Anda di halaman 1dari 3

ID af problemstillinger

Parter: M – B, K – M
Problemer: Får B medhold?
Tidslinje:
11 maj → M afs. tilbud til B, K tilbyder at købe hele Ms lager, M accepterer Ks tilb, M sender
tilbagekaldelse til B
12 maj → B modtager tilbud (= kundskab her)
13 maj → Ms tilbagekald kommer frem til B

→ Er M forpligtet af B i medfør af tilbuddet?


AFTL § 1,1. pkt → bindende viljeserklæring
AFTL § 7 → tilbagekaldt? → som udg. for sent
betydning at forsinkelsen er postvæsnets skyld? NEJ, M er selv ansvarlig (afsenderen
har ansvaret)
Konklusion → tilbagekaldelsen af det skriftlige tilbud af 11. maj er kommet frem til B efter
tilbuddet er kommet til Bs kundskab og M er derfor fortsat bundet overfor B jf. AFTL § 7 e.c.
B får medhold.
Parterne: IS (tm) – HB (tg)
Problemer: se 1, 2 – > IS ser gerne, at tilbuddet står ved magt
Løsning 1: AFTL § 7 → postkassetidspunktet er det samme for tilbuddet og tilbagekaldelsen, så det
er rettidigt. Tilbagekaldelsen er ok.
Løsning 2: Tilfældet er det omvendte – her fremkommer de to skrivelser ikke samtidig, hvorfor
tilbagekaldelsen ikke er fremkommet rettidigt jf. AFTL § 7 e.c.
Ja, da postkassetidspunktet er det samme for begge breve (må antages at være), er tilbagekaldet
kommet i ret tid jf AFTL § 7. Det er uden betydning, at Laust kun får læst halvdelen af sin post og
derfor alene får kundskab om tilbudet.