraikan kesan komersialisme dalam sukan. maksud komersialisme dan faktor pendorong
⮚ Faktor pendorong A: Semangat kesukanan yang tinggi komersialisme..
komersialisme 8. i-Think: Kesan positif dan kesan negatif
⮚ Kesan komersialisme komersialisme dalam sukan.
dalam sukan.
PK: GAYA HIDUP SIHAT K:Menyatakan akta-akta yang berkaitan dengan 1. Perbincangan kumpulan: Akta-akta dadah TC: Menyatakan akta-akta
i-THINK :
5.3 Penyalahgunaan bahan penyalahgunaan dadah di Malaysia. berbahaya hukuman. yang berkaitan dengan
●Penyalahgunaan Dadah K:Menghuraikan agensi yang membanteras dadah dan 2. Perbahasan ” Dadah Musuh Negara” penyalahgunaan dadah di Peta Dakap
(a) Akra dan Undang-undang fungsinya. 3. Membuat poster tentang penyalahgunaan Malaysia.
M38
dadah di Malaysia K: Menyatakan langkah-langkah yang dilakukan oleh dadah TS: Menghuraikan agensi
12/10-16/10
pihak kerajaan untuk membanteras gejala dadah. 4. Perbincangan langkah-langkah untuk yang membanteras dadah
A:Sayangi diri. membanteras gejala dadah di kalangan dan fungsinya.
A :Mengamalkan gaya hidup sihat. remaja. TR: menyatakan jenis
5. Ceramah antidadah penyalahgunaan bahan
6. i-Think:Strategi pihak kerajaan mengawal
gejala dadah.
PK: GAYA HIDUP SIHAT K:Menyatakan akta-akta yang berkaitan dengan 7. Perbincangan kumpulan: Akta-akta dadah TC: Menyatakan akta-akta
i-THINK :
5.3 Penyalahgunaan bahan penyalahgunaan dadah di Malaysia. berbahaya hukuman. yang berkaitan dengan
●Penyalahgunaan Dadah K:Menghuraikan agensi yang membanteras dadah dan 8. Perbahasan ” Dadah Musuh Negara” penyalahgunaan dadah di Peta Dakap
(b) Peruntukan dalam akta fungsinya. 9. Membuat poster tentang penyalahgunaan Malaysia.
M39
(c) Kesan penguatkuasaan K: Menyatakan langkah-langkah yang dilakukan oleh dadah TS: Menghuraikan agensi
19/10-23/10
pihak kerajaan untuk membanteras gejala dadah. 10. Perbincangan langkah-langkah untuk yang membanteras dadah
A:Sayangi diri. membanteras gejala dadah di kalangan dan fungsinya.
A :Mengamalkan gaya hidup sihat. remaja. TR: menyatakan jenis
11. Ceramah antidadah penyalahgunaan bahan
12. i-Think:Strategi pihak kerajaan mengawal
gejala dadah.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN LIMA 2020
PK: GAYA HIDUP SIHAT K: Menyatakan jenis dan fungsi mineral 1. i-Think : Jenis mneral dan fungsinya. TC: Menjelaskan tahap
5.1 Pemakanan: Nutrien Tambahan K: Menjelaskan tahap pengambilan mineral mengikut 2. Perbincangan kumpulan: Mengenalpasti pengambilan mineral i-THINK :
● Mineral sukatan Recommended Daily Allowances(RDA). sumber makanan yang mengandungi sumber mengikut sukatan Peta Pokok
M40 (a) Sumber mineral K: Menyenaraikan sumber makanan yang mengandungi mineral. Recommended Daily
26/10-30/10 (b) Komplikasi dan penyakit. mineral. 3. Folio : Kesan lebihan dan kekurangan Allowances(RDA). KBAT :
K: Menyatakan jenis-jenis penyakit akibat lebihan atau mineral dalam diet seharian. TS: Menyatakan jenis- Menaakul
kekurangan mineral. jenis penyakit akibat Menganalisis
A: Mengamalkan pemakanan seimbang lebihan atau kekurangan
mineral.
TR: Menyatakan jenis dan
fungsi mineral
PK: GAYA HIDUP SIHAT K: Menyatakan jenis dan fungsi mineral 4. i-Think : Jenis mneral dan fungsinya. TC: Menjelaskan tahap
5.1 Pemakanan: Nutrien Tambahan K: Menjelaskan tahap pengambilan mineral mengikut 5. Perbincangan kumpulan: Mengenalpasti pengambilan mineral i-THINK :
● Mineral sukatan Recommended Daily Allowances(RDA). sumber makanan yang mengandungi sumber mengikut sukatan Peta Pokok
(c) Sumber mineral K: Menyenaraikan sumber makanan yang mengandungi mineral. Recommended Daily
M41
(d) Komplikasi dan penyakit. mineral. 6. Folio : Kesan lebihan dan kekurangan Allowances(RDA). KBAT :
2/11-6/11
K: Menyatakan jenis-jenis penyakit akibat lebihan atau mineral dalam diet seharian. TS: Menyatakan jenis- Menaakul
kekurangan mineral. jenis penyakit akibat Menganalisis
A: Mengamalkan pemakanan seimbang lebihan atau kekurangan
mineral.
TR: Menyatakan jenis dan
fungsi mineral
PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K : Menyatakan maksud perkahwinan, poligami dan 1. Perbincangan kumpulan : Perilaku seks TC : Menjelaskan akibat
4.3 Kekeluargaan penceraianan. abnormal dan keburukannya. seks abnormalbdan seks
● Perkahwinan K : Menyatakan kesan penceraian dan pengabaian 2. Aktiviti berpasangan : Melakonkan sesi sebelum perkahwinan.
● Keibubapaan tanggungjawab oleh ibu bapa. wawancara dengan mangsa keganasan TS : Menyatakan kesan i-THINK :
M42 ● Keganasan rumah tangga K :Menyatakan langkah pencegahan sumbang mahram rumahtangga dan anak yang terabai. penceraian dan Peta Pelbagai
9/11-13/11 ● Sumbang mahram Menjelaskan akibat seks abnormalbdan seks sebelum 3. Pertandingan syarahan : Kesan penceraian, pengabaian Alir
● Akibat seks abnormal perkahwinan. pengabaian tanggungjawab, keganasan tanggungjawab oleh ibu
A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri rumahtangga, umbang mahram dan seks bapa. KBAT :
bebas kepada remaja. TR : Menyatakan langkah Menaakul
i-Think : Punca dan kesan keruntuhan institusi pencegahan sumbang
kekeluargaan. mahram

PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K : Menyatakan maksud stress 1. Perbincangan kumpulan : Tanda-tanda stres TC : Menjelaskan peranan
5.2 Pengurusan Konflik dan Stres K : Menjelaskan punca stres daripada faktor luaran dan dan langkah menangani stress. menguruskan konflik stres
i-THINK :
M43 ●Persediaan ke alam dewasa dalaman 2. Aktiviti kumpulan : Melakonkan situasi punca TS : Menjelaskan punca
Peta Pokok
16/11-20/11 (a) Punca Stres K : Menyatakan cara menguruskan stres. berlaku stres dalam kalangan remaja. stres daripada faktor
(b) Faktor luaran A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri 3. i-Think : Faktor luaran dan faktor dalaman luaran dan dalaman
KBAT :
(c) Faktor dalaman yang menjadi punca kepada stres. TR : Menyatakan maksud
Menaakul
(d) Cara mengurus stres stres
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN LIMA 2020