Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

BUKIT GAMBIR,
TANGKAK JOHOR

RPH PDPR (9/11 - 17/12/2020)


Nama guru : NASIHIN BIN AZMI
Minggu 1 : 9/11 - 12/11/2020
Kelas Mata Pelajaran Topik / Tema OP KK Aktiviti Pembelajaran / Impak
(Objektif Pembelajaran) (Kriteria Kejayaan) Pelantar

5SK Sains Projek Nota Pada akhir sesi perlaksanaan projek, Pelajar dapat Guru memberi arahan  15/22 murid
Ringkas Sains pelajar dapat: membuat soalan menyiapkan tugasan. Masa menghantar tugasan
(Bab 1-8) 1- Meningkat aras (Pengetahuan, pentaksiran bagi diberi kepada pelajar yang diarahkan.
Tingkatan 4 Kefahaman dan aplikasi) setiap bab (seminggu) untuk membaca, *Rujuk bahan lampiran
2- Penguasaan topik pembelajaran tingkatan 4. meneliti dan membuat Nota yang disertakan
tingkatan 4 ringkas dan dihantar kepada
guru melalui watsapp dan
telegram.

5PA Sains Projek Nota Pada akhir sesi perlaksanaan projek, Pelajar dapat Guru memberi arahan 21/28 orang
Ringkas Sains pelajar dapat: membuat soalan menyiapkan tugasan. Masa murid menghantar
(Bab 1-8) 1-Meningkat aras (Pengetahuan, pentaksiran bagi diberi kepada pelajar tugasan yang
Tingkatan 4 Kefahaman dan aplikasi). setiap bab (seminggu) untuk membaca, diarahkan.
2-Penguasaan topik pembelajaran tingkatan 4. meneliti dan membuat Nota *Rujuk bahan lampiran
tingkatan 4 ringkas dan dihantar kepada yang disertakan
guru melalui watsapp dan
telegram.

2C Sains Projek Sains BDR Pada akhir sesi projek, pelajar dapat: Murid dapat Mengadakan pembelajaran 13/35 Orang pelajar
1 (Sistem Suri, - Membandingkan jarak planet dalam mencadangkan 3 berasaskan penghasilan menghantar projek
Rantai Makanan, sistem suria daripada matahari (Projek cara membina projek 1., Projek 2 dan melalui media sosial
Sumber Tenaga) 1). jadual untuk Projek 3. iaitu TikTok, Youtube,
-Menginterpretasi rantai makanan dan membanding dan Google Drive, dan IG.
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
BUKIT GAMBIR,
TANGKAK JOHOR
siratan makanan (Projek 2) membezakan
-Menghuraikan dan berkomunikasi antara planet *Pendedahan pelajar
mengenai sumber tenaga (Projek 3) Sistem Suria berkenaan teknologi
dengan Bumi terkini dalam
dengan betul penyampaian
(Projek 1) maklumat berkesan.
* Meningkatkan daya
Murid dapat keyakinan diri pelajar
membincangkan untuk bercakap isi
mengenai 3 rantai pelajaran sains di
makanan dan media sosial untuk
siratan makanan perkongsian bagi
dengan betul pembacaan
(Projek 2) degital/grafik generasi
Z.
Murid dapat *Sesi BDR ke-2 guru
menerangkan merasakan akan
mengenai sumber berlakunya
tenaga dengan peningkatan
betul (Projek 3) penglibatan setelah
batch pertama menjadi
perintis rakan mereka
yang lain.
4RC Sains Tenaga Nuklear Di akhir pengajaran dan pembelajaran, Murid dapat Pembelajaran melalui Pembelajaran tidak
murid dapat: menerangkan peranti online iaitu Google dapat dijalankan
Mewajarkan penggunaan tenaga kewajaran Meet/ Webex. kerana jadual yang
nuklear bagi negara yang telah dikenal penggunaan tenaga dirangka oleh
pasti. nuklear bagi negara pentadbiran adalah
yang telah dikenal hari Ahad. Sesi PdPR
pasti dengan betul bermula hari Isnin.
Akan disambung
minggu berikutnya
(15/11/2020)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
BUKIT GAMBIR,
TANGKAK JOHOR
4SE2 Sains Tenaga Nuklear Di akhir pengajaran dan pembelajaran, Murid dapat Pembelajaran melalui Pembelajaran tidak
murid dapat: menerangkan peranti online iaitu Google dapat dijalankan
Mewajarkan penggunaan tenaga kewajaran Meet/ Webex kerana jadual yang
nuklear bagi negara yang telah dikenal penggunaan tenaga dirangka oleh
pasti. nuklear bagi negara pentadbiran adalah
yang telah dikenal hari Ahad. Sesi PdPR
pasti dengan betul bermula hari Isnin.
Akan disambung
minggu berikutnya
(15/11/2020)