Anda di halaman 1dari 4

PELAN STRATEGIK (2019)

Bidang Kokurikulum
Olahraga
Isu Masalah Matlamat Strategik Indikator
Pencapaian
Pendedahan - Tahap penguasaan - Meningkatkan - Peningkatkan - Melalui
terhadap teknik dan tahap kualiti guru kejayaan
Olahraga kemahiran asas penguasaan teori terhadap murid
kepada guru permainan kurang dan kemahiran pengajaran
yang tidak memuaskan. asas permainan teknik.
menyeleruh
- Kuantiti murid yang
- Meningkatkan
berjaya mewakili - Meningkatkan
kemahiran
sekolah dalam kuantiti murid
murid untuk
sukan ke peringkat yang berjaya
daerah tidak menjadi atlet
mewakili
memberangsangka yang berjaya
sekolah dalam
n
sukan
meningkat - Mencari bakat-
bakat untuk
melahirkan
atlet sekolah
PELAN TAKTIKAL (2019)
Bidang Kokurikulum
Olahraga
Bi Program Objektif Tanggungjaw Tempoh Kos/sumb TOV ETR Indicator
l ab er pencapaia
n
1 Kursus Asas
Kejurulatihan
dan – Mendedahkan
Kepegawaian teknik kejurulatihan
Dalam Sukan kepada guru-guru Kejayaan
Olahraga oleh dalam sukan Semua guru 1 Hari RM 50 - hanya
Bekas olahraga. dapat
Olimpian dilihat
– Memberi
Coach pendedahan kepada
melalui
En.Nordin Jadi guru tentang tugas- kejayaan
tugas kepegawaian. murid
Pelan Operasi ( 2019)
Bidang Kokurikulum
Olahraga

1. Program : Kursus Asas Kejurulatihan dan Kepegawaian Dalam Sukan Olahraga

2. Matlamat : 2.1 – Mendedahkan teknik kejurulatihan kepada guru-guru dalam sukan olahraga.
2.2 – Memberi pendedahan kepada guru tentang tugas-tugas kepegawaian.

3. Aktiviti : 3.1 – Kursus Khas kepada semua guru.

4. Objektif : 4.1 – Melahirkan guru-guru yang berkebolehan


4.2 – Meningkatkan keberkesanan aktiviti kokurikulum yang diadakan terhadap murid.

5. Jangka masa : 1 hari

6. Sasaran : 6.1 – Semua guru

7. Kos : RM 50.00

8. Sumber : Unit Ko Kurikulum


Kewangan

9. Sumber : 9.1 – Guru penasihat Olahraga


Tenaga 9.2 – Guru – guru PJK

10. Strategi : 10.1 – Mesyuarat pertama,penetapan tarikh dan lantikan jawatankuasa


Pelaksanaan 10.2 – Maklum balas dan jemputan tenaga pengajar
10.3 – Surat-menyurat dan bahan kursus
10.4 – Pendaftaran dan kursus

11. Kawalan : 11.1 – Penolong Kanan Ko Kurikulum


11.2 – Guru Penasihat Olahraga

12. Penilaian : 12.1 – Petunjuk prestasi

12.1.1 – Kehadiran dan penyertaan

12.2 – Cara mengukur prestasi

12.2.1 – Ujian Amali dalam Sukan Tahunan Sekolah


SJK (T) CANTUMAN CHAAH

Jalan Kilang, 85400 Chaah.

( UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH)

OLAHRAGA

( PELAN STRATEGIK, TAKTIKAL


DAN OPERASI)

TAHUN 2019

Anda mungkin juga menyukai