Anda di halaman 1dari 2

AFTALERET 3 – Uoverensstemmende accept, afslag i forbm nyt tilbud

FASTSAT acceptfrist

”Inden” skal normalt læses som ”indenfor”, dvs. man indeholder den nævnte dato i den rettidige
periode for accept:
Inden 1. marts
Inden x dage
beregning: tæl frem fra datoen efter brevets datering

Inden 8 date
I dag beregnes dette på samme måde som ovenfor

Manglende datering – se poststemplet e.a., eller hvad man kunne forvente


Fejldatering – princippet i AFTL § 32,1 → regnes fra angivne dato, men god tro
Fejlekspedition – analog AFTL § 32, 2 (ugyldighedsgrund: forvanskning, stærk ugyldighedsgrund)
→ god/ond tro over-ruled,

”Prompte svar”, ”omgående accept” e. lig.? → se kutyme, hvis ingen → loven/motiverne afgør ikke
hvad der ligger deri (se evt. legal acceptfrist med kort betænkingstid)

Den legale acceptfrist


→ AFTL § 3
= planmæssig befordringstid + rimelig betænkningstid for modtager + planmæssig befordringstid
for accepten

Momenter
aftalens omfang og kompleksitet
Mellem private eller handelsforhold (længere privat)
Varetype (fordærvelige varer f.eks. kortere)
Spekulationsmuligheder (svingende priser = kortere acceptfrist)
Arbejdsdage/ikke-arbejdsdage? (konkrete omstændigheder, udgp vente med at svare til første arb
efter ikke-arb)

FORSINKET accept
Forsinket accept anses som nyt tilbud jf AFTL § 4,1
Ved ustabile prisforhold finder § 4,1 ikke anvendelse
Heller ikke ved spekulationshandler.
Den part, der har accepteret for sent bliver i denne situation således ikke bundet af en
”accept” fra den oprindelige tilbudsgivers side.
Eks s 66

Acceptfrist for det nye tilbud?


→ maksimalt den samme som gjaldt for det oprindelige tilbud A-->B (s 66)
Forsinket accept – passivitet?
HR: Den oprindelige tilbudsgiver (A) kan ignorere den for sene accept hvis han ikke ønsker at
kontrahere længere.
U: passivitetsregel i § 4,2
”Må indse”
”uden ugrundet ophold”
”give meddelelse” - § 40
”derom” - det er ikke tilstrækkeligt blot at meddele, at accepten var for sen!
§ 4,2 forudsætter: at tilbudsmodtager (B) tror,
at accepten er rettidig
at tilbudsgiver (A) må indse, at tilbudsmodtager (B) tror, at accepten er rettidig

AFTL § 40 (pligtmæssig reklamation) jf § 4,2


Reklamation:
”en erklæring, hvorved nogen gør indsigelse overfor en anden i anledning af dennes eller
trediemands optræden i retsforhold”

En reklamation er et påbud.
HR: afsenderen bærer risikoen for at påbud kommet for sent frem eller slet ikke kommer
frem
U: Pligtmæssige reklamationer (påbud): AFTL § 40: adressaten/modtageren bærer risikoen
for, at disse påbud kommer for sent frem eller slet ikke kommer frem – såfremt han har valgt et
forsvarligt befordringsmiddel.
Forsvarligt befrodringsmiddel? → mail, brev mv = ok,
UPS, egne ansatte, taxi, privat bus mv = ikke ok

UOVERENSSTEMMENDE accept
AFTL § 6

HR: en uoverensstemmende accept anses som et nyt tilbud jf AFTL § 6,1

anmodning om ordrebekræftelse er ikke uoverensstemmende accept