Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN


31 Isnin 5 AKRAB 0720 – 0820 am SAINS
TEMA: UNIT: TAJUK: CAHAYA BERGERAK
SAINS FIZIKAL 6.0 CAHAYA LURUS
STANDARD 6.2 Cahaya boleh dipantulkan
KANDUNGAN
6.2.1 Menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan menjalankan aktiviti.
STANDARD 6.2.2 Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian seperti:
PEMBELAJARAN cermin sisi kereta, periskop , cermin muka.
6.2.3 Melukis gambar rajah sinar menunjukkan pantulan cahaya pada permukaan cermin.
Murid telah mengetahui bahawa
OBJEKTIF Menyatakan factor-faktor yang mempengaruhi PENGETAHUAN cahaya tidak boleh menembusi
PEMBELAJARAN mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang SEDIA ADA objek legap dan akan
menghasilkan bayang-bayang.
KRITERIA
Murid dapat mengenalpasti 2 faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang
KEJAYAAN
SET INDUKSI KERJA SUSULAN UNTUK MURID
1. Murid memerhatikan lampu suluh yang guru halakan PENGUKUHAN :
pada cermin. Apakah yang dapat diperhatikan? Murid menjelaskan dengan contoh alat
2. Murid menyatakan cahaya dapat dipantulkan. TP 1 yang menggunakan pantulan cahaya
AKTIVITI 1 dengan melakar gambarajah. TP 4
3. Murid dibimbing menyatakan fenomena pantulan cahaya yang
ada di dalam kehidupan seharian kita seperti : imej yang PENGAYAAN :
terbentuk pada permukaan air, imej yang terbentuk pada
PERKEMBANGAN permukaan Jubin. TP 2
PENGAJARAN & 4. Murid mengenalpasti sinar tuju dan sinar pantulan dalam
PEMBELAJARAN pantulan cahaya melalui aktiviti lantun balik.
5. Murid melukis sinar pantulan dan sinar tuju dalam buku.TP 3 PEMULIHAN :
AKTIVITI 2
6. Murid menamakan alat yang mengaplikasikan pantulan
cahaya seperti : cermin muka, cermin sisi, cermin pergigian dan
periskop.
7. Murid menyenaraikan kegunaann pantulan cahaya.
PENUTUP
8.Murid dibimbing berbincang bagaimana periskop dibuat.
AKTIVITI PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan

KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas / Membuat inferens
nombor
Meramal / Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BBM Lampu suluh, cermin muka.
KBAT/EMK/NILAI Menilai Nilai murni Bekerjasama
TP (PBS) Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai