Anda di halaman 1dari 3

ALLAH PELINDUNG YANG SEBENARNYA

o Allah Maha Lemah Lembut terhadap hamba-hamba-Nya. Dia


memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia Maha
Kuat lagi Maha Perkasa. (Qs. Asy Syuura 19)

o Sesungguhnya kepunyaan Allah ruang angkasa dan bumi. Dia


yang menghidupkan dan mematikan dan tidak ada pelindungmu
dan penolongmu selain dari Allah. (Qs. At Taubah 116)

o Dan Allah lebih mengetahui keadaan musuh-musuhmu, dan


cukuplah allah saja menjadi pelindungmu. Dan cukuplahallah
menjadi penolongmu. (Qs. An Nisaa 45)

o Dan jika mereka membangkang maka ketahuilah, sesungguhnya


Allah pelindungmu. Dia adalah Pelindung lagi Penolong yang
Terbaik. (Qs. Al Anfaal 40)

o Dan ketika syetan membuat mereka merasakan bahwa perbuatan


jahatnya itu sebagai kebaikan dan syetan itu berkata: “tidak ada
manusia yang akan dapat mengalahkan kamu hari ini, dan
sesungguhnya aku melindungi kamu, maka tatkala kedua
pasukan itu (tentara muslimin dan kafirin) berhadapan syetan itu
mundur dan berkata: “sesungguhnya aku berlepas diri
daripadamu, aku melihat (mengetahui) hal yang tidak kamu
ketahui. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat
keras siksaan-Nya. (Qs. Al Anfaal 48)

o Dan jika mereka hendak menipumu maka sesungguhnya Allah itu


cukup menjadi pelindungmu. Dilah yang menguatkanmu dengan
pertolongan-Nya, dan dengan para mukmin. (Qs. Al Anfaal 62)

o Katakanlah tidak (ada bahaya yang) akan menimpa kami, kecuali


apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung
kami dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin
bertawakal. (Qs. At Taubah 51)

o Anaknya menjawab: “Aku mencari perlindungan ke gunung yang


akan memelihara aku dari air”, Nuh berkata:”Tidak ada seorang
juapun yang dapat melindungi dari azab Allah, kecuali orang yang
dikasihi-Nya. Dan lantas gelombang memisahkan keduanya, maka
ia (anak Nuh) termasuk diantara orang-orang yang tenggelam.
(Qs. Hud 43)

o Demikianlah Kami turunkan Al Qur’an (menerangkan hukum-


hukum yang lengkpa) dalam bahasa Arab, jika engkau mengikuti
hawa nafsu mereka setelah engkau mengetahui maka tidaklah
ada pelindung dan pemeliharaanmu (dari siksaan) Allah.

1
(Qs. Ar Rad 37)
o Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang menjaganya bergiliran
di muka dan di belakangmu. Mereka menjaganya dengan perintah
Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu
kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Dan apabila Allah menghendaki kehancuran suatu kaum, maka
tidak ada yang sanggup mencegahnya, dan tidak ada pelindung
mereka selain dari Allah. (Qs. Ar Rad 11)

o Allah pembela orang-orang yang beriman, Ia mengeluarkan mereka


dari kegelapan (kekafiran dll) kepada cahaya terang benderang
(Keimanan dan hidayah-Nya). Orang yang kafir pembelanya
adalah thagut yang mengeluarkan mereka dari terang kepada
kegelapan, merekalah penghuni neraka mereka kekal tinggal di
sana. (Qs. Al Baqarah 257)

o Kemudian Kami tempatkan engkau pada suatu syariat (peraturan)


dari urusan (agama). Maka ikutilah syariat itu dan janganlah
engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
o Sesungguhnya mereka tidak dapat menolong kamu untuk
menangkis (adzab) Allah sedikit juapun. Dan sesungguhnya orang-
orang yang dzalim itu tolong-menolong sesama mereka. Dan Allah
pelindung orang-orang yang bertaqwa. (Qs. Al Jaatsiah 18-19)

o Katakanlah (hai Muhammad): “Aku berlindung kepada Tuhan yang


menguasai subuh”.
o Dari kejahatan mahluk-Nya (ciptaan-Nya).
o Dari kejahatan malam apabila telah gelap.
o Dan dari kejahatan-kejahatan wanitia tukang sihir yang meniup
pada buhul-buhul tali.
o Dan dari kejahatan orang yang dengki (iri) apabila ia
(melaksanakan) kedengkiannya. (Qs. Al Falaq 1-5)

o Katakanlah (hai Muhammad):” Aku berlindung kepada Tuhan


(yang memelihara dan menguasai) manusia,
o Raja manusia
o Tuhan manusia
o Dari kejahatan (bisikan) syetan yang selalu mengintai (merayu)
o Yang membisikkan (kejahatan) kedalam dada manusia
o Dari (golongan) jin dan manusia. (Q.s An-Naas 1-6)

o Sesungguhnya wali ku adalah Allah yang menurunkan kitab (Al


Qur’an), Dialah yang menjadi wali orang yang shaleh.
(Qs. Al A’raaf 196)

Wali = Pelindung

2
3