Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN ZAINAB (2)

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI


JALAN TELIPOT, 15150 KOTA BHARU, KELANTAN

Saya ………………………………………………………………………………………..

dari kelas …………….……….……... dengan ini berjanji bahawa saya akan

1. Menunaikan solat lima waktu.


2. Menghormati ibu bapa sepenuh masa.
3. Menghormati dan mematuhi semua arahan guru.
4. Sentiasa mengikuti semua Program Peningkatan UPSR.
5. Mencapai keputusan cemerlang dalam setiap ujian.
6. Sentiasa memenuhi masa dengan perkara yang bermanfaat.
7. Memastikan harapan saya, ibu bapa, guru dan sekolah tercapai.
 

Saya berazam untuk berusaha bersungguh-sungguh

bagi mencapai 6A dalam UPSR 2019.

  Tandatangan Murid Tandatangan Ibu / Bapa / Penjaga

…………………………… ……………………………………….

Tandatangan Guru Besar

…………………………………………