Anda di halaman 1dari 12

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MACHAP

77500 SELANDAR,JASIN,MELAKA.

PELAN
STRATEGIK
PRASEKOLA
H 2018
HINGGA
2020,
PELAN
TAKTIKAL
DAN
PELAN
OPERASI.
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI ,MACHAP
PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH 2018

ISU DAN MATLAMAT STRATEGIK


(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM
UNIT : PRASEKOLAH

STRATEGIK
DAN
SASARAN PELAN
PETUNJUK TINDAKAN
MATLAMAT
ISU PRESTASI 2016
STRATEGIK OBJEKTIF
STRATEGIK UTAMA
2016
(KPI)
TOV ETR ETR 1.1
(2017) (2018) (2019)
% % %
Bil Bil Bil

1. Murid kurang Meningkatkan Murid mengecam 88% murid 70% 88% 90% 1.Kenali keluarga
mengecam huruf- Kecemerlangan huruf-huruf vokal Prasekolah dapat vokal
huruf vokal Kurikulum menguasai dan
Murid boleh mengecam huruf 2.Mobail vokal
menyebut huruf vokal
vokal dengan
lancar

1. Fun book
2. Words game
2. Murid kurang Meningkatkan Murid dapat 84% murid 78% 84% 90% card
menguasai Kecemerlangan membaca perkataan Prasekolah dapat 3.Word Puzle
perkataan mudah Kurikulum mudah dalam menguasai
”simple meaning bahasa inggeris perkataan mudah
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI ,MACHAP
PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH 2018

words” dalam
bahasa Inggeris

Murid menguasai 88% murid 1. Jom jual beli


3. Murid kurang Meningkatkan fakta asas tambah prasekolah 78% 88% 90% 2. Kuiz matematik
menguasai konsep Kecemerlangan ( + ) dan tolak ( - ) menguasai asas 3.Latih Tubi
asas tambah dan Kurikulum dengan baik tambah dan tolak
tolak
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI ,MACHAP
PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH 2018

PELAN TAKTIKAL

BIDANG : KURIKULUM

OBJEKTIF : Meningkatkan Kecemerlangan Kurikulum

STRATEGI : Mempelbagaikan Aktiviti dan Bahan Bantu Belajar yang Berkesan

PEGAWAI KOS TEMPOH MASA


BI
AKTIVITI BERTANGGUNG DAN TARIKH TARIKH KPI OUTPUT CATATAN
L
JAWAB SUMBER JANGKA LAKSANA
Murid Dijalankan
Program Guru Prasekolah 3 bulan Januari Peratus murid Prasekolah dapat semasa rutin
“Kenali PPM RM50.00 (Januari – menguasai dan menguasai huruf pagi
1.
Keluarga (LPBT) Mac) mengecam huruf vokal dengan
Vokal” vokal meningkat baik

Murid
Guru Prasekolah RM80.00 Sepanjang Januari Peratus murid Prasekolah dapat Menghasilkan
Program PPM (LPBT) Tahun mengecam dan boleh menguasai huruf BBM
2. “Mobail Vokal” (Januari – menyebut kesemua vokal dengan -aktiviti
Oktober) huruf vokal baik kumpulan
meningkat

Peratus murid yang Murid Prasekolah Dijalankan


Guru Prasekolah Sepanjang Januari boleh menyebut dapat membaca semasa
Program “Fun PPM RM100.00 Tahun perkataan mudah perkataan mudah aktiviti
3. Book” (LPBT) (Januari – dalam Bahasa Bahasa Inggeris morning
Oktober) Inggeris meningkat circle
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI ,MACHAP
PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH 2018

Peratus murid yang Murid Prasekolah


Guru Prasekolah 5 bulan Januari boleh menyebut dapat membaca Dijalankan 5
Program PPM RM20.00 (Januari - perkataan mudah perkataan mudah minit selepas
4.
“Words game (LPBT) Julai) dalam Bahasa Bahasa Inggeris waktu rehat
card” Inggeris meningkat

Peratus murid yang Murid


Program “Jom Guru Prasekolah RM50.00 (Jun- Jun menguasai fakta asas Prasekolah dapat Murid dibawa
Jual Beli” PPM (BKPP) November tambah menguasai fakta ke pasar
5.
) ( + ) dan tolak( - ) asas tambah ( +) raya/kantin
meningkat dan tolak (- ) sekolah

Peratus murid yang Murid


Program “Kuiz Guru Prasekolah RM50.00 (Jun- Jun menguasai konsep Prasekolah dapat Dijalankan
Matematik” PPM (LPBT) November asas tambah menguasai setiap hari
6.
) ( + ) dan tolak( - ) konsep asas sebelum
meningkat tambah ( +) dan pulang
tolak (- )
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI ,MACHAP
PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH 2018

PELAN OPERASI
(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM
TUNJANG : BAHASA DAN KOMUNIKASI (BAHASA MALAYSIA)
STRATEGI : 1. Menyediakan bahan-bahan yang boleh menarik minat murid.
2. Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru
Pelan tindakan / aktiviti : (1.1) Program “Kenali Keluarga Vokal”

LAMPIRAN
TARIKH DAN BERKENAAN
KOS PENILAIAN TINDAKAN
BIL HURAIAN AKTIVITI TEMPOH (Carta Gantt, Data
PERLAKSANAAN AKTIVITI SUSULAN
PERLAKSANAN dll)

1. Mesyuarat bersama Ibubapa Pentadbir, guru


mengenai sasaran dan objektif Januari RM50.00 prasekolah dan Guru Prasekolah Minit mesyuarat
KSPK Prasekolah PPM permuafakatan

2. Penyediaan bahan bantu mengajar Guru Prasekolah Guru Prasekolah Carta Gantt
Januari PPM
3. Pelaksanaan Program RM50.00 Guru Prasekolah Guru Prasekolah

(Murid dibahagikan kepada 5


kumpulan yang mewakili huruf
vokal a,e,i,o,u) Januari-Mac
-setiap kumpulan dikehendaki
menghasilkan
-kolaj vokal
-gunting dan tampal huruf vokal
-menghasilkan buku skrap vokal
4. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan Pentadbir, guru Menambahbaik Borang senarai
dan Post Mortem April prasekolah program dan semak
aktiviti pengayaan
PELAN OPERASI
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI ,MACHAP
PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH 2018

(PROGRAM INDUK)
BIDANG : KURIKULUM
TUNJANG : BAHASA DAN KOMUNIKASI (BAHASA MALAYSIA)
STRATEGI : 1. Menyediakan bahan-bahan yang boleh menarik minat murid.
2.Menyediakan latihan mengeja dan membaca mengikut aras murid
3.Meningkatkan kualiti pengajaran guru
Pelan tindakan / aktiviti : (1.2) PROGRAM MOBAIL VOKAL

TARIKH DAN LAMPIRAN


KOS
TEMPOH PENILAIAN TINDAKAN BERKENAAN
BIL HURAIAN AKTIVITI PERLAKSANA
PERLAKSANA AKTIVITI SUSULAN (Carta Gantt, Data)
AN
N
1. Mesyuarat bersama Ibubapa mengenai Guru Minit mesyuarat
sasaran dan objektif KSPK Prasekolah Januari Prasekolah permuafakatan

2. Penyediaan bahan bantu mengajar Guru Prasekolah Guru


(Tunjang bahasa) Mac Prasekolah, Carta Gantt
PPM
3. Pelaksanaan Program Mac - Mei RM80.00 Guru Prasekolah Guru Laporan bergambar
1.Murid dibahagikan kepada 5 Prasekolah
kumpulan vokal
2.Menghasilkan bahan 3D untuk
membuat mobail (BBM gantung)
Cth: vokal a
2.1.kumpulan tersebut akan hasilkan
gambar 3D yang berkaitan seperti
arnab,anggur,api,awan, ayah,air
2. 2 Warnakan gambar tersebut,gunting
dan gantungkan.
4. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Mei Pentadbir dan Menambahbaik Senarai semak kelas
Post Mortem Guru Prasekolah program
PELAN OPERASI
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI ,MACHAP
PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH 2018

(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM
TUNJANG : BAHASA DAN KOMUNIKASI (BAHASA INGGERIS)
STRATEGI : 1.Menyediakan bahan-bahan dan aktiviti yang boleh menarik minat baca murid.
2.Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru
Pelan tindakan / aktiviti : (2.0) PROGRAM FUN BOOK

LAMPIRAN
TARIKH DAN
KOS PENILAIAN TINDAKAN BERKENAAN
BIL HURAIAN AKTIVITI TEMPOH
PERLAKSANAAN AKTIVITI SUSULAN (Carta Gantt, Data)
PERLAKSANAN
1. Mesyuarat bersama Ibubapa Minit mesyuarat
mengenai sasaran dan objektif Januari Guru Prasekolah
KSPK Prasekolah

2. Penyediaan bahan bantu Guru Prasekolah Guru Prasekolah,


mengajar Februari PPM
3. Pelaksanaan Program Carta Gantt
(Murid dibahagikan kepada Mac - Jun RM100.00 Guru Prasekolah Guru Prasekolah,
beberapa kumpulan) PPM
-hasilkan buku perkataan
ikut tema
-kad perkataan mudah ikut tema
-kad bergambar
-kad board /kad manila
-book ring

4. Pemantauan , Penilaian, Pentadbir, Guru Penambahbaikan Senarai semak


Pelaporan dan Post Mortem Julai Prasekolah program kumpulan
PELAN OPERASI
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI ,MACHAP
PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH 2018

(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM
TUNJANG : BAHASA DAN KOMUNIKASI (BAHASA INGGERIS)
STRATEGI : 1.Menyediakan bahan-bahan dan aktiviti yang boleh menarik minat baca murid.
2.Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru
Pelan tindakan / aktiviti : (2.1) PROGRAM WORDS GAME CARD

LAMPIRAN
TARIKH DAN
KOS PENILAIAN TINDAKAN BERKENAAN
BIL HURAIAN AKTIVITI TEMPOH
PERLAKSANAAN AKTIVITI SUSULAN (Carta Gantt, Data)
PERLAKSANAN
1. Mesyuarat bersama Ibubapa Minit mesyuarat
mengenai sasaran dan objektif Januari Guru Prasekolah
KSPK Prasekolah

2. Penyediaan bahan bantu mengajar Guru Prasekolah Guru Prasekolah,


Mac PPM
3. Pelaksanaan Program Carta Gantt
-Dijalankan 5 minit selepas waktu Jun - Oktober RM100.00 Guru Prasekolah Guru Prasekolah,
rehat PPM
-kad-kad perkataan akan diletakkan
dalam sebuah kotak yang bertutup
-Murid-murid perlu ambik kad
tersebut dan tampalkan pada
bahan/gambar yang berkaitan
terdapat di dalam kelas
Cth: words “door”- perlu tampal di
pintu.
4. Pemantauan , Penilaian, Pelaporan Pentadbir, Guru Penambahbaikan Senarai semak
dan Post Mortem Oktober Prasekolah program individu
PELAN OPERASI
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI ,MACHAP
PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH 2018

(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM
TUNJANG : SAINS DAN TEKNOLOGI (AWAL MATEMATIK)
STRATEGI : 1.Menyediakan bahan-bahan dan aktiviti yang boleh menarik minat murid.
2.Meningkatkan kualiti pengajarandan pembelajaran guru
3. Memberi pengalaman yang sebenar
Pelan tindakan / aktiviti : (3.0) PROGRAM JOM JUAL BELI

LAMPIRAN
TARIKH DAN
BI KOS PENILAIAN TINDAKAN BERKENAAN
HURAIAN AKTIVITI TEMPOH
L PERLAKSANAAN AKTIVITI SUSULAN (Carta Gantt, Data)
PERLAKSANAN
1. Mesyuarat bersama Ibubapa Guru Prasekolah Minit mesyuarat
mengenai sasaran dan objektif Jun
KSPK Prasekolah

2. Penyediaan kertas kerja dan Guru Prasekolah Guru Prasekolah, Kertas kerja
borang kebenaran keluar Mei PPM
3. Pelaksanaan Program Jun-Oktober RM50.00 Guru Prasekolah Guru Prasekolah Carta Gantt
1.Murid dibawa ke pasar PPM
raya/kantin sekolah untuk
membeli barang makanan
2.mengenalkan konsep nilai
tambah sekaligus
memperkenalkan nilai mata
wang.
4. Pemantauan , Penilaian, Oktober Pentadbir, Guru Penambahbaikan pelaporan
Pelaporan dan Post Mortem Prasekolah program
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI ,MACHAP
PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH 2018

PELAN OPERASI
(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM
TUNJANG : SAINS DAN TEKNOLOGI (AWAL MATEMATIK)
STRATEGI : 1.Menyediakan bahan-bahan dan aktiviti yang boleh menarik minat murid.
2.Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru
3. Memberi pengalaman yang menyeronokkan
Pelan tindakan / aktiviti : (3.0) PROGRAM KUIZ MATEMATIK
LAMPIRAN
TARIKH DAN
KOS PENILAIAN TINDAKAN BERKENAAN
BIL HURAIAN AKTIVITI TEMPOH
PERLAKSANAAN AKTIVITI SUSULAN (Carta Gantt, Data)
PERLAKSANAN
1. Mesyuarat bersama Ibubapa Guru Prasekolah Minit mesyuarat
mengenai sasaran dan objektif Jun
KSPK Prasekolah

2. Penyediaan bahan program Guru Prasekolah Guru Prasekolah,


Mei PPM
3. Pelaksanaan Program Jun- Oktober RM50.00 Guru Prasekolah Guru Prasekolah Carta Gantt
1.Dijalankan 5 minit sebelum PPM
pulang setiap hari
2. Guru memberi soalan kuiz
mengenai konsep tambah dan
tolak
3. Murid yang dapat
menjawab,mendapat token atau
ganjaran
4. Murid ambik sendiri ganjaran
di papan token.
4. Pemantauan , Penilaian, November Pentadbir, Guru Penambahbaikan Rekod anekdot
Pelaporan dan Post Mortem Prasekolah program
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI ,MACHAP
PERANCANGAN STRATEGIK PRASEKOLAH 2018

CARTA GANTT PELAN TINDAKAN PRASEKOLAH


Program Induk Kurikulum
BIL STRATEGI PERLAKSANAAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
1 Mesyuarat Pengurusan Pra dan
bersama Waris Prasekolah
2 Menyediakan bahan-bahan aktiviti
/BBM/Kertas Kerja
3 Melaksanakan:
Program “Kenali Keluarga Vokal”
4 Program Mobail Vokal

5 Program Fun Book

6
Program Word game card
7 Program Jom Jual beli

8 Program Kuiz Matematik

9. Memantau,menilai dan menambah


baik (Rekod dan pentaksiran)
10. Membuat laporan

Anda mungkin juga menyukai