Anda di halaman 1dari 92

PSV (SK) MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::

TINGKATAN : 1 UNIT : 1. Seni bermula di sini


KELAS : 1B AKTIVITI : Mengambar
MASA : 8.45 TO 8.15 TAJUK : Cap...Cap..Capan
TEMA : Aku dan seni MODUL : 1.0 MODUL BAHASA SENI
STANDARD
KANDUNGAN
1.1 Bahasa Seni Visual
Pada akhir sesi memahami,
1.1.1 Mengenal, pengajarandan
danmenamakan
pembelajaran, murid
bahasa akan
seni dapat:
visual yang ada pada karya dalam
STANDARD Bidang Menggambar: (i) capan
PEMBELAJARAN

AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Membanding dan membeza Bahasa
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:
Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

1.1.1 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni


/ 0 orang murid berjaya dan dapat: visual yang ada pada karya dalam Bidang Menggambar: (i)
capan

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 0

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid- Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
Format :
dd/mm/yyyy

Type 01/12/2017
for 1st
December 2017
onday, January 1, 2018, ::

NI

a karya dalam

AKTIVITI PA21
Rally Table
Rally Table

KECERDASAN
PELBAGAI
Bahasa
Ruang

jar dengan

Kuiz

ahasa seni
ggambar: (i)
2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
1 Kec1 Aku dan seni1. Seni bermula di sini Mengambar
2 MC1 Aku dan seni1. Seni bermula di sini Mengambar
3 CR 1 Aku dan seni1. Seni bermula di sini Mengambar
4 Pro1 Aku dan seni2. Jari Menari, Warna Berseri Membuat cor
5 Kur1 Aku dan seni2. Jari Menari, Warna Berseri Membuat cor
6 Mes1 Aku dan seni2. Jari Menari, Warna Berseri Membuat cor
7 Kuc1 Aku dan seni2. Jari Menari, Warna Berseri Membuat cor
8 1 Aku dan seni3. La La La Bonekaku BernyanyMembentuk D
9 1 Aku dan seni3. La La La Bonekaku BernyanyMembentuk D
10 1 Aku dan seni3. La La La Bonekaku BernyanyMembentuk D
11 1 Aku dan seni3. La La La Bonekaku BernyanyMembentuk D
12 1 Aku dan seni4. Cantik Batik Mengenal Kra
13 1 Aku dan seni4. Cantik Batik Mengenal Kra
14 1 Aku dan seni4. Cantik Batik Mengenal Kra
15 1 Aku dan seni4. Cantik Batik Mengenal Kra
16 1 Aku dan seni5. Tik Tok Tik, Lukis di Udara Mengambar
17 1 Aku dan seni5. Tik Tok Tik, Lukis di Udara Mengambar
18 1 Aku dan seni5. Tik Tok Tik, Lukis di Udara Mengambar
19 1 Aku dan seni5. Tik Tok Tik, Lukis di Udara Mengambar
20 1 Aku dan seni6. Satu, Dua, Tiga Dayung! Membentuk D
21 1 Aku dan seni6. Satu, Dua, Tiga Dayung! Membentuk D
22 1 Aku dan seni6. Satu, Dua, Tiga Dayung! Membentuk D
23 1 Aku dan seni6. Satu, Dua, Tiga Dayung! Membentuk D
24 1 Aku dan seniProjek Kesenian Penggal satu Projek Kesen
25 1 Aku dan seniProjek Kesenian Penggal satu Projek Kesen
26 1 Seni Sekelili 7. Detektif Jalinan Menyiasat Mengambar
27 1 Seni Sekelili 7. Detektif Jalinan Menyiasat Mengambar
28 1 Seni Sekelili 7. Detektif Jalinan Menyiasat Mengambar
29 1 Seni Sekelili 7. Detektif Jalinan Menyiasat Mengambar
30 1 Seni Sekelili 8. Lari Sang Tikus, Lari Membuat cor
31 1 Seni Sekelili 8. Lari Sang Tikus, Lari Membuat cor
32 1 Seni Sekelili 8. Lari Sang Tikus, Lari Membuat cor
33 1 Seni Sekelili 8. Lari Sang Tikus, Lari Membuat cor
34 1 Seni Sekelili 9. Serupa Tapi Tidak Sama Membentuk D
35 1 Seni Sekelili 9. Serupa Tapi Tidak Sama Membentuk D
36 1 Seni Sekelili 9. Serupa Tapi Tidak Sama Membentuk D
37 1 Seni Sekelili 9. Serupa Tapi Tidak Sama Membentuk D
38 1 Seni Sekelili 10. Renjis, Percik, Ikut Irama Menggambar
39 1 Seni Sekelili 10. Renjis, Percik, Ikut Irama Menggambar
40 1 Seni Sekelili 10. Renjis, Percik, Ikut Irama Menggambar
41 1 Seni Sekelili 10. Renjis, Percik, Ikut Irama Menggambar
42 1 Seni Sekelili 11. Hias Diri, Ikut Menari Mengenal Kra
43 1 Seni Sekelili 11. Hias Diri, Ikut Menari Mengenal Kra
44 1 Seni Sekelili 11. Hias Diri, Ikut Menari Mengenal Kra
45 1 Seni Sekelili 11. Hias Diri, Ikut Menari Mengenal Kra
46 1 Aku dan seniProjek Kesenian Penggal Dua Projek Kesen
1 Aku dan seniProjek Kesenian Penggal Dua Projek Kesen
5 6 7 2 3 4 5
1 2 3 PRESTASI TAFSIRAN
Cap...Cap..Capan 1.0 MODUL BAHASA 1.1 Bahasa S1.1.1 Mengenal, memaham Aku da1. SeMengaCap..
Cap...Cap..Capan 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.1 Mengaplikasikan p Aku da1. SenMengaCap...
Gajah Menari 3.0 MODUL KREATI3.1 Seni Visu3.1.1 Menghasilkan karyaAku da1. SenMengaGajah Menari
Ikatan dan celupan 1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.2 Mengenal, memaham Aku da2. Jari Menari, Warna Berseri
Ikatan dan celupan 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.2 Mengaplikasikan p Aku da2. Jari Menari, Warna Berseri
Songkok Pelangi 3.0 MODUL KREATI3.1 Seni Visu3.1.1 Menghasilkan karyaAku da2. Jari Menari, Warna Berseri
Songkok Pelangi 4.0 MODUL APRESI4.1 Menghayat 4.1.1 Membuat apresiasi Aku da2. Jari Menari, Warna Berseri
Boneka 1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.3 Mengenal, memahaAku da3. La La La Bonekaku Bernyanyi
Boneka 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.3 Mengaplikasikan p Aku da3. La La La Bonekaku Bernyanyi
Beruang Comel 3.0 MODUL KREATI3.1 Seni Visu3.1.1 Menghasilkan karyaAku da3. La La La Bonekaku Bernyanyi
Beruang Comel 4.0 MODUL APRESI4.1 Menghayat4.1.1 Membuat apresiasi Aku da3. La La La Bonekaku Bernyanyi
Batik 1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.4 Mengenal, memaham Aku da4. Cantik Batik
Batik 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.4 Mengaplikasikan peAku da4. Cantik Batik
Batik Cantik 3.0 MODUL KREATI3.1 Seni Visu3.1.1 Menghasilkan karyaAku da4. Cantik Batik
Batik Cantik 4.0 MODUL APRESI4.1 Menghayat4.1.1 Membuat apresiasi Aku da4. Cantik Batik
Lukisan 1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.1 Mengenal, memaham Aku da5. Tik Tok Tik, Lukis di Udara
Lukisan 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.1 Mengaplikasikan peAku da5. Tik Tok Tik, Lukis di Udara
Kawanku 3.0 MODUL KREATI3.1 Seni Visu3.1.1 Menghasilkan karyaAku da5. Tik Tok Tik, Lukis di Udara
Kawanku 4.0 MODUL APRESI4.1 Menghayat4.1.1 Membuat apresiasi Aku da5. Tik Tok Tik, Lukis di Udara
Arca Mobail 1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.3 Mengenal, memaham Aku da6. Satu, Dua, Tiga Dayung!
Arca Mobail 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.3 Mengaplikasikan p Aku da6. Satu, Dua, Tiga Dayung!
Sampan Kecil 3.0 MODUL KREATI3.1 Seni Visu3.1.1 Menghasilkan karyaAku da6. Satu, Dua, Tiga Dayung!
Sampan Kecil 4.0 MODUL APRESI4.1 Menghayat4.1.1 Membuat apresiasi Aku da6. Satu, Dua, Tiga Dayung!
Projek Kesenian Pe3.0 MODUL KREATI3.3 Projek K 3.3.1 Mempamerkan hasiAku daProjek Kesenian Penggal satu
Projek Kesenian Pe3.0 MODUL KREATI3.3 Projek K 3.3.2 Membuat persembaAku daProjek Kesenian Penggal satu
Gosokan 1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.1 Mengenal, memaham Seni SProjek Kesenian Penggal Dua
Gosokan 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.1 Mengaplikasikan p Seni SProjek Kesenian Penggal Dua
Ayam Kampung 3.0 MODUL KREATI3.1 Seni Visu3.1.1 Menghasilkan karyaSeni Sekelilingku
Ayam Kampung 4.0 MODUL APRESI4.1 Menghayat4.1.1 Membuat apresiasi Seni Sekelilingku
Tiupan 1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.2 Mengenal, memaham Seni Sekelilingku
Tiupan 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.2 Mengaplikasikan peSeni Sekelilingku
Topi Sang Tikus 3.0 MODUL KREATI3.1 Seni Visu3.1.1 Menghasilkan karyaSeni Sekelilingku
Topi Sang Tikus 4.0 MODUL APRESI4.1 Menghayat4.1.1 Membuat apresiasi Seni Sekelilingku
Model 1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.3 Mengenal, memaham Seni Sekelilingku
Model 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.3 Mengaplikasikan p Seni Sekelilingku
Rumah Burung 3.0 MODUL KREATI3.1 Seni Visu3.1.1 Menghasilkan karyaSeni Sekelilingku
Rumah Burung 4.0 MODUL APRESI4.1 Menghayat4.1.1 Membuat apresiasi Seni Sekelilingku
Renjisan dan Perci 1.0 MODUL BAHASA 1.1 Bahasa S1.1.1 Mengenal, memaham Seni Sekelilingku
Renjisan dan Perci 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.1 Mengaplikasikan peSeni Sekelilingku
Bijak Sang Kancil 3.0 MODUL KREATI3.1 Seni Visu3.1.1 Menghasilkan karyaSeni Sekelilingku
Bijak Sang Kancil 4.0 MODUL APRESI4.1 Menghayat 4.1.1 Membuat apresiasi Seni Sekelilingku
Alat Perhiasan Diri 1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.4 Mengenal, memahami Seni Sekelilingku
Alat Perhiasan Diri 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.4 Mengaplikasikan peSeni Sekelilingku
Dokoh 3.0 MODUL KREATI3.1 Seni Visu3.1.1 Menghasilkan karyaSeni Sekelilingku
Dokoh 4.0 MODUL APRESI4.1 Menghayat4.1.1 Membuat apresiasi Seni Sekelilingku
Projek Kesenian Pe3.0 MODUL KREATI3.3 Projek K 3.3.1 Mempamerkan hasiAku dan seni
Projek Kesenian Pe3.0 MODUL KREATI3.3 Projek K 3.3.2 Membuat persembaAku dan seni
6 7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2
1.0 M1.1 Ba1.1.1 Rally Table 1A SATU Talaqqi Musy Objek s NILAI-NILAdil
Pendekatan Induk

2.0 MODUL KEMAHSame Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NILAmanah


Gajah Menari Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputeNILAI-NILBaik Hati
Menari, Warna Berseri Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KoMain PerananCoursewNILAI-NILBekerjas
Menari, Warna Berseri Team Stand-N-Shar2A Pembelajaran KoPerbincanganJalur fil NILAI-NILBerani
Menari, Warna Berseri Fan-N-Pick 2B Pembelajaran MaPermainan Flashca NILAI-NILBerazam /
Menari, Warna Berseri Rally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NILBerdikari
La La Bonekaku Bernyanyi Round Robin 2D Pembelajaran PeTasmik Projekt NILAI-NILBerdisipli
La La Bonekaku Bernyanyi Mix-N-Match Kajian Masa De Kuiz Model NILAI-NILBerhati-hati
La La Bonekaku Bernyanyi Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NILBerhemah Tinggi
La La Bonekaku Bernyanyi Lyrical Lessons Soal Jawab ProjektoNILAI-NILBerjimat Cermat
Who Am I? Projek GambarNILAI-NILBersatu padu
Think-Pair-Share SumbangsaraBahan bNILAI-NILBersimpati
Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NILBersopan santun
Traveling File Pertandingan PerakamNILAI-NILBersyukur
Tok Tik, Lukis di Udara Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NILBertanggungjaw
Tok Tik, Lukis di Udara Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NILBerterima Kasih
Tok Tik, Lukis di Udara Role Play Lukisan Video NILAI-NILBertoleransi
Tok Tik, Lukis di Udara The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NILIkhlas
u, Dua, Tiga Dayung! Montaj LembaraNILAI-NILJujur
u, Dua, Tiga Dayung! Cetakan NILAI-NILKasih Sayang
u, Dua, Tiga Dayung! Stensilan NILAI-NILKebebasan
u, Dua, Tiga Dayung! Poster NILAI-NILKesederhanaan
k Kesenian Penggal satu Tiupan NILAI-NILMematuhi Undan
k Kesenian Penggal satu Ikatan dan Celu NILAI-NILMencintai alam s
k Kesenian Penggal Dua Arca Timbul NILAI-NILMenepati Masa
k Kesenian Penggal Dua Asemblaj NILAI-NILMenghargai Mas
Stabail NILAI-NILMenghormati
Tekat NILAI-NILMenjaga kebersi
Tenunan NILAI-NILMenjaga Maruah /
Alat Pertahanan NILAI-NILPatriotik
Alat Perhiasan DiNILAI-NILPemurah
Talaqqi MusyafaNILAI-NILPrihatin
Bercerita NILAI-NILRajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NILRasional
Main Peranan NILAI-NILSabar
Perbincangan NILAI-NILTaat / Patuh
Permainan NILAI-NILTabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NILTolong menolon
Tasmik NILAI-NILYakin
Kuiz PETA I-T Circle Map (Peta Bulat
Lakonan PETA I-T Bubble Map (Peta Buih
Soal Jawab PETA I-T Double Bubble Map (P
Projek PETA I-T Tree Map (Peta Pokok
Sumbangsaran PETA I-T Brace Map (Peta Daka
Lawatan PETA I-T Flow Map (Peta Alir)
Pertandingan PETA I-T Multi-flow Map (Peta P
Teka-Teki PETA I-T Bridge Map (Peta Titi)
Perbahasan KECERDABahasa
Lukisan KECERDALogik Matematik
Catan KECERDARuang
Montaj KECERDAMuzik
Cetakan KECERDAKinestetik
Stensilan KECERDAInterpersonal
Poster KECERDAIntrapersonal
Catan KECERDANaturalistik
Kolaj KEMAHIRA Membuat kaitan
Stensilan KEMAHIRA Membanding dan mem
Tiupan KEMAHIRA Mengkelaskan
Ikatan dan Celu KEMAHIRA Menyusun atur
Arca Timbul KEMAHIRA Mengenal pasti pernya
Asemblaj KEMAHIRA Mengenal pasti pernya
Stabail KEMAHIRA Mengenal pasti pernya
Tekat KEMAHIRA Mengenal pasti sebab
Tenunan KEMAHIRA Mengenal pasti akibat
Alat Pertahanan KEMAHIRA Membuat inferens atau
Alat Perhiasan DiKEMAHIRA Membuat generalisasi
Pualaman KEMAHIRA Mentafsir
Ikatan dan celupKEMAHIRA Mengenal pasti idea ut
Renjisan dan perKEMAHIRA Merumus atau meringk
Mobail KEMAHIRA
Membuat keputusan
Diorama KEMAHIRA
Menyelesaikan masala
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
FORMUL FORMUL
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Circle Adil Membuat
Bahasa Aktiviti p PenilaianPdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSE
Bubble AmanahMembanLogik MateAktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilaku
Double Baik HatMengkeRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Tree MaBekerjaMenyusu Muzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Brace MBerani MengenalKinestetik
Flow MaBerazam Mengena
Interpersonal
Multi-flBerdikaMengenaIntrapersonal
Bridge MBerdisipMengena
Naturalistik
Berhati-hati Berhati-Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Berhemah TinggiBerhema Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Berjimat CermatBerjimaMembuat generalisasi atau hipotesis
Bersatu padu BersatuMentafsir
Bersimpati BersimpMengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Bersopan santunBersopaMerumus atau meringkas
Bersyukur BersyukMembuat keputusan
BertanggungjawBertangMenyelesaikan masalah
Berterima Kasih Berterima Kasih
Bertoleransi Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang Kasih Sayang
Kebebasan Kebebasan
Kesederhanaan Kesederhanaan
Mematuhi UndanMematuhi Undang-undang
Mencintai alam sMencintai alam sekitar
Menepati Masa Menepati Masa
Menghargai MasMenghargai Masa
Menghormati Menghormati
Menjaga kebersiMenjaga kebersihan
Menjaga MaruahMenjaga
/ Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Rasional Rasional
Sabar
Taat / Patuh Taat / Patuh
Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Tolong menolon Tolong menolong
Yakin
Circle Map (Peta Bulatan)
Bubble Map (Peta Buih)
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
Tree Map (Peta Pokok)
Brace Map (Peta Dakap)
Flow Map (Peta Alir)
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Bridge Map (Peta Titi)

Logik Matematik

Kinestetik
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalistik
Membuat kaitan
Membanding dan membeza
Mengkelaskan
Menyusun atur
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis
Mentafsir
Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
ikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
belajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
PSV (SK) MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::

TINGKATAN : 2 UNIT : 1. Kami Suka Sayur


KELAS : 1B TAJUK : Kami Suka Sayur
MASA : 8.45 TO 8.15 AKTIVITI : Menggambar
TEMA : Aku Sihat MODUL : 2.0 MODUL KEMAHIRAN SENI
STANDARD
KANDUNGAN
2.1 Kemahiran Seni Visual
Pada akhir sesi pengajaran
2.1.1 Mengaplikasikan dan pembelajaran,
pengetahuan muridmelalui
bahasa seni visual akan dapat:
media dan proses untuk
STANDARD menghasilkan karya dalam bidang menggambar menggunakan: (i) teknik garisan selari
PEMBELAJARAN

AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Membanding dan membeza Bahasa
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:
Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual


/ 0 orang murid berjaya dan dapat: melalui media dan proses untuk menghasilkan karya dalam
bidang menggambar menggunakan: (i) teknik garisan selari

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 0

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid- Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
Format :
dd/mm/yyyy

Type 01/12/2017
for 1st
December 2017
onday, January 1, 2018, ::

N SENI

ses untuk
san selari

AKTIVITI PA21
Rally Table
Rally Table

KECERDASAN
PELBAGAI
Bahasa
Ruang

jar dengan

Kuiz

ni visual
karya dalam
garisan selari
2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
1 Kec2 Aku Sihat 1. Kami Suka Sayur Kami Suka Say
2 MC2 Aku Sihat 1. Kami Suka Sayur Kami Suka Say
3 CR 2 Aku Sihat 1. Kami Suka Sayur Garis di sana,
4 Pro2 Aku Sihat 1. Kami Suka Sayur Garis di sana,
5 Kur2 Aku Sihat 2. Bersih Pasti Cantik Bersih Pasti
6 Mes2 Aku Sihat 2. Bersih Pasti Cantik Bersih Pasti
7 Kuc2 Aku Sihat 2. Bersih Pasti Cantik Bekas Air Co
8 2 Aku Sihat 2. Bersih Pasti Cantik Bekas Air Co
9 2 Aku Sihat 3. Saya Juara Saya Juara
10 2 Aku Sihat 3. Saya Juara Saya Juara
11 2 Aku Sihat 3. Saya Juara Piala Saya H
12 2 Aku Sihat 3. Saya Juara Piala Saya H
13 2 Aku Sihat 4. Pusing Gasing Pusing Pusing Gasin
14 2 Aku Sihat 4. Pusing Gasing Pusing Pusing Gasin
15 2 Aku Sihat 4. Pusing Gasing Pusing Pusing Gasin
16 2 Aku Sihat 4. Pusing Gasing Pusing Pusing Gasin
17 2 Aku Sihat 5. Bersukan Badan Sihat Bersukan Bad
18 2 Aku Sihat 5. Bersukan Badan Sihat Bersukan Bad
19 2 Aku Sihat 5. Bersukan Badan Sihat Bersukan Bad
20 2 Aku Sihat 5. Bersukan Badan Sihat Bersukan Bad
21 2 Aku Sihat Projek Kesenian Penggal Satu Projek Kesen
22 2 Aku Sihat Projek Kesenian Penggal Satu Projek Kesen
23 2 Mari Melanc 6. Cantik Menawan Cantik Mena
24 2 Mari Melanc 6. Cantik Menawan Cantik Mena
25 2 Mari Melanc 6. Cantik Menawan Cantik Mena
26 2 Mari Melanc 6. Cantik Menawan Cantik Mena
27 2 Mari Melanc 7. Burung Kenek-kenek Burung Kene
28 2 Mari Melanc 7. Burung Kenek-kenek Burung Kene
29 2 Mari Melanc 7. Burung Kenek-kenek Burung Kene
30 2 Mari Melanc 7. Burung Kenek-kenek Burung Kene
31 2 Mari Melanc 8. Uli-uli Tembikar Uli-uli Tembi
32 2 Mari Melanc 8. Uli-uli Tembikar Mari Memben
33 2 Mari Melanc 8. Uli-uli Tembikar Tembikar Co
34 2 Mari Melanc 8. Uli-uli Tembikar Tembikar Co
35 2 Mari Melanc 9. Jalan-jalan ke Taman Rama- Jalan-jalan
36 2 Mari Melanc 9. Jalan-jalan ke Taman Rama- Jalan-jalan
37 2 Mari Melanc 9. Jalan-jalan ke Taman Rama- Rama-rama W
38 2 Mari Melanc 9. Jalan-jalan ke Taman Rama- Catan Cantik
39 2 Mari Melanc 9. Jalan-jalan ke Taman Rama- Catan Cantik
40 2 Mari Melanc 9. Jalan-jalan ke Taman Rama- Catan Cantik
41 2 Mari Melanc 10. Segarnya Air Terjun Segarnya Air
42 2 Mari Melanc 10. Segarnya Air Terjun Banyaknya G
43 2 Mari Melanc 10. Segarnya Air Terjun Suasana Hid
44 2 Mari Melanc 10. Segarnya Air Terjun Suasana Hid
45
46
5 6 7 2 3 4 5
1 2 3 PRESTASI TAFSIRAN
Menggambar 1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.1 Mengenal dan mene Aku Si1. KaKami Mengg
Menggambar 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.1 Mengaplikasikan peAku Si1. KamKami Mengg
Menggambar 3.0 MODUL KREATI3.1 Penghasil3.1.1 Menghasilkan karyaAku Si1. KamGaris di sana, Garis di Sini
Menggambar 4.0 MODUL APRESI4.1 Penghaya4.1.1 Mempamerkan karya Aku Si1. KamGaris di sana, Garis di Sini
Mencorak dan Mem1.0 MODUL BAHASA 1.1 Bahasa S1.1.2 Mengenal dan mener Aku Si2. Bersih Pasti Cantik
Mencorak dan Mem2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.2 Mengaplikasikan peAku Si2. Bersih Pasti Cantik
Mencorak dan Mem3.0 MODUL KREATI3.1 Penghasil3.1.1 Menghasilkan karyaAku Si2. Bersih Pasti Cantik
Mencorak dan Mem4.0 MODUL APRESI4.1 Penghaya4.1.2 Membuat kritikan k Aku Si2. Bersih Pasti Cantik
Membentuk dan Me1.0 MODUL BAHASA 1.1 Bahasa S1.1.3 Mengenal dan mene Aku Si3. Saya Juara
Membentuk dan Me2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.3 Mengaplikasikan p Aku Si3. Saya Juara
Membentuk dan Me3.0 MODUL KREATI3.1 Penghasil3.1.1 Menghasilkan karyaAku Si3. Saya Juara
Membentuk dan Me4.0 MODUL APRESI4.1 Penghaya4.1.1 Mempamerkan karya Aku Si3. Saya Juara
Mengenal Kraf Trad1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.4 Mengenal dan mener Aku Si4. Pusing Gasing Pusing
Mengenal Kraf Trad2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.4 Mengaplikasikan peAku Si4. Pusing Gasing Pusing
Mengenal Kraf Trad3.0 MODUL KREATI3.1 Penghasil3.1.1 Menghasilkan karyaAku Si4. Pusing Gasing Pusing
Mengenal Kraf Trad4.0 MODUL APRESI4.1 Penghaya4.1.2 Membuat kritikan k Aku Si4. Pusing Gasing Pusing
Mengambar 1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.1 Mengenal dan mene Aku Si5. Bersukan Badan Sihat
Mengambar 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.1 Mengaplikasikan p Aku Si5. Bersukan Badan Sihat
Mengambar 3.0 MODUL KREATI3.1 Penghasil3.1.1 Menghasilkan karyaAku Si5. Bersukan Badan Sihat
Mengambar 4.0 MODUL APRESI4.1 Penghaya4.1.1 Mempamerkan karya Aku Si5. Bersukan Badan Sihat
Projek Kesenian Pe3.0 MODUL KREATI3.3 Projek P 3.3.1 Merancang pameraAku SiProjek Kesenian Penggal Satu
Projek Kesenian Pe3.0 MODUL KREATI3.3 Projek P 3.3.2 Membuat pameran Aku SiProjek Kesenian Penggal Satu
Mengambar 1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.2 Mengenal dan mener Mari Melancong
Mengambar 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.2 Mengaplikasikan peMari Melancong
Mengambar 3.0 MODUL KREATI3.1 Penghasil3.1.1 Menghasilkan karyaMari Melancong
Mengambar 4.0 MODUL APRESI4.1 Penghaya4.1.1 Mempamerkan karya Mari Melancong
Membentuk dan Me1.0 MODUL BAHASA 1.1 Bahasa S1.1.3 Mengenal dan mene Mari Melancong
Membentuk dan Me2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.3 Mengaplikasikan p Mari Melancong
Membentuk dan Me3.0 MODUL KREATI3.1 Penghasil3.1.1 Menghasilkan karyaMari Melancong
Membentuk dan Me4.0 MODUL APRESI4.1 Penghaya4.1.2 Membuat kritikan k Mari Melancong
Mengenal Kraf Trad1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.4 Mengenal dan mener Mari Melancong
Mengenal Kraf Trad2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.3 Mengaplikasikan peMari Melancong
Mengenal Kraf Trad3.0 MODUL KREATI3.1 Penghasil3.1.1 Menghasilkan karyaMari Melancong
Mengenal Kraf Trad4.0 MODUL APRESI4.1 Penghaya4.1.2 Membuat kritikan k Mari Melancong
Menggambar 1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.2 Mengenal dan mene Mari Melancong
Menggambar 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.1 Mengaplikasikan p Mari Melancong
Menggambar 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.1 Mengaplikasikan p Mari Melancong
Menggambar 3.0 MODUL KREATI3.1 Penghasil3.1.1 Menghasilkan karyaMari Melancong
Menggambar 4.0 MODUL APRESI4.1 Penghaya4.1.1 Mempamerkan karya Mari Melancong
Menggambar 4.0 MODUL APRESI4.1 Penghaya4.1.2 Membuat kritikan k Mari Melancong
Menggambar 1.0 MODUL BAHASA1.1 Bahasa S1.1.1 Mengenal dan mener Mari Melancong
Mengambar 2.0 MODUL KEMAH2.1 Kemahira2.1.1 Mengaplikasikan p Mari Melancong
Mengambar 3.0 MODUL KREATI3.1 Penghasil3.1.1 Menghasilkan karyaMari Melancong
Mengambar 4.0 MODUL APRESI4.1 Penghaya4.1.2 Membuat kritikan k Mari Melancong
6 7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2
1.0 M2.1 Ke2.1.1 Rally Table 1A SATU Talaqqi Musy Objek s NILAI-NILAdil
Pendekatan Induk

2.0 MODUL KEMAHSame Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NILAmanah


Garis di sana, Garis di Sini Timed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputeNILAI-NILBaik Hati
Garis di sana, Garis di Sini Talking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KoMain PerananCoursewNILAI-NILBekerjas
sih Pasti Cantik Team Stand-N-Shar2A Pembelajaran KoPerbincanganJalur fil NILAI-NILBerani
sih Pasti Cantik Fan-N-Pick 2B Pembelajaran MaPermainan Flashca NILAI-NILBerazam /
sih Pasti Cantik Rally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NILBerdikari
sih Pasti Cantik Round Robin 2D Pembelajaran PeTasmik Projekt NILAI-NILBerdisipli
Mix-N-Match Kajian Masa De Kuiz Model NILAI-NILBerhati-hati
Gallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NILBerhemah Tinggi
Lyrical Lessons Soal Jawab ProjektoNILAI-NILBerjimat Cermat
Who Am I? Projek GambarNILAI-NILBersatu padu
ing Gasing Pusing Think-Pair-Share SumbangsaraBahan bNILAI-NILBersimpati
ing Gasing Pusing Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NILBersopan santun
ing Gasing Pusing Traveling File Pertandingan PerakamNILAI-NILBersyukur
ing Gasing Pusing Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NILBertanggungjaw
sukan Badan Sihat Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NILBerterima Kasih
sukan Badan Sihat Role Play Lukisan Video NILAI-NILBertoleransi
sukan Badan Sihat The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NILIkhlas
sukan Badan Sihat Montaj LembaraNILAI-NILJujur
k Kesenian Penggal Satu Cetakan NILAI-NILKasih Sayang
k Kesenian Penggal Satu Stensilan NILAI-NILKebebasan
Poster NILAI-NILKesederhanaan
Tiupan NILAI-NILMematuhi Undan
Ikatan dan Celu NILAI-NILMencintai alam s
Arca Timbul NILAI-NILMenepati Masa
Asemblaj NILAI-NILMenghargai Mas
Stabail NILAI-NILMenghormati
Tekat NILAI-NILMenjaga kebersi
Tenunan NILAI-NILMenjaga Maruah /
Alat Pertahanan NILAI-NILPatriotik
Alat Perhiasan DiNILAI-NILPemurah
Talaqqi MusyafaNILAI-NILPrihatin
Bercerita NILAI-NILRajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NILRasional
Main Peranan NILAI-NILSabar
Perbincangan NILAI-NILTaat / Patuh
Permainan NILAI-NILTabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NILTolong menolon
Tasmik NILAI-NILYakin
Kuiz PETA I-T Circle Map (Peta Bulat
Lakonan PETA I-T Bubble Map (Peta Buih
Soal Jawab PETA I-T Double Bubble Map (P
Projek PETA I-T Tree Map (Peta Pokok
Sumbangsaran PETA I-T Brace Map (Peta Daka
Lawatan PETA I-T Flow Map (Peta Alir)
Pertandingan PETA I-T Multi-flow Map (Peta P
Teka-Teki PETA I-T Bridge Map (Peta Titi)
Perbahasan KECERDABahasa
Lukisan KECERDALogik Matematik
Catan KECERDARuang
Montaj KECERDAMuzik
Cetakan KECERDAKinestetik
Stensilan KECERDAInterpersonal
Poster KECERDAIntrapersonal
Catan KECERDANaturalistik
Kolaj KEMAHIRA Membuat kaitan
Stensilan KEMAHIRA Membanding dan mem
Tiupan KEMAHIRA Mengkelaskan
Ikatan dan Celu KEMAHIRA Menyusun atur
Arca Timbul KEMAHIRA Mengenal pasti pernya
Asemblaj KEMAHIRA Mengenal pasti pernya
Stabail KEMAHIRA Mengenal pasti pernya
Tekat KEMAHIRA Mengenal pasti sebab
Tenunan KEMAHIRA Mengenal pasti akibat
Alat Pertahanan KEMAHIRA Membuat inferens atau
Alat Perhiasan DiKEMAHIRA Membuat generalisasi
Pualaman KEMAHIRA Mentafsir
Ikatan dan celupKEMAHIRA Mengenal pasti idea ut
Renjisan dan perKEMAHIRA Merumus atau meringk
Mobail KEMAHIRA
Membuat keputusan
Diorama KEMAHIRA
Menyelesaikan masala
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
FORMUL FORMUL
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Circle Adil Membuat
Bahasa Aktiviti p PenilaianPdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSE
Bubble AmanahMembanLogik MateAktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilaku
Double Baik HatMengkeRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Tree MaBekerjaMenyusu Muzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Brace MBerani MengenalKinestetik
Flow MaBerazam Mengena
Interpersonal
Multi-flBerdikaMengenaIntrapersonal
Bridge MBerdisipMengena
Naturalistik
Berhati-hati Berhati-Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Berhemah TinggiBerhema Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Berjimat CermatBerjimaMembuat generalisasi atau hipotesis
Bersatu padu BersatuMentafsir
Bersimpati BersimpMengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Bersopan santunBersopaMerumus atau meringkas
Bersyukur BersyukMembuat keputusan
BertanggungjawBertangMenyelesaikan masalah
Berterima Kasih Berterima Kasih
Bertoleransi Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang Kasih Sayang
Kebebasan Kebebasan
Kesederhanaan Kesederhanaan
Mematuhi UndanMematuhi Undang-undang
Mencintai alam sMencintai alam sekitar
Menepati Masa Menepati Masa
Menghargai MasMenghargai Masa
Menghormati Menghormati
Menjaga kebersiMenjaga kebersihan
Menjaga MaruahMenjaga
/ Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Rasional Rasional
Sabar
Taat / Patuh Taat / Patuh
Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Tolong menolon Tolong menolong
Yakin
Circle Map (Peta Bulatan)
Bubble Map (Peta Buih)
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
Tree Map (Peta Pokok)
Brace Map (Peta Dakap)
Flow Map (Peta Alir)
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Bridge Map (Peta Titi)

Logik Matematik

Kinestetik
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalistik
Membuat kaitan
Membanding dan membeza
Mengkelaskan
Menyusun atur
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis
Mentafsir
Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
ikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
belajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
PSV (SK) MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::
ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN
TINGKATAN : 4 TEMA :
MANUSIA
KELAS : 1B TAJUK : Pemandangan Sawah Padi
MASA : 8.45 TO 8.15 AKTIVITI : LUKISAN
MODUL : MENGGAMBAR
STANDARD 2.1 PERSEPSI ESTETIK : Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada
KANDUNGAN karya corak teknik catan.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD 2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik 2.1.1.2 Warna –harmoni
PEMBELAJARAN
3.2.1. Prinsip Rekaan 3.2.1.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3.2.1.2 Kepelbagaian - rupa
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Membanding dan membeza Bahasa
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:
Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik 2.1.1.2


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
Warna –harmoni

3.2.1. Prinsip Rekaan 3.2.1.1 Imbangan - simetri atau tidak


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
simetri 3.2.1.2 Kepelbagaian - rupa

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid- Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
Format :
dd/mm/yyyy

Type 01/12/2017
for 1st
December 2017
onday, January 1, 2018, ::
U OBJEK BUATAN

ual yang ada pada

pelbagaian - rupa

AKTIVITI PA21
Rally Table
Rally Table

KECERDASAN
PELBAGAI
Bahasa
Ruang

jar dengan

Kuiz

rganik 2.1.1.2

tri atau tidak


2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
1 Kec4 ALAM SEMUL
Pemandangan Sawah Padi LUKISAN
2 MC4 ALAM SEMUL
Pemandangan Sawah Padi LUKISAN
3 CR 4 ALAM SEMUL
Pemandangan Sawah Padi LUKISAN
4 Pro4 ALAM SEMUL
Pemandangan Sawah Padi LUKISAN
5 Kur4 ALAM SEMUL
Pemandangan Sawah Padi LUKISAN
6 Mes4 ALAM SEMUL
Pemandangan Sawah Padi LUKISAN
7 Kuc4 ALAM SEMUL
Pemandangan Sawah Padi LUKISAN
8 4 ALAM SEMUL
Pemandangan Sawah Padi LUKISAN
9 4 ALAM SEMUL
Pemandangan Sawah Padi LUKISAN
10 4 ALAM SEMUL
Pemandangan Sawah Padi LUKISAN
11 4 ALAM SEMUL
Pemandangan di Tepi Pantai CATAN
12 4 ALAM SEMUL
Pemandangan di Tepi Pantai CATAN
13 4 ALAM SEMUL
Pemandangan di Tepi Pantai CATAN
14 4 ALAM SEMUL
Pemandangan di Tepi Pantai CATAN
15 4 ALAM SEMUL
Pemandangan di Tepi Pantai CATAN
16 4 ALAM SEMUL
Pemandangan di Tepi Pantai CATAN
17 4 ALAM SEMUL
Pemandangan di Tepi Pantai CATAN
18 4 ALAM SEMUL
Pemandangan di Tepi Pantai CATAN
19 4 ALAM SEMUL
Pemandangan di Tepi Pantai CATAN
20 4 ALAM SEMUL
Pemandangan di Tepi Pantai CATAN
21 4 ALAM SEMUL
Buah-buahan GOSOKAN
22 4 ALAM SEMUL
Buah-buahan GOSOKAN
23 4 ALAM SEMUL
Buah-buahan GOSOKAN
24 4 ALAM SEMUL
Buah-buahan GOSOKAN
25 4 ALAM SEMUL
Buah-buahan GOSOKAN
26 4 ALAM SEMUL
Buah-buahan GOSOKAN
27 4 ALAM SEMUL
Buah-buahan GOSOKAN
28 4 ALAM SEMUL
Buah-buahan GOSOKAN
29 4 ALAM SEMUL
Buah-buahan GOSOKAN
30 4 ALAM SEMUL
Buah-buahan GOSOKAN
31 4 ALAM SEMUL
Ayam CAPAN
32 4 ALAM SEMUL
Ayam CAPAN
33 4 ALAM SEMUL
Ayam CAPAN
34 4 ALAM SEMUL
Ayam CAPAN
35 4 ALAM SEMUL
Ayam CAPAN
36 4 ALAM SEMUL
Ayam CAPAN
37 4 ALAM SEMUL
Ayam CAPAN
38 4 ALAM SEMUL
Ayam CAPAN
39 4 ALAM SEMUL
Ayam CAPAN
40 4 ALAM SEMUL
Ayam CAPAN
41 4 ALAM SEMUL
Sekuntum Bunga MOZEK
42 4 ALAM SEMUL
Sekuntum Bunga MOZEK
43 4 ALAM SEMUL
Sekuntum Bunga MOZEK
44 4 ALAM SEMUL
Sekuntum Bunga MOZEK
45 4 ALAM SEMUL
Sekuntum Bunga MOZEK
46 4 ALAM SEMUL
Sekuntum Bunga MOZEK
4 ALAM SEMUL
Sekuntum Bunga MOZEK
4 ALAM SEMUL
Sekuntum Bunga MOZEK
4 ALAM SEMUL
Sekuntum Bunga MOZEK
4 ALAM SEMUL
Sekuntum Bunga MOZEK
4 ALAM SEMUL
Alas Dulang LUKISAN
4 ALAM SEMUL
Alas Dulang LUKISAN
4 ALAM SEMUL
Alas Dulang LUKISAN
4 ALAM SEMUL
Alas Dulang LUKISAN
4 ALAM SEMUL
Alas Dulang LUKISAN
4 ALAM SEMUL
Alas Dulang LUKISAN
4 ALAM SEMUL
Alas Dulang LUKISAN
4 ALAM SEMUL
Alas Dulang LUKISAN
4 ALAM SEMUL
Alas Dulang LUKISAN
4 ALAM SEMUL
Alas Dulang LUKISAN
4 ALAM SEMUL
Baju Bercorak CETAKAN
4 ALAM SEMUL
Baju Bercorak CETAKAN
4 ALAM SEMUL
Baju Bercorak CETAKAN
4 ALAM SEMUL
Baju Bercorak CETAKAN
4 ALAM SEMUL
Baju Bercorak CETAKAN
4 ALAM SEMUL
Baju Bercorak CETAKAN
4 ALAM SEMUL
Baju Bercorak CETAKAN
4 ALAM SEMUL
Baju Bercorak CETAKAN
4 ALAM SEMUL
Baju Bercorak CETAKAN
4 ALAM SEMUL
Baju Bercorak CETAKAN
4 ALAM SEMUL
Hiasan Dinding RESIS
4 ALAM SEMUL
Hiasan Dinding RESIS
4 ALAM SEMUL
Hiasan Dinding RESIS
4 ALAM SEMUL
Hiasan Dinding RESIS
4 ALAM SEMUL
Hiasan Dinding RESIS
4 ALAM SEMUL
Hiasan Dinding RESIS
4 ALAM SEMUL
Hiasan Dinding RESIS
4 ALAM SEMUL
Hiasan Dinding RESIS
4 ALAM SEMUL
Hiasan Dinding RESIS
4 ALAM SEMUL
Hiasan Dinding RESIS
4 ALAM SEMUL
Penanda Buku KALIGRAFI
4 ALAM SEMUL
Penanda Buku KALIGRAFI
4 ALAM SEMUL
Penanda Buku KALIGRAFI
4 ALAM SEMUL
Penanda Buku KALIGRAFI
4 ALAM SEMUL
Penanda Buku KALIGRAFI
4 ALAM SEMUL
Penanda Buku KALIGRAFI
4 ALAM SEMUL
Penanda Buku KALIGRAFI
4 ALAM SEMUL
Penanda Buku KALIGRAFI
4 ALAM SEMUL
Penanda Buku KALIGRAFI
4 ALAM SEMUL
Penanda Buku KALIGRAFI
4 ALAM SEMUL
Topi Hari Jadi PUALAMAN
4 ALAM SEMUL
Topi Hari Jadi PUALAMAN
4 ALAM SEMUL
Topi Hari Jadi PUALAMAN
4 ALAM SEMUL
Topi Hari Jadi PUALAMAN
4 ALAM SEMUL
Topi Hari Jadi PUALAMAN
4 ALAM SEMUL
Topi Hari Jadi PUALAMAN
4 ALAM SEMUL
Topi Hari Jadi PUALAMAN
4 ALAM SEMUL
Topi Hari Jadi PUALAMAN
4 ALAM SEMUL
Topi Hari Jadi PUALAMAN
4 ALAM SEMUL
Topi Hari Jadi PUALAMAN
4 ALAM SEMUL
Sapu Tangan IKATAN DAN
4 ALAM SEMUL
Sapu Tangan IKATAN DAN
4 ALAM SEMUL
Sapu Tangan IKATAN DAN
4 ALAM SEMUL
Sapu Tangan IKATAN DAN
4 ALAM SEMUL
Sapu Tangan IKATAN DAN
4 ALAM SEMUL
Sapu Tangan IKATAN DAN
4 ALAM SEMUL
Sapu Tangan IKATAN DAN
4 ALAM SEMUL
Sapu Tangan IKATAN DAN
4 ALAM SEMUL
Sapu Tangan IKATAN DAN
4 ALAM SEMUL
Sapu Tangan IKATAN DAN
4 ALAM SEMUL
Pasu Bunga ASEMBLAJ
4 ALAM SEMUL
Pasu Bunga ASEMBLAJ
4 ALAM SEMUL
Pasu Bunga ASEMBLAJ
4 ALAM SEMUL
Pasu Bunga ASEMBLAJ
4 ALAM SEMUL
Pasu Bunga ASEMBLAJ
4 ALAM SEMUL
Pasu Bunga ASEMBLAJ
4 ALAM SEMUL
Pasu Bunga ASEMBLAJ
4 ALAM SEMUL
Pasu Bunga ASEMBLAJ
4 ALAM SEMUL
Pasu Bunga ASEMBLAJ
4 ALAM SEMUL
Pasu Bunga ASEMBLAJ
4 ALAM SEMUL
Akuarium DIORAMA
4 ALAM SEMUL
Akuarium DIORAMA
4 ALAM SEMUL
Akuarium DIORAMA
4 ALAM SEMUL
Akuarium DIORAMA
4 ALAM SEMUL
Akuarium DIORAMA
4 ALAM SEMUL
Akuarium DIORAMA
4 ALAM SEMUL
Akuarium DIORAMA
4 ALAM SEMUL
Akuarium DIORAMA
4 ALAM SEMUL
Akuarium DIORAMA
4 ALAM SEMUL
Akuarium DIORAMA
4 ALAM SEMUL
Orang-orangan BONEKA
4 ALAM SEMUL
Orang-orangan BONEKA
4 ALAM SEMUL
Orang-orangan BONEKA
4 ALAM SEMUL
Orang-orangan BONEKA
4 ALAM SEMUL
Orang-orangan BONEKA
4 ALAM SEMUL
Orang-orangan BONEKA
4 ALAM SEMUL
Orang-orangan BONEKA
4 ALAM SEMUL
Orang-orangan BONEKA
4 ALAM SEMUL
Orang-orangan BONEKA
4 ALAM SEMUL
Orang-orangan BONEKA
4 ALAM SEMUL
Bunga BATIK
4 ALAM SEMUL
Bunga BATIK
4 ALAM SEMUL
Bunga BATIK
4 ALAM SEMUL
Bunga BATIK
4 ALAM SEMUL
Bunga BATIK
4 ALAM SEMUL
Bunga BATIK
4 ALAM SEMUL
Bunga BATIK
4 ALAM SEMUL
Bunga BATIK
4 ALAM SEMUL
Bunga BATIK
4 ALAM SEMUL
Bunga BATIK
4 ALAM SEMUL
Pewangi Kereta UKIRAN
4 ALAM SEMUL
Pewangi Kereta UKIRAN
4 ALAM SEMULPewangi Kereta UKIRAN
4 ALAM SEMULPewangi Kereta UKIRAN
4 ALAM SEMULPewangi Kereta UKIRAN
4 ALAM SEMULPewangi Kereta UKIRAN
4 ALAM SEMULPewangi Kereta UKIRAN
4 ALAM SEMULPewangi Kereta UKIRAN
4 ALAM SEMULPewangi Kereta UKIRAN
4 ALAM SEMULPewangi Kereta UKIRAN
4 ALAM SEMULMangkuk TEMBIKAR
4 ALAM SEMULMangkuk TEMBIKAR
4 ALAM SEMULMangkuk TEMBIKAR
4 ALAM SEMULMangkuk TEMBIKAR
4 ALAM SEMULMangkuk TEMBIKAR
4 ALAM SEMULMangkuk TEMBIKAR
4 ALAM SEMULMangkuk TEMBIKAR
4 ALAM SEMULMangkuk TEMBIKAR
4 ALAM SEMULMangkuk TEMBIKAR
4 ALAM SEMULMangkuk TEMBIKAR
4 GAYA HIDUPHidup Sihat Tanpa Dadah POSTER
4 GAYA HIDUPHidup Sihat Tanpa Dadah POSTER
4 GAYA HIDUPHidup Sihat Tanpa Dadah POSTER
4 GAYA HIDUPHidup Sihat Tanpa Dadah POSTER
4 GAYA HIDUPHidup Sihat Tanpa Dadah POSTER
4 GAYA HIDUPHidup Sihat Tanpa Dadah POSTER
4 GAYA HIDUPHidup Sihat Tanpa Dadah POSTER
4 GAYA HIDUPHidup Sihat Tanpa Dadah POSTER
4 GAYA HIDUPHidup Sihat Tanpa Dadah POSTER
4 GAYA HIDUPHidup Sihat Tanpa Dadah POSTER
5 6 7 2 3 4 5
1 2 3 PRESTASI TAFSIRAN
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 Garisan - sil ALAMPemanLUKISMENGG
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Penegasa ALAMPemanLUKISMENG
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI 1
M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-j ALAMPemanLUKISMENG
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI 1
M.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAM se PemanLUKISMENG
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMPemanLUKISMENG
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual ALAMPemanLUKISMENG
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMPemanLUKISMENG
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMPemanLUKISMENG
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMPemanLUKISMENG
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI1.4.3 Menghargai dan menceritakan ka ALAMPemanLUKISMENG
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 Bentuk - ilus ALAMPemandangan di Tepi Pantai
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Harmoni ALAMPemandangan di Tepi Pantai
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI 1
M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-je ALAMPemandangan di Tepi Pantai
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI 1
M.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAM se Pemandangan di Tepi Pantai
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMPemandangan di Tepi Pantai
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMPemandangan di Tepi Pantai
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMPemandangan di Tepi Pantai
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMPemandangan di Tepi Pantai
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMPemandangan di Tepi Pantai
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI1.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMPemandangan di Tepi Pantai
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 Bentuk - ilus ALAMBuah-buahan
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 KepelbagALAMBuah-buahan
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI 1
M.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-je ALAMBuah-buahan
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI 1
M.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAM se Buah-buahan
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMBuah-buahan
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMBuah-buahan
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMBuah-buahan
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMBuah-buahan
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMBuah-buahan
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMBuah-buahan
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 Jalinan - tamALAMAyam
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 KepelbagALAMAyam
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI 1 M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jeALAMAyam
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI 1 M.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAMse Ayam
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMAyam
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMAyam
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMAyam
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMAyam
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMAyam
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMAyam
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 Rupa - geome ALAMSekuntum Bunga
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Kontra - ALAMSekuntum Bunga
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI 1 M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-j ALAMSekuntum Bunga
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI 1 M.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAMse Sekuntum Bunga
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESIKREATIF 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMSekuntum Bunga
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESIKREATIF 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMSekuntum Bunga
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESIKREATIF 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMSekuntum Bunga
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMSekuntum Bunga
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMSekuntum Bunga
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMSekuntum Bunga
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTET2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1Garisan - tebaALAMAlas Dulang
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTET2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 harmoni ALAMAlas Dulang
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2
M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-j ALAMAlas Dulang
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2
M.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAMse Alas Dulang
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMAlas Dulang
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual ALAMAlas Dulang
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekn ALAMAlas Dulang
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMAlas Dulang
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMAlas Dulang
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMAlas Dulang
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTET2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa - geometALAMBaju Bercorak
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTET2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kontra ALAMBaju Bercorak
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2
M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jeALAMBaju Bercorak
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2
M.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAMse Baju Bercorak
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMBaju Bercorak
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual ALAMBaju Bercorak
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMBaju Bercorak
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMBaju Bercorak
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMBaju Bercorak
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMBaju Bercorak
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTET2.1..1 Unsur Seni 2.1.1.1 Garisan - te ALAMHiasan Dinding
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTET2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kontra - ALAMHiasan Dinding
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2
M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-je ALAMHiasan Dinding
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2
M.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAM se Hiasan Dinding
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMHiasan Dinding
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual ALAMHiasan Dinding
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekn ALAMHiasan Dinding
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMHiasan Dinding
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMHiasan Dinding
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMHiasan Dinding
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTETI
2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Garisan - tebALAMPenanda Buku
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTETI
2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1Ritma da ALAMPenanda Buku
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2
M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-je ALAMPenanda Buku
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2
M.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAM ser Penanda Buku
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMPenanda Buku
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual ALAMPenanda Buku
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekn ALAMPenanda Buku
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMPenanda Buku
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMPenanda Buku
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMPenanda Buku
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTET2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Garisan - tebALAMTopi Hari Jadi
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTET2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kepelba ALAMTopi Hari Jadi
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2
M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-j ALAMTopi Hari Jadi
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2
M.2.2 Memahami teknik yang sesuai da ALAMTopi Hari Jadi
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMTopi Hari Jadi
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMTopi Hari Jadi
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMTopi Hari Jadi
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMTopi Hari Jadi
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMTopi Hari Jadi
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMTopi Hari Jadi
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTET2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Warna - prime ALAMSapu Tangan
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTET2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 KepelbagALAMSapu Tangan
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2
M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-j ALAMSapu Tangan
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2
M.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAM se Sapu Tangan
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMSapu Tangan
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMSapu Tangan
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekn ALAMSapu Tangan
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMSapu Tangan
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMSapu Tangan
MEMBUAT CORAK2.4 APRESIASI SENI2.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMSapu Tangan
MEMBENTUK DAN3.1 PERSEPSI ESTET3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk - konkALAMPasu Bunga
MEMBENTUK DAN3.1 PERSEPSI ESTET 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 KepelbagALAMPasu Bunga
MEMBENTUK DAN3.2 APLIKASI SENI 3M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-j ALAMPasu Bunga
MEMBENTUK DAN3.2 APLIKASI SENI 3M.2.2 Mengetahui penggunaan bahan ALAMse Pasu Bunga
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATI3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMPasu Bunga
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATI3.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMPasu Bunga
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATI3.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMPasu Bunga
MEMBENTUK DAN3.4 APRESIASI SENI 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMPasu Bunga
MEMBENTUK DAN3.4 APRESIASI SENI 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMPasu Bunga
MEMBENTUK DAN3.4 APRESIASI SENI 3.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMPasu Bunga
MEMBENTUK DAN3.1 PERSEPSI ESTET 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk - konkALAMAkuarium
MEMBENTUK DAN3.1 PERSEPSI ESTET 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 KepelbagALAMAkuarium
MEMBENTUK DAN3.2 APLIKASI SENI 3M.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-je ALAMAkuarium
MEMBENTUK DAN3.2 APLIKASI SENI 3M.2.2 Mengetahui penggunaan bahan ALAMser Akuarium
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATI3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMAkuarium
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATI3.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMAkuarium
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATI3.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMAkuarium
MEMBENTUK DAN3.4 APRESIASI SENI 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMAkuarium
MEMBENTUK DAN3.4 APRESIASI SENI 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMAkuarium
MEMBENTUK DAN3.4 APRESIASI SENI 3.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMAkuarium
MEMBENTUK DAN3.1 PERSEPSI ESTET 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk - konkr
ALAMOrang-orangan
MEMBENTUK DAN3.1 PERSEPSI ESTET 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 Prinsip ALAMOrang-orangan
MEMBENTUK DAN3.2 APLIKASI SENI 3M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-j ALAMOrang-orangan
MEMBENTUK DAN3.2 APLIKASI SENI 3M.2.2 Mengetahui penggunaan bahan ALAMs Orang-orangan
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATI3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMOrang-orangan
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATI3.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMOrang-orangan
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATI3.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMOrang-orangan
MEMBENTUK DAN3.4 APRESIASI SENI 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMOrang-orangan
MEMBENTUK DAN3.4 APRESIASI SENI 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMOrang-orangan
MEMBENTUK DAN3.4 APRESIASI SENI 3.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMOrang-orangan
MENGENAL KRAF 4.1 PERSEPSI ESTET4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 Garisan - tebALAMBunga
MENGENAL KRAF 4.1 PERSEPSI ESTET4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 Harmoni ALAMBunga
MENGENAL KRAF 4.2 APLIKASI SENI 4
M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jeALAMBunga
MENGENAL KRAF 4.2 APLIKASI SENI 4
M.2.2 Mengetahui penggunaan bahan ALAMse Bunga
MENGENAL KRAF 4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMBunga
MENGENAL KRAF 4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMBunga
MENGENAL KRAF 4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekn ALAMBunga
MENGENAL KRAF 4.4 APRESIASI SENI4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMBunga
MENGENAL KRAF 4.4 APRESIASI SENI4.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMBunga
MENGENAL KRAF 4.4 APRESIASI SENI4.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMBunga
MENGENAL KRAF 4.1 PERSEPSI ESTET4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 Garisan - teba
ALAMPewangi Kereta
MENGENAL KRAF 4.1 PERSEPSI ESTET4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 KesatuanALAMPewangi Kereta
MENGENAL KRAF 4.2 APLIKASI SENI 4
M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-j ALAMPewangi Kereta
MENGENAL KRAF 4.2 APLIKASI SENI 4
M.2.2 Mengetahui penggunaan bahan ALAMse Pewangi Kereta
MENGENAL KRAF 4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMPewangi Kereta
MENGENAL KRAF 4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMPewangi Kereta
MENGENAL KRAF 4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMPewangi Kereta
MENGENAL KRAF 4.4 APRESIASI SENI4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMPewangi Kereta
MENGENAL KRAF 4.4 APRESIASI SENI4.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMPewangi Kereta
MENGENAL KRAF 4.4 APRESIASI SENI4.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMPewangi Kereta
MENGENAL KRAF 4.1 PERSEPSI ESTET4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 Bentuk - konkALAMMangkuk
MENGENAL KRAF 4.1 PERSEPSI ESTET4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 Imbangan ALAMMangkuk
MENGENAL KRAF 4.2 APLIKASI SENI 4
M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-j ALAMMangkuk
MENGENAL KRAF 4.2 APLIKASI SENI 4
M.2.2 Mengetahui penggunaan bahan ALAMse Mangkuk
MENGENAL KRAF 4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMMangkuk
MENGENAL KRAF 4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMMangkuk
MENGENAL KRAF 4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMMangkuk
MENGENAL KRAF 4.4 APRESIASI SENI4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiALAMMangkuk
MENGENAL KRAF 4.4 APRESIASI SENI4.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMMangkuk
MENGENAL KRAF 4.4 APRESIASI SENI4.4.3 Menghargai dan menceritakan kar ALAMMangkuk
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 Rupa - mukaGAYA
t HIDUP SIHAT
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Imbangan GAYA HIDUP SIHAT
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI 1 M.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jeGAYA HIDUP SIHAT
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI 1 M.2.2 Mengetahui penggunaan media GAYAse HIDUP SIHAT
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan GAYA HIDUP SIHAT
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual GAYA HIDUP SIHAT
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekGAYA HIDUP SIHAT
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasiGAYA HIDUP SIHAT
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir GAYA HIDUP SIHAT
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.3 Menghargai dan menceritakan kar GAYA HIDUP SIHAT
6 7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2
1.1 P#N/A Rally Table 1A SATU Talaqqi Musy Objek s NILAI-NILAdil
Pendekatan Induk

1.1 PERSEPSI ESame Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NILAmanah


1.2 APLIKASI SETimed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputeNILAI-NILBaik Hati
1.2 APLIKASI SETalking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KoMain PerananCoursewNILAI-NILBekerjas
1.3 EKSPRESI KRTeam Stand-N-Shar2A Pembelajaran KoPerbincanganJalur fil NILAI-NILBerani
1.3 EKSPRESI KRFan-N-Pick 2B Pembelajaran MaPermainan Flashca NILAI-NILBerazam /
1.3 EKSPRESI KRRally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NILBerdikari
1.4 APRESIASI SRound Robin 2D Pembelajaran PeTasmik Projekt NILAI-NILBerdisipli
1.4 APRESIASI SMix-N-Match Kajian Masa De Kuiz Model NILAI-NILBerhati-hati
1.4 APRESIASI SGallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NILBerhemah Tinggi
ndangan di Tepi Pantai Lyrical Lessons Soal Jawab ProjektoNILAI-NILBerjimat Cermat
ndangan di Tepi Pantai Who Am I? Projek GambarNILAI-NILBersatu padu
ndangan di Tepi Pantai Think-Pair-Share SumbangsaraBahan bNILAI-NILBersimpati
ndangan di Tepi Pantai Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NILBersopan santun
ndangan di Tepi Pantai Traveling File Pertandingan PerakamNILAI-NILBersyukur
ndangan di Tepi Pantai Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NILBertanggungjaw
ndangan di Tepi Pantai Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NILBerterima Kasih
ndangan di Tepi Pantai Role Play Lukisan Video NILAI-NILBertoleransi
ndangan di Tepi Pantai The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NILIkhlas
ndangan di Tepi Pantai Montaj LembaraNILAI-NILJujur
Cetakan NILAI-NILKasih Sayang
Stensilan NILAI-NILKebebasan
Poster NILAI-NILKesederhanaan
Tiupan NILAI-NILMematuhi Undan
Ikatan dan Celu NILAI-NILMencintai alam s
Arca Timbul NILAI-NILMenepati Masa
Asemblaj NILAI-NILMenghargai Mas
Stabail NILAI-NILMenghormati
Tekat NILAI-NILMenjaga kebersi
Tenunan NILAI-NILMenjaga Maruah /
Alat Pertahanan NILAI-NILPatriotik
Alat Perhiasan DiNILAI-NILPemurah
Talaqqi MusyafaNILAI-NILPrihatin
Bercerita NILAI-NILRajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NILRasional
Main Peranan NILAI-NILSabar
Perbincangan NILAI-NILTaat / Patuh
Permainan NILAI-NILTabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NILTolong menolon
Tasmik NILAI-NILYakin
Kuiz PETA I-T Circle Map (Peta Bulatan)
Lakonan PETA I-T Bubble Map (Peta Buih)
Soal Jawab PETA I-T Double Bubble Map (Peta
Projek PETA I-T Tree Map (Peta Pokok)
Sumbangsaran PETA I-T Brace Map (Peta Dakap)
Lawatan PETA I-T Flow Map (Peta Alir)
Pertandingan PETA I-T Multi-flow Map (Peta Pelb
Teka-Teki PETA I-T Bridge Map (Peta Titi)
Perbahasan KECERDABahasa
Lukisan KECERDALogik Matematik
Catan KECERDARuang
Montaj KECERDAMuzik
Cetakan KECERDAKinestetik
Stensilan KECERDAInterpersonal
Poster KECERDAIntrapersonal
Catan KECERDANaturalistik
Kolaj KEMAHIRA Membuat kaitan
Stensilan KEMAHIRA Membanding dan membez
Tiupan KEMAHIRA Mengkelaskan
Ikatan dan Celu KEMAHIRA Menyusun atur
Arca Timbul KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataa
Asemblaj KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataa
Stabail KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataa
Tekat KEMAHIRA Mengenal pasti sebab dan
Tenunan KEMAHIRA Mengenal pasti akibat dan
Alat Pertahanan KEMAHIRA Membuat inferens atau ke
Alat Perhiasan DiKEMAHIRA Membuat generalisasi ata
Pualaman KEMAHIRA Mentafsir
Ikatan dan celupKEMAHIRA Mengenal pasti idea utam
Renjisan dan perKEMAHIRA Merumus atau meringkas
Mobail KEMAHIRA
Membuat keputusan
Diorama KEMAHIRA
Menyelesaikan masalah
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
FORMUL FORMUL
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Circle Adil Membuat
Bahasa Aktiviti p PenilaianPdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSE
Bubble AmanahMembanLogik MateAktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilaku
Double Baik HatMengkeRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Tree MaBekerjaMenyusu Muzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Brace MBerani MengenalKinestetik
Flow MaBerazam Mengena
Interpersonal
Multi-flBerdikaMengenaIntrapersonal
Bridge MBerdisipMengena
Naturalistik
Berhati-hati Berhati-Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Berhemah TinggiBerhema Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Berjimat CermatBerjimaMembuat generalisasi atau hipotesis
Bersatu padu BersatuMentafsir
Bersimpati BersimpMengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Bersopan santunBersopaMerumus atau meringkas
Bersyukur BersyukMembuat keputusan
BertanggungjawBertangMenyelesaikan masalah
Berterima Kasih Berterima Kasih
Bertoleransi Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang Kasih Sayang
Kebebasan Kebebasan
Kesederhanaan Kesederhanaan
Mematuhi UndanMematuhi Undang-undang
Mencintai alam sMencintai alam sekitar
Menepati Masa Menepati Masa
Menghargai MasMenghargai Masa
Menghormati Menghormati
Menjaga kebersiMenjaga kebersihan
Menjaga MaruahMenjaga
/ Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Rasional Rasional
Sabar
Taat / Patuh Taat / Patuh
Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Tolong menolon Tolong menolong
Yakin
Circle Map (Peta Bulatan)
Bubble Map (Peta Buih)
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
Tree Map (Peta Pokok)
Brace Map (Peta Dakap)
Flow Map (Peta Alir)
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Bridge Map (Peta Titi)

Logik Matematik

Kinestetik
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalistik
Membuat kaitan
Membanding dan membeza
Mengkelaskan
Menyusun atur
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis
Mentafsir
Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
ikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
belajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
PSV (SK) MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::
ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN
TINGKATAN : 5 TEMA :
MANUSIA
KELAS : 1B TAJUK : PEMANDANGAN DI TEPI PANTAI
MASA : 8.45 TO 8.15 AKTIVITI : CATAN
MODUL : MENGGAMBAR
STANDARD 2.1 PERSEPSI ESTETIK : Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada
KANDUNGAN karya corak teknik catan.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD 2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik 2.1.1.2 Warna –harmoni
PEMBELAJARAN
3.2.1. Prinsip Rekaan 3.2.1.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3.2.1.2 Kepelbagaian - rupa
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Membanding dan membeza Bahasa
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:
Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik 2.1.1.2


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
Warna –harmoni

3.2.1. Prinsip Rekaan 3.2.1.1 Imbangan - simetri atau tidak


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
simetri 3.2.1.2 Kepelbagaian - rupa

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid- Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
Format :
dd/mm/yyyy

Type 01/12/2017
for 1st
December 2017
onday, January 1, 2018, ::
U OBJEK BUATAN

PANTAI

ual yang ada pada

pelbagaian - rupa

AKTIVITI PA21
Rally Table
Rally Table

KECERDASAN
PELBAGAI
Bahasa
Ruang

jar dengan

Kuiz

rganik 2.1.1.2

tri atau tidak


2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
1 Kec5 ALAM SEMUL
SEJAMBAK BUNGA LUKISAN
2 MC5 ALAM SEMUL
SEJAMBAK BUNGA LUKISAN
3 CR 5 ALAM SEMUL
SEJAMBAK BUNGA LUKISAN
4 Pro5 ALAM SEMUL
SEJAMBAK BUNGA LUKISAN
5 Kur5 ALAM SEMUL
SEJAMBAK BUNGA LUKISAN
6 Mes5 ALAM SEMUL
SEJAMBAK BUNGA LUKISAN
7 Kuc5 ALAM SEMUL
SEJAMBAK BUNGA LUKISAN
8 5 ALAM SEMUL
SEJAMBAK BUNGA LUKISAN
9 5 ALAM SEMUL
SEJAMBAK BUNGA LUKISAN
10 5 ALAM SEMUL
SEJAMBAK BUNGA LUKISAN
11 5 ALAM SEMUL
HIASAN KOTAK TISU CATAN
12 5 ALAM SEMUL
HIASAN KOTAK TISU CATAN
13 5 ALAM SEMUL
HIASAN KOTAK TISU CATAN
14 5 ALAM SEMUL
HIASAN KOTAK TISU CATAN
15 5 ALAM SEMUL
HIASAN KOTAK TISU CATAN
16 5 ALAM SEMUL
HIASAN KOTAK TISU CATAN
17 5 ALAM SEMUL
HIASAN KOTAK TISU CATAN
18 5 ALAM SEMUL
HIASAN KOTAK TISU CATAN
19 5 ALAM SEMUL
HIASAN KOTAK TISU CATAN
20 5 ALAM SEMUL
HIASAN KOTAK TISU CATAN
21 5 ALAM SEMUL
HIASAN KOTAK TISU CATAN
22 5 ALAM SEMUL
MAGNET HIASAN (FRIDGE MAARCA TIMBU
23 5 ALAM SEMUL
MAGNET HIASAN (FRIDGE MAARCA TIMBU
24 5 ALAM SEMUL
MAGNET HIASAN (FRIDGE MAARCA TIMBU
25 5 ALAM SEMUL
MAGNET HIASAN (FRIDGE MAARCA TIMBU
26 5 ALAM SEMUL
MAGNET HIASAN (FRIDGE MAARCA TIMBU
27 5 ALAM SEMUL
MAGNET HIASAN (FRIDGE MAARCA TIMBU
28 5 ALAM SEMUL
MAGNET HIASAN (FRIDGE MAARCA TIMBU
29 5 ALAM SEMUL
MAGNET HIASAN (FRIDGE MAARCA TIMBU
30 5 ALAM SEMUL
MAGNET HIASAN (FRIDGE MAARCA TIMBU
31 5 ALAM SEMUL
MAGNET HIASAN (FRIDGE MAARCA TIMBU
32 5 ALAM SEMUL
KIPAS HIASAN TEKAT
33 5 ALAM SEMUL
KIPAS HIASAN TEKAT
34 5 ALAM SEMUL
KIPAS HIASAN TEKAT
35 5 ALAM SEMUL
KIPAS HIASAN TEKAT
36 5 ALAM SEMUL
KIPAS HIASAN TEKAT
37 5 ALAM SEMUL
KIPAS HIASAN TEKAT
38 5 ALAM SEMUL
KIPAS HIASAN TEKAT
39 5 ALAM SEMUL
KIPAS HIASAN TEKAT
40 5 ALAM SEMUL
KIPAS HIASAN TEKAT
41 5 ALAM SEMUL
KIPAS HIASAN TEKAT
42 5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DI TEPI PANTA
CATAN
43 5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DI TEPI PANTA
CATAN
44 5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DI TEPI PANTA
CATAN
45 5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DI TEPI PANTA
CATAN
46 5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DI TEPI PANTA
CATAN
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DI TEPI PANTA
CATAN
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DI TEPI PANTA
CATAN
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DI TEPI PANTA
CATAN
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DI TEPI PANTA
CATAN
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DI TEPI PANTA
CATAN
5 ALAM SEMUL
HIASAN BALANG KUIH KOLAJ
5 ALAM SEMUL
HIASAN BALANG KUIH KOLAJ
5 ALAM SEMUL
HIASAN BALANG KUIH KOLAJ
5 ALAM SEMUL
HIASAN BALANG KUIH KOLAJ
5 ALAM SEMUL
HIASAN BALANG KUIH KOLAJ
5 ALAM SEMUL
HIASAN BALANG KUIH KOLAJ
5 ALAM SEMUL
HIASAN BALANG KUIH KOLAJ
5 ALAM SEMUL
HIASAN BALANG KUIH KOLAJ
5 ALAM SEMUL
HIASAN BALANG KUIH KOLAJ
5 ALAM SEMUL
HIASAN BALANG KUIH KOLAJ
5 ALAM SEMUL
HIASAN BALANG KUIH KOLAJ
5 ALAM SEMUL
LAMPU MEJA ASEMBLAJ
5 ALAM SEMUL
LAMPU MEJA ASEMBLAJ
5 ALAM SEMUL
LAMPU MEJA ASEMBLAJ
5 ALAM SEMUL
LAMPU MEJA ASEMBLAJ
5 ALAM SEMUL
LAMPU MEJA ASEMBLAJ
5 ALAM SEMUL
LAMPU MEJA ASEMBLAJ
5 ALAM SEMUL
LAMPU MEJA ASEMBLAJ
5 ALAM SEMUL
LAMPU MEJA ASEMBLAJ
5 ALAM SEMUL
LAMPU MEJA ASEMBLAJ
5 ALAM SEMUL
LAMPU MEJA ASEMBLAJ
5 ALAM SEMUL
ALAS PINGGAN TENUNAN
5 ALAM SEMUL
ALAS PINGGAN TENUNAN
5 ALAM SEMUL
ALAS PINGGAN TENUNAN
5 ALAM SEMUL
ALAS PINGGAN TENUNAN
5 ALAM SEMUL
ALAS PINGGAN TENUNAN
5 ALAM SEMUL
ALAS PINGGAN TENUNAN
5 ALAM SEMUL
ALAS PINGGAN TENUNAN
5 ALAM SEMUL
ALAS PINGGAN TENUNAN
5 ALAM SEMUL
ALAS PINGGAN TENUNAN
5 ALAM SEMUL
ALAS PINGGAN TENUNAN
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DASAR LAUTMONTAJ
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DASAR LAUTMONTAJ
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DASAR LAUTMONTAJ
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DASAR LAUTMONTAJ
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DASAR LAUTMONTAJ
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DASAR LAUTMONTAJ
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DASAR LAUTMONTAJ
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DASAR LAUTMONTAJ
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DASAR LAUTMONTAJ
5 ALAM SEMUL
PEMANDANGAN DASAR LAUTMONTAJ
5 ALAM SEMUL
BEG HADIAH STENSILAN
5 ALAM SEMUL
BEG HADIAH STENSILAN
5 ALAM SEMUL
BEG HADIAH STENSILAN
5 ALAM SEMUL
BEG HADIAH STENSILAN
5 ALAM SEMUL
BEG HADIAH STENSILAN
5 ALAM SEMUL
BEG HADIAH STENSILAN
5 ALAM SEMUL
BEG HADIAH STENSILAN
5 ALAM SEMUL
BEG HADIAH STENSILAN
5 ALAM SEMUL
BEG HADIAH STENSILAN
5 ALAM SEMUL
BEG HADIAH STENSILAN
5 ALAM SEMUL
BEG HADIAH STENSILAN
5 ALAM SEMUL
BUNGA STABAIL
5 ALAM SEMUL
BUNGA STABAIL
5 ALAM SEMUL
BUNGA STABAIL
5 ALAM SEMUL
BUNGA STABAIL
5 ALAM SEMUL
BUNGA STABAIL
5 ALAM SEMUL
BUNGA STABAIL
5 ALAM SEMUL
BUNGA STABAIL
5 ALAM SEMUL
BUNGA STABAIL
5 ALAM SEMUL
BUNGA STABAIL
5 ALAM SEMUL
BUNGA STABAIL
5 ALAM SEMUL
KERIS ALAT PERTA
5 ALAM SEMUL
KERIS ALAT PERTA
5 ALAM SEMUL
KERIS ALAT PERTA
5 ALAM SEMUL
KERIS ALAT PERTA
5 ALAM SEMUL
KERIS ALAT PERTA
5 ALAM SEMUL
KERIS ALAT PERTA
5 ALAM SEMUL
KERIS ALAT PERTA
5 ALAM SEMUL
KERIS ALAT PERTA
5 ALAM SEMUL
KERIS ALAT PERTA
5 ALAM SEMUL
KERIS ALAT PERTA
5 ALAM SEMUL
KAPAL LAYAR CETAKAN
5 ALAM SEMUL
KAPAL LAYAR CETAKAN
5 ALAM SEMUL
KAPAL LAYAR CETAKAN
5 ALAM SEMUL
KAPAL LAYAR CETAKAN
5 ALAM SEMUL
KAPAL LAYAR CETAKAN
5 ALAM SEMUL
KAPAL LAYAR CETAKAN
5 ALAM SEMUL
KAPAL LAYAR CETAKAN
5 ALAM SEMUL
KAPAL LAYAR CETAKAN
5 ALAM SEMUL
KAPAL LAYAR CETAKAN
5 ALAM SEMUL
KAPAL LAYAR CETAKAN
5 ALAM SEMUL
TANGLUNG HIASAN TIUPAN
5 ALAM SEMUL
TANGLUNG HIASAN TIUPAN
5 ALAM SEMUL
TANGLUNG HIASAN TIUPAN
5 ALAM SEMUL
TANGLUNG HIASAN TIUPAN
5 ALAM SEMUL
TANGLUNG HIASAN TIUPAN
5 ALAM SEMUL
TANGLUNG HIASAN TIUPAN
5 ALAM SEMUL
TANGLUNG HIASAN TIUPAN
5 ALAM SEMUL
TANGLUNG HIASAN TIUPAN
5 ALAM SEMUL
TANGLUNG HIASAN TIUPAN
5 ALAM SEMUL
TANGLUNG HIASAN TIUPAN
5 ALAM SEMUL
TANGLUNG HIASAN TIUPAN
5 ALAM SEMUL
KARTUN STENSILAN
5 ALAM SEMUL
KARTUN STENSILAN
5 ALAM SEMUL
KARTUN STENSILAN
5 ALAM SEMUL
KARTUN STENSILAN
5 ALAM SEMUL
KARTUN STENSILAN
5 ALAM SEMUL
KARTUN STENSILAN
5 ALAM SEMUL
KARTUN STENSILAN
5 ALAM SEMUL
KARTUN STENSILAN
5 ALAM SEMUL
KARTUN STENSILAN
5 ALAM SEMUL
KARTUN STENSILAN
5 ALAM SEMUL
TALI LEHER : IKATAN D
5 ALAM SEMUL
TALI LEHER : IKATAN D
5 ALAM SEMUL
TALI LEHER : IKATAN D
5 ALAM SEMUL
TALI LEHER : IKATAN D
5 ALAM SEMUL
TALI LEHER : IKATAN D
5 ALAM SEMUL
TALI LEHER : IKATAN D
5 ALAM SEMUL
TALI LEHER : IKATAN D
5 ALAM SEMUL
TALI LEHER : IKATAN D
5 ALAM SEMUL
TALI LEHER : IKATAN D
5 ALAM SEMUL
TALI LEHER : IKATAN D
5 ALAM SEMUL
TALI LEHER : IKATAN D
5 ALAM SEMUL
CUCUK SANGGUL ALAT PERHI
5 ALAM SEMUL
CUCUK SANGGUL ALAT PERHI
5 ALAM SEMUL
CUCUK SANGGUL ALAT PERHI
5 ALAM SEMUL
CUCUK SANGGUL ALAT PERHI
5 ALAM SEMUL
CUCUK SANGGUL ALAT PERHI
5 ALAM SEMUL
CUCUK SANGGUL ALAT PERHI
5 ALAM SEMUL
CUCUK SANGGUL ALAT PERHI
5 ALAM SEMUL
CUCUK SANGGUL ALAT PERHI
5 ALAM SEMUL
CUCUK SANGGUL ALAT PERHI
5 ALAM SEMUL
CUCUK SANGGUL ALAT PERHI
5 ALAM SEMUL
MALAYSIA MAJU POSTER
5 ALAM SEMUL
MALAYSIA MAJU POSTER
5 ALAM SEMUL
MALAYSIA MAJU POSTER
5 ALAM SEMUL
MALAYSIA MAJU POSTER
5 ALAM SEMUL
MALAYSIA MAJU POSTER
5 ALAM SEMUL
MALAYSIA MAJU POSTER
5 ALAM SEMUL
MALAYSIA MAJU POSTER
5 ALAM SEMUL
MALAYSIA MAJU POSTER
5 ALAM SEMUL
MALAYSIA MAJU POSTER
5 ALAM SEMUL
MALAYSIA MAJU POSTER
5 6 7 2 3 4 5
1 2 3 PRESTASI TAFSIRAN
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.1. Unsur Seni 1.1.1.1 Jalinan - tampak SEJAMCATANMENGG
ALAM1.1.1.2 Bentuk - ilusi 1.1.1.3 Rua
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 KepelbagALAMSEJAMCATA MENG
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI:1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-je ALAMSEJAMCATA MENG
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI:1.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAM ser SEJAMCATA MENG
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media ALAMSEJAMCATA MENG
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual ALAMSEJAMCATA MENG
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMSEJAMCATA MENG
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasALAMSEJAMCATA MENG
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMSEJAMCATA MENG
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri daALAMSEJAMCATA MENG
MENGGAMBAR 2.1 PERSEPSI ESTETI 2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa - geomALAMHIASAN KOTAK TISU
MENGGAMBAR 2.1 PERSEPSI ESTETI 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kontra - ALAMHIASAN KOTAK TISU
MENGGAMBAR 2.2 APLIKASI SENI 2.2.1
: Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1
ALAMHIASAN KOTAKAlat
TISU- berus lukis
MENGGAMBAR 2.2 APLIKASI SENI 2.2.2.
: Mengetahui penggunaan mediaALAM sertaHIASAN
proses dan teknik
KOTAK TISU dalam pengh
MENGGAMBAR 2.3 EKSPRESI KREATI 2.3.1 Memilih dan memanipulasi media ALAMHIASAN KOTAK TISU
MENGGAMBAR 2.3 EKSPRESI KREATI 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual ALAMHIASAN KOTAK TISU
MENGGAMBAR 2.3 EKSPRESI KREATI 2.3.3. Mengaplikasikan proses dan te ALAMHIASAN KOTAK TISU
MENGGAMBAR 2.3 EKSPRESI KREATI 2.3.4. Menggunakan hasil corak seba ALAMHIASAN KOTAK TISU
MENGGAMBAR 2.4. APRESIASI SENI 2.4.1. Mempamerkan karya yang dihas ALAMHIASAN KOTAK TISU
MENGGAMBAR 2.4. APRESIASI SENI 2.4.2. Menceritakan pengalaman sendiALAMHIASAN KOTAK TISU
MENGGAMBAR 2.4. APRESIASI SENI 2.4.3. Memberikan ulasan karya sendirALAMHIASAN KOTAK TISU
MEMBENTUK DAN3.1. PERSEPSI ESTE3.1.1. Unsur Seni 3.1.1.1. Jalinan  -sentuh 3.1.1.2 Bentuk
ALAMMAGNET HIASAN- konkrit
(FRIDGE  3.1.1.
MAG
MEMBENTUK DAN3.1. PERSEPSI ESTE3.2.1. Prinsip Rekaan 3.2.1.1 ImbangALAMMAGNET HIASAN (FRIDGE MAG
MEMBENTUK DAN3.2 APLIKASI SENI 3.2.1
: Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1
ALAMMAGNET HIASANAlat – kotak,
(FRIDGE MAGm
MEMBENTUK DAN3.2 APLIKASI SENI 3
: .2.2 Mengetahui penggunaan media ALAMse MAGNET HIASAN (FRIDGE MAG
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATI
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMMAGNET HIASAN (FRIDGE MAG
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATI
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMMAGNET HIASAN (FRIDGE MAG
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATI
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMMAGNET HIASAN (FRIDGE MAG
MEMBENTUK DAN3.4. APRESIASI SENI
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasALAMMAGNET HIASAN (FRIDGE MAG
MEMBENTUK DAN3.4. APRESIASI SENI3.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMMAGNET HIASAN (FRIDGE MAG
MEMBENTUK DAN3.4. APRESIASI SENI3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiriALAMMAGNET HIASAN (FRIDGE MAG
MEMBUAT KRAF T4.1 PERSEPSI ESTET4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 Rupa - organ ALAMKIPAS HIASAN
MEMBUAT KRAF T4.1 PERSEPSI ESTET4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 Kontra ALAMKIPAS HIASAN
MEMBUAT KRAF T4.2 APLIKASI SENI 4
: .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-j ALAMKIPAS HIASAN
MEMBUAT KRAF T4.2 APLIKASI SENI 4
: .2.2 Mengetahui penggunaan bahan ALAMser KIPAS HIASAN
MEMBUAT KRAF T4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMKIPAS HIASAN
MEMBUAT KRAF T4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMKIPAS HIASAN
MEMBUAT KRAF T4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMKIPAS HIASAN
MEMBUAT KRAF T4.4 APRESIASI SENI4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasALAMKIPAS HIASAN
MEMBUAT KRAF T4.4 APRESIASI SENI4.4.2 Memberikan ulasan karya sendiriALAMKIPAS HIASAN
MEMBUAT KRAF T4.4 APRESIASI SENI4.4.3 Menyatakan tokoh atau adiguru A s LAMKIPAS HIASAN
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.1. Unsur Seni 1.1.1.1 Jalinan - ta ALAMPEMANDANGAN DI TEPI PANTA
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 KepelbaALAMPEMANDANGAN DI TEPI PANTA
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI:1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1  DI
ALAMPEMANDANGAN Alat - berus
TEPI PANTAluk
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI:1.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAM ser PEMANDANGAN DI TEPI PANTA
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMPEMANDANGAN DI TEPI PANTA
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMPEMANDANGAN DI TEPI PANTA
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMPEMANDANGAN DI TEPI PANTA
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasALAMPEMANDANGAN DI TEPI PANTA
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMPEMANDANGAN DI TEPI PANTA
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri daALAMPEMANDANGAN DI TEPI PANTA
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTETI2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa - geometri
ALAMatau organik
HIASAN 2.1.1.2
BALANG Jalinan - sen
KUIH
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTETI2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Harmoni ALAMHIASAN BALANG KUIH
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2: .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-j ALAMHIASAN BALANG KUIH
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2: .2.2. Mengetahui penggunaan mediaALAM se HIASAN BALANG KUIH
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.1 Memilih dan memanipulasi media ALAMHIASAN BALANG KUIH
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual ALAMHIASAN BALANG KUIH
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.3. Mengaplikasikan proses dan tekALAMHIASAN BALANG KUIH
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.4. Menggunakan hasil corak seba ALAMHIASAN BALANG KUIH
MEMBUAT CORAK2.4. APRESIASI SENI2.4.1. Mempamerkan karya yang dihas ALAMHIASAN BALANG KUIH
MEMBUAT CORAK2.4. APRESIASI SENI2.4.2. Menceritakan pengalaman sendiALAMHIASAN BALANG KUIH
MEMBUAT CORAK2.4. APRESIASI SENI2.4.3. Memberikan ulasan karya sendirALAMHIASAN BALANG KUIH
MEMBUAT CORAK3.1. EKSPRESI KREA 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk - kon ALAMLAMPU MEJA
MEMBUAT CORAK3.1. EKSPRESI KREA 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 ImbanALAMLAMPU MEJA
MEMBUAT CORAK3.2 APLIKASI SENI 3: .2.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jALAMLAMPU MEJA
MEMBUAT CORAK3.2 APLIKASI SENI 3: .2.2 Mengetahui penggunaan media ALAMser LAMPU MEJA
MEMBUAT CORAK3.3 EKSPRESI KREATIF
3.3.1.: Memilih
Penzahiran
dan memanipulasi
idea melalui pelbagai
bahaALAM sumber,
LAMPUkajian,
MEJA dan teknologi dala
MEMBUAT CORAK3.3 EKSPRESI KREATIF
3.3.2 :Menggunakan
Penzahiran idea
bahasa
melalui
senipelbagai
visuaALAMsumber,
LAMPUkajian,
MEJA dan teknologi dala
MEMBUAT CORAK3.3 EKSPRESI KREATIF
3.3.3 :Mengaplikasikan
Penzahiran ideaproses
melaluidan
pelbagai
tekALAMsumber,
LAMPUkajian,
MEJA dan teknologi dala
MEMBUAT CORAK3.4 APRESIASI SENI 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasALAMLAMPU MEJA
MEMBUAT CORAK3.4 APRESIASI SENI 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMLAMPU MEJA
MEMBUAT CORAK3.4 APRESIASI SENI 3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiriALAMLAMPU MEJA
MEMBUAT KRAF T4.1 PERSEPSI ESTET4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 Garisan - teALAMALAS PINGGAN
MEMBUAT KRAF T4.1 PERSEPSI ESTET4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 KontraALAMALAS PINGGAN
MEMBUAT KRAF T4.2 APLIKASI SENI 4.2.1
: Mengenal dan menyatakan jenis-jenis mediaPINGGAN
ALAMALAS   4.2.1.1 Alat - gunting,
MEMBUAT KRAF T4.2 APLIKASI SENI 4
: .2.2 Mengetahui penggunaan media ALAM
s ALAS PINGGAN
MEMBUAT KRAF T4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMALAS PINGGAN
MEMBUAT KRAF T4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMALAS PINGGAN
MEMBUAT KRAF T4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan te ALAMALAS PINGGAN
MEMBUAT KRAF T4.4 APRESIASI SENI4.4.1
: Mempamerkan karya yang dihasALAMALAS PINGGAN
MEMBUAT KRAF T4.4 APRESIASI SENI4.4.2
: Memberikan ulasan karya sendiriALAMALAS PINGGAN
MEMBUAT KRAF T4.4 APRESIASI SENI4.4.3
: Menyatakan tokoh atau adiguru ALAMALAS PINGGAN
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.1. Unsur Seni 1.1.1.1 Bentuk - ALAMPEMANDANGAN DASAR LAUT
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 KepelbALAMPEMANDANGAN DASAR LAUT
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI:1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-j ALAMPEMANDANGAN DASAR LAUT
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI:1.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAM se PEMANDANGAN DASAR LAUT
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMPEMANDANGAN DASAR LAUT
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMPEMANDANGAN DASAR LAUT
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMPEMANDANGAN DASAR LAUT
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasALAMPEMANDANGAN DASAR LAUT
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMPEMANDANGAN DASAR LAUT
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri daALAMPEMANDANGAN DASAR LAUT
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTETI2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa - posALAMBEG HADIAH
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTETI2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Imbanga ALAMBEG HADIAH
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2: .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jen
ALAMBEG HADIAH
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2: .2.2. Mengetahui penggunaan mediaALAMse BEG HADIAH
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.1 Memilih dan memanipulasi media ALAMBEG HADIAH
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual ALAMBEG HADIAH
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.3. Mengaplikasikan proses dan te ALAMBEG HADIAH
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.4. Menggunakan hasil corak seba ALAMBEG HADIAH
MEMBUAT CORAK2.4. APRESIASI SENI2.4.1. Mempamerkan karya yang dihas ALAMBEG HADIAH
MEMBUAT CORAK2.4. APRESIASI SENI2.4.2. Menceritakan pengalaman sendiALAMBEG HADIAH
MEMBUAT CORAK2.4. APRESIASI SENI2.4.3. Memberikan ulasan karya sendirALAMBEG HADIAH
MEMBENTUK DAN3.1. EKSPRESI KREATIF
3.1.1 Unsur
: Membuat
Seni persepsi
3.1.1.1 Bentuk
dan menggunakan
- kon
ALAMBUNGAbahasa seni visual yang ada
MEMBENTUK DAN3.1. EKSPRESI KREATIF
3.1.2 Prinsip
: Membuat
Rekaan
persepsi
3.1.2.1
dan Imbang
menggunakan
ALAMBUNGAbahasa seni visual yang ada
MEMBENTUK DAN3.2 APLIKASI SENI 3: .2.1. Mengenal dan menyatakan jenis-j
ALAMBUNGA
MEMBENTUK DAN3.2 APLIKASI SENI 3.2.2
: Mengetahui penggunaan media ALAM
serta BUNGA
proses dan teknik dalam pengh
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATIF
3.3.1. Memilih dan memanipulasi bahaALAMBUNGA
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATIF
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMBUNGA
MEMBENTUK DAN3.3 EKSPRESI KREATIF
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekn ALAMBUNGA
MEMBENTUK DAN3.4 APRESIASI SENI 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasALAMBUNGA
MEMBENTUK DAN3.4 APRESIASI SENI 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMBUNGA
MEMBENTUK DAN3.4 APRESIASI SENI 3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiriALAMBUNGA
MEMBUAT KRAF T4.1 PERSEPSI ESTETI
4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 Garisan - b ALAMKERIS
MEMBUAT KRAF T4.1 PERSEPSI ESTETI
4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1   Imbangan ALAM - KERIS
tidak simetri 4.1.2.2   Penega
MEMBUAT KRAF T4.2 APLIKASI SENI 4.2.1
: Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
ALAMKERISmedia 4.2.1.1 Alat - gunting d
MEMBUAT KRAF T4.2 APLIKASI SENI 4
: .2.2 Mengetahui penggunaan media ALAM s KERIS
MEMBUAT KRAF T4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMKERIS
MEMBUAT KRAF T4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMKERIS
MEMBUAT KRAF T4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekn ALAMKERIS
MEMBUAT KRAF T4.4 APRESIASI SENI4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasALAMKERIS
MEMBUAT KRAF T4.4 APRESIASI SENI4.4.2 Memberikan ulasan karya sendiriALAMKERIS
MEMBUAT KRAF T4.4 APRESIASI SENI4.4.3 Menyatakan tokoh atau adiguru ALAMKERIS
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.1. Unsur Seni 1.1.1.1 Rupa - g ALAMKAPAL LAYAR
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1  Kontra - warna
ALAM KAPAL1.1.2.2
LAYARImbangan - tidak
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI:1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-je ALAMKAPAL LAYAR
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI:1.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAM ser KAPAL LAYAR
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media ALAMKAPAL LAYAR
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMKAPAL LAYAR
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMKAPAL LAYAR
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasALAMKAPAL LAYAR
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMKAPAL LAYAR
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri daALAMKAPAL LAYAR
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTET 2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1  Garisan - beralun atau pancaran
ALAMTANGLUNG HIASANatau berserab
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTET 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Ritma ALAMTANGLUNG HIASAN
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2: .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-je ALAMTANGLUNG HIASAN
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2: .2.2. Mengetahui penggunaan mediaALAM se TANGLUNG HIASAN
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.1 Memilih dan memanipulasi media ALAMTANGLUNG HIASAN
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMTANGLUNG HIASAN
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teALAMTANGLUNG HIASAN
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.4. Menggunakan hasil corak seba ALAMTANGLUNG HIASAN
MEMBUAT CORAK2.4. APRESIASI SENI2.4.1. Mempamerkan karya yang dihas ALAMTANGLUNG HIASAN
MEMBUAT CORAK2.4. APRESIASI SENI2.4.2. Menceritakan pengalaman sendiALAMTANGLUNG HIASAN
MEMBUAT CORAK2.4. APRESIASI SENI2.4.3. Memberikan ulasan karya sendirALAMTANGLUNG HIASAN
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.1. Unsur Seni 1.1.1.1 Rupa - g ALAMKARTUN
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.2 Prinsip Rekaan 11.1.2.1 KepeALAMKARTUN
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI:1.2.1Mengaplikasikan
Mengenal danbahasa
menyatakan
seni visual
jenis-je
dan
ALAM media
KARTUNdalam gambar teknik stens
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI:1.2.2Mengaplikasikan
Mengetahui penggunaan
bahasa seni visual
mediadanser media
ALAM KARTUNdalam gambar teknik stens
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATIF 1.3.1 :Memilih
Penzahiran
dan memanipulasi
idea melalui pelbagai
media ALAMsumber,
KARTUN kajian dan teknologi dalam
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATIF 1.3.2 :Menggunakan
Penzahiran idea
bahasa
melalui
senipelbagai
visual
ALAMsumber,
KARTUN kajian dan teknologi dalam
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATIF 1.3.3 :Mengaplikasikan
Penzahiran ideaproses
melaluidan
pelbagai
tekALAMsumber,
KARTUN kajian dan teknologi dalam
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasALAMKARTUN
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMKARTUN
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri daALAMKARTUN
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTET 2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Garisan – ALAMTALI LEHER
MEMBUAT CORAK2.1 PERSEPSI ESTET 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Imbanga ALAMTALI LEHER
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2: .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenALAMTALI LEHER
MEMBUAT CORAK2.2 APLIKASI SENI 2: .2.2. Mengetahui penggunaan mediaALAM se TALI LEHER
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.1 Memilih dan memanipulasi media ALAMTALI LEHER
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMTALI LEHER
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teALAMTALI LEHER
MEMBUAT CORAK2.3 EKSPRESI KREATI2.3.4. Menggunakan hasil corak seba ALAMTALI LEHER
MEMBUAT CORAK2.4. APRESIASI SENI2.4.1. Mempamerkan karya yang dihas ALAMTALI LEHER
MEMBUAT CORAK2.4. APRESIASI SENI2.4.2. Menceritakan pengalaman sendiALAMTALI LEHER
MEMBUAT CORAK2.4. APRESIASI SENI2.4.3. Memberikan ulasan karya sendirALAMTALI LEHER
MENGENAL KRAF 4.1 PERSEPSI ESTETIK
4.1.1 :Unsur
Membuat
Senipersepsi
4.1.1.1 
danJalinan
menggunakan
- sentuh bahasa
ALAMCUCUK 4.1.1.2 
seni
Bentuk
SANGGULvisual
- konkrit
yang ada4.p
MENGENAL KRAF 4.1 PERSEPSI ESTETIK
4.1.2 :Prinsip
MembuatRekaan
persepsi
4.1.2.1
dan menggunakan
ImbangALAMCUCUKbahasa seni visual yang ada p
SANGGUL
MENGENAL KRAF 4.2 APLIKASI SENI 4.2.1
: Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media SANGGUL
ALAMCUCUK 4.2.1.1 Alat - gunting
MENGENAL KRAF 4.2 APLIKASI SENI 4.2.2
: Mengetahui penggunaan media ALAM s CUCUK SANGGUL
MENGENAL KRAF 4.3 EKSPRESI KREATIF
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan ALAMCUCUK SANGGUL
MENGENAL KRAF 4.3 EKSPRESI KREATIF
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMCUCUK SANGGUL
MENGENAL KRAF 4.3 EKSPRESI KREATIF
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekn ALAMCUCUK SANGGUL
MENGENAL KRAF 4.4 APRESIASI SENI4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasALAMCUCUK SANGGUL
MENGENAL KRAF 4.4 APRESIASI SENI4.4.2 Memberikan ulasan karya sendiriALAMCUCUK SANGGUL
MENGENAL KRAF 4.4 APRESIASI SENI4.4.3 Menyatakan fungsi alat perhiasan ALAMCUCUK SANGGUL
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.1. Unsur Seni 1.1.1.1 Rupa  - muka ALAM taip 1.1.1.2
MALAYSIA Warna - primer da
MAJU
MENGGAMBAR 1.1 PERSEPSI ESTET 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Imbang ALAMMALAYSIA MAJU
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI:1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
ALAMMALAYSIA 1.2.1.1
MAJU Alat - berus lu
MENGGAMBAR 1.2 APLIKASI SENI:1.2.2 Mengetahui penggunaan media ALAM se MALAYSIA MAJU
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media LAMMALAYSIA MAJU
A
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaALAMMALAYSIA MAJU
MENGGAMBAR 1.3 EKSPRESI KREATI 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekALAMMALAYSIA MAJU
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasALAMMALAYSIA MAJU
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir ALAMMALAYSIA MAJU
MENGGAMBAR 1.4 APRESIASI SENI 1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri daALAMMALAYSIA MAJU
6 7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2
1.1 P#N/A Rally Table 1A SATU Talaqqi Musy Objek s NILAI-NILAdil
Pendekatan Induk

1.1 PERSEPSI ESSame Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NILAmanah


1.2 APLIKASI SETimed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputeNILAI-NILBaik Hati
1.2 APLIKASI SETalking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KoMain PerananCoursewNILAI-NILBekerjas
1.3 EKSPRESI KRTeam Stand-N-Shar2A Pembelajaran KoPerbincanganJalur fil NILAI-NILBerani
1.3 EKSPRESI KRFan-N-Pick 2B Pembelajaran MaPermainan Flashca NILAI-NILBerazam /
1.3 EKSPRESI KRRally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NILBerdikari
1.4 APRESIASI SRound Robin 2D Pembelajaran PeTasmik Projekt NILAI-NILBerdisipli
1.4 APRESIASI SMix-N-Match Kajian Masa De Kuiz Model NILAI-NILBerhati-hati
1.4 APRESIASI SGallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NILBerhemah Tinggi
AN KOTAK TISU Lyrical Lessons Soal Jawab ProjektoNILAI-NILBerjimat Cermat
AN KOTAK TISU Who Am I? Projek GambarNILAI-NILBersatu padu
AN KOTAK TISU Think-Pair-Share SumbangsaraBahan bNILAI-NILBersimpati
AN KOTAK TISU Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NILBersopan santun
AN KOTAK TISU Traveling File Pertandingan PerakamNILAI-NILBersyukur
AN KOTAK TISU Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NILBertanggungjaw
AN KOTAK TISU Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NILBerterima Kasih
AN KOTAK TISU Role Play Lukisan Video NILAI-NILBertoleransi
AN KOTAK TISU The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NILIkhlas
AN KOTAK TISU Montaj LembaraNILAI-NILJujur
AN KOTAK TISU Cetakan NILAI-NILKasih Sayang
NET HIASAN (FRIDGE MAGNET) Stensilan NILAI-NILKebebasan
NET HIASAN (FRIDGE MAGNET) Poster NILAI-NILKesederhanaan
NET HIASAN (FRIDGE MAGNET) Tiupan NILAI-NILMematuhi Undan
NET HIASAN (FRIDGE MAGNET) Ikatan dan Celu NILAI-NILMencintai alam s
NET HIASAN (FRIDGE MAGNET) Arca Timbul NILAI-NILMenepati Masa
NET HIASAN (FRIDGE MAGNET) Asemblaj NILAI-NILMenghargai Mas
NET HIASAN (FRIDGE MAGNET) Stabail NILAI-NILMenghormati
NET HIASAN (FRIDGE MAGNET) Tekat NILAI-NILMenjaga kebersi
NET HIASAN (FRIDGE MAGNET) Tenunan NILAI-NILMenjaga Maruah /
NET HIASAN (FRIDGE MAGNET) Alat Pertahanan NILAI-NILPatriotik
Alat Perhiasan DiNILAI-NILPemurah
Talaqqi MusyafaNILAI-NILPrihatin
Bercerita NILAI-NILRajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NILRasional
Main Peranan NILAI-NILSabar
Perbincangan NILAI-NILTaat / Patuh
Permainan NILAI-NILTabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NILTolong menolon
Tasmik NILAI-NILYakin
Kuiz PETA I-T Circle Map (Peta Bulatan)
NDANGAN DI TEPI PANTAI Lakonan PETA I-T Bubble Map (Peta Buih)
NDANGAN DI TEPI PANTAI Soal Jawab PETA I-T Double Bubble Map (Peta
NDANGAN DI TEPI PANTAI Projek PETA I-T Tree Map (Peta Pokok)
NDANGAN DI TEPI PANTAI Sumbangsaran PETA I-T Brace Map (Peta Dakap)
NDANGAN DI TEPI PANTAI Lawatan PETA I-T Flow Map (Peta Alir)
NDANGAN DI TEPI PANTAI Pertandingan PETA I-T Multi-flow Map (Peta Pelb
NDANGAN DI TEPI PANTAI Teka-Teki PETA I-T Bridge Map (Peta Titi)
NDANGAN DI TEPI PANTAI Perbahasan KECERDABahasa
NDANGAN DI TEPI PANTAI Lukisan KECERDALogik Matematik
NDANGAN DI TEPI PANTAI Catan KECERDARuang
AN BALANG KUIH Montaj KECERDAMuzik
AN BALANG KUIH Cetakan KECERDAKinestetik
AN BALANG KUIH Stensilan KECERDAInterpersonal
AN BALANG KUIH Poster KECERDAIntrapersonal
AN BALANG KUIH Catan KECERDANaturalistik
AN BALANG KUIH Kolaj KEMAHIRA Membuat kaitan
AN BALANG KUIH Stensilan KEMAHIRA Membanding dan membez
AN BALANG KUIH Tiupan KEMAHIRA Mengkelaskan
AN BALANG KUIH Ikatan dan Celu KEMAHIRA Menyusun atur
AN BALANG KUIH Arca Timbul KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataa
AN BALANG KUIH Asemblaj KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataa
Stabail KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataa
Tekat KEMAHIRA Mengenal pasti sebab dan
Tenunan KEMAHIRA Mengenal pasti akibat dan
Alat Pertahanan KEMAHIRA Membuat inferens atau ke
Alat Perhiasan DiKEMAHIRA Membuat generalisasi ata
Pualaman KEMAHIRA Mentafsir
Ikatan dan celupKEMAHIRA Mengenal pasti idea utam
Renjisan dan perKEMAHIRA Merumus atau meringkas
Mobail KEMAHIRA
Membuat keputusan
Diorama KEMAHIRA
Menyelesaikan masalah
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman

NDANGAN DASAR LAUT


NDANGAN DASAR LAUT
NDANGAN DASAR LAUT
NDANGAN DASAR LAUT
NDANGAN DASAR LAUT
NDANGAN DASAR LAUT
NDANGAN DASAR LAUT
NDANGAN DASAR LAUT
NDANGAN DASAR LAUT
NDANGAN DASAR LAUT
LUNG HIASAN
LUNG HIASAN
LUNG HIASAN
LUNG HIASAN
LUNG HIASAN
LUNG HIASAN
LUNG HIASAN
LUNG HIASAN
LUNG HIASAN
LUNG HIASAN
LUNG HIASAN
K SANGGUL
K SANGGUL
K SANGGUL
K SANGGUL
K SANGGUL
K SANGGUL
K SANGGUL
K SANGGUL
K SANGGUL
K SANGGUL
AYSIA MAJU
AYSIA MAJU
AYSIA MAJU
AYSIA MAJU
AYSIA MAJU
AYSIA MAJU
AYSIA MAJU
AYSIA MAJU
AYSIA MAJU
AYSIA MAJU
FORMUL FORMUL
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Circle Adil Membuat
Bahasa Aktiviti p PenilaianPdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSE
Bubble AmanahMembanLogik MateAktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilaku
Double Baik HatMengkeRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Tree MaBekerjaMenyusu Muzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Brace MBerani MengenalKinestetik
Flow MaBerazam Mengena
Interpersonal
Multi-flBerdikaMengenaIntrapersonal
Bridge MBerdisipMengena
Naturalistik
Berhati-hati Berhati-Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Berhemah TinggiBerhema Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Berjimat CermatBerjimaMembuat generalisasi atau hipotesis
Bersatu padu BersatuMentafsir
Bersimpati BersimpMengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Bersopan santunBersopaMerumus atau meringkas
Bersyukur BersyukMembuat keputusan
BertanggungjawBertangMenyelesaikan masalah
Berterima Kasih Berterima Kasih
Bertoleransi Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang Kasih Sayang
Kebebasan Kebebasan
Kesederhanaan Kesederhanaan
Mematuhi UndanMematuhi Undang-undang
Mencintai alam sMencintai alam sekitar
Menepati Masa Menepati Masa
Menghargai MasMenghargai Masa
Menghormati Menghormati
Menjaga kebersiMenjaga kebersihan
Menjaga MaruahMenjaga
/ Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Rasional Rasional
Sabar
Taat / Patuh Taat / Patuh
Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Tolong menolon Tolong menolong
Yakin
Circle Map (Peta Bulatan)
Bubble Map (Peta Buih)
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
Tree Map (Peta Pokok)
Brace Map (Peta Dakap)
Flow Map (Peta Alir)
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Bridge Map (Peta Titi)

Logik Matematik

Kinestetik
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalistik
Membuat kaitan
Membanding dan membeza
Mengkelaskan
Menyusun atur
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis
Mentafsir
Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
ikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
belajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
PSV (SK) MINGGU : 1 DATE: Monday, January 1, 2018, ::

TINGKATAN : 6 MODUL : MENGGAMBAR


KELAS : 1B TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MAN
MASA : 8.45 TO 8.15 AKTIVITI : CATAN
TAJUK : MONTAJ DAN CETAKAN
STANDARD 1.1 PERSEPSI ESTETIK : Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada
KANDUNGAN hasil aktiviti catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD 1.1.1. Unsur Seni 1.1.1.1 Bentuk 1.1.1.2 Ruang 1.1.1.3 Jalinan 1.1.1.4 Warna
PEMBELAJARAN
1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Imbangan 1.1.2.2 Penegasan
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Membanding dan membeza Bahasa
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:
Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

1.1.1. Unsur Seni 1.1.1.1 Bentuk 1.1.1.2 Ruang 1.1.1.3


/ 0 orang murid berjaya dan dapat:
Jalinan 1.1.1.4 Warna

/ 0 orang murid berjaya dan dapat: 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Imbangan 1.1.2.2 Penegasan

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid- Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN
MASA
###
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
1
Format :
dd/mm/yyyy

Type 01/12/2017
for 1st
December 2017
onday, January 1, 2018, ::

U OBJEK BUATAN MAN

N
ual yang ada pada

arna

AKTIVITI PA21
Rally Table
Rally Table

KECERDASAN
PELBAGAI
Bahasa
Ruang

jar dengan

Kuiz

ang 1.1.1.3

2.2 Penegasan
2 3 4
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG
1 Kec6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBLUKISAN
2 MC6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBLUKISAN
3 CR 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBLUKISAN
4 Pro6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBLUKISAN
5 Kur6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBLUKISAN
6 Mes6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBLUKISAN
7 Kuc6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBLUKISAN
8 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBLUKISAN
9 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBLUKISAN
10 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBLUKISAN
11 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBLUKISAN
12 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBLUKISAN
13 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBLUKISAN
14 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCATAN
15 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCATAN
16 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCATAN
17 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCATAN
18 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCATAN
19 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCATAN
20 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCATAN
21 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCATAN
22 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCATAN
23 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCATAN
24 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCATAN
25 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCATAN
26 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCATAN
27 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBPOSTER
28 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBPOSTER
29 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBPOSTER
30 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBPOSTER
31 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBPOSTER
32 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBPOSTER
33 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBPOSTER
34 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBPOSTER
35 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBPOSTER
36 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBPOSTER
37 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBPOSTER
38 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBPOSTER
39 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBPOSTER
40 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCETAKAN
41 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCETAKAN
42 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCETAKAN
43 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCETAKAN
44 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCETAKAN
45 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCETAKAN
46 6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCETAKAN
6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCETAKAN
6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCETAKAN
6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCETAKAN
6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCETAKAN
6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCETAKAN
6 MENGGAMBALAM SEMULA JADI ATAU OBCETAKAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBPUALAMAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBPUALAMAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBPUALAMAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBPUALAMAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBPUALAMAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBPUALAMAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBPUALAMAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBPUALAMAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBPUALAMAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBPUALAMAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBPUALAMAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBPUALAMAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBPUALAMAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBIKATAN DAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBIKATAN DAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBIKATAN DAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBIKATAN DAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBIKATAN DAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBIKATAN DAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBIKATAN DAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBIKATAN DAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBIKATAN DAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBIKATAN DAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBIKATAN DAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBIKATAN DAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBIKATAN DAN
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBUAT CALAM SEMULA JADI ATAU OBRENJISAN D
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBMOBAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBMOBAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBMOBAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBMOBAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBMOBAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBMOBAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBMOBAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBMOBAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBMOBAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBMOBAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBMOBAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBMOBAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBMOBAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBDIORAMA
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBDIORAMA
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBDIORAMA
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBDIORAMA
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBDIORAMA
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBDIORAMA
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBDIORAMA
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBDIORAMA
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBDIORAMA
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBDIORAMA
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBDIORAMA
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBDIORAMA
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBDIORAMA
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBSTABAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBSTABAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBSTABAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBSTABAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBSTABAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBSTABAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBSTABAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBSTABAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBSTABAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBSTABAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBSTABAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBSTABAIL
6 MEMBENTUKALAM SEMULA JADI ATAU OBSTABAIL
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBUKIRAN DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBUKIRAN DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBUKIRAN DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBUKIRAN DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBUKIRAN DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBUKIRAN DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBUKIRAN DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBUKIRAN DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBUKIRAN DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBUKIRAN DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBUKIRAN DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBUKIRAN DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBUKIRAN DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBBATIK DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBBATIK DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBBATIK DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBBATIK DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBBATIK DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBBATIK DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBBATIK DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBBATIK DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBBATIK DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBBATIK DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBBATIK DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBBATIK DAN
6 MENGENAL ALAM SEMULA JADI ATAU OBBATIK DAN
6 PENGURUSATIADA TIADA
6 PENGURUSATIADA TIADA
6 PENGURUSATIADA TIADA
6 PENGURUSATIADA TIADA
5 6 7 2 3 4 5
1 2 3 PRESTASI TAFSIRAN
1.1.1. Unsur Seni 1.1.1.1 Garisan MENGALAM LUKISMONTA
GOSOKAN DAN KO1.1 PERSEPSI ESTETI
GOSOKAN DAN KO1.1 PERSEPSI ESTETI
1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Kepe MENGALAMLUKISMONTA
GOSOKAN DAN KO1.2 APLIKASI SENI:1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-je
MENGALAMLUKISMONTA
GOSOKAN DAN KO1.2 APLIKASI SENI:1.2.2 Mengetahui penggunaan media MENGALAM
se LUKISMONTA
GOSOKAN DAN KO1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.1 Memilih dan memanipulasi media MENGALAMLUKISMONTA
GOSOKAN DAN KO1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual MENGALAMLUKISMONTA
GOSOKAN DAN KO1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekMENGALAMLUKISMONTA
GOSOKAN DAN KO1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.4 Mengaplikasikan gabungan mediMENGALAMLUKISMONTA
GOSOKAN DAN KO1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagiMENGALAMLUKISMONTA
GOSOKAN DAN KO1.4 APRESIASI SENI1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasMENGALAMLUKISMONTA
GOSOKAN DAN KO1.4 APRESIASI SENI1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir MENGALAMLUKISMONTA
GOSOKAN DAN KO1.4 APRESIASI SENI1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri daMENGALAMLUKISMONTA
GOSOKAN DAN KO1.4 APRESIASI SENI1.4.4 Menyimpan karya cetakan di dalaMENGALAMLUKISMONTA
MONTAJ DAN CET1.1 PERSEPSI ESTETI
1.1.1. Unsur Seni 1.1.1.1 Bentuk MENGALAMCATAN
MONTAJ DAN CET1.1 PERSEPSI ESTETI
1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Imb MENGALAMCATAN
MONTAJ DAN CET1.2 APLIKASI SENI:1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-je
MENGALAMCATAN
MONTAJ DAN CET1.2 APLIKASI SENI:1.2.2 Mengetahui penggunaan media MENGALAM
se CATAN
MONTAJ DAN CET1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.1 Memilih dan memanipulasi media MENGALAMCATAN
MONTAJ DAN CET1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual MENGALAMCATAN
MONTAJ DAN CET1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekMENGALAMCATAN
MONTAJ DAN CET1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.4 Mengaplikasikan gabungan mediMENGALAMCATAN
MONTAJ DAN CET1.3 EKSPRESI KREATI
1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagiMENGALAMCATAN
MONTAJ DAN CET1.4 APRESIASI SENI1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasMENGALAMCATAN
MONTAJ DAN CET1.4 APRESIASI SENI1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir MENGALAMCATAN
MONTAJ DAN CET1.4 APRESIASI SENI1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri daMENGALAMCATAN
MONTAJ DAN CET1.4 APRESIASI SENI1.4.4 Menyimpan karya cetakan di dalaMENGALAMCATAN
MONTAJ DAN KOL1.1 PERSEPSI ESTETI
1.1.1. Unsur Seni 1.1.1.1 Garisan MENGALAMPOSTER
MONTAJ DAN KOL1.1 PERSEPSI ESTETI
1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Kes MENGALAMPOSTER
MONTAJ DAN KOL1.2 APLIKASI SENI:1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jen
MENGALAMPOSTER
MONTAJ DAN KOL1.2 APLIKASI SENI:1.2.2 Mengetahui penggunaan media MENGALAM
se POSTER
MONTAJ DAN KOL1.3 EKSPRESI KREATI1.3.1 Memilih dan memanipulasi media MENGALAMPOSTER
MONTAJ DAN KOL1.3 EKSPRESI KREATI1.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaMENGALAMPOSTER
MONTAJ DAN KOL1.3 EKSPRESI KREATI1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekMENGALAMPOSTER
MONTAJ DAN KOL1.3 EKSPRESI KREATI1.3.4 Mengaplikasikan gabungan mediMENGALAMPOSTER
MONTAJ DAN KOL1.3 EKSPRESI KREATI1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagiMENGALAMPOSTER
MONTAJ DAN KOL1.4 APRESIASI SENI 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasMENGALAMPOSTER
MONTAJ DAN KOL1.4 APRESIASI SENI 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir MENGALAMPOSTER
MONTAJ DAN KOL1.4 APRESIASI SENI 1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri daMENGALAMPOSTER
MONTAJ DAN KOL1.4 APRESIASI SENI 1.4.4 Menyimpan karya cetakan di dalaMENGALAMPOSTER
MOZEK DAN STEN1.1 PERSEPSI ESTETI1.1.1. Unsur Seni 1.1.1.1 Rupa MENGALAMCETAKAN
MOZEK DAN STEN1.1 PERSEPSI ESTETI1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 P MENGALAMCETAKAN
MOZEK DAN STEN1.2 APLIKASI SENI:1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jeMENGALAMCETAKAN
MOZEK DAN STEN1.2 APLIKASI SENI:1.2.2 Mengetahui penggunaan media MENGALAM
ser CETAKAN
MOZEK DAN STEN1.3 EKSPRESI KREATI1.3.1 Memilih dan memanipulasi media MENGALAMCETAKAN
MOZEK DAN STEN1.3 EKSPRESI KREATI1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual MENGALAMCETAKAN
MOZEK DAN STEN1.3 EKSPRESI KREATI1.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekMENGALAMCETAKAN
MOZEK DAN STEN1.3 EKSPRESI KREATI1.3.4 Mengaplikasikan gabungan mediMENGALAMCETAKAN
MOZEK DAN STEN1.3 EKSPRESI KREATI1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagiMENGALAMCETAKAN
MOZEK DAN STEN1.4 APRESIASI SENI 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasMENGALAMCETAKAN
MOZEK DAN STEN1.4 APRESIASI SENI 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendir MENGALAMCETAKAN
MOZEK DAN STEN1.4 APRESIASI SENI 1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri daMENGALAMCETAKAN
MOZEK DAN STEN1.4 APRESIASI SENI 1.4.4 Menyimpan karya cetakan di dalaMENGALAMCETAKAN
LIPATAN DAN GUN2.1 PERSEPSI ESTETI
2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa 2.1 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
LIPATAN DAN GUN2.1 PERSEPSI ESTETI
2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kontra MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
LIPATAN DAN GUN2.2 APLIKASI SENI 2
: .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-je
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
LIPATAN DAN GUN2.2 APLIKASI SENI 2
: .2.2. Mengetahui penggunaan mediaMEMBUAT
se CORAK DAN REKAAN
LIPATAN DAN GUN2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.1 Memilih dan memanipulasi media M EMBUAT CORAK DAN REKAAN
LIPATAN DAN GUN2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
LIPATAN DAN GUN2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.3. Mengaplikasikan proses dan te MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
LIPATAN DAN GUN2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.4. Menggunakan hasil corak seba MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
LIPATAN DAN GUN2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagiMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
LIPATAN DAN GUN2.4. APRESIASI SENI
2.4.1. Mempamerkan karya yang dihas MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
LIPATAN DAN GUN2.4. APRESIASI SENI
2.4.2. Menceritakan pengalaman sendiMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
LIPATAN DAN GUN2.4. APRESIASI SENI
2.4.3. Memberikan ulasan karya sendirMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
LIPATAN DAN GUN2.4. APRESIASI SENI
2.4.4 Menyimpan karya pualaman di da MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
RESIS DAN MOZE 2.1 PERSEPSI ESTETI
2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa 2.1MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
RESIS DAN MOZE 2.1 PERSEPSI ESTETI
2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kontra MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
RESIS DAN MOZE 2.2 APLIKASI SENI 2
: .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-je
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
RESIS DAN MOZE 2.2 APLIKASI SENI 2
: .2.2. Mengetahui penggunaan mediaMEMBUAT
se CORAK DAN REKAAN
RESIS DAN MOZE 2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.1 Memilih dan memanipulasi media MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
RESIS DAN MOZE 2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
RESIS DAN MOZE 2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.3. Mengaplikasikan proses dan te MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
RESIS DAN MOZE 2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.4. Menggunakan hasil corak seba MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
RESIS DAN MOZE 2.3 EKSPRESI KREATI
2.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagiMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
RESIS DAN MOZE 2.4. APRESIASI SENI
2.4.1. Mempamerkan karya yang dihas MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
RESIS DAN MOZE 2.4. APRESIASI SENI
2.4.2. Menceritakan pengalaman sendiMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
RESIS DAN MOZE 2.4. APRESIASI SENI
2.4.3. Memberikan ulasan karya sendirMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
RESIS DAN MOZE 2.4. APRESIASI SENI
2.4.4 Menyimpan karya karya ikatan daMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.1 PERSEPSI ESTETI2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa 2.1 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.1 PERSEPSI ESTETI2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Imbanga MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.2 APLIKASI SENI 2: .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jen
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.2 APLIKASI SENI 2: .2.2. Mengetahui penggunaan mediaMEMBUAT
se CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.3 EKSPRESI KREATI2.3.1 Memilih dan memanipulasi media MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.3 EKSPRESI KREATI2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.3 EKSPRESI KREATI2.3.3. Mengaplikasikan proses dan te MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.3 EKSPRESI KREATI2.3.4. Menggunakan hasil corak seba MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.3 EKSPRESI KREATI2.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagiMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.4. APRESIASI SENI2.4.1. Mempamerkan karya yang dihas MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.4. APRESIASI SENI2.4.2. Menceritakan pengalaman sendiMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.4. APRESIASI SENI2.4.3. Memberikan ulasan karya sendirMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.4. APRESIASI SENI2.4.4 Menyimpan karya karya renjisanMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.1 PERSEPSI ESTETI2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa 2.1MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.1 PERSEPSI ESTETI2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kontra MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.2 APLIKASI SENI 2: .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-je
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.2 APLIKASI SENI 2: .2.2. Mengetahui penggunaan mediaMEMBUAT
se CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.3 EKSPRESI KREATI2.3.1 Memilih dan memanipulasi media MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.3 EKSPRESI KREATI2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.3 EKSPRESI KREATI2.3.3. Mengaplikasikan proses dan te MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.3 EKSPRESI KREATI2.3.4. Menggunakan hasil corak seba MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.3 EKSPRESI KREATI2.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagiMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.4. APRESIASI SENI2.4.1. Mempamerkan karya yang dihas MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.4. APRESIASI SENI2.4.2. Menceritakan pengalaman sendiMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.4. APRESIASI SENI2.4.3. Memberikan ulasan karya sendirMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
STENSILAN DAN 2.4. APRESIASI SENI2.4.4 Menyimpan karya karya ikatan daMEMBUAT CORAK DAN REKAAN
LUKISAN DAN ORI3.1. PERSEPSI ESTE3.1.1. Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
LUKISAN DAN ORI3.1. PERSEPSI ESTE3.2.1. Prinsip Rekaan 3.1.2.1 Peneg MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
LUKISAN DAN ORI3.2 APLIKASI SENI 3
: .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-je
MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
LUKISAN DAN ORI3.2 APLIKASI SENI 3
: .2.2 Mengetahui penggunaan media MEMBENTUK
se DAN MEMBUAT BINAAN
LUKISAN DAN ORI3.3 EKSPRESI KREATI
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
LUKISAN DAN ORI3.3 EKSPRESI KREATI
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
LUKISAN DAN ORI3.3 EKSPRESI KREATI
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
LUKISAN DAN ORI3.3 EKSPRESI KREATI
3.3.4 Mengaplikasikan gabungan mediMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
LUKISAN DAN ORI3.3 EKSPRESI KREATI
3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagiMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
LUKISAN DAN ORI3.4. APRESIASI SENI
3.4.1 Mempamerkan karya mobail yang MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
LUKISAN DAN ORI3.4. APRESIASI SENI
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendir MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
LUKISAN DAN ORI3.4. APRESIASI SENI
3.4.3 Memberikan ulasan karya mobailMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
LUKISAN DAN ORI3.4. APRESIASI SENI
3.4.4 Menyimpan karya mobail di dalamMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MODEL DAN CATA3.1. PERSEPSI ESTET3.1.1. Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MODEL DAN CATA3.1. PERSEPSI ESTET3.2.1. Prinsip Rekaan 3.2.1.1 Imban MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MODEL DAN CATA3.2 APLIKASI SENI 3: .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-je
MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MODEL DAN CATA3.2 APLIKASI SENI 3: .2.2 Mengetahui penggunaan media MEMBENTUK
ser DAN MEMBUAT BINAAN
MODEL DAN CATA3.3 EKSPRESI KREATI3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MODEL DAN CATA3.3 EKSPRESI KREATI3.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MODEL DAN CATA3.3 EKSPRESI KREATI3.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MODEL DAN CATA3.3 EKSPRESI KREATI3.3.4 Mengaplikasikan gabungan mediMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MODEL DAN CATA3.3 EKSPRESI KREATI3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagiMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MODEL DAN CATA3.4. APRESIASI SENI3.4.1 Mempamerkan karya diorama yaMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MODEL DAN CATA3.4. APRESIASI SENI3.4.2 Menceritakan pengalaman sendir MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MODEL DAN CATA3.4. APRESIASI SENI3.4.3 Memberikan ulasan karya mobailMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MODEL DAN CATA3.4. APRESIASI SENI3.4.4 Menyimpan karya diorama di dalMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MOZEK DAN BONE3.1. PERSEPSI ESTET3.1.1. Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MOZEK DAN BONE3.1. PERSEPSI ESTET3.2.1. Prinsip Rekaan 3.2.1.1 Imban MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MOZEK DAN BONE3.2 APLIKASI SENI 3: .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-je
MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MOZEK DAN BONE3.2 APLIKASI SENI 3: .2.2 Mengetahui penggunaan media MEMBENTUK
se DAN MEMBUAT BINAAN
MOZEK DAN BONE3.3 EKSPRESI KREATI3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MOZEK DAN BONE3.3 EKSPRESI KREATI3.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MOZEK DAN BONE3.3 EKSPRESI KREATI3.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MOZEK DAN BONE3.3 EKSPRESI KREATI3.3.4 Mengaplikasikan gabungan mediMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MOZEK DAN BONE3.3 EKSPRESI KREATI3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagiMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MOZEK DAN BONE3.4. APRESIASI SENI3.4.1 Mempamerkan karya stabail yan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MOZEK DAN BONE3.4. APRESIASI SENI3.4.2 Menceritakan pengalaman sendir MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MOZEK DAN BONE3.4. APRESIASI SENI3.4.3 Memberikan ulasan karya stabailMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MOZEK DAN BONE3.4. APRESIASI SENI3.4.4 Menyimpan karya stabail di dalaMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
PERTAHANAN DIRI4.1 PERSEPSI ESTETI
4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 Garisan MENGENAL KRAF TRADISIONAL
PERTAHANAN DIRI4.1 PERSEPSI ESTETI
4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 Kontra MENGENAL KRAF TRADISIONAL
PERTAHANAN DIRI4.2 APLIKASI SENI 4
: .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-j
MENGENAL KRAF TRADISIONAL
PERTAHANAN DIRI4.2 APLIKASI SENI 4
: .2.2 Mengetahui penggunaan media MENGENAL
ser KRAF TRADISIONAL
PERTAHANAN DIRI4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan MENGENAL KRAF TRADISIONAL
PERTAHANAN DIRI4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaMENGENAL KRAF TRADISIONAL
PERTAHANAN DIRI4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknMENGENAL KRAF TRADISIONAL
PERTAHANAN DIRI4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.4 Mengaplikasikan gabungan mediMENGENAL KRAF TRADISIONAL
PERTAHANAN DIRI4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagiMENGENAL KRAF TRADISIONAL
PERTAHANAN DIRI4.4 APRESIASI SENI 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasMENGENAL KRAF TRADISIONAL
PERTAHANAN DIRI4.4 APRESIASI SENI 4.4.2 Menceritakan pengalaman sendir MENGENAL KRAF TRADISIONAL
PERTAHANAN DIRI4.4 APRESIASI SENI 4.4.3 Membuat ulasan karya alat pertaMENGENAL KRAF TRADISIONAL
PERTAHANAN DIRI4.4 APRESIASI SENI 4.4.4 Menyimpan karya alat pertahanan MENGENAL KRAF TRADISIONAL
ALAT DOMESTIK / 4.1 PERSEPSI ESTETI
4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 Garisan MENGENAL KRAF TRADISIONAL
ALAT DOMESTIK / 4.1 PERSEPSI ESTETI
4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 ImbanMENGENAL KRAF TRADISIONAL
ALAT DOMESTIK / 4.2 APLIKASI SENI 4
: .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jeMENGENAL KRAF TRADISIONAL
ALAT DOMESTIK / 4.2 APLIKASI SENI 4
: .2.2 Mengetahui penggunaan media MENGENAL
se KRAF TRADISIONAL
ALAT DOMESTIK / 4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan MENGENAL KRAF TRADISIONAL
ALAT DOMESTIK / 4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visuaMENGENAL KRAF TRADISIONAL
ALAT DOMESTIK / 4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan tekn MENGENAL KRAF TRADISIONAL
ALAT DOMESTIK / 4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.4 Mengaplikasikan gabungan mediMENGENAL KRAF TRADISIONAL
ALAT DOMESTIK / 4.3 EKSPRESI KREATI
4.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi MENGENAL KRAF TRADISIONAL
ALAT DOMESTIK / 4.4 APRESIASI SENI4.4.1 Mempamerkan alat domestik atau MENGENAL KRAF TRADISIONAL
ALAT DOMESTIK / 4.4 APRESIASI SENI4.4.2 Menceritakan pengalaman sendir MENGENAL KRAF TRADISIONAL
ALAT DOMESTIK / 4.4 APRESIASI SENI4.4.3 Membuat ulasan karya alat domes MENGENAL KRAF TRADISIONAL
ALAT DOMESTIK / 4.4 APRESIASI SENI4.4.4 Menyimpan karya alat domestik MENGENAL
a KRAF TRADISIONAL
TIADA 1.2 PERSEPSI ESTET1.2.1. Pembentukan jawatankuasa pame PENGURUSAN PAMERAN
TIADA 2.2 APLIKASI SENI 2.1.1. Melantik ahli jawatankuasa pa PENGURUSAN PAMERAN
TIADA 3.2 EKSPRESI KREATIF
3.2.1.: Memilih
Penzahiran
karya
idea3.2.2.
melalui
Menyu
pelbagai sumber kajian
PENGURUSAN dan  teknologi dalam
PAMERAN
TIADA 4.2 APRESIASI SENI4.2.1 Apresiasi : Membuat ulasan te PENGURUSAN PAMERAN
6 7
KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2
1.1 P1.1.1. U Rally Table 1A SATU Talaqqi Musy Objek s NILAI-NILAdil
Pendekatan Induk

1.1 PE1.1.2 Prin Same Different 1B DUA Pendekatan BerBercerita CD NILAI-NILAmanah


1.2 APLIKASI SETimed Pair Share 1C TIGA Pendekatan BerLatih Tubi KomputeNILAI-NILBaik Hati
1.2 APLIKASI SETalking Chips 1D EMPAT Pembelajaran KoMain PerananCoursewNILAI-NILBekerjas
1.3 EKSPRESI KR Team Stand-N-Shar2A Pembelajaran KoPerbincanganJalur fil NILAI-NILBerani
1.3 EKSPRESI KR Fan-N-Pick 2B Pembelajaran MaPermainan Flashca NILAI-NILBerazam /
1.3 EKSPRESI KR Rally Robin 2C Pembelajaran AkPenyelesaianLaptop NILAI-NILBerdikari
1.3 EKSPRESI KR Round Robin 2D Pembelajaran PeTasmik Projekt NILAI-NILBerdisipli
1.3 EKSPRESI KR Mix-N-Match Kajian Masa De Kuiz Model NILAI-NILBerhati-hati
1.4 APRESIASI SGallery Walk Teori KecerdasaLakonan Notis NILAI-NILBerhemah Tinggi
1.4 APRESIASI SLyrical Lessons Soal Jawab ProjektoNILAI-NILBerjimat Cermat
1.4 APRESIASI SWho Am I? Projek GambarNILAI-NILBersatu padu
1.4 APRESIASI SThink-Pair-Share SumbangsaraBahan bNILAI-NILBersimpati
Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NILBersopan santun
Traveling File Pertandingan PerakamNILAI-NILBersyukur
Team Project Teka-Teki Televis NILAI-NILBertanggungjaw
Hot Seat Perbahasan Buku TeNILAI-NILBerterima Kasih
Role Play Lukisan Video NILAI-NILBertoleransi
The Yarn Yarn Catan Papan pNILAI-NILIkhlas
Montaj LembaraNILAI-NILJujur
Cetakan NILAI-NILKasih Sayang
Stensilan NILAI-NILKebebasan
Poster NILAI-NILKesederhanaan
Tiupan NILAI-NILMematuhi Undan
Ikatan dan Celu NILAI-NILMencintai alam s
Arca Timbul NILAI-NILMenepati Masa
Asemblaj NILAI-NILMenghargai Mas
Stabail NILAI-NILMenghormati
Tekat NILAI-NILMenjaga kebersi
Tenunan NILAI-NILMenjaga Maruah /
Alat Pertahanan NILAI-NILPatriotik
Alat Perhiasan DiNILAI-NILPemurah
Talaqqi MusyafaNILAI-NILPrihatin
Bercerita NILAI-NILRajin / Tekun
Latih Tubi NILAI-NILRasional
Main Peranan NILAI-NILSabar
Perbincangan NILAI-NILTaat / Patuh
Permainan NILAI-NILTabah / Cekal
Penyelesaian MaNILAI-NILTolong menolon
Tasmik NILAI-NILYakin
Kuiz PETA I-T Circle Map (Peta Bulatan)
Lakonan PETA I-T Bubble Map (Peta Buih)
Soal Jawab PETA I-T Double Bubble Map (Peta
Projek PETA I-T Tree Map (Peta Pokok)
Sumbangsaran PETA I-T Brace Map (Peta Dakap)
Lawatan PETA I-T Flow Map (Peta Alir)
Pertandingan PETA I-T Multi-flow Map (Peta Pelb
Teka-Teki PETA I-T Bridge Map (Peta Titi)
Perbahasan KECERDABahasa
Lukisan KECERDALogik Matematik
Catan KECERDARuang
Montaj KECERDAMuzik
CORAK DAN REKAAN Cetakan KECERDAKinestetik
CORAK DAN REKAAN Stensilan KECERDAInterpersonal
CORAK DAN REKAAN Poster KECERDAIntrapersonal
CORAK DAN REKAAN Catan KECERDANaturalistik
CORAK DAN REKAAN Kolaj KEMAHIRA Membuat kaitan
CORAK DAN REKAAN Stensilan KEMAHIRA Membanding dan membez
CORAK DAN REKAAN Tiupan KEMAHIRA Mengkelaskan
CORAK DAN REKAAN Ikatan dan Celu KEMAHIRA Menyusun atur
CORAK DAN REKAAN Arca Timbul KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataa
CORAK DAN REKAAN Asemblaj KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataa
CORAK DAN REKAAN Stabail KEMAHIRA Mengenal pasti pernyataa
CORAK DAN REKAAN Tekat KEMAHIRA Mengenal pasti sebab dan
CORAK DAN REKAAN Tenunan KEMAHIRA Mengenal pasti akibat dan
CORAK DAN REKAAN Alat Pertahanan KEMAHIRA Membuat inferens atau ke
CORAK DAN REKAAN Alat Perhiasan DiKEMAHIRA Membuat generalisasi ata
CORAK DAN REKAAN Pualaman KEMAHIRA Mentafsir
CORAK DAN REKAAN Ikatan dan celupKEMAHIRA Mengenal pasti idea utam
CORAK DAN REKAAN Renjisan dan perKEMAHIRA Merumus atau meringkas
CORAK DAN REKAAN Mobail KEMAHIRA
Membuat keputusan
CORAK DAN REKAAN Diorama KEMAHIRA
Menyelesaikan masalah
CORAK DAN REKAAN Stabail
CORAK DAN REKAAN Capan
CORAK DAN REKAAN Lipatan dan Guntingan
CORAK DAN REKAAN Renjisan dan Percikan
CORAK DAN REKAAN Mobail
CORAK DAN REKAAN Boneka
CORAK DAN REKAAN Topeng
CORAK DAN REKAAN Anyaman
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
CORAK DAN REKAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
UK DAN MEMBUAT BINAAN
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
KRAF TRADISIONAL
AN PAMERAN
AN PAMERAN
AN PAMERAN
AN PAMERAN
FORMUL FORMUL
FORMUL
FORMULA IMPAK TAKSIR NOTA
Circle Adil Membuat
Bahasa Aktiviti p PenilaianPdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSE
Bubble AmanahMembanLogik MateAktiviti Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilaku
Double Baik HatMengkeRuang Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
Tree MaBekerjaMenyusu Muzik Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
Brace MBerani MengenalKinestetik
Flow MaBerazam Mengena
Interpersonal
Multi-flBerdikaMengenaIntrapersonal
Bridge MBerdisipMengena
Naturalistik
Berhati-hati Berhati-Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Berhemah TinggiBerhema Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Berjimat CermatBerjimaMembuat generalisasi atau hipotesis
Bersatu padu BersatuMentafsir
Bersimpati BersimpMengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Bersopan santunBersopaMerumus atau meringkas
Bersyukur BersyukMembuat keputusan
BertanggungjawBertangMenyelesaikan masalah
Berterima Kasih Berterima Kasih
Bertoleransi Bertoleransi
Ikhlas
Jujur
Kasih Sayang Kasih Sayang
Kebebasan Kebebasan
Kesederhanaan Kesederhanaan
Mematuhi UndanMematuhi Undang-undang
Mencintai alam sMencintai alam sekitar
Menepati Masa Menepati Masa
Menghargai MasMenghargai Masa
Menghormati Menghormati
Menjaga kebersiMenjaga kebersihan
Menjaga MaruahMenjaga
/ Maruah / Harga diri
Patriotik
Pemurah Pemurah
Prihatin
Rajin / Tekun Rajin / Tekun
Rasional Rasional
Sabar
Taat / Patuh Taat / Patuh
Tabah / Cekal Tabah / Cekal
Tolong menolon Tolong menolong
Yakin
Circle Map (Peta Bulatan)
Bubble Map (Peta Buih)
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
Tree Map (Peta Pokok)
Brace Map (Peta Dakap)
Flow Map (Peta Alir)
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Bridge Map (Peta Titi)

Logik Matematik

Kinestetik
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalistik
Membuat kaitan
Membanding dan membeza
Mengkelaskan
Menyusun atur
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Membuat generalisasi atau hipotesis
Mentafsir
Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Merumus atau meringkas
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
ikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
belajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.