Anda di halaman 1dari 1

tanggungjawab dan kepimpinan guru itu sendiri.

guru mestilah mempunyai niat yang betul


sebagai seorang guru
menggalakkan
hubungan pelajar dengan guru,
guru juga adalah
sebagai pemimpin pelajar dan juga masyarakat sekitar. Peranan Sebagai Seorang Guru
menggalakkan kerjasama antara pelajar
Pengenalan

seorang yang menjalankan tugas sebagai pendidik dan pemimpin


menggalakkan pembelajaran aktif,

Guru yang membentuk dan mencorak menghormati pelbagai bakat pelajar dan cara pembelajaran
Tugas seorang guru
masyarakat untuk menentukan masa depan yang akan dihadapi
Hubungan pelajar dengan guru di dalam dan di luar bilik darjah
mengetahui tanggungjawab yang diamanahkan dan menjalankannya dengan secara ikhlas dan jujur
mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik
sifat-sifat kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku sosial, bakat dan lain-lain STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
Menggalakkan Hubungan Pelajar dengan Guru
BERPUSATKAN PELAJAR mengekalkan motivasi dan penglihatan
mestilah mengetahui pelajar dalam proses pembelajaran .
latar belakang budaya pelajar
mendapat pengalaman daripada beberapa orang guru
hendaklah tahu menyesuaikan
tugas-tugas yang hendak diberikan Pelajar yang berbeza
usaha dilakukan secara berpasukan
mengetahui perbezaan
kerjasama antara pelajar dan bukannya usaha secara
individu pelajar itu terlebih dahulu supaya dapat merancang satu sistem pengurusan bilik darjah yang efektif.
individu
Menggalakkan Kerjasama Antara Pelajar
Perkara penting yang perlu
menguatkan lagi pemahaman mereka sendiri.
guru ambil perhatian ialah bagi pelajar yang lemah, guru perlu menggunakan pendekatan individu
membangunkan
membincangkan tentang beberapa prinsip asas pengajaran yang berkesan tanggungjawab bersama semasa berinteraksi,

menggalakkan hubungan pelajar dengan guru, menggalakkan kerjasama antara pelajar, menggalakkan
pembelajaran aktif Rumusan

peranan sebagai seorang guru mengenai dengan tugas


seorang guru dan siapa yang akan guru hadapi

Anda mungkin juga menyukai