SENARAI SEMAK KANDUNGAN FAIL MEJA 2011 BAHAGIAN A REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PERKARA Akta Pendidikan 1966

Visi dan Misi Sekolah Maklumat Guru Penggal Persekolahan/Peperiksaan Am dan Cuti AM Jadual waktu Senarai Buku Teks Murid Senarai Buku Rujukan Guru Rancangan Pengajaran Tahunan Rancangan Pengajaran Harian Lembaran Markah Murid



BAHAGIAN B FAIL MEJA PEGAWAI BIL 1 2 3 4 PERKARA Senarai Jawatan/Tugas Semasa 2011 Carta Organisasi Jabatan Carta Organisasi Kedudukan Pegawai Senarai tugas utama (setiap bahagian/unit/Jawatankuasa) 4.1: Objektif bahagian/unit/Jawatankuasa 4.2 : Proses Kerja dan Senarai Semak 4.3 : Carta Aliran



1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful