Anda di halaman 1dari 1

Kepada

Yang terhormat,
Kepala SMK Perpajakan Riau
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb
Dengan segala hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama   : SAMIDIN, S.Pd.I


Alamat : Jalan Mawar Pasir Putih
Jabatan : Wakil Hubungan Masyarakat dan PLT KPK Teknik Komputer dan Jaringan

Dengan ini bermaksud untuk memohon izin tidak dapat masuk kerja dikarenakan Sedang
Sakit.
Demikian permohonan izin ini saya sampaikan. Atas perhatian serta kebijaksanaannya saya
ucapkan terima kasih.

Wasslamualaikum Wr. Wb

Kampar, 19 Oktober 2020

Ttd

SAMIDIN, S.Pd.I
NIGTY. 19870317171033

Anda mungkin juga menyukai