Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

2 Khamis 4 dan 5 11.20 am- 12.20 pm SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 2.0 PERATURAN BILIK SAINS

TAJUK PERATURAN BILIK SAINS


STANDARD 1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN 2.1 Peraturan Bilik Sains
1.1.4 Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi
STANDARD
sesuatu pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperoleh.
PEMBELAJARAN
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Mematuhi peraturan bilik sains.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyiasat skor kepatuhan murid yang mematuhi peraturan bilik Sains.

1. Guru minum di dalam bilik sains.


2. Murid diminta memberikan pendapat tentang perbuatan tersebut.
3. Murid bersoal jawab tentang amalan mematuhi peraturan BS untuk memahami peraturan BS melalui
m/s ransangan BT ms 13 - 15.
Contoh :
I. Membuka semua tingkap dan kipas untuk pengaliran udara yang bersih.
II. Kendalikan sampah dan bahan basah atau kering dengan cermat dan betul.
AKTIVITI PDPC
III. Kendalikan semua peralatan sains dengan betul, selamat dan cermat.
4. Murid mengisi jadual skor kepatuhan murid yang mematuhi peraturan bilik Sains berdasarkan Buku
Teks ms 16. (KBAT)
5. Murid berbincang dalam kumpulan berdasarkan jumlah skor yang diperolehi setiap murid di dalam
kelas. (PAK21)
6. Murid membuat senarai semak peraturan bilik sains dan tampal di muka surat hadapan buku nota
Sains. (PAK21)
AKTIVITI PAK-21 Table Talkers (Perbincangan di meja) Checklist (Senarai Semak)

KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Keropok dan air mineral, Poster Peraturan Bilik Sains.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Bekerjasama

TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai