PELAN TINDAKAN JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID TAHUN 2010

1. JAWATANKUASA INDUK HEM TARIKH PELAKSANAA N Januari Mei Oktober Sepanjang Tahun TINDAKA N Guru Besar PK HEM PK HEM JK Induk

BIL 1.1 1.2

PROGRAM / AKTIVITI Mesyuarat Jawatankuasa Induk Menyelaras Perancangan & Pelaksanaan Semua Program HEM

SASARAN Semua AJK Semua AJK

KOS -

2.

DISIPLIN MURID & PENGAWAS SEKOLAH TARIKH PELAKSANAA N Januari Mei Oktober Januari Januari TINDAKA N PK HEM Setiausaha Guru Disiplin / Pengawas Guru Disiplin Guru Kelas JK B & K

BIL 2.1 2.2 2.3

PROGRAM / AKTIVITI Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Murid & Pengawas Sekolah Pelantikan Pengawas Sekolah Pelantikan Ketua Kelas & Penolong Ketua Kelas Motivasi Kepimpinan Pengawas, Ketua Kelas dan Penolong Ketua Kelas Mesyuarat Pengawas

SASARAN JK Disiplin & Pengawas 25 orang murid 12 orang murid 37 orang murid Semua Pengawas

KOS -

2.4

RM 200.00 -

Januari

2.5

Setiap Bulan

Guru Disiplin / Pengawas

3.

BIMBINGAN & KAUNSELING TARIKH PELAKSANAA N Januari April Oktober Januari TINDAKA N PK HEM Setiausaha PK HEM Guru B&K PK HEM Semua Guru

BIL 3.1 3.2

PROGRAM / AKTIVITI Mesyuarat Jawatankuasa Taklimat Waris Prasekolah & Tahun 1 Bulan Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa)

SASARAN Semua AJK Waris Pra & Tahun 1 Warga SKTJ

KOS -

3.3

-

Mac

3.4

Program Jati Diri Murid

Semua Murid Tahun 4-6

RM 800.00

April

AJK B&K Semua Guru

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful