Anda di halaman 1dari 14

Topik 5

Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna

EDUP2093 PEDAGOGI
DR NG SAR EE
JABATAN BAHASA
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR
HASIL PEMBELAJARAN
• HPK2
• Merangka pelan pembelajaran bermakna yang mengaplikasikan
konsep-konsep dan model pembelajaran bermakna dengan
menggunakan pendekatan, strategi, kaedah dan aktiviti yang
bersesuaian
• C6, HP2, KKG5, KKG10
• Strategi untuk guru mengenal pasti kemahiran dan
pengetahuan kandungan yang diperlukan dalam sesuatu mata
pelajaran untuk memastikan murid dapat belajar dengan
jayanya
• Proses dalam bilik darjah tentang perkara yang murid perlu
tahu dan boleh lakukan bagi sesuatu mata pelajaran
• Merujuk kepada DSKP:
• Standard Kandungan
• Standard Pembelajaran
• Standard Prestasi
• Guru perlu menganalisis dan mengenalpasti pengetahuan
(konsep) dan kemahiran yang terdapat dalam standard dan
indikator
Proses Merungkai Kurikulum
Kenal pasti Bidang dan Kandungan
mengikut tahap/tahun/tingkatan

Kenal pasti Standard Kandungan

Kenal pasti Indikator

Kenal pasti Konsep (Pengetahuan) -Apa


yang pelajar perlu tahu?

Kenal pasti Kemahiran - Apa yang


pelajar boleh buat?
Proses Merungkai Kurikulum
Topik atau Konteks - Apa yang akan digunakan untuk
mengajar konsep dan kemahiran – unit
khusus,pengajaran dan aktiviti-aktiviti

Kenal pasti Idea-idea utama

Kenal pasti soalan-soalan penting

Bina soalan-soalan penting daripada Idea-idea Utama


untuk memandu Pengajaran dan Pentaksiran

Bina Perancangan Pengajaran dan Pentaksiran dan


akhirnya membuat rumusan
Template merungkai kurikulum
Standard Kandungan

Pengetahuan/Konsep (Kata Nama) Kemahiran (Kata Kerja)

Perkembangan Pembelajaran

Hasrat Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Template pelan perancangan pembelajaran bermakna

Peringkat 1: Hasil yang diharapkan

Hasil Pembelajaran:

Kefahaman Umum (The Big Idea) EQ (question)

Pengetahuan/Konsep (Kata Nama) Kemahiran (Kata Kerja)

Tahap Penguasaan

Peringkat 2:Bukti Pentaksiran

Tugasan Pembelajaran Bukti lain:

Peringkat 3: Pelan Pembelajaran


Aktiviti Pembelajaran:
W (ke mana arah tujuan)
H (menarik minat murid)
E (membantu murid meneroka dan mengalami idea utama)
R (menyediakan ruang dan peluang untuk murid berfikir semula
dan menyemak)
E (murid diberi peluang menilai kerja mereka dan implikasinya)
T (sesuai dengan kepelbagaian kebolehan atau latar belakang
murid)
O (melibatkan murid secara maksima dan berkesan)
Bacaan tambahan: https://padlet-
uploads.storage.googleapis.com/200120095/90d1a3101075c8419aacf8a39b8b0043/Taklimat___KmR_2_0___2
_5_2017_Peserta.pdf
• https://www.slideshare.net/balladeza/kertas-konsep-
pembelajaran-bermakna
• http://anyflip.com/news/blvu
Template pelan perancangan pembelajaran bermakna

Peringkat 1: Hasil yang diharapkan

Hasil Pembelajaran:

Kefahaman Umum (The Big Idea) EQ (question)

Pengetahuan/Konsep (Kata Nama) Kemahiran (Kata Kerja)

Tahap Penguasaan

Peringkat 2:Bukti Pentaksiran

Tugasan Pembelajaran Bukti lain:

Peringkat 3: Pelan Pembelajaran


Aktiviti Pembelajaran:
W (ke mana arah tujuan)
H (menarik minat murid)
E (membantu murid meneroka dan mengalami idea utama)
R (menyediakan ruang dan peluang untuk murid berfikir semula
dan menyemak)
E (murid diberi peluang menilai kerja mereka dan implikasinya)
T (sesuai dengan kepelbagaian kebolehan atau latar belakang
murid)
O (melibatkan murid secara maksima dan berkesan)

Anda mungkin juga menyukai