Anda di halaman 1dari 6

MAKSUD INOVASI DALAM PENDIDIKAN

1. Dalam era globalisasi, inovasi menjadi suatu elemen yang penting dalam pendidikan.
Penemuan inovasi adalah untuk menangani masalah bagi meningkatkan sistem
pendidikan. Inovasi dalam pendidikan merupakan usaha untuk mengubah proses
pembelajaran, perubahan dalam situasi belajar yang menyangkut soal
kurikulum, tempat mengajar dan belajar, mutu profesionalisme guru dan juga
hasil daripada pengurusan pendidikan.

2. Sebelum berbicara lebih jauh, marilah kita menelusuri makna inovasi secara
mendalam untuk kita dapat memahami dan mengetahui akan kepentingan
merencanakan amalan inovasi dalam kerja buat kita sebagai penjawat awam.
Merujuk Kamus Dewan (2005) inovasi sebagai sesuatu yang baharu
diperkenalkan seperti kaedah, sistem atau adat dalam bentuk baharu. Sufean
Hussin (2002) menyatakan bahawa inovasi bermaksud pembaharuan, modifikasi,
atau membaiki idea, benda, ilmu dan ciptaan seni budaya tamadun dengan tujuan
memenuhi fungsi-fungsi tertentu atau memenuhi cita rasa tertentu atau memenuhi
pasaran tertentu.

3. Daripada pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahawa inovasi ialah kaedah


mencari jalan untuk menghasilkan perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui
pengubahsuaian atau penambahbaikan. Usaha ini adalah hasil cetusan idea-idea
yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan
kualiti dan produktiviti organisasi

4. Dalam konteks pendidikan hari ini, suatu perubahan perlu dilaksanakan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran supaya lebih inovatif. Guru-guru memainkan
peranan yang penting bagi menjayakan wawasan yang dihasratkan dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM).

5. Guru perlu membebaskan diri daripada pemikiran lama yang membelenggu mereka.
Kaedah pengajaran yang bercorak chalk and talk sudah tidak relevan lagi buat masa
kini.

6. Daripada pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahawa secara mudah inovasi


boleh diterangkan sebagai:-
• Merupakan penghasilan baru
• Berbentuk maujud dan mujarad
• Berdasarkan proses penyusunan semula
• Dengan menggunakan unsur yang sedia ada
• Terjelma sebagai unik, memudahkan dan bernilai Inovasi dibuat oleh manusia
kreatif untuk membina trend baru atau trendsetter untuk menjadi peneraju (pioneer)
dan lantas meraih peluang maksimum dalam ekosistem yang banyak persaingan.

HALANGAN
Dalam sistem pendidikan secara berpusat yang diamalkan di Malaysia, pelaksanaan inovasi
pendidikan bersifat dari atas ke bawah. Proses yang perlu dilalui untuk menyebarkan inovasi
kepada penerima akan mengambil masa yang panjang. Antara halangan yang dikenal pasti
wujudnya perasaan bimbang, konflik, rasa tidak tenteram dan kesukaran guru untuk
mengubah amalan sedia ada kepada amalan baru. Malah ada juga halangan dari segi
psikologi seperti tidak yakin dalam penggunaan alat-alat elektronik, komputer atau
komunikasi yang canggih. Suasana yang berlaku ini merupakan antara faktor penghalang
amalan inovasi dalam kalangan guru.
Dalam konteks pendidikan hari ini, suatu perubahan perlu dilaksanakan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran supaya lebih inovatif. Guru-guru memainkan peranan yang
penting bagi menjayakan wawasan yang dihasratkan dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM). Guru perlu membebaskan diri daripada pemikiran lama yang
membelenggu mereka. Kaedah pengajaran yang bercorak chalk and talk sudah tidak
relevan lagi buat masa kini. Implikasi daripada inovasi pendidikan akan membangunkan
kreativiti dan inovasi dalam kalangan murid. Matlamat untuk melahirkan modal insan yang
berkeupayaan menghasilkan idea serta berdaya cipta yang berkualiti akan dapat dicapai.
Masalah kekurangan infrastruktur pembelajaran dan teknologi boleh dilihat sebagai
penghalang kepada kreativiti dan inovasi teknologi maklumat yang perlu disebarkan melalui
sistem persekolahan. Usaha bagi meningkatkan masyarakat celik teknologi maklumat juga
belum begitu tercapai disebabkan jurang perbezaan kemudahan teknologi yang wujud
antara sekolah-sekolah, terutama antara sekolah luar bandar yang begitu ketinggalan
dengan sekolah bandar yang lebih terdedah dengan kemudahan ini.
Jika dahulu peranti telekomunikasi seperti telefon pintar dan gajet platform aplikasi dalam
talian dilarang dibawa ke sekolah, namun kini sebaliknya apabila dunia pendidikan berada
dalam alam maya dan dilakukan di rumah. Ramai juga guru veteran yang agak sukar
menguasai tetapi kebanyakan kami akan cuba yang terbaik, macam saya juga. Memang ia
mengambil masa tetapi alah tegar perkara biasa. Di mana ada kemahuan di situ ada jalan,
serta perlu yakin boleh walaupun lambat," katanya yang mengajar mata pelajaran Sains dan
Matematik.
KEPENTINGAN
Krisis global akibat penularan wabak COVID-19 bukan sahaja menyebabkan pembelajaran
dan pengajaran secara konvensional tertangguh, bahkan menjadikan tugasan guru semakin
mencabar apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan norma kehidupan dan kebiasaan
baharu yang memerlukan proses Pengajaran dan Pembelajaran (PnP) dilaksanakan secara
dalam talian.
Dalam alaf baharu yang mengutamakan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, tiada
pilihan selain memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian. Konteks
pendidikan masa kini memerlukan guru menguasai dan mempunyai literasi teknologi
komunikasi dan maklumat (ICT).
Hala tuju pendidikan negara hari ini jelas menggalakkan para guru dan anak murid kita
untuk berinovasi. Hal ini dibuktikan menerusi dasar-dasar kerajaan dan dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.
Guru merupakan agen utama bagi menyemai budaya inovasi dalam kalangan murid-murid.
Aktiviti inovasi juga dapat melahikan generasi yang bakal memimpin dunia ke arah
kecemerlangan.

IMPLIKASI
Musibah yang melanda negara sedikit sebanyak memberi impak terhadap penggunaan
sistem pembelajaran dalam talian di sekolah. Bermula dengan penutupan sekolah akibat
jerebu yang melanda beberapa negeri di Semenanjung dan terkini, penularan COVID 19
yang melanda seluruh dunia sudah memperlihatkan peningkatan mendadak penggunaan
pembelajaran dalam talian bagi menggantikan pembelajaran dalam bilik darjah.

Dalam situasi ini, pendidik perlu ada kemahiran mengguna aplikasi pembelajaran
secara maya dalam pelbagai mod seperti aplikasi Cisco Webex, Zoom, Google
Classroom, Google Meet, WhatsApp sebagai saluran pelajar mendapatkan ilmu.
Selain itu, pendidik perlu tahu aplikasi berkaitan penilaian kefahaman pelajar dalam
aktiviti pengajaran supaya penilaian berterusan dapat dilakukan setaraf dengan
penilaian yang dilakukan dalam keadaan biasa. Ini bagi memastikan pengajaran dan
pembelajaran (PdP) dan juga kaedah penilaian tetap sama seperti biasa walaupun
dilaksanakan secara dalam talian.

Pendidik juga perlu menambah kemahiran daripada segi penyampaian dan


komunikasi supaya keberkesanan penyampaian PdP dalam ruang lingkup PKP
dapat dilaksanakan dengan berkesan dan objektif pembelajaran dapat dicapai.
Maklum balas rakan setugas atau pelajar menjadi komponen penting. Segala
kelemahan perlu diperbaiki segera. Kejayaan PdP secara dalam talian perlu
perancangan yang baik agar keberkesanan penyampaian dan matlamat tercapai.
Perancangan yang strategik, penggunaan sumber untuk mencapai objektif perlu
disesuaikan dengan tindakan untuk mengatasi cabaran dalam keadaan PKP ini.

"Semua guru perlu meningkatkan ilmu, kompetensi, keupayaan, kemahiran,


perubahan sikap dan kesiapsiagaan dalam menerima normal baharu dalam
pendidikan terutama pembelajaran dalam talian. Kesiapsiagaan ini akan dapat dilihat
perubahan dari aspek pengajaran, pentaksiran dan penyampaian ilmu yang
mencabar tugas keguruan.

"Guru perlu mempunyai anjakan paradigma untuk menerima senario baharu


pendidikan global dan menyiapkan generasi yang celik teknologi maklumat. Ini
penting dalam menyiapkan mereka (pelajar) bagi menghadapi cabaran Revolusi
Industri 4.0 dan bersedia menjadi generasi digital," katanya.
INOVASI DALAM WAKTU PANDEMIK
Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak hal, terutama pola hidup sehari-hari, dan satu-
satunya cara untuk bertahan adalah dengan menyesuaikan diri. “Semua tahu, kita sedang
dan akan menghadapi masa-masa sulit dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi, bukan
berarti kita tak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi uncertainty inilah kemampuan adaptif
sangat kita butuhkan,” kata Guru Besar UI dan Founder Rumah Perubahan Renald Khasali
dalam tulisannya, “Virus Bermutasi, Manusia Beradaptasi”. Renald menerangkan, tiap kali
manusia berhadapan dengan kesulitan, maka inovasi muncul. "Dulu, banyak orang yang tak
bisa mengonsumsi cokelat karena harganya yang sangat mahal. Pada 1963, Michele
Ferrero dari Italia berinovasi mencampur cokelat yang mahal dengan gula, minyak, susu,
dan kacang hazelnut. Lahirlah Nutella yang kemudian mendunia sebagai alternatif pengganti
cokelat untuk dimakan bersama roti.”
Saat ini, inovasi tentu sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali
pendidikan. Sebagaimana diketahui bersama, untuk mencegah penyebaran Covid-19,
sekolah hingga universitas mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi
pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau remote learning. Di sinilah pentingnya orangtua, guru,
dan murid bersinergi untuk mengoptimalkan pembelajaran melalui penggunaan teknologi.
“Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan
kebaruan.” Cuitan Najwa Shihab pada 2015 itu tentu akan senantiasa relevan, terlebih
dalam kondisi sekarang. Murid bisa belajar secara daring dengan pendampingan guru,
sementara orangtua bisa membantu memonitor perkembangan belajar anak.
Walau begitu, inovasi tak selalu berjalan mulus alias ada saja kendalanya—mulai dari guru
maupun orangtua yang gagap teknologi sampai dengan kesenjangan akses internet dan
terbatasnya media belajar. Untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) meluncurkan inovasi dan memberikan bermacam perbaikan sistem
pembelajaran, di antaranya, kebijakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) dan penayangan program Belajar dari Rumah yang disiarkan di TVRI bagi guru-murid
dengan keterbatasan internet. Covid-19 membuat semua orang harus keluar dari zona
nyaman. "Satu-satunya cara untuk benar-benar belajar dan tumbuh sebagai individu, mau
itu murid atau orang dewasa adalah untuk keluar dari zona nyaman kita. Di situlah level
pembelajaran paling optimal," ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
Nadiem Makarim. Keluarnya semua orang dari zona nyaman masing-masing bakal melatih
karakter adaptif, inovatif, dan kreatif komunitas pendidikan. Dalam ungkapan Renald,
“Kemampuan beradaptasi itu akan muncul beriringan dengan daya inovasi.” Sistem PJJ
masih terus dikaji agar lebih fleksibel dan sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar—
reformasi sistem pendidikan yang belum lama ini dicanangkan Kemendikbud. Konsep ini
memberikan kemerdekaan bagi tiap unit pendidikan untuk berinovasi, salah satunya, ya
melalui teknologi. Nadiem pun berpesan kepada para guru, “Dalam krisis ini saatnya
mencoba hal-hal yang dulu mungkin kita masih ragu, tapi di dalam hati kita merasa ini yang
terbaik untuk para murid.”
Positifnya, situasi PJJ justru membawa hikmah karena ketika pandemi berakhir, salah satu
hal yang menjadi kebiasaan baru masyarakat adalah kemampuan untuk bisa beraktivitas di
mana saja. Orang-orang akan terbiasa dengan digitalisasi. “Potensi kita untuk bekerja dan
menjadi efektif dari mana pun itu menjadi suatu pembelajaran yang sangat baru buat kita,”
ujar Nadiem. Kombinasi pembelajaran tatap muka dan jarak jauh ini dinilai memiliki potensi
luar biasa untuk memajukan pendidikan nasional. “Inilah saatnya guru dan orangtua
berinovasi dengan melakukan banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya,” terang
Nadiem, karena secanggih apa pun teknologi, sebesar apa pun inovasi pendidikan, peran
guru sebagai pendidik tak akan tergantikan. “Konsepnya bukan untuk menggantikan guru,
tetapi teknologi itu untuk memperkuat potensi guru.”

Baca selengkapnya di artikel "Inovasi Pendidikan dalam Situasi Pandemi", https://tirto.id/fsgf

KEPERLUAN INOVASI PENDIDIKAN NEGARA PASCA COVID

Secara umumnya, Malaysia tidak pernah mengalami bencana alam atau wabak penyakit
yang dahsyat. Beberapa kejadian bencana alam seperti banjir pernah berlaku namun tidak
melibatkan banyak negeri atau berlaku dalam tempoh waktu yang lama dan tidak sehingga
menjejaskan sistem pendidikan sekolah atau pengajian tinggi negara kerana selalunya ia
berlaku dalam tempoh cuti persekolahan hujung tahun.

Namun, pandemik COVID-19 yang menular dengan cepat di lebih 200 negara dan wilayah
termasuk Malaysia memberi pengalaman dan cabaran berbeza kepada negara dalam
mendepani bencana.

Bermula pada 18 Mac 2020 apabila kerajaan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan
(PKP) yang membabitkan empat fasa yang berakhir pada 12 Mei 2020. Ini diikuti Perintah
Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB), Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP),
Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat (PKPD) seterusnya Perintah Kawalan Pergerakan
Tersasar (PKPT), telah membataskan pergerakan rakyat di samping menekankan amalan
‘kebiasaan baharu’ demi memutuskan rangkaian penyebaran virus COVID-19 di negara ini.

Pelaksanaan perintah-perintah kawalan itu telah memberikan impak yang cukup besar
dalam pelbagai sektor termasuk ekonomi, pelancongan, pertanian, kesihatan mahupun
pendidikan di negara-negara yang terjejas termasuk Malaysia.

Gangguan Psikologi

Dalam aspek pendidikan di negara ini, keputusan kerajaan membatalkan atau melewatkan
beberapa peperiksaan utama bagi memastikan keselamatan anak-anak dan para pelajar
bukan sahaja memberi kesan kepada sistem pendidikan negara tetapi turut menimbulkan
rasa sedih, trauma, kecewa dan takut dalam diri pelajar.

Contohnya, laporan media berkenaan sekumpulan pelajar Tahun Enam yang kecewa dan
menangis apabila dimaklumkan bahawa peperiksaan UPSR tahun ini dibatalkan. Mungkin
pada anggapan mereka, segala impian dan cita-cita untuk melanjutkan pelajaran di sekolah
yang lebih baik seperti di Sekolah Berasrama Penuh, Maktab Rendah Sains Mara (MRSM)
atau Maktab Tentera Diraja (MTD) telah berakhir.

Dalam hal ini, adalah amat penting kajian dilakukan untuk mengenal pasti masalah-masalah
yang berlaku pasca COVID-19 yang mungkin dihadapi oleh murid-murid atau para pelajar di
peringkat sekolah. Ini terutamanya apabila banyak perubahan dan kebiasaan baharu ‘new
norm’ yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan susulan pandemic COVID-19 mungkin
memberi impak kepada mereka termasuk masalah psikologi, gangguan emosi dan
seumpamanya.
Penyesuaian Sistem Pendidikan

Michael Fullan (1999) dalam buku ‘The New Meaning of Educational Change’ menyatakan
perlunya tindakan penyesuaian dalam sistem pendidikan apabila berlaku bencana atau
wabak. Fullan (1999) menjelaskan bahawa terdapat tiga keadaan yang memungkinkan atau
membolehkan berlakunya sesuatu perubahan dalam sistem pendidikan iaitu:

1. Berlakunya bencana alam (natural disaster).


2. Pengaruh luar (external forces) iaitu perkembangan teknologi, perubahan nilai
masyarakat dan perpindahan penduduk.
3. Perbezaan dalaman (internal contradiction) seperti kesan penggunaan teknologi
maklumat yang mengakibatkan pembentukan sistem nilai yang baru dalam
masyarakat.

Oleh yang demikian, apabila sesuatu wabak atau bencana berlaku semestinya seseorang
individu akan terkesan, apatah lagi yang membabitkan sektor pendidikan yang sangat
penting dalam sesebuah negara. Sekiranya, tiada cara terbaharu atau kaedah inovasi yang
kreatif dalam menangani isu sebegini, pasti akan terjejas dan mendatangkan mudarat yang
besar kepada bakal sumber manusia pada masa akan datang.