Anda di halaman 1dari 53

PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Perkara

1. LOG MASUK KE PORTAL MOE............................................................................................................2


2. MULA PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM....................................................................................3
3. MEMBINA KELAS (CREATE CLASSROOM)...........................................................................................5
4. FUNGSI PELAJAR/ MURID..................................................................................................................7
5. FUNGSI STREAM................................................................................................................................8
6. PENGGUNAAN ARAHAN ‘INVITE’ OLEH GURU.................................................................................10
7. GURU MEMBINA TUGASAN PELAJAR..............................................................................................14
9. GURU MENYEMAK TUGASAN YANG DIHANTAR..............................................................................27
10. MENENTUKAN MARKAH/ GRED....................................................................................................28
13. GURU INGIN MELIHAT ANALISIS YANG DIBUAT OLEH GOOGLE CLASSROOM...............................32
14. KEISTIMEWAAN GOOGLE CLASSROOM.........................................................................................34
15. GURU BOLEH KONGSIKAN CLASSROOM DENGAN RAKAN GURU YANG LAIN................................35
16. GURU INGIN MENGAMBIL BAHAN DARI GURU LAIN.....................................................................40
LAMPIRAN CLASSROOM GURU...........................................................................................................44
LAMPIRAN CLASSROOM PELAJAR........................................................................................................49

1. LOG MASUK KE PORTAL MOE

1. Masuk ke pautan berikut.


https://portal.moe.edu.my/

2. Paparan berikut akan keluar.

Page 1
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

3. Tekan Log Masuk.

4. Masukkan email, kata laluan dan tekan “Sign in”.

2. MULA PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

1. Selepas log masuk, paparan Menu Utama akan terpapar. Klik ikon Guru.

Page 2
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

2. Paparan berikut akan keluar. Klik ikon 2. Google Classroom.

3. Paparan berikut akan keluar. Tekan Klik untuk Mula.

Page 3
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

4. Paparan berikut akan terpapar.

3. MEMBINA KELAS (CREATE CLASSROOM)

Page 4
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

1. Lihat pada paparan di bawah terdapat symbol (+)

2. Tekan simbol

3. Paparan berikut akan keluar.

4. Tekan Create Class.

5. Paparan berikut akan keluar.

Page 5
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

i) Pada ruangan Class Name masukkan nama kelas anda dan pada ruangan Section boleh
masukkan nama subjek atau apa-apa sahaja yang dikira sesuai.

ii) Tekan butang CREATE jika telah selesai

iii) Setelah butang CREATE ditekan paparan ini akan keluar.

Berikut adalah paparan dalam Classroom yang telah siap dibina.

Page 6
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

4. FUNGSI PELAJAR/ MURID


1. Dari Menu Murid, klik ikon 2. Google Classroom.

2. Paparan berikut akan keluar.


Tekan simbol + ( Join class) untuk menjadi ahli kelas baru.

Page 7
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

3. Masukkan Class code dan tekan JOIN.


Apabila butang JOIN ditekan, keahlian pelajar akan terus masuk ke dalam Classroom yang telah
dibuat oleh guru.

5. FUNGSI STREAM
Fungsi-fungsi yang ada dalam Google Classroom
Fungsi ini adalah untuk mengubah tema latar belakang
SELECT THEME Classroom

Fungsi ini adalah untuk memuat naik gambar pilihan kita


UPLOAD
sendiri
PHOTO

Berfungi sebagai bantuan bagaiman


Google Classroom digunakan. Fungsi ini
START akan menunjukkan langkah-langkat demi
TOUR langkah bagaimana setiap Ikon dalam
paparan Classroom tersebut

Page 8
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Paparan yang menunjukan semua tugasan yang akan diberikan kepada


STREAM
pelajar
Paparan yang menunjukkan pelajar kelas kita yang menjadi ahli kelas
STUDENTS
yang diajar
Paparan berkaitan dengan fungsi menjemput atau Inviter guru lain
ABOUT
dalam kelas kita

Fungsi View All ini adalah untuk melihat hasil tugasan


VIEW ALL kita yang telah dibina dan diberikan kepada pelajar.

Fungsi Stream adalah untuk melihat semua tugasan


yang sudah kita delete jika tidak mahu melihat
STREAM tugasan tersebut bolehlah menolak butang tersebut
supaya semua paparan yang di buang tidak terpapar
di Classroom kita.

Fungsi Class Code ini adalah untuk pelajar menjadi


ahli kelas kita. Berikan mereka Code ini mereka akan
masuk ke kelas kita. Cara ini adalah salah satu cara
CLASS CODE
untuk pelajar menjadi ahli kelas selain dari guru yang
melaksanakan invite dengan menggunakan email
pelajar yang telah disetkan dalam email kumpulan.

Reuse Post adalah berfungsi bagi guru-guru untuk


post semula tugasan yang telah dibuat oleh guru
kelas lain. Fungsi ini berguna untuk perkongsian
REUSE POST
kelas dengan guru kelas lain. Hal ini akan
menjimatkan masa apabila berlaku perkongsian
bahan PdP.

Create Qeustion berfungsi apabila ada pelajar yang


tidak faham berkaitan pengajaran dan boleh
CREATE QUESTION
dibincangkan dalam kelas bersama dengan guru dan
pelajar.

Berfungi untuk membina tugasan kepada pelajar


CREATE ASSIGMENT dengan pelbagai cara dan kaedah yang telah
ditetapkan

Berfungsi untuk guru membuat sebarang


CREATE
pengumuman penting kepada pelajar berkaitan
ANNOUNCEMENT
tugasan atau apa-apa sahaja pengumuman.

+ UNTUK MEMBINA Simbol ini adalah untuk tujuan membina tugasan,


PENGUMUMAN, pengumuman dan soalan untuk perbincangan. Jika

Page 9
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

tidak semua fungsi di atas tidak akan boleh


TUGASAN DAN SOALAN
dilaksanakan.
6. PENGGUNAAN ARAHAN ‘INVITE’ OLEH GURU
1. Arahan untuk menjadi ahli kelas secara INVITE oleh guru.
2. Guru perlu berada dalam kelas yang telah siap dibina.
3. Lihat seperti paparan ini :

4. Tekan INVITE
5. Paparan berikut akan terpapar dan klik pada Groups

6. Tekan Groups

Page 10
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Paparan Kumpulan akan terpapar dan klik pada kumpulan tersebut. (Kumpulan ini telah dibina
terlebih dahulu sebelum Google Classroom dibina).

7. Pilih pelajar yang disenaraikan dan setelah selesai tekan butang Invite Students

Page 11
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

8. Setelah proses Invite dilaksanakan paparan berikut akan keluar.

Paparan di atas akan menunjukkan semua nama pelajar akan terpapar Invited dan hanya
menunggu pelajar berkenaan membuka email dan mengesahkan keahlian mereka untuk menjadi
ahli kelas. Perkataan Invited itu akan hilang sekiranya pelajar telahpun berjaya menjadi ahli kelas.

9. Bagaimana pelajar ingin menjadi ahli kelas ikuti langkah-langkah berikut:

(Pelajar membuka E-mail mereka dan menyemak pada INBOX dan klik pada email berkenaan)
Klik Email ini untuk mendapatkan Link Keahlian.

Page 12
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Klik JOIN berkenaan dan paparan seperti di bawah akan keluar.

Tiga orang pelajar


telah menjadi ahli
kelas 4 Alfa

7. GURU MEMBINA TUGASAN PELAJAR


1. Guru perlu melaksanakan semua arahan dalam Google Classroom mata pelajaran masing-
masing.

Page 13
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

2. Klik pada kelas 4 Alfa

3. Paparan berikut akan keluar.

4. Klik pada tanda

Page 14
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

5. Klik pada Create Assignment

6. Paparan berikut akan keluar setelah Ikon Create Assignment

Page 15
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

7. Masukkan tajuk mata pelajaran yang ingin diajar.


8. Masukkan arahan pada tugasan tersebut.
9. Pilih tarikh bila latihan atau tugasan tersebut boleh dijawab.
10. Setkan juga masa tamat menjawab oleh pelajar mengikut kesesuaian yang dipilih oleh guru. 11.
Arahan Assign dan Save Draf

9
11

10

ASSIGN – Hantar Assignment apabila telah siap dibuat.


SAVE DRAFT – Simpan dahulu untuk editing dan Assignment tidak dihantar pada pelajar.

Page 16
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

12. Bagaimana menggunakan fungsi di bawah ini.


Menggunakan fungsi untuk memasukkan fail dari peranti ke dalam Google Drive
email.

Menggunakan fail yang telah sedia ada di dalam Google Drive.


Ini bermakna fail latihan telah pun di masukkan / disimpan di dalam Google Drive.

Memasukan video sama ada melalui carian atau pun melalui link yang perlu disalin
link berkenaan dan dimasukkan.

Mengambil link laman sesawang dan dimasukkan di dalam arahan sama ada dalam
bentuk video atau link laman Pendidikan.

Contoh menyediakan tugasan Ayat Aktif dan Ayat Pasif


Mengambil link Carian Video

a. Taipkan video yang kita perlukan dan tekan gambar kanta untuk carian, sekiranya video
tersebut ada.
b. Maka video tersebut akan tersenarai dan kita boleh memilih mana video yang
diperlukan.
c. Setelah pilihan dibuat tekan ADD
d. Manakala bagi latihan boleh menggunakan arahan daripada Google Drive Item.

Page 17
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

e. Pilih Ikon Google Drive

f. ADD Latihan Tatabahasa yang sudah disediakan lebih awal.


g. Paparan berikut akan keluar.

Page 18
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

h. Apabila Latihan Tatabahasa itu telah dipilih akan keluar di hujung fail tersebut seperti
berikut :

i. Pilih Make a copy for each student untuk semua pelajar mendapat tugasan dan boleh
menjawab secara individu dan menghantar juga secara individu.
j. Guru boleh memilih pelajar-pelajar tertentu sahaja dengan menekan nama pelajar yang
dikehendaki dan jika untuk semua pelajar tekan sahaja pada All Students

Ini adalah perubahan baru yang terdapat dalam Google Classroom. Pemilihan pelajar ini
memudahkan guru memberi tugasan kepada ketua-ketua kumpulan ataupun memberi
tugasan kepada pelajar yang berbeza pencapaian atau kemahiran.

Page 19
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

k. Jika sudah selesai bolehlah tekan butang ASSIGN untuk hantar tugasan kepada pelajar.
l. Setelah dihantar paparan seterusnya akan keluar.

Tugasan boleh di jawab oleh pelajar.

DONE = merujuk kepada jumlah pelajar yang sudah menjawab

NOT DONE = merujuk kepada jumlah pelajar yang belum menjawab tugasan Jika

anda menekan pada DONE dan NOT DONE paparan berikut akan keluar.

Page 20
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Guru boleh menetapkan point pada markah tugasan yang diberi contohnya 15 points.

* Tugasan pelajar akan dihantar oleh sistem secara berasingan dan boleh disemak
juga secara berasingan dengan cara menekan atau klik pada nama pelajar
berkenaan secara berasingan.

* Tugasan tersebut boleh di sunting dengan menggunakan arahan pada bahagian


berikut :

m. Pilih Edit untuk membuat suntingan dan pilih arahan Delete untuk memadam tugasan.

Page 21
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

8. PELAJAR MENJAWAB TUGASAN YANG DIBERI OLEH GURU


1. Pelajar perlu membuka E-mail mereka seperti biasa.

2. Buka Classroom mereka.

3. Paparan berikut akan keluar.

4. Klik pada kelas berkenaan iaitu 4 Alfa.

5. Paparan berikut terpapar.

6. Tekan OPEN untuk menjawab tugasan yang diberikan oleh Guru.

7. Paparan berikut akan keluar dan perhatikan terdapat video sebagai Set Induksi pengajaran yang
berkaitan dengan Ayat Aktif dan Ayat Pasif.

Page 22
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

8. Pelajar boleh klik video tersebut sebagai penerangan dan untuk menjawab tugasan pelajar boleh
klik pada latihan tatabahasa tersebut.

9. Jika pelajar klik pada video berkenaan paparan akan terus keluar seperti berikut :

Video tersebut dipautkan terus dengan Youtube inilah antara ciri-ciri interaktif dalam
penggunaan Google Classroom yang pasti menyeronok pelajar belajar.

Page 23
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

10. Manakala bagi menjawab tugasan pelajar klik sahaja dokumen yang telah disediakan seperti
berikut :

Pelajar boleh menaip terus di ruangan kosong yang telah disediakan oleh guru.

11. Berikut adalah latihan yang telah dijawab dan ditaip oleh pelajar.

Page 24
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

12. Setelah selesai menjawab pelajar akan menghantar tugasan yang telah siap kepada guru dengan
cara berikut :

13

13. Tekan butang TURN IN pada dokumen mereka di ruangan atas sudut kanan dokumen latihan
yang telah dibuat oleh system.

14. Pelajar hanya perlu menekan TURN IN sahaja untuk menghantar tugasan yang telah siap.

14

Page 25
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

15. Tekan TURN IN sekali lagi untuk sahkan penghantaran tugasan.

15

16. Setelah tugasan selesai dihantar paparan berikut akan keluar.

a. Perkataan NOT DONE tadi bertukar menjadi DONE menandakan tugasan selesai
dihantar.
b. Manakala jika pelajar ingin buat pembetulan mereka boleh menekan UNSUBMIT dan
latihan yang telah dijawab tadi boleh disunting semula dan selesai suntingan bolehlah di
hantar sekali lagi kepada guru dengan menggunakan langkah yang sama.

Page 26
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

c. Pada ruangan Add private comment boleh digunakan oleh pelajaran jika ingin
menghantar mesej kepada guru.

9. GURU MENYEMAK TUGASAN YANG DIHANTAR


1. Guru masuk ke E-mail dan pergi ke Classroom.

2. Kalau dilihat terdapat seorang pelajar yang telah siap tugasan dan seorang pelajar lagi masih
belum menghantar tugasan. Guru boleh mengetahui pelajar yang tidak lagi menghantar tugasan.
Oleh itu, guru boleh mengambil tindakan susulan kepada murid berkenaan.

3. Untuk menanda tugasan pelajar tekan pada ruang DONE tersebut.

4. Paparan seperti berikut akan dipaparkan.

5. Klik pada latihan Pelajar 1 berkenaan.

Page 27
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Paparan berikut akan keluar.

Guru boleh memberikan komen pada latihan yang dijawab oleh pelajar dan komen ini akan dapat
dibaca oleh pelajar dan mereka boleh melakukan semakan atau pembetulan semula.

10. MENENTUKAN MARKAH/ GRED


1. Guru boleh menentukan gred markah pelajar untuk latihan yang diberi.

2. Contoh adalah seperti paparan berikut :


Ubah sahaja markah yang diperlukan pada angka 100 kepada markah yang sesuai dengan latihan
yang guru telah berikan.

3. Tekan UPDATE apabila perubahan gred telah dibuat.

Page 28
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

4. Markah pelajar boleh diletakkan secara individu seperti berikut :

Terdapat 2 orang markah yang berbeza iaitu Pelajar 1 mendapat markah 45/50 manakala bagi
Pelajar 45 dan Pelajar 46 tidak mempunyai markah. Hal ini adalah disebabkan oleh pelajar
tersebut tidak menghantar tugasan.

Page 29
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

11. GURU MENGHANTAR TUGASAN PELAJAR SEMULA SELEPAS DISEMAK

1. Berikut adalah arahan yang digunakan untuk menghantar tugasan.

2. Pilih pelajar yang telah lengkap tugasannya dan telah diberi markah seperti berikut :
a. Tandakan pada nama pelajar yang telah lengkap tugasannya contohnya Pelajar 1 telah
lengkap tugasannya.

b. Tekan butang RETURN untuk menghantar tugasan kepada pelajar dan paparan berikut
akan keluar dan guru boleh memberikan komen positif kepada pelajar berkenaan.

2b

2a

c. Tekan butang RETURN sekali lagi untuk pengesahan.

2c

Page 30
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

12. PELAJAR MENYEMAK TUGASAN YANG DIHANTAR OLEH GURU


1. Tugasan yang disemak oleh guru boleh di lihat semula oleh pelajar.

2. Masuk ke Email pelajar.

3. Masuk ke Classroom

4. Masuk ke Kelas atau mata pelajaran yang diperlukan seperti paparan berikut:

4a

4b

a. Perkataan RETURNED itu bermakna guru telah memulangkan semula tugasan.


b. Jika pelajar ingin menyemak tugasan tersebut mereka hanya perlu menekan butang
OPEN sahaja.

Pelajar boleh membuat suntingan semula dan menghantar kepada guru jika mereka mahukan
semakan dengan arahan RESUBMIT. Markah pelajar dipaparkan iaitu 45/50.

Page 31
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

13. GURU INGIN MELIHAT ANALISIS YANG DIBUAT OLEH GOOGLE CLASSROOM
1. Masuk ke Classroom

2. Klik pada latihan atau tugasan yang disediakan.

3. Klik pada Tatabahasa : Ayat Aktif Dan Ayat Pasif.

4. Paparan berikut akan keluar.

5. Tekan simbol berkenaan.

Page 32
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

6. Pilih Copy all grades to Google Sheets

7. Paparan analisis akan dipaparkan menerusi Google Sheets seperti berikut:

Markah latihan pelajar akan di susun oleh sistem mengikut turutan dengan mengira markah
purata yang diperolehi oleh pelajar. Manakala butang Explore pula akan menyediakan graf
analisis pencapaian pelajar dalam setiap latihan.

Page 33
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

14. KEISTIMEWAAN GOOGLE CLASSROOM


1. Sistem akan generate Folder Classroom secara automatik di dalam Google Drive

2. Semua latihan pelajar akan di simpan mengikut tajuk dalam folder yang berbeza.

3. Tugasan murid dicipta berdasarkan individu beserta dengan nama pelajar yang akan
memudahkan guru mengenalpasti hasil tugasan pelajar.

4. Lihat gambarajah di bawah ini. Klik folder Classroom

5. Di dalam folder terdapat folder kelas 4 Alfa – Bahasa Melayu dan jika di klik pada folder
berkenaan akan terdapat folder latihan tatabahasa.

Page 34
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Manakala di dalam folder Tatabahasa tersebut terdapat fail tugasan pelajar mengikut individu
dengan namanya sekali.

6. Rajah berikut menunjukkan latihan mengikut individu yang telah dihantar oleh pelajar kepada
guru.

15. GURU BOLEH KONGSIKAN CLASSROOM DENGAN RAKAN GURU YANG LAIN
1. Guru boleh kongsi dengan rakan guru yang lain sama ada mata pelajar yang sama atau dari kelas
yang berlainan.

2. Ciri lain yang boleh dilaksanakan ialah guru mata pelajaran yang sama boleh membuat
perkongsian latihan atau tugasan dari guru asal yang membina Classroom tersebut.

3. Dalam hal ini, secara tidak langsung kolaboratif antara guru dan guru serta pelajar dan pelajar
berlaku secara tidak langsung berteraskan ciri-ciri Pembelajaran Abad Ke-21.

Page 35
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

4. Berikut adalah langkah-langkah perkongsian dilaksanakan.


5. Langkah pertama masuk ke kelas guru klik 4 Alfa.

6. Langkah kedua pada paparan ini klik pada ABOUT

Setelah ABOUT di tekan paparan berikut akan keluar.

Page 36
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

7. Tekan INVITE TEACHER

8. Langkah INVITE TEACHER ini boleh dilaksanakan dalam 2 cara yang telah diajarkan pada awal
modul ini iaitu
a. Melalui CLASS CODE
b. Melalui EMAIL KUMPULAN

9. Lihat rajah berikut:

10. Lihat arahan yang diberikan pada awal modul bagaimana perkongsian dibuat (muka surat 10)

11. Paparan berikut akan keluar.

Page 37
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

12

12. Tekan INVITE

13. Selepas tekan INVITE perhatikan perubahan dalam Classroom anda.


Terdapat 2 guru yang telah dibawa masuk sebagai rakan. 2 guru tersebut Cuma perlu
mengesahkan sahaja keahlian mereka.

13

14. Paparan pengesahan. Tekan ACCEPT untuk pengesahan.

Page 38
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

14

15. Setelah ACCEPT paparan kelas 4 Alfa Bahasa Melayu akan dikongsikan dengan Guru.
Paparan menunjukkan bahawa Guru 1 telah menjadi ahli Classroom manakala Guru 2 masih lagi
belum membuat pengesahan.

15

Page 39
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

16. Jika Guru tidak mahu menjadi ahli Classroom kita mereka boleh mengeluarkan nama mereka
daripada Classroom dengan langkah-langkah berikut.

17. Gunakan paparan ABOUT


17

18

18. Akan terpapar semua nama guru lain yang menjadi ahli Classroom

19. Tekan arahan Leave class

19

Page 40
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

16. GURU INGIN MENGAMBIL BAHAN DARI GURU LAIN


1. Masuk ke dalam Classroom masing-masing.

2. Paparan seperti ini terpapar. Klik Tanda +

3. Klik Pada Reuse Post

4. Paparan untuk memilih bahan tersebut berada di kelas mana. contoh: Klik pada 5 Al-Batani
2016 dan tekan SELECT

Page 41
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

5. Pilih tugasan Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan dan tekan REUSE

Page 42
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

6. Bila paparan ini keluar guru 1 boleh mengubah tajuk tarikh tamat menjawab dan masa luput
menjawab dan tekan ASSIGN

7. Tugasan tersebut telah pun dikongsikan dengan Guru 1 dan semua pelajar 5 Al-Farghani 2016.

Page 43
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

LAMPIRAN CLASSROOM GURU

Senarai Classroom yang telah dibina untuk setiap kelas

Page 44
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Contoh Classroom untuk mata pelajar Bahasa Melayu

Contoh tugasan yang diberikan oleh guru kepada pelajar

Page 45
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Contoh tugasan pelajar yang telah siap dijawap dan dihantar oleh pelajar

Contoh pelajar membina komen dalam tugasan mereka

Page 46
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Contoh Pengumuman untuk makluman kepada pelajar

Contoh pelajar yang telah di bawa masuk dalam kelas

Page 47
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Contoh membawa masuk guru lain ke dalam kelas kita

Contoh analisis oleh sistem markah pelajar yang diberi oleh guru mata pelajaran

Page 48
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Contoh analisis pencapai pelajar berdasarkan markah tugasan yang diperolehi pelajar

LAMPIRAN CLASSROOM PELAJAR

Contoh laman kelas guru dimana pelajar menjadi ahli kelas guru mata pelajaran

Page 49
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Contoh laman kelas dalam akaun pelajar

Contoh tugasan yang diterima oleh pelajar daripada guru mata pelajaran

Page 50
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Contoh tugasan guru yang boleh dijawab secara atas talian oleh pelajar

Contoh arahan jika pelajar ingin mengambil semula tugasan yang telah dihantar kepada guru

Page 51
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Contoh tugasan yang telah siap dihantar kepada guru, akan tertera perkataan DONE

Contoh pelajar ingin melihat markah tugasan dan senarai tugasan yang telah disiapkan atau tugasan
yang masih belum di hantar

Page 52
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM

Contoh pelajar melihat sejarah perkembangan tugasan mereka mengikut kalendar

SEKIAN TERIMA
KASIH

Page 53

Anda mungkin juga menyukai