Anda di halaman 1dari 1

MUSHOLLA AL-MUNAWAR

PERUM. MAWAR DESA. BARU KEC. SIAK HULU KAB. KAMPAR


Jalan: Mawar Pasir Putih Dusun II RT 02/RW 01

Kepada, Yth.,
Bapak/ Saudara/ Kaum Muslimin
Di –
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat,Taufik, serta Hidayah kepada
kita semua. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat,
dan umatnya hingga akhir zaman. Dengan datangnya undangan ini, kami sampaikan bahawa Kegiatan GOTONG
ROYONG MUSHOLLA Insya Allah akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Ahat/Minggu, 22 November 2020


Waktu : 7:00 WIB s/d Selesai
Tempat : Musholla Al-Munawar
Agenda : Penimbunan Pekarangan Musholla dan Finising Bangunan
Peralatan : Cangkul, Skop, dll

Demikian disampaikan. Besar harapan kami agar Bapak/ Saudara bisa menghadirinya. Semoga Allah SWT selalu
memudahkan setiap langkah kita dalam menuju kebaikan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Mengetahui, Kampar, 21 November 2020


Ketua Lingkungan Ketua Musholla

Bpk. M.Ismail Sony Bpk. Samidin

MUSHOLLA AL-MUNAWAR
PERUM. MAWAR DESA. BARU KEC. SIAK HULU KAB. KAMPAR
Jalan: Mawar Pasir Putih Dusun II RT 02/RW 01

Kepada, Yth.,
Bapak/ Saudara/ Kaum Muslimin
Di –
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat,Taufik, serta Hidayah kepada
kita semua. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat,
dan umatnya hingga akhir zaman. Dengan datangnya undangan ini, kami sampaikan bahawa Kegiatan GOTONG
ROYONG MUSHOLLA Insya Allah akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Ahat/Minggu, 22 November 2020


Waktu : 7:00 WIB s/d Selesai
Tempat : Musholla Al-Munawar
Agenda : Penimbunan Pekarangan Musholla dan Finising Bangunan
Peralatan : Cangkul, Skop, dll

Demikian disampaikan. Besar harapan kami agar Bapak/ Saudara bisa menghadirinya. Semoga Allah SWT selalu
memudahkan setiap langkah kita dalam menuju kebaikan.
Wassalamualaikum Wr. Wb

Mengetahui, Kampar, 21 November 2020


Ketua Lingkungan Ketua Musholla

Bpk. M.Ismail Sony Bpk. Samidin

Anda mungkin juga menyukai