Anda di halaman 1dari 16

‫ﭭﭼ‬ ‫ﭽ‬

Yaa-Siiiiiin

‫ﭒﭼ‬ ~
‫ﭽ‬
Alif-Laaaaaa-mmmiiiiiim-raa

‫ﭒﭼ‬ ‫ﭽ‬
Kaaaaaaf-Haa-Yaa-’Aiiiiiiin-Shaaaaaad
Imalah adalah pembacaan fathah yang condong ke kasroh

‫ﭽﮎﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ‬
‫ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ‬
(QS Huud: 41)
Isymam adalah menampakkan harokat dhommah yang terbuang
dengan isyarat bibir yang dimonyongkan.

‫ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ‬
‫ﯞﯟﯠ ﯡﯢﭼ‬
QS. Yusuf [12]: 11
Dua hamzah yang berjejer, hamzah pertama dibaca biasa sedangkan yang
kedua disuarakan antara hamzah dan alif (samar-samar)

‫ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ‬
‫ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ‬
‫ﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ‬
‫ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ‬
QS. Fussilat [41]: 44
Naql adalah memindahkan simbol/baris kasroh pada
khuruf HAMZAH ke khuruf LAM

‫ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ‬
‫ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ‬
‫ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ‬
‫ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ‬
QS. Al-Hujurat [49]: 11
Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas.
Terdapat di 4 tempat, yaitu surat (18:1-2), (36:52), (75:27) dan (83:14)

‫ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ‬
‫ﯧ ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ‬
‫ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﭼ‬
Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas.
Terdapat di 4 tempat, yaitu surat (18:1-2), (36:52), (75:27) dan (83:14)

ْ‫ْه َذا‬
‫س‬
ِ
َْ ‫ْمرقَد ََن‬ ‫ن‬ ِ
‫اْم‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ْ
‫ع‬ ‫ْب‬ ‫ن‬‫اْم‬ ‫ن‬َ‫ل‬ ‫ي‬‫ْو‬ ‫اَْي‬
‫و‬ُْ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫ﭽ‬
َ َ َ ََ َ َ َ َ
َْ ‫ص َد َقْالمرسلُْو‬
‫نﭼ‬
َ ُ ‫ْو‬
َ َ ‫ن‬‫ح‬‫ْالر‬
َّ ‫د‬َ ‫ع‬
َ ‫اْو‬
َُ‫م‬ َ َ
‫َّس ََن الْ ُق ْر َآ َن ِل ِل ْك ِر فَه َْل‬
ْ ‫َول ر‬
َ ‫ي‬ ْ
‫د‬ َ
‫ق‬ َ
‫ِم ْن ُم رد ِكر‬
“Bacalah Al-Quran sesungguhnya ia
akan menjadi PENOLONG PEMBACANYA di hari kiamat.”
(HR. Muslim dari Abu Umamah)
TIPS...
Berkah al-Quran……

َّ ‫َولَ ْو أ‬
‫َن أ َْه َل الْ ُق َرى آ َمنُواْ َواتَّ َقواْ لََفتَ ْحنَا‬
ِ‫س َماء َواألَ ْرض‬ ِ ٍ ‫ر‬ ِ
‫ال‬
َّ َ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ات‬ ‫ك‬
َ ََ ‫َعلَْي‬
‫ب‬ ‫م‬ ‫ه‬
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan
melimpahkan kepada mereka BERBAGAI KEBERKAHAN dari langit dan bumi.”
(QS. Al-A’raf: 96)
‫……‪akibat meninggalkan al-Quran‬‬

‫ض َع ْن ِذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َم ِعي َشة‬ ‫َوَم ْن أَ ْع َر َ‬


‫ش ُرهُ يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة أَ ْع َمى‬
‫ض ْنكا َوََْن ُ‬
‫َ‬
Group Session
‫‪DO’A KHOTMIL QURAN‬‬
‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬
‫اللهم ارحمنا ِبالقر ِآن‬
‫َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ً َّ ُ ْ ً َّ ُ ً َّ َ ْ َ ً‬
‫واجعله لنا ِإماما ونورا وهدى ورحمة‬
‫َا َّلل ُه َّم َذك ْرَنا م ْن ُه َما ُنس ْيناَ‬
‫ِْ‬ ‫ِ ِ‬
‫َو َعل ْم َنا م ْن ُه َما َجهلناَ‬
‫ُ ِ ْ َ َ ِ َ ُ َ َِّ‬
‫ْ‬ ‫َ‬
‫وارزقن َا ِتَلوته آنآء اللي ِل‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬
‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ َْ َ‬
‫و أطراف النه ِار‬
‫اج َع ْل ُه َل َنا ُح َّج ًة َيا َ َّب ْال َعالَـم ْينَ‬ ‫ْ‬ ‫و‬‫َ‬
‫ِ‬ ‫ر‬