Anda di halaman 1dari 9

KEADAAN SOSIAL YANG MEMPENGARUHI FIZIKAL, MENTAL- EMOSI DAN SOSIAL

Keadaan sosial yang wujud di sekeliling kita boleh mempengaruhi kesihatan kita. Beberapa tekanan akan
berlaku jika kita merasakan keadaan sosial yang wujud tidak sesuai dengan diri kita. Jika kita tersilap,
kita harus sanggup menerima teguran untuk memperbaiki kesilapan kita. Kita mungkin berhadapan
dengan tekanan keluarga, menghadapi tekanan rakan sebaya atau persaingan pada bila-bila masa.

Tekanan Keluarga. Sebagai ahli keluarga, kita menjadi anak. Kita juga menjadi abang atau kakak kepada
adik-adik kita atau menjadi adik kepada abang atau kakak kita. Dalam keluarga,kita mungkin
menghadapi beberapa tekanan daripada ahli keluarga kita. Jika ibu bapa kita mahukan kita lulus dalam
periksaan dengan markah yang cemerlang, kita harus berusaha untuk memenuhi impian mereka.

Keadaan ini mungkin memaksa kita untuk belajar berlipat ganda bagi menghadapi ujian. Jika ini tidak
dikawal ia akan menjejaskan kesihatan kita seperti tidak cukup tidur, tiada selera makan atau sentiasa
berasa takut tidak lulus peperiksaan. Untuk mengatasi masalah ini kita harus pandai menjadualkan masa
belajar supaya seimbang dengan kehendak jasmani dan rohani. Jadual belajar dan mengulangkaji yang
tersusun akan menjadikan masa itu amat berharga. Jadual yang baik juga akan membolehkan kita
mempunyai masa yang cukup untuk tidur, untuk rehat dan berekreasi. Di samping itu juga kita akan
mempunyai masa untuk membantu ibu bapa kita.

Jika kita mempunyai ramai adik-beradik, kita hendaklah menerima hakikat perbezaan yang ada di
kalangan adik-beradik kita. Kadangkala ibu bapa kita meluangkan masa terhadap adik kita kerana
mereka masih kecil. Kita juga sering diminta oleh ibubapa kita untuk menjaga mereka seperti
memandikan mereka, menyediakan pakaian atau menjaga mereka ketika ibu bapa kita tiada di rumah.
Hal ini menjadikan tanggungjawab kita ber tambah. Jika ini terjadi, kita haruslah bertanggungjawab. Kita
tidak boleh melepaskan kemarahan kepada adik-beradik kita. Sikap bertimbang rasa dengan adik-
beradik hendaklah dipupuk. Kita boleh berkongsi minat bersama adik-beradik kita. Jika kita sibuk, kita
hendaklah memberitahu mereka dengan cara yang baik. Masalah kewangan dan ruang tempat tinggal
juga boleh membawa kepada tekanan keluarga. Jika permintaan kita tidak dapat dipenuhi oleh ibu bapa
kerana masalah kewangan, kita haruslah faham. Kita boleh bersabar atau

Kita boleh berkongsi minat bersama adik-beradik kita. Jika kita sibuk, kita hendaklah memberitahu
mereka dengan cara yang baik. Masalah kewangan dan ruang tempat tinggal juga boleh membawa
kepada tekanan keluarga. Jika permintaan kita tidak dapat dipenuhi oleh ibu bapa kerana masalah
kewangan, kita haruslah faham. Kita boleh bersabar atau tidak terlalu meminta-minta sesuatu yang tidak
perlu. Jika kita merasakan tempat tinggal kita tidak selesa, kita boleh mencari pilihan lain untuk
mengulangkaji pelajaran. Kita boleh mengulangkaji di perpustakaan sekolah. Satu lagi masalah yang
mungkin kita hadapi ialah inginkan kebebasan. Kita mungkin berasa ibu bapa kita ingin mengongkong
pergerakan kita. Mereka selalu memberi nasihat kepada kita apabila kita meminta izin daripada mereka.
Untuk mengatasi masalah ini kita hendaklah berterus-terang

dengan mereka. Luahkan perasaan


kita
supaya dapat difahami oleh
mereka. Kita juga mestilah mene-
rima nasihatmereka. Hormatilah batas-
batas yang ada sebagai anak dengan
ibu bapa. Sikap tidak menghormati ibu
bapa adalah sikap yang dibenci di sisi
agama.
Tekanan Kumpulan Sebaya
Rakan sebaya merupakan remaja yang
mempunyai keperluan yang sama.
Mereka berkongsi minat dan kegemaran
yang sama. Sebagai ahli dalam kumpu-
lan sebaya, setiap remaja akan mema-
tuhi tatasusila perhubungan sesama
mereka. Kita tentu mempunyai kum-
pulan sebaya seumpama ini.
Dalam pergaulan kita dengan kum-
pulan sebaya, kita selalu menghadapi
tekanan yang boleh merunsingkankita.
Kerunsingan ini akan menjejaskan ke-
atan kita. Antara tekanan rakan
sebaya yang sering kita hadapi ialah
kebimbangan, kegiatan dan perkemba-
ngan fesyen.
Rakan sebaya kita adalah kumpu-
lan yang kuat mempengaruhi sahsiah
kita. Jika kita tidak diterima oleh
kumpulan tersebut, kita akan berasa
bimbang. Kegembiraan yang kita ha-
rankan bersama mereka akan hilang

]
an
ka
Rakan sebaya merupakan remaja yang
mempunyai keperluan yang sama.
Mereka berkongsi minat dan kegemaran
-r-
yang sama. Sebagai ahli dalam kumpu-
eh lan sebaya, setiap remaja akan mema-
--
tuhi tatasusila perhubungan sesama
sa
mereka. Kita tentu mempunyai kum-
pulan sebaya seumpama ini.
at
Dalam
pergaulan kita dengan kum-
pulan sebaya, kita selalu menghadapi
tekanan yang boleh merunsingkan kita.
Kerunsingan ini akan menjejaskan ke-
sihatan kita. Antara tekanan rakan
sebaya yang sering kita hadapi ialah
kebimbangan, kegiatan dan perkemba-
ngan fesyen.
Rakan sebaya kita adalah kumpu-
lan yang kuat mempengaruhi sahsiah
kita. Jika kita tidak diterima oleh
a.
kumpulan tersebut, kita akan berasa
bimbang. Kegembiraan yang kita ha-
rapkan bersama mereka akan hilang.
Namun begitu kita juga akan berasa
bimbang jika tindakan mereka yang
kita fikirkan salah tidak dapat kita
ikuti. Akibatnya kita menghadapi
konflik sama ada mengikuti tindakan
mereka atau sebaliknya. Jika ini ter-
jadi, kita harus bertindak dengan
bijak. Kita tidak seharusnya
ninggalkan mereka sebaliknya boleh
menasihati mereka dengan mengguna-
kan perkataan yang lembut
me-
yang

KEADAAN ALAM SEKITAR YANG M


KESIHATAN FIZIKAL MENTAL-EMO
Keadaan alam sekitar yang bersih
boleh mempengaruhi kesihatan pen-
duduknya. Keadaan alam sekitar se-
perti pencahayaan, pengudaraan,
kesesakkan, kebisingan, keselesaan
dan keceriaan boleh mempengaruhi ke-
sihatan fizikal, mental-emosi dan sosial.
Pencahayaan
Matahari adalah sumber cahaya yang
utama. Tetapi cahaya matahari tidak
dapat memancar ke semua tempat. Oleh
itu kawasan gelap yang tidak mendapat
cahaya memerlukan cahaya bantuan
seperti lampu elektrik atau pelita.
Keadaan rumah yang tidak cerah boleh
menyebabkan penghuninya tidak selesa
dan boleh membawa kepada masalah
mental-emosi.
Keadaan gelap atau kurang cahaya
akan menarik perhatian serangga-
serangga kecil seperti semut, lipas, kutu
dan pijat. Keadaan yang kurang cahaya
boleh menyebabkan kelembapan. Ke-
lembapan ini boleh menimbulkan bau
yang kurang menyenangkan. Bau ini
jika berterusan boleh mengganggu
ketenteraman jiwa ahli i

dan keceriaan bộ
sihatan fizikal, mental-emosidan sosial.
Pencahayaan
Matahari adalah sumber cahaya yang
utama. Tetapi cahaya matahari tidak
dapat memancar ke semua tempat. Oleh
itu kawasan gelap yang tidak mendapat
cahaya memerlukan cahaya bantuan
seperti lampu elektrik atau pelita.
Keadaan rumah yang tidak cerah boleh
menyebabkan penghuninya tidak selesa
dan boleh membawa kepada masalah
mental-emosi.
Keadaan gelap atau kurang cahaya
akan menarik perhatian serangga-
serangga kecil seperti semut, lipas, kutu
dan pijat. Keadaan yang kurang cahaya
boleh menyebabkan kelembapan. Ke-
lembapan ini boleh menimbulkan bau
yang kurang menyenangkan. Bau ini
jika berterusan boleh mengganggu
ketenteraman jiwa ahli keluarga yang
menjadi penghuni rumah tersebut.
Apakah yang kita boleh lakukan
untuk mengatasi masalah tersebut?
Buka
semua tingkap rumah
supaya cahaya matahari boleh
masuk.
Setiap hari sapu dan bersihkan
semua
ruang dan bilik serta
kawasan di rumah.
Jangan biarkan pakaian lem-
bap diletak di dalam bilik.
Setiap rumah memerlukan pencahayaan
yang baik.
Susun perabot dan perhiasan
dengan kemas dan menarik.
Pengudaraan
Pengudaraan bermaksud membenarkan
pergerakan udara supaya tersebar di
serata tempat sama ada di dalam bilik
tidur kita, di bilik darjah kita atau di
sebarang tempat kita berada.
Tujuan pengudaraan supaya mem-
pastikan kita dapat menyedut oksigen
dalam udara secukupnya. Kita boleh
melakukan berbagai cara bagi membe-
narkan pergerakan udara ini. Bukalah
tingkap dan pintu supaya udara dari
luar boleh masuk ke dalam bilik dan
rumah kita. Rumah papan yang ber-
lantai tinggi berupaya mengadakan
pengudaraan yang baik. Ini kerana
udara daripada bawah rumah akan
masuk ke dalam rumah dan udara yang
di dalam rumah akan ditolak keluar.
Dalam bilik yang bertutup kita
akan berasa panas kerana tiada
pergerakan udara. Jika ini terjadi kita

boleh menggunakan kipas untuk mem-


benarkan pergerakan udara. Peng-
gunaan pendingin udara pada waktu
siang adalah lebih baik. Suhu pendingin
yang terlalu rendah boleh menyebabkan
kita mendapat selsema. Bilik yang
terlalu panas menyebabkan kita be-
rasa rimas, berpeluh dengan cepat. Se-
baliknya bilik yang terlalu sejuk men-
jadikan kita kesejukan, kurang selesa
dan banyak kehilangan air.
Oleh itu pastikan kita mendapat
udara yang secukupnya. Jauhkan diri
daripada menyedut udara yang terce-,
mar. Membuka tingkap pada waktu
malam semasa kita tidur adalah
amalan yang baik.
Kesesakan
Kesesakan menyebabkan kita be-
rasa tidak selesa. Ini kerana di tempat
tersebut dipenuhi oleh orang ramai
itu, kesesakan di kawasan perumahan
dan perindustrian juga menyebabkan
kita
berasa
rimas dan runsing.
Kesesakan boleh menyebabkan kita
menjadi kurang sabar, pemarah dan sen-
tiasa merungut-merungut.
Daripada kajian, didapati setiap orang
memerlukan ruang seluas lebih kurang
30 meter padu supaya selesa. Ruang
yang kurang daripada ini bolehlah di-
anggap sempit atau sesak. Ruang yang
sesak juga akan menjadi panas kerana
udara tidak dapat beredar. Bilik yang
sesak juga tidak selesa. Jika kita mem-
punyai bilik yang kecil, kita boleh me-
ngatasi kesesakan ini dengan menyusun
perabot dengan kemas dan membuang
segala barang-barang yang tidak diper-
lukan lagi.idd nadaasg
Kita juga akan berasa sesak apabila
berada di sekolah kerana bilangan murid
yang terlalu ramai. Oleh itu, sebagai

di kantin atau dewan makan.


Untuk mengatasi kesesakan, kita
boleh berehat di tempat-tempat rekreasi
seperti di taman-taman bunga, di tepi
pantai atau di hutan lipur. Di tempat-
tempat tersebut udaranya bersih dan
melapangkan fikiran kita. Kebijak-
sanaan
kita mengatasi kesesakan
akan meriangkan kita dan boleh me-
manjangkan umur.
Kebisingan
Kita hidup tidak sunyi daripada men-
dengar bunyi kecuali orang yang pekak.
Kita tidak boleh memilih bunyi untuk
didengar. Jika kita memekapkan te-
linga kita, kita tidak akan mende-
ngar apa-apa. Bunyi yang enak didengar
boleh melapangkan fikiran sebaliknya
bunyi yang terlalu bising akan merun-
singkan.
Kenyaringan sesuatu bunyi disukat
dalam unit desibel (dB). Bunyi yang
melebihi 90 db bolehlah dianggap tahap
kebisingan seperti bunyi motokar (95
dB), bunyi motosikal (110 dB), bunyi
muzik disko (122 dB), bunyi kapal ter-
bang berlepas (130 - 150 dB) dan bunyi
dentuman meriam (160 dB). (Lihat ja-
dual di sebelah).
Bunyi merunol

Kebisingan
Kita hidup tidak sunyi daripada men-
dengar bunyi kecuali orang yang pekak.
Kita tidak boleh memilih bunyi untuk
didengar. Jika kita memekapkan te-
linga kita, kita tidak akan mende-
ngar apa-apa. Bunyi yang enak didengar
boleh melapangkan fikiran sebaliknya
bunyi yang terlalu bising akan merun-
singkan.
Kenyaringan sesuatu bunyi disukat
dalam unit desibel (dB). Bunyi yang
melebihi 90 db bolehlah dianggap tahap
kebisingan seperti bunyi motokar (95
dB), bunyi motosikal (110 dB), bunyi
muzik disko (122 dB), bunyi kapal ter-
bang berlepas (130 - 150 dB) dan bunyi
dentuman meriam (160 dB). (Lihat ja-
dual di sebelah).
Bunyi merupakan tekanan fizikal
Ia akan masuk melalui gegendang te
linga dan ditafsirkan oleh otak. Buny
juga boleh membawa risiko kesihatar
seperti mengganggu tidur, tekanan da-
rah tinggi dan ulser peltik. Ia juga boleh
mengganggu mental-emosi seperti men-
jadi pemarah, kurang sabar dam
menjerit-jerit. Bunyi yang terlalu kuat
boleh merosakkan gegendang telinga
seterusnya menjadi pekak.

Dentuman meriam
Jadual risiko bunyi.
Apakah yang kita boleh lakukan
untuk mengelakkan kebisingan?
Pakai alat keselamatan
telinga seperti tutup dengan
kapas, tutup telinga dengan
jari tangan.
Jangan kuatkan radio atau
telivisyen terlalu kuat.
Jangan duduk di kawasan
hingar- bingar.
Keselesaan
Apakah yang dimaksudkan dengan
keselesaan? Adakah ia menggambarkan
kehidupan yang mewah? Keselesaan
bermaksud kebahagiaan yang kita
perolehi. Kita akan berasa selesa jika

tinggal di kawasan yang harmonis, mem punyai kesihatan yang baik, bebas daripada kerunsingan,
diterima oleh rakan sebaya dan hidup dalam keluarga bahagia. Keselesaan yang ada dalam diri kita
menunjukkan kita gembira dan riang sentiasa.

Keselesaan juga akan menjadikan kita seorang yang mudah bertimbang rasa dan bertolak-ansur. Kita
juga tidak akan merasa bimbang dan ragu dalam melaksanakan sesuatu tindakan.

Jika keselesaan kita tergugat, ia akan m'enyebabkan kita akan berasa tidak selesa. Air muka kita akan
kelihatan muram dan cepat marah. Jika perasaan ini dibiarkan berlanjutan, ia boleh menjejaskan
kesihatan kita. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu menghadapinya dengan tabah. Berbincanglah
dengan ibu bapa atau guru kita untuk mendapatkan penye~ lesaian. Memendam perasaan boleh
menjadikan kita rungsing. Kitajuga boleh mengatasi keselesaan ini dengan

tinggal di kawasan yangharmonis, mempunyai kesihatan yang baik, bebas daripada kerunsingan,
diterima oleh rakan sebaya dan hidup dalam keluarga bahagiaKeselesaan yang ada dalam diri kita
menunjukkan kita gembira dan riang sentiasa.

Keselesaan juga akan menjadikan kita seorang yang mudah bertimbang rasa dan bertolak-ansur. Kita
juga tidak akan merasa bimbang dan ragu dalam melaksanakan sesuatu tindakan.

Jika keselesaan kita tergugat, ia akan menyebabkan kita akan berasa tidak selesa. Air muka kita akan
kelihatan muram dan cepat marah. Jika perasaan ini dibiarkan be'rlanjutan, ia boleh menjejaskan
kesihatan kita. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu menghadapinya dengan tabah. Berbincanglah
dengan ibu bapa atau guru kita untuk mendapatkan penyelesaian. Memendam perasaan boleh
menjadikan kita rungsing. Kitajuga boleh mengatasi keselesaan ini dengan berekreasi di tempat-tempat
yang nyaman seperti tempat peranginan tanah tinggi atau di hutan-hutan lipur bersama-sama dengan
rakan sebaya kita.

Keceriaan

Keadaan persekitaran dan tempat tnggal amat penting kepada kesihatan :seorang: Keadaan alam sekitar
dan tlnggal yagg bersih, kemas dan cantik dapat mmberikan keselesaan kepada seseorang. Keadaan
alam sekitar kesihatan optimum keadaan yang kelam-kabut dan Pakalan bertaburan sana-sini
memberikan ketegangan.
Hiasilah rumah kita dengan gambar atau gubahan-gubahan y ang cantik supaya suasana har~ moni
dapat diwujudkan.

Di sekolah, keceriaan merupakan salah satu budaya sekolah. Untuk ini pihak sekolah berusaha untuk
mengadakan bilik darjah yang kemas dan selesa, menanam pokok bunga, melukis mural pada dinding
sekolah dan mengadakan taman bunga. Kesemua usaha-usaha ini adalah untuk memberikan
pemandangan sekolah y ang menarik . Ia akan memberikan nilai positif dalam diri kita.