Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

3 Khamis 1 7.00 am – 8.30 am SAINS

UNIT:
TEMA: INKUARI DALAM SAINS
1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK: KEMAHIRAN PROSES SAINS


STANDARD
1.1 Kemahiran saintifik
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.1 Menguasai kemahiran memerhati
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 deria manusia dengan betul.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 deria manusia dengan betul.
1. Murid melihat gambar ms 1 dan menceritakan apa yang dilihat dalam gambar. (PAK21)
2. Murid diterangkan dengan memerhati menggunakan deria. (KBAT)
3. Murid menyatakan apakah rangsangan yang dikesan oleh deria tersebut dalam peta i-think. (PAK21)
AKTIVITI PDPC 4. Secara berkumpulan, murid menjalankan diberi beberapa BBM untuk diuji. (BT ms3). (PBD)
5. Murid membuat buku aktiviti ms 1-3.
6. Murid membuat kesimpulan tajuk pembelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran) i-Think Map - Peta Buih


Memerhati / Membuat inferens
KPS Mengelas Meramal
Mengukur menggunakan nombor Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan specimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Buku teks, buku aktiviti, ais, daun, bunga, gula-gula dan jam.
BELAJAR (BBB)
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Kreativiti dan Inovasi Bekerjasama
TAHAP
4 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Eksperimen
PENGUASAAN (TP)
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

1 Selasa 1 SAINS

UNIT:
TEMA: INKUARI DALAM SAINS
1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK: KEMAHIRAN PROSES SAINS


STANDARD
1.1 Kemahiran saintifik
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.1 Menguasai kemahiran memerhati
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 deria manusia dengan betul.
KRITERIA
Murid berjaya menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 deria manusia dengan betul.
KEJAYAAN
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.
2. Murid secara berpasangan membuat aktiviti ‘Mari Uji’-Memerhati Alat Muzik (BT ms 3).(PAK21)
3. Murid memilih satu alat muzik dan mainkan alat muzik tersebut kepada pasangannya. (PBD)
AKTIVITI PDPC
4. Pasangan murid membuka mata dan memilih alat muzik yang telah dimainkan tadi. (KBAT)
5. Murid merekodkan hasil pemerhatian dalam buku tulis mengikut jadual dalam buku teks.
6. Murid membuat kesimpulan tajuk pembelajaran hari ini. (PAK21)
AKTIVITI PAK-21 Bus Stop (Hentian Bas) Free Discussion (Perbincangan Bebas)
Memerhati / Membuat inferens /
KPS Mengelas / Meramal /
Mengukur menggunakan nombor / Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan specimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Buku teks, buku aktiviti dan alat muzik.
BELAJAR (BBB)
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Kreativiti dan Inovasi Bekerjasama
TAHAP
4 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Nyatakan) Memainkan alat muzik
PENGUASAAN (TP)
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai