Anda di halaman 1dari 6

PANDUAN GURU: MENGHANTAR TUGASAN MENGGUNAKAN APLIKASI GOOGLE CLASSROOM

PANDUAN PENYEMAK.

A. MENYEMAK DAN MENGESAHKAN RPH MELALUI KOMPUTER PERIBADI /


KOMPUTER RIBA

1. Masukkan ID Google Education


Contoh: ID Google Education: pkpentadbiran@smktsnilai.edu.my
Kata Laluan: (Masukkan kata laluan)
Tekan SIGN IN

2. Paparan seperti berikut akan keluar

3. Tekan ikon 9 titik

smktsnilai.edu.my
PANDUAN GURU: MENGHANTAR TUGASAN MENGGUNAKAN APLIKASI GOOGLE CLASSROOM

4. Paparan berikut akan keluar

a. Tekan Classroom

A. Menyertai kelas yang ditetapkan

1. Selepas menekan ikon Classroom. Paparan berikut akan dikeluarkan

2. Penyemak perlu memastikan akaun yang betul digunakan


(jawatan@smktsnilai.edu.my) .

smktsnilai.edu.my
PANDUAN GURU: MENGHANTAR TUGASAN MENGGUNAKAN APLIKASI GOOGLE CLASSROOM

3. Tekan “Continue”
Paparan seperti berikut akan dipaparkan setelah menekan butang “Continue”

Pilih “I’m teacher”.

4. Dengan klik ikon “Accept”.

5. Tahniah! Anda telah masuk ke kelas yang betul.

smktsnilai.edu.my
PANDUAN GURU: MENGHANTAR TUGASAN MENGGUNAKAN APLIKASI GOOGLE CLASSROOM

B. Menyemak Tugasan

1. Buka tugasan pada “Stream” atau “Classwork” seperti paparan di bawah:

2. Klik pada icon tugasan. Paparan berikut akan dipaparkan.

3. Klik “Fail Google Sheet”.

smktsnilai.edu.my
PANDUAN GURU: MENGHANTAR TUGASAN MENGGUNAKAN APLIKASI GOOGLE CLASSROOM

4. Klik pada fail yang disertakan. Masukkan tanda tangan anda pada bahagian kotak
penyemak seperti gambar dibawah,

a. Cara memasukkan tanda tangan:


i. Klik pada cell yang hendak dimasukkan tanda tangan.

smktsnilai.edu.my
PANDUAN GURU: MENGHANTAR TUGASAN MENGGUNAKAN APLIKASI GOOGLE CLASSROOM

ii. Klik Insert > Image > Image in cell

Catatan: Perlu simpan gambar tandatangan dalam komputer atau


google drive.

5. Semak bahagian lain pula yang berkenaan.

6. Selesai. Boleh buat penyemakan unuk guru-guru lain yang berkenaan.

smktsnilai.edu.my