Anda di halaman 1dari 29

Topik 4:Komponen

Pedagogi Kontemporari
EDU2093 PEDAGOGI
DR NG SAR EE
JABATAN BAHASA
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR
Kaedah dan teknik
pedagogi kontemporari

2
Pembelajaran Teradun ( Blended learning)

+ Pembelajaran Teradun bermaksud kaedah pengajaran


guru dan pembelajaran murid yang menggabungkan
amalan tradisional seperti pembelajaran bersemuka
dalam bilik darjah dengan penggunaan teknologi
sebagai pengantara seperti komputer dan rangkaian
internet serta media digital.

3
Pembelajaran Teradun ( Blended learning)

+ Pembelajaran Teradun bermaksud guru menggunakan lebih


daripada satu kaedah penyampaian dalam bilik darjah.
+ Jika guru ingin mengajar dengan menggunakan kaedah
bersemuka dalam bilik darjah sahaja, maka guru tidak akan
mencapai kriteria pedagogi masa kini.
+ Hal demikian kerana pengaruh perkembangan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi (TMK) telah banyak diadaptasi dalam
pengurusan pendidikan lebih-lebih lagi dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.

4
Pembelajaran Teradun ( Blended learning)

+ Pada tahun 2005, Micheal Nelsen, Sean Fitzgerald, dan Liegh


Blackall telah menghasilkan kaedah ini untuk membantu latihan
guru di Western Sydney Institute of TAFE dan Sydney Institute of
TAFE.
+ Mereka mempromosikan alat percuma dan mudah untuk
pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Idea mereka
mendapat sambutan dan mereka mengadakan bengkal latihan
untuk menyebarkan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang
menggabungkan sumber-sumber pembelajaran.

5
Pembelajaran Teradun ( Blended learning)

+ Kaedah pembelajaran teradun ini disesuaikan dalam pendidikan


formal iaitu murid akan belajar dalam bilik darjah dan guru
menyampaikan isi pelajaran secara interaksi bersemuka
menggunakan papan tulis dan digabungkan dengan
penyampaian bahan sokongan menggunakan komputer, media
digital dan talian internet.

6
Pembelajaran Teradun ( Blended learning)

+ Selepas waktu PdPc, masa pembelajaran murid dan interaksi


dengan guru tiada had kerana pembelajaran boleh berlaku
menggunakan media atas talian.
+ Aplikasi ini sangat memudahkan guru untuk mengumpul data
dan membuat penyesuaian pengajaran dan penilaian tehadap
murid dalam pengajarannya.

7
Pembelajaran Teradun ( Blended learning)

+ Pihak sekolah boleh disaran dengan mengadakan aktiviti untuk


muridnya dengan memilih sumber dan menyalurkan semula
sumber-sumber pembelajaran yang sesuai dengan kemudahan
yang ada di sekolah untuk meningkatkan hasil pembelajaran
murid.
+ Guru sentiasa mengawal dan membimbing aktiviti murid dari
semasa ke semasa.

8
Pembelajaran Teradun ( Blended learning)

+ Pembelajaran teradun boleh digunakan untuk membantu


guru menjalankan PdP.
+ Guru boleh merancang aktivti pembelajaran dan
menyediakan bahan pembelajaran yang bervarias
dengan mengambil kira kecenderungan dan minat murid
serta kepelbagaian sumber sedia ada dalam
melaksanakan pembelajaran teradun.

9
10
Model Pembelajaran teradun mewujudkan lima pola
interaksi iaitu:
+ Interaksi murid dengan murid

11
Model Pembelajaran teradun mewujudkan lima pola
interaksi iaitu:
+ Interaksi murid dengan guru

12
Model Pembelajaran teradun mewujudkan lima pola
interaksi iaitu:
+ Interaksi murid dengan komuniti

13
Model Pembelajaran teradun mewujudkan lima pola
interaksi iaitu:
+ Interaksi murid dengan bahan pembelajaran

14
Model Pembelajaran teradun mewujudkan lima pola
interaksi iaitu:
+ Interaksi murid dengan teknologi

15
Rajah sebelah
menunjukkan
pola interaksi
Pembelajaran
teradun. Sesi
pembelajaran
berlaku dalam
dua dimensi iaitu
dalam bilik darjah
secara
bersemuka dan di
atas talian iaitu
secara maya.

16
Pembelajaran Teradun ( Blended learning)

+ Apabila pembelajaran bergabung ini dapat


dilaksanakan sepenuhnya, semua murid sibuk
menyempurnakan tugasan untuk
menghasilkan produktiviti yang bermutu
kerana produk mereka akan dikongsi dan
dinilai pada peringkat pesekitaran global
secara terbuka.

17
Pilih kenyataan yang betul
A. Pembelajaran teradun lebih mengutamakan aktiviti di luar bilik
darjah.
B. Pembelajaran teradun melibatkan interaksi guru, murid dan
teknologi.
C. Pembelajaran teradun mengabungjalin amalan pengajaran
tradisional dan pembelajaran secara maya.
D. Pembelajaran teradun menggalakkan penerokaan berbagai
sumber pembelajaran.

18
Pembelajaran Terbeza (differentiated learning)

+ Pembelajaran Terbeza bermaksud murid belajar secara


optimum mengikut aras atau situasi murid.
+ Pembelajaran Terbeza mengambil kira tahap
pembelajaran murid, kecenderungan serta kemampuan
pembelajaran.

19
Pembelajaran Terbeza (differentiated learning)

+ Dalam sesuatu PdPc adalah perlu untuk pembelajaran


terbeza ini berlaku supaya murid dapat mencapai
objektif pembelajaran.
+ Pembelajaran Terbeza mengambil kira 3 aspek iaitu
melalui kandungan, proses dan hasil. Ia dizahirkan
melalui RPH sehinggalah kepada PdPc.

20
Pembelajaran Terbeza (differentiated learning)

+ Pembelajaran terbeza dari segi kandungan adalah


apabila kandungan yang diberikan berbeza mengikut
tahap murid.
+ Contohnya:
+ Kemahiran yang ingin dicapai: Murid boleh mencari isi
penting berdasarkan petikan yang diberi.

21
Pembelajaran Terbeza (differentiated learning)

+ 1. Murid pandai/sederhana diberikan teks biodata Datuk


Lee Chong Wei. Teksnya lebih panjang serta banyak
info yang diberikan (3 perenggan).
+ 2. Murid lemah pula diberikan biodata Datuk Lee Chong
Wei yang lebih ringkas (2 perenggan).

22
Pembelajaran Terbeza (differentiated learning)

+ Pembelajaran terbeza dari segi proses pula adalah


murid melakukan aktiviti yang sama tetapi melalui
proses yang berbeza.
+ 1. Murid pandai/sederhana mencari isi penting dengan
aktiviti think pair share.
+ 2. Murid lemah pula mencari isi penting dengan
menggariskan isi-isi penting.

23
Pembelajaran Terbeza (differentiated learning)

+ Pembelajaran terbeza dari segi hasil/produk pula


memerlukan murid berlainan menghasilkan produk yang
berlainan.
+ 1. Murid pandai/sederhana membuat peta minda atau
rumusan untuk menerangkan isi-isi penting.
+ 2. Murid lemah membuat jadual senarai isi penting.

24
Pembelajaran Terbeza (differentiated learning)

+ Pembelajaran terbeza tidak membezakan kemahiran


murid pandai/sederhana dengan yang lemah.
Kemahiran tetap sama yang berbeza ialah kandungan,
proses ataupun hasil.

25
Pembelajaran Terbeza (differentiated learning)

+ Perkara yang boleh menjayakan pembelajaran terbeza adalah:


 Ada analisa kemahiran murid. Guru sudah tahu pencapaian
murid. (Aras/tahap pembelajaran)
 Guru mengenal kemampuan murid. Maksudnya sejauh mana
murid mampu menghasilkan sesuatu tugasan. (Kemampuan
pembelajaran)
 Kencenderungan pembelajaran murid dikenalpasti melalui ujian
psikometrik ataupun pemerhatian. (Kecenderungan
pembelajaran).

26
Pembelajaran Terbeza (differentiated learning)

+ Dengan adanya pembelajaran terbeza, semua


murid diberi perhatian dan melibatkan diri
dalam proses PdPc.
+ Semua murid mendapat peluang yang sama
untuk mencapai tahap optimum dalam
pembelajaran.

27
Bacaan Tambahan
http://anyflip.com/phrck/cfrk/basic
https://fliphtml5.com/vihbp/umww/basic
https://quizizz.com/admin/quiz/5ca4b6f87a530e
001a72fcb9/pedagogi-terbeza

28
Pilih kenyataan yang betul
A. Pembelajaran terbeza dilaksanakan berdasarkan kemahiran
yang berbeza.
B. Pembelajaran terbeza memberi peluang pembelajaran yang
saksama kepada semua murid.
C. Pembelajaran terbeza mengambilkira tahap kecerdasan dan
minat murid.
D. Pembelajaran terbeza merupakan aktiviti yang memusatkan
kepada guru.

29

Anda mungkin juga menyukai