Anda di halaman 1dari 1

PENILAIAN 6 MAPEL BAHASA JAWA

Digarap wonten kertas mawon paring jeneng lan kelase !


A. Tembung-tembung sing dikurung nang ukara ngisor kiye benerna miturut undha-
usuking tembung sing trep !
1. Pak Doni (bali) jam 11.30 sekang Semarang
2. Kula ajeng (ngomong) kalih bapak, ibu.
3. Mbah kakung (kesah) maring masjid karo Rian.
4. (Bojone) Pak Dokter niku ngasta wonten Purwokerto.
5. Merga (nginum)es Mbah Hani dadi pilek
B. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor kiye karo wangsulana sing bener !
1. Crita utawa wacan narasi kuwe wacan sing kepriwe?
2. Sebutna wuwuhan/imbuhan sing ngowahi tembung lingga dadi tembung andhahan !
3. Tembung entar ngisor kiye goletna artine :
a. Rai gedheg…
b.Mogel ilate….
c. Jembar segarane….
d.abang kupinge…..
4. Tembung ngisor kiye goletna kerata basane:
a. kathok….
b. krikil….
c. sopir….
d. kuping…
5. Jelasna artine sing kudu digatekna nalika crita :
a. wicara
b. wirama
c. wirasa
d. wiraga