Anda di halaman 1dari 1

Kepada Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i. Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i.

Yofa safala putra Yofa safala putra


Putra Bpk. Sampun Hariono & Ibu. Li’anah Putra Bpk. Sampun Hariono & Ibu. Li’anah

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT.
yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya kepada kita yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya kepada kita
semua. Mengharap dengan hormat akan kehadiran semua. Mengharap dengan hormat akan kehadiran
bapak/ibu/saudara/i. bapak/ibu/saudara/i.
Dalam rangka khitanan anak kami Dalam rangka khitanan anak kami
Yang insya allah akan kami selenggarakan pada: Yang insya allah akan kami selenggarakan pada:

Hari : Minggu Kliwon Hari : Minggu Kliwon


Tanggal : 15 November 2020 Tanggal : 15 November 2020
Pukul : 18.00 WIB (ba’da maghrib) Pukul : 18.00 WIB (ba’da maghrib)
Tempat : Rumah Bapak Sampun Hariono Tempat : Rumah Bapak Sampun Hariono
(Dsn. Sukorejo, RT 15, RW 04, Ds. Grobogan, Kec. (Dsn. Sukorejo, RT 15, RW 04, Ds. Grobogan, Kec.
Mojowarno, Mojowarno,
Kab. Jombang) Kab. Jombang)

Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami
Apabila Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan hadir Apabila Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan hadir
untuk memberikan do’a restu kepada anak kami. untuk memberikan do’a restu kepada anak kami.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.