Anda di halaman 1dari 8

MINGGU : 14 TARIKH : 24 Ogos 2020 HARI : Khamis

TINGKATAN: 5 Anggrik MASA : 9.00 pagi – 10.00 pagi


MATA PELAJARAN: Pendidikan Jasmani
RANCANGAN
BIDANG
KEMAHIRAN:
Badminton : Servis Tinggi dan Servis Pendek PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN JASMANI
1.5 Melakukan kemahiran asas iaitu servis tinggi dan servis
pendek dalam sukan badminton dengan lakuan yang
KEMAHIRAN betul. INSANIAH/ELEMEN
STANDARDMERENTAS KURIKULUM(EMK)
2.5 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip
KANDUNGAN:
Bahasa mekanik dalam kemahiran asas sukan badminton.
5.4Alam
Kelestarian Membentuk
Sekitarkumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.
Nilai Murni
Sains danDisepanjang
Teknologi proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:-
Patriotisme
KreativitiKognitif:Menyatakan
dan Inovasi teknik kemahiran servis tinggi
dan servis pendek dengan tepat dan betul.
Keusahawanan
TeknologiPsikomotor:
STANDARD MaklumatdanMelakukan kemahiran servis tinggi dan
servis
Komunikasi (TMK) pendek sekurang-kurangnya 3 daripada 5
PEMBELAJARAN:
Kelestarian Global menggunakan teknik yang betul.
percubaan
Afektif: Menunjukkan sikap kerjasama antara ahli
Pendidikan Kewangan
kumpulan semasa melakukan kemahiran servis tinggi dan
Pembelajaran Sepanjang Hayat /
servis pendek dalam sukan badminton.
Tandakan ( / ) pada ruangan
berkenaan
ARASPerbincangan/
PEMBELAJARAN/Pembentangan
Eksperimen
TAHAP PEMIKIRAN (HOTs)
Simulasi
Mencipta (Creating)
Projek
MOD Menilai (Evaluating)
Pembelajaran Luar Bilik Darjah/ Lawatan
PEMBELAJARAN:
Menganalisis (Analysing)
Integrasi Teknologi Maklumat
Mengaplikasi (Applying)
Lain-lain (Nyatakan) /
/
Teaching Games
Memahami (Understanding) For Understanding (TGFU)
Tandakan ( / ) pada ruangan berkenaan
Mengingat (Remembering)
Tandakan ( / ) pada ruangan
berkenaan
PETA PEMIKIRAN
Fasa i-THINK/
1: Tayangan video permainan badminton.
Pengenalan
i-THINK TOOLS MAPS 2. Tayangan video kemahiran servis tinggi
AKTIVITIBulatan (Circle) dan pendek.
3. Aktiviti memanaskan badan.
PEMBELAJARAN
Buih (Bubble)
Fasa Variasi 1: Wall servis game.
DAN Buih Berganda (Double
Perkembangan Variasi 2: Target servis game.
PEMUDAHCARAAN
Bubble) Variasi 3: Servis tinggi dan pendek secara
(PdPc)/Pokok (Tree) statik dan dinamik.
RINGKASAN Variasi 4: Permainan kecil
Dakap (Brace) /
AKTIVITI: Fasa Penutup Cooling down
Alir (Flow) Peta I-think
Pelbagai Alir (Multi-flow)
Titi (Bridge)
Rujuk Lampiran A
Tandakan ( / ) pada ruangan
berkenaan
i. Raket
ALAT BANTU PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
ii. Bulu Tangkis
MENGAJAR(ABM)/ iii. Laptop Latihan bertulis
BAHAN BANTU Pemerhatian
BELAJAR (BBB):
iv. Kad manila
v. Gelung Kuiz
vi. Tape Lisan
Lembaran Kerja
I. Kerja Kumpulan
Buku Teks PJPK Tingkatan 1 /
RUJUKAN/ II. Pembentangan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
SUMBER: PJPK Tingkatan 1 Lain-lain (Nyatakan):

…………………………………………
Tandakan ( / ) pada ruangan
berkenaan

REFLEKSI:
LAMPIRAN A
FASA BUTIRAN MENGAJAR HASIL PEMBELAJARAN
PENGENALAN
Set induksi(5 minit) 1. Guru menayangkan video pendek berkaitan teknik asas  Murid dapat membayangkan
yang akan di pelajari harini iaitu servis tinggi dan servis dan mengetahui aktiviti yang
pendek. akan dipelajari harini.

 https://www.youtube.com/watch?
v=H1JmVtm_LvM&ab_channel=randiakbar18
 Murid dapat mengelakkan
2. Guru akan menunjukkan tiga cara variasi yang akan kecederaan semasa
dilakukan iaitu wall servis game, target servis game, servis melakukan aktivti serta
mengeratkan hubungan
statik dan permainan kecil antara murid.
antara satu sama lain.

1. Aktiviti meregang tangan


Memanask
an badan
(5minit)  Guru membahagikan pelajar kepada kumpulan
kecil(satu kumpulan terdiri daripada 5 orang murid).
Murid di bahagi mengikut jantina dan kemahiran asas
dalam sukan badminton.
 Wakil daripada murid akan mengarah murid yang lain
untuk membuat aktiviti regangan.
 Murid akan lebih mefokuskan regangan di bahagian
lengan dan upper body. Bagi mengelakkan
kecederaaan semasa melakukan aktiviti.

FASA PERKEMBANGAN
Variasi 1 : wall 1. Murid diberi arahan untuk berada dalam kumpulan
servis game (10 yang telah dibentuk pada fasa pengenalan kelas.  Guru dapat mengetahui
minit) 2. Pelajar berdiri dalam satu barisan dan menghadap pelajar yang dapat
guru. melakukan aktiviti wall
3. Murid di minta untuk memegang raket dan bulu servis dengan lancar.
tangkis.  Pelajar dapat mengetahui
4. Pelajar dijarakkan antara satu sama lain bagi sejauh mana asas servis
memudahkan pengajaran dan pembalajaran berjalan badminton yang serta dapat
dengan lancar. meningkatkan keinginan
5. Guru mengajar cara untuk memegang raket dengan pelajar untuk melakukan
betul semasa melakukan servis pendek dan tinggi. aktiviti ini dengan lebih baik.
6. Guru mengajar cara memegang bulu tangkis dengan
betul semasa melakukan servis pendek dan tinggi.
7. Guru menunjukkan cara yang betul untuk melakukan
aktivtiti wall servis game.
- bulu tangkis akan di pukul kearah dinding tanpa ada
target yang spesifik.
- setiap murid dikehendaki untuk membuat pukulan
sebanyak 2 set(1set 5 pukulan).
Variasi 2 : Target 1. Murid berada dalam kumpulan yang sama seperti aktiviti  Meningkatkan kemahiran
Servis Game(15 dalam variasi 1. pelajar dalam melakukan
minit) 2. Guru akan memilih dua kumpulan secara rawak bagi
menunjukkan demostari yang dibuat untuk aktiviti servis tinggi dan pendek.
selanjutnya iaitu target servis game.  Meningkatkan ketepatan
dalam melakukan servis,
N terutama dalam situasi
pertandingan yang
E sebenar.

Keterangan

1. Pelajar dikehendaki untuk membuat sasaran yang telah


ditetapkan.
2. Setiap sasaran berbeza jarak dan tahap kesukaran. Pada
sasaran pertama jarak daripada jaring ialah 2meter, jarak
antara sasaran ialah3 meter.
3. Untuk menarik minat pelajar, setiap sasaran mempunyai
mata/point yang berbeza. Untuk sasaran pertama, mata
yang di kira ialah 5markah, manakala sasaran kedua ialah 10
dan sasaran yang ketiga 15 markah.
4. Pelajar di kehendaki melakukan tiga kali percubaan pada
setiap sasaran. Kumpulan 1 akan membuat sasaran bulatan,
manakala kumpulan kedua membuat sasaran petak. Ulangan
kumpulan akan dibuat dan mengikut cara yang sama dengan
kumpulan yang sebelumnya.
5. Kumpulan yang membuat sasaran yang tepat pada setiap
pukulan akan dikira pemenang untuk aktiviti target servis
game.
Variasi 3
Servis tinggi dan
pendek secara statik
dan dinamik
(10 minit)

FASA PENUTUP

Menyejukkan  Setiap kumpulan diberikan kad tugasan.  Murid menunjukkan


Badan  Murid perlu melakukan regangan PNF mengikut nilai kerjasama dalam
kertas gambar di dalam kad tugasan. kumpulan

Murid

Rekapitulasi  Setiap kumpulan diberikan kad manila,  Murid bekerjasama


marker dan sampul surat berisi arahan melakukan tugasan
(lampiran C) dan soalan refleksi (lampiran D). refleksi.
 Murid-murid membuat peta i-Think  Murid berkomunikasi
berdasarkan arahan yang telah diberikan dengan baik di dalam
dalam sampul surat. kumpulan.
 Setiap murid menjawab soalan berbentuk
refleksi dengan menulis jawapan pada
bahagian belakang keratan kertas A4 dan
menyerahkan semula keratin-keratan kertas
soalan berikut kepada guru.
LAMPIRAN B

TEKNIK ASAS PERMAINAN PETANQUE

1. Komposisi sesuatu pasukan


 Triple – seorang 2 biji boule
 Single – seorang 3 biji boule
 Double- seorang 3 biji boule

2. Cara pegangan dan lontaran


i. Menggunakan 4 jari rapat tanpa menggunakan ibu jari
ii. Menggunakan kelima-lima jari dengan sokongan ibu jari pada sisi tepi
iii. Menggunakan kelima-lima jari dengan sokongan ibu jari pada sisi depan
iv. Menggunakan kelima-lima jari dengan sokongan ibu jari pada sisi belakang

3. Teknik asas posisi kaki


i. Kedudukan kaki separuh kedepan dan separuh ke belakang
ii. Kedudukan kaki sama/selari
iii. Kedudukan kaki setengah hadapan dan setengah belakang dan sedikit terbuka

4. Teknik asas shooting


i. Pastikan posisi kaki, lutut, badan, jari dan tangan dalam keadaan betul dan selesa
ii. Tumpukan perhatian kepada target (bola atau jack)
iii. Hayunkan tangan ke belakang dengan pergerakan seluruh badan dengan lembut
iv. Bongkokkan sedikit badan untuk menambah kekuatan kepada teknik (Back Swing)
v. Ketika melepaskan bola, pastikan :
- Tangan lurus
- Pergelangan tangan bengkok keatas
- Kelima-lima jari rapat
- Lutut dan pinggang terkunci
- Setkan minda – bukan shoot tapi put

Tip Pointing

 Kedudukan badan/kaki mesti seimbang


 Tumpuan mata kea rah jatuhan
 Ketika bola dilepaskan, jari rapat dan tangan lurus serta pergelangan tangan bengkok keatas

Teknik Pointing

i. Lontaran rendah (Rolling)


ii. Lontaran sederhana (Half Lob)
iii. Lontaran tinggi (Full Lob/High Lob)

Info Tambahan:

Boule

- Diperbuat dari logam


- Berdiameter 7.05cm dan 8cm
- Berat antara 650g dan 800g
Lampiran C

Nyatakan nilai yang telah diperoleh sepanjang pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam
satu peta i-Think berkonsepkan rama-rama.

Senaraikan teknik asas shooting dalam satu peta i-Think betemakan tulang ikan.

Senaraikan teknik pointing dalam satu peta i-Think berkonsepkan buih?

Apakah yang perlu dilakukan sekiranya boule pihak lawan lebih hampir dengan jack?

Jelaskan jenis lontaran yang boleh digunakan untuk shooting dalam bentuk pokok.
Lampiran D

3.
Adakah keputusan dibuat hanya seorang atau
beberapa individu yang lain?

Adakah anda dapat mengaplikasikan apa yang anda


pelajari dalam situasi yang dihadapi?

4Apakah cara yang terbaik untuk kumpulan anda


dalam membuat keputusan?
LAMPIRAN E

BORANG PENILAIAN AKTIVITI 1

Kumpulan:

Kemahiran: Markah

Rolling shooting – Target di dalam bulatan

BORANG PENILAIAN AKTIVITI 2

Kumpulan:

Kemahiran: Markah

Rolling shooting – Target pada damak

Anda mungkin juga menyukai