Anda di halaman 1dari 3

DATA MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI YANG SEMENTARA PENYELESAIAN STU

JURUSAN FISIKA
NO NIM NAMA KETERANGAN
1 60400116050 Restu Widiana Hasil
2 60400116070 Nurul Khaerani Anwar Hasil
3 60400116024 Isnayanti Hasil
4 60400116058 Kurniah Hasil
5 60400116002 Nur Safitri Hasil
6 60400116030 Citra Wardani Hasil
7 60400114053 Munawwarah Hasil
8 60400116014 Fitriani Hasil
9 60400116022 Risma Hasil
10 60400116038 Paisa Hasil
11 60400116064 Nurul Namira Hasil
12 60400116032 Ahmad Albar Hasil
13 60400116036 Isra Alfiana Hasil
14 60400116046 Siti Amalia Hakim Hasil
15 60400116065 Nurvadillah Angraini. A Hasil
16 60400116001 Fany Aliasra Hasil
17 60400116044 Sitti Maemuna S. Hasil
18 60400116045 Dya Ayu Rahmaniar R Hasil
19 60400116023 Andi Azizyah Zohliyah Hasil
20 60400116039 Hijriana Anwar Hasil
21 60400116063 Nur Alfias Isma Hasil
22 60400116049 Rosliani Ulfa Ali Hasil
23 60400116051 Nur Umrah Sarman Hasil
24 60400116057 Yuliyati Hasil
25 60400116056 Riska Hasil
26 60400116069 Rosliana Hasil
27 60400116055 Asryanti Ashary Hasil
28 60400116019 Zilmi Asyurah Rahman Hasil
29 60400116061 Risnawati Hasil
30 60400116053 Aminah Hasil
31 60400116043 Putri Mayang Sari Hasil
32 60400116066 Yuliana Nengsi Hasil
33 60400116011 Ayu Mulia Saputri Hasil
34 60400116031 Fenty Nur Hasil
35 604001160 Indo Upe Hasil
36 60400116029 Sarina B Sudah seminar hasil
37 60400116017 Irmayanti Sudah seminar hasil
38 60400116059 Sri Dewi Astuti Sudah seminar hasil
39 60400116008 Muhammad Irsan Sudah seminar hasil
40 60400116020 Muhammad Khadaffi Konsultasi Bimbingan Proposal
41 6040011600 Ahmad Huzaifah Konsultasi Bimbingan Proposal
42 60400116037 Nurul Husna Konsultasi Bimbingan Proposal
43 60400116067 Sumiati Konsultasi Bimbingan Proposal
44 60400116033 Resta Febrianto Mujiat Konsultasi Bimbingan Proposal
45 60400116047 Sariana Konsultasi Bimbingan Proposal
MENTARA PENYELESAIAN STUDI

NO.TLP