LAMPIRAN A BORANG PERMOHONAN KELUAR NEGERI DAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN

(Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) 1. Butir Diri Pegawai (i) (iii) (v) Nama Pegawai : Muslifah bt Mustaffa (ii) Jawatan : PPPS DG 41 No.Kad Pengenalan: 730719015508 Alamat Jabatan dan No. telefon SK Larkin Dua 1951 Jalan Dato Jaffar,Larkin 80350 Johor Bahru Johor (iv) No Pasport Antarabangsa: A22925052 (vi) Alamat Rumah Dan No Telefon No.11 Jalan Dato Abd Hamid Taman Desa Rahmat,Tampoi 81200 Johor Bahru Johor

2.Butiran Lawatan (i) Negara yang dilawati : Indonesia (ii) Tujuan Lawatan : Melancong

(iii) Jika negara Komunis Taiwan,nyatakan rujukan surat kelulusan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri/Kementerian Luar Negara Sekiranya telah diperolehi. (iv) Tarikh Lawatan daripada 30 November 2010 (tarikh bertolak dari Malaysia hingga 3 Disember 2010 ( Tarikh tiba Malaysia) (v) Jumlah hari lawatan: 4 hari 3.Permohonan Pegawai Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 di aats adalah benar dan memohon kelulusan untuk ke luar Malaysia 2 Septembr 2010 (Tarikh) 4. Keputusan Ketua Jabatan Permohonan ke luar negara diluluskan/tidak diluluskan _________________ (Tarikh) _________________________ (Nama Penuh) ___________________ (Tandatangan) Muslifah bt Mustaffa (Nama Penuh) ___________________ (Tandatangan)

5. Permohonan kemudahan Perlindungan Insuran Kesihatan (jika pegawai belum menggunakan kemudahan Perlindungan insuran kesihatan tahun ini)

Saya ingin memohon kemudahan perlindungan insuran kesihatan.Makluman berkaitan permohonan perlindungan insuran adalah seperti berikut: (a) Butir Waris (i) Nama waris : (ii) No Kad Pengenalan: (b) Sila kemukan tuntutan bayaran premium insuran kesihatan kepada alamat di bawah:(iii) Alamat Rumah dan No Telefon .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful