Anda di halaman 1dari 14

SK CONVENT, IPOH

MODUL BAHASA MELAYU

(TATABAHASA)

TAHUN 1

NAMA:_______________________________________________

KELAS: _______________________________________________
KATA NAMA AM

Isi tempat kosong dengan kata nama am yang betul.


Ayah saya seorang ___________________
Dia bekerja di _______________________

Ibu saya seorang________________________.


Ibu saya bekerja di ______________________.

Ayah pergi bekerja dengan menaiki __________________ baharunya.

Ayah suka bermain_________________________ pada setiap petang.

Hobi ibu ialah membaca ______________________________ masakan.

Warnakan kata nama am yang betul.

A. KATA NAMA KHAS


Isi tempat kosong dengan kata nama khas yang betul.
1. Nama saya __________________.
2. Saya berasal dari _____________.
3. Saya tinggal di ________________.
4. Saya belajar di ________________.
5. Saya ke sekolah dengan menaiki kereta _________ yang dipandu oleh ayah.

B. KATA GANTI NAMA


C. PENJODOH BILANGAN
Padankan gambar dengan penjodoh bilangan yang sesuai.
Gariskan penjodoh bilangan yang betul.

1. Rina menyediakan bebarapa (keping, helai) kadbod untuk membuat penanda buku.
2. Ibu menggunakan se(potong, bilah) pisau untuk memotong buah tembikai.
3. Ai Lin mengikat lubang penanda buku dengan menggunakan beberapa (helai, hiris) benang
bulu.
4. Ahmad memelihara dua (buah, ekor) kucing.
5. Mereka menghias penanda buku itu dengan beberapa ( buah, biji ) labuci.
D. KATA KERJA
E. KATA KERJA AKTIF TRANSITIF
F. KATA KERJA PASIF
G.KATA ADJEKTIF
H.KATA HUBUNG
I. KATA SERU
J. SIMPULAN BAHASA
K.KATA PERINTAH
L. KATA SENDI NAMA
M. KATA ARAH
N. KATA TANYA
O.KATA BERIMBUHAN
P. KATA BERIMBUHAN AWALAN
Q.KATA BERIMBUHAN AKHIRAN
R. KATA MAJMUK
S. KATA GANDA
T. KATA MAJMUK
AYAT
U. AYAT PENYATA
V. AYAT TANYA
W. AYAT PERINTAH
X. AYAT SERUAN
Y. AYAT TUNGGAL
Z. AYAT MAJMUK

~KATA SENDI NAMA~


Isi tempat kosong dengan kata sendi nama yang betul.

di kepada dari ke pada daripada

1. Amira dan keluarganya hendak pergi _____________ Pulau Pinang.


2. Ayah membeli tiket pesawat ____________ kaunter tiket.
3. Amira membeli beg pakaian _________________ ibunya.
4. Ayah memeriksa maklumat yang tercatat _____________ tiket pesawat.
5. Para penumpang mendapat layanan yang mesra_________________ pramugarai.
6. Masa perjalanan __________ Kuala Lumpur ke Pulau Pinang adalah 40 minit.

Gariskan kata sendi nama yang betul.

1. Hafiz berhati-hati semasa berada ( di , ke ) dalam feri.


2. Berikan jaket keselamatan ini ( ke, kepada ) budak itu.
3. Paku yang kukuh itu diperbuat ( dari , daripada ) besi.
4. Ibu pulang (dari , daripada ) Pangkor petang semalam.
5. Anas berlepas ( ke, kepada ) Singapura petang tadi.

~KATA ARAH~
~KATA TANYA~
Isi tempat kosong dengan kata Tanya yang betul berdasarkan jawapan.

mana Bila Apa Siapa

1. __________________kah yang terjatuh di kantin semasa waktu rehat tadi?


Jawapan: Kim Seng yang jatuh di kantin semasa waktu rehat tadi.

2. Di _______________kah letaknya bilik rawatan sekolah?


Jawapan: Bilik rawatan sekolah terletak di sebelah bilik guru.

3. __________________kah ceramah keselamatan itu akan diadakan?


Jawapan: Ceramah keselamatan itu akan diadakan pada hari Jumaat.

4. __________________kah nama pokok yang berduri ini?


Jawapan: Nama pokok yang berduri ini ialah pokok bunga mawar.

Warnakan kata Tanya yang betul.

1. Mengapa Siapa kah kamu menangis?

2. Apa Berapa kah harga beg sekolah ini?

3. Mengapa Siapa kah yang datang tadi?

4. Apa Siapa kah yang ada di dalam kotak itu?

berapa apa
5. Pukul kah kamu tiba tadi?

~KATA PERINTAH~
~AYAT TANYA~

~AYAT SERUAN

~
~PENJODOH BILANGAN~
~KATA MAJMUK~
~KATA GANDA~
~AYAT PENYATA~
~AYAT TANYA~
~AYAT MAJMUK~
7. Padankan gambar dengan penjodoh bilangan yang sesuai.
Gariskan penjodoh bilangan yang betul.

6. Rina menyediakan bebarapa (keping, helai) kadbod untuk membuat penanda buku.
7. Ibu menggunakan se(potong, bilah) pisau untuk memotong buah tembikai.

Ai Lin mengikat lubang penanda buku dengan menggunakan beberapa (helai, hiris) benang bulu