Anda di halaman 1dari 4

PELAN STRATEGIK ORGANISASI

BIDANG KURIKULUM

SJKT LADANG RASAK


NO. 1A, JLN. METAFASA U16/1A, SEKSYEN U16
BUKIT SUBANG, 40160 SHAH ALAM,
SELANGOR DARUL EHSAN.

PELAN STRATEGIK ORGANISASI


BIDANG KURIKULUM
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL LADANG RASAK

TAHUN 2021 – 2023


PELAN STRATEGIK ORGANISASI
BIDANG KURIKULUM

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOC) – BIDANG : KURIKULUM (PANITIA MATEMATIK)

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman
S1 - Pengurusan Panitia berjalan dengan baik. W1 - Masih ada murid yang kerap tidak hadir ke
S2 - Mempunyai Guru beropsyen dalam sekolah.
matapelajaran matematik. W2 - Murid belum menguasai kemahiran
S3 - Mendapat kerjasama daripada semua guru terutamanya sifir dan fakta asas
subjek yang terlibat. matematik.
S4 - Suasana persekitaran yang selamat dan W3 - Tiada kesinambungan pelajaran murid
aman. semasa di rumah.
Luaran S5 - Prasarana sekolah mencukupi. W4 - Ibu bapa kurang prihatin
S6- Guru bersedia untuk mengadakan kelas terhadap kehadiran ke sekolah.
tambahan. W5 - Kekurangan guru opsyen Matematik.
S7 - Adanya bahan bantu mengajar dan kemudahan W6 - Murid tidak mahu membuat nota dan
ICT. latihan yang diberikan oleh guru.

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO


W1, W2 + O4
O1 - Ibubapa sedar kepentingan pendidikan. S3,S4,S7 + O4  Meningkatkan lagi prestasi UPSR
O2 - Perhubungan Ibubapa.  Meningkatkan kualiti dalam pencapaian W3,W4 + O3
O3 - Latihan LDP oleh Guru pakar. akademik, ko-kurikulum  Meningkatkan lebih banyak bahan BBM
O4 - Mempunyai kemudahan fizikal sekolah yang baik. S3, S5 + O3 bagi tujuan P&P
O5 - Mempunyai sumbangan tenaga dari individu.  Meningkatkan kemahiran para guru dan murid
S2 + O2,O5
 Memudahkan dalam menjalankan aktiviti yang
dirancang
(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC
C1 - Masih terdapat ramai ibu bapa dan penjaga
tidak peduli terhadap kehadiran ke sekolah. S3+C1 W7+C5
C2 - Ada Ibu bapa/ penjaga kurang mementingkan pelajran  Pihak sekolah perlu melaksanakan Program  Meningkatkan pencapaian akademik murid
anak-anak mereka. kesedaran kepentingan pendidikan khususnya dengan mengadakan program bacaan pagi
C3 - 70% ibu bapa kurang menyokong melepasi TP 2 kepada ibubapa. (BAKI), Kira Cepat, Pintar sifir, Reading
program sekolah dengan tidak memberikan BUDS.
kerjasama dalam membentuk sahsiah anak
mereka.
C4- 60% murid tidak mementingkan pelajaran.
C5- Masalah pembelajaran murid belum menguasai 3M.
PELAN STRATEGIK ORGANISASI
BIDANG KURIKULUM

( S ) KEKUATAN ( W ) KELEMAHAN
Dalaman
S1. Pengurusan Panitia berjalan dengan baik. W1. Masih ada item dalam pengurusan Panitia yang belum
selesai.
S2. Keprihatinan pihak Pentadbir.
W2. Masih ada murid yang kerap tidak hadir ke sekolah.
S3. Mendapat kerjasama daripada semua guru subjek
Luaran yang terlibat. W3. Murid belum menguasai kemahiran terutamanya sifir dan
fakta asas matematik.
S4. Adanya bahan Bantu mengajar dan kemudahan ICT.
W4. Tiada kesinambungan pelajaran murid semasa di rumah.

W5. Guru terlalu banyak bebanan tugas lain selain daripada Pd


P.

W6. Kekurangan guru opsyen Matematik.

( O ) PELUANG Strategi SO Strategi WO

O1. Pemantauan dari PPD / JPN.  Bahan-bahan untuk PdP mudah diperolehi dari  Memberi kesedaran kepada ibubapa tentang kehadiran
pihak sekolah. ke sekolah.
O2. Kerjasama daripada semua guru  Kekalkan Program-program dan Projek-projek  Memahami pentingnya subjek ini dalam penghidupan
Matematik serta penambahbaik untuk 2017. harian kita.
subjek matematik.  Meggunakan pelbagai kaedah pendekatan  Mengesan lebih awal murid yang menghadapi masalah
supaya murid lebih berminat dalam subjek ini. pembelajaran dalam subjek ini.
O3. Mendapat sokongan PIBG dan
pihak sekolah – pentadbir.

( C ) Cabaran Strategi SC Strategi WC


PELAN STRATEGIK ORGANISASI
BIDANG KURIKULUM

C1. Ibu bapa terlalu bergantung  Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa  Mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran agar
pada pihak sekolah atas kejayaan tentang masalah pembelajaran yang dihadapi lebih menarik perhatian murid-murid.
anak-anak mereka.  Gunakan pendekatan yang lebih mesra dengan murid-
anak-anak.  Memperbanyakkan bahan bantu mengajar yang murid.
lebih menarik minat murid.  Wujudkan guru-guru kecil di kalangan rakan-rakan
C2. Pengaruh sosial di luar dan juga sebaya mereka.

media semasa.

C3. Wujudnya tekanan daripada


rakan sebaya dan tiada usaha sendiri
untuk mengulangkaji pelajaran di
rumah.

Anda mungkin juga menyukai