Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 2021

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.1 Menganalisis perubahan fizikal EMK:
pertumbuhan serta lelaki dan perempuan ke alam Kreativiti & Inovasi
TAJUK : KESIHATAN DIRI perkembangan fizikal yang sihat. remaja.
M1 DAN REPRODUKTIF AKTIVITI PAK-21
Think– Pair– Share
Unit 1: (Fikir- Pasang– Kongsi)
MEGAH DAN GAGAH Gallery Walk

Ceritamu, Ceritaku
MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL 1.1 Mengetahui dan 1.1.2 Memahami perubahan diri EMK:
memahami pertumbuhan sebagai remaja lelaki dan perempuan Kreativiti & Inovasi
TAJUK : KESIHATAN DIRI serta perkembangan fizikal untuk diterima serta dihargai.
DAN REPRODUKTIF yang sihat. AKTIVITI PAK-21
M2
Round Table
Unit 1: i-Think Map - Peta
MEGAH DAN GAGAH Bulatan

Remaja Bergaya dan Berjaya


MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL 1.1 Mengetahui dan 1.1.3 Mengaplikasi cara menjaga EMK:
memahami pertumbuhan kebersihan dan kesihatan diri remaja Kreativiti & Inovasi
TAJUK : KESIHATAN DIRI serta perkembangan fizikal lelaki serta perempuan.
DAN REPRODUKTIF yang sihat. AKTIVITI PAK-21
M3 Mind Map (Peta Minda)
Unit 1: Presentations
MEGAH DAN GAGAH (Persembahan)-
berkumpulan.
Sihat Sejahtera, Bersih
Sempurna
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL 1.2 Mendemonstrasi 1.2.1 Memahami situasi yang EMK:
keupayaan dan kemahiran untuk mendorong kepada tingkah laku Kreativiti & Inovasi
TAJUK : KESIHATAN DIRI menangani pengaruh dalaman seksual dan cara menanganinya
DAN REPRODUKTIF serta luaran yang mempengaruhi AKTIVITI PAK-21
M4 kesihatan diri dan kesihatan. 3.2.1 Menilai pengaruh Talking Chips
Unit 2: SALAH SIAPA komuniti kepada Presentations
3.2 Mengetahui kepentingan keselamatan. (Persembahan)-
Fahami Situasi, Ambil Peduli menjaga keselamatan diri dan berkumpulan.
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan harian.
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)
MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL 1.2 Mendemonstrasi 1.2.1 Memahami situasi yang EMK:
keupayaan dan kemahiran untuk mendorong kepada tingkah laku Kreativiti & Inovasi
TAJUK : KESIHATAN DIRI menangani pengaruh dalaman seksual dan cara menanganinya
DAN REPRODUKTIF serta luaran yang mempengaruhi AKTIVITI PAK-21
M5
kesihatan diri dan kesihatan. 1.2.3 Memahami kesan tingkah laku Mendeklamasikan
Unit 2: SALAH SIAPA seksual terhadap diri dan keluarga. Sajak / Menyanyikan
Lagu
Pilihanku Tepat Rotating Review

MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL 1.2 Mendemonstrasi 1.2.2 Memahami risiko tingkah laku EMK:
keupayaan dan kemahiran untuk seksual iaitu kehamilan, jangkitan Kreativiti & Inovasi
TAJUK : KESIHATAN DIRI menangani pengaruh dalaman
penyakit seksual, HIV, AIDS dan
DAN REPRODUKTIF serta luaran yang mempengaruhi AKTIVITI PAK-21
M6 ketagihan melakukan aktiviti seksual.
kesihatan diri dan kesihatan. Round Table
Unit 2: SALAH SIAPA Presentations
1.2.3 Memahami kesan tingkah laku (Persembahan)-
Risiko Tingkah Laku Seksual seksual terhadap diri dan keluarga. individu.
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

MODUL 1 EMK:
KESIHATAN FIZIKAL 1.3 Mengetahui dan 1.3.1 Menganalisis makanan segar, Kreativiti & Inovasi
mengamalkan pemakanan makanan yang diproses, dan
TAJUK : PEMAKANAN yang sihat serta selamat. makanan segera. AKTIVITI PAK-21
M7
Think– Pair– Share
Unit 3: RENDAHKAN KALORI, (Fikir- Pasang– Kongsi)
TINGKATKAN NUTRISI Roam The Room

Makanan berkhasiat, Kita


Selamat

MODUL 1 1.3 Mengetahui dan 1.3.2 Memahami faedah pengambilan EMK:


KESIHATAN FIZIKAL mengamalkan pemakanan makanan segar. Kreativiti & Inovasi
yang sihat serta selamat.
TAJUK : PEMAKANAN AKTIVITI PAK-21
M8 Talk Partners ( Rakan
Unit 3: RENDAHKAN KALORI, Berbual)
TINGKATKAN NUTRISI i-Think Map - Peta
Bulatan
Segar Berseloka

1.3 Mengetahui dan 1.3.3 Memahami kesan pengambilan EMK:


MODUL 1 mengamalkan pemakanan makanan yang diproses, dan Kreativiti & Inovasi
KESIHATAN FIZIKAL yang sihat serta selamat. makanan segera.
AKTIVITI PAK-21
M9 TAJUK : PEMAKANAN Think– Pair– Share
(Fikir- Pasang– Kongsi)
Unit 3: RENDAHKAN KALORI, Round Table
TINGKATKAN NUTRISI

Makanan Segera Undang Derita


MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

MODUL 1 1.3 Mengetahui dan 1.3.4 Menilai makanan dan amalan EMK:
KESIHATAN FIZIKAL mengamalkan pemakanan pemakanan yang sesuai untuk Kreativiti & Inovasi
yang sihat serta selamat. mengelakkan penyakit tidak berjangkit.
TAJUK : PEMAKANAN AKTIVITI PAK-21
M 10 Think– Pair– Share
Unit 3: RENDAHKAN KALORI, (Fikir- Pasang– Kongsi)
TINGKATKAN NUTRISI
Presentations
Minat untuk Sihat (Persembahan)-
berkumpulan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 26.03.2021 - 03.04.2021, KUMPULAN B: 26.03.2021 - 03.04.2021)

1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.1 Mengetahui pelbagai jenis EMK:


MODUL 1 kesan penyalahgunaan dadah. Kreativiti & Inovasi
KESIHATAN FIZIKAL bahan serta berkemahiran
menangani situasi berisiko AKTIVITI PAK-21
TAJUK : PENYALAHGUNAAN terhadap diri keluarga dan 1.4.2 Menganalisis situasi berisiko Brainstorming
M 11
BAHAN masyarakat. berkaitan penyalahgunaan dadah. (Sumbangsaran)
Free Discussion
Unit 4: KISAH SI PENAGIH (Perbincangan Bebas)

Ketahui Bahana, Dadah


Berbahaya
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
MODUL 1 1.4 Mengetahui jenis dan
KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan 1.4.2 Menganalisis situasi berisiko EMK:
bahan serta berkemahiran berkaitan penyalahgunaan dadah. Kreativiti & Inovasi
TAJUK : menangani situasi berisiko
terhadap diri keluarga dan
PENYALAHGUNAAN 2.2.1 Memahami proses perubahan AKTIVITI PAK-21
masyarakat
M 12 BAHAN mental, emosi dan sosial remaja Brainstorming
2.2 Mengetahui peranan diri dalam institusi kekeluargaan. (Sumbangsaran)
Unit 4: KISAH SI PENAGIH sendiri dan ahli keluarga serta Gallery Walk
kepentingan institusi
Sesal Kemudian Tidak kekeluargaan dalam aspek
berguna kesihatan keluarga.
MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.3 Memahami kesan negatif akibat EMK:
kesan penyalahgunaan penyalahgunaan dadah terhadap diri, Kreativiti & Inovasi
TAJUK : bahan serta berkemahiran keluarga dan masyarakat.
PENYALAHGUNAAN menangani situasi berisiko AKTIVITI PAK-21
BAHAN terhadap diri keluarga dan Recap Group
M 13 masyarakat (Mengulangi /
Unit 4: KISAH SI PENAGIH mengingat semula)
Roam The Room
Sayangi Diri dan Keluarga
MODUL 1 1.4 Mengetahui jenis dan
KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan 1.4.4 Mengaplikasi cara menangani EMK:
bahan serta berkemahiran situasi berisiko dalam Kreativiti & Inovasi
TAJUK : menangani situasi berisiko penyalahgunaan dadah terhadap diri,
terhadap diri keluarga dan
PENYALAHGUNAAN keluarga dan masyarakat. AKTIVITI PAK-21
masyarakat
M 14 BAHAN 2.1 Mengetahui pelbagai jenis Read and highlight (baca
emosi, kepentingan dan cara 2.1.2 Memahami jenis-jenis dan tanda)
Unit 4: KISAH SI PENAGIH mengurus emosi untuk kemahiran asertif iaitu verbal dan Role-Play (Main
meningkatkan kesihatan bukan verbal. peranan)
Bertindak Bijak, Elak mental dalam kehidupan
Terjebak. harian. 2.3.2 Mengaplikasi cara mengurus
2.3 Mengetahui dan mengaplikasi tekanan daripada rakan sebaya
kemahiran melalui komunikasi berkesan.
Interpersonal serta komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

MODUL 1 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.2 Menganalisis situasi berisiko EMK:
KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan berkaitan penyalahgunaan dadah. Kreativiti & Inovasi
bahan serta berkemahiran
TAJUK : menangani situasi berisiko 1.4.4 Mengaplikasi cara menangani AKTIVITI PAK-21
PENYALAHGUNAAN terhadap diri keluarga dan situasi berisiko dalam penyalahgunaan Recap Group
M 15
BAHAN masyarakat dadah terhadap diri, keluarga dan (Mengulangi /
masyarakat. mengingat semula)
Unit 4: KISAH SI PENAGIH Think– Pair– Share
(Fikir- Pasang– Kongsi)
Perangi Dadah, Hidup
Sejahtera.

MODUL 2 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.1 Memahami maksud Kemahiran EMK:


KESIHATAN MENTAL, jenis emosi, kepentingan dan asertif. Kreativiti & Inovasi
EMOSI cara mengurus emosi untuk
DAN SOSIAL meningkatkan kesihatan AKTIVITI PAK-21
mental dalam kehidupan Talking Chips
TAJUK : PENGURUSAN harian. Presentations
M 16 (Persembahan)-
MENTAL DAN EMOSI
berkumpulan.
UNIT 5: CERGAS DAN
TEGAS

Kamu Asertif?
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

MODUL 2 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.2 Memahami jenis-jenis EMK:


KESIHATAN MENTAL, emosi, kepentingan dan cara kemahiran asertif iaitu verbal dan Kreativiti & Inovasi
EMOSI mengurus emosi untuk bukan verbal.
DAN SOSIAL meningkatkan kesihatan AKTIVITI PAK-21
mental dalam kehidupan Chunking (Gabungan )
M 17 TAJUK : PENGURUSAN harian. Presentations
MENTAL DAN EMOSI (Persembahan)-
berkumpulan.
UNIT 5: TEGAS DAN TEGAS

Bicara Hormat, Penampilan


Hebat

MODUL 2 2.1 Mengetahui pelbagai jenis EMK:


KESIHATAN MENTAL, EMOSI emosi, kepentingan dan cara Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL mengurus emosi untuk 2.1.3 Memahami kepentingan
meningkatkan kesihatan kemahiran asertif dalam mengurus AKTIVITI PAK-21
M 18 TAJUK : PENGURUSAN mental dalam kehidupan emosi. Brainstorming
MENTAL DAN EMOSI harian. (Sumbangsaran)
Three Stay, One Stray
UNIT 5: CERGAS DAN TEGAS

Keputusan tepat, Tindakan


Berhemat.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(KUMPULAN A: 28.05.2021 - 12.06.2021, KUMPULAN B: 28.05.2021 - 12.06.2021)
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

MODUL 2 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, 2.1.4 Mengaplikasi kemahiran EMK:
KESIHATAN MENTAL, EMOSI kepentingan dan cara mengurus emosi asertif dalam mengurus emosi. Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL untuk meningkatkan kesihatan mental
dalam kehidupan AKTIVITI PAK-21
TAJUK : PENGURUSAN harian. Mendeklamasikan Sajak /
M 19 MENTAL DAN EMOSI Menyanyikan Lagu
i-Think Map - Peta
UNIT 5: CERGAS DAN TEGAS Bulatan

Murid Asertif, Sekolah Positif.

MODUL 2 2.2 Mengetahui peranan diri 2.2.1 Memahami proses EMK:


KESIHATAN MENTAL, EMOSI sendiri dan ahli keluarga serta perubahan mental, emosi dan Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL kepentingan institusi sosial remaja dalam institusi
kekeluargaan dalam aspek kekeluargaan. AKTIVITI PAK-21
TAJUK : KEKELUARGAAN kesihatan keluarga. The Yarn Yarn
M 20 2.2.2 Menganalisis peranan Role Play
UNIT 6: AKU REMAJA BERTUAH remaja dalam memperkukuh
institusi kekeluargaan.
Remaja Hebat, Keluarga
Sejahtera

MODUL 2 2.2 Mengetahui peranan diri 2.2.1 Memahami proses EMK:


KESIHATAN MENTAL, EMOSI sendiri dan ahli keluarga serta perubahan mental, emosi dan Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL kepentingan institusi sosial remaja dalam institusi
kekeluargaan dalam aspek kekeluargaan. AKTIVITI PAK-21
TAJUK : KEKELUARGAAN kesihatan keluarga. Talking Chips
M 21 2.2.2 Menganalisis peranan Gallery Tour
remaja dalam memperkukuh
UNIT 6: AKU REMAJA BERTUAH institusi kekeluargaan.

Keluargaku, Keutamaanku
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

MODUL 2 2.2 Mengetahui peranan diri 2.2.3 Menilai kepentingan peranan EMK:
KESIHATAN MENTAL, EMOSI sendiri dan ahli keluarga serta remaja dalam memperkukuh Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL kepentingan institusi institusi kekeluargaan.
kekeluargaan dalam aspek AKTIVITI PAK-21
M 22
TAJUK : KEKELUARGAAN kesihatan keluarga. Brainstorming
(Sumbangsaran)
UNIT 6: AKU REMAJA BERTUAH Rocket writing
(Penulisan pantas)
Perananku, Kepentinganku

MODUL 2 2.3 Mengetahui dan 2.3.1 Menganalisis situasi tekanan EMK:


KESIHATAN MENTAL, EMOSI mengaplikasi kemahiran daripada rakan sebaya. Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL interpersonal serta komunikasi
berkesan dalam kehidupan AKTIVITI PAK-21
M 23 HUBUNGAN harian. Table Talkers
(Perbincangan di meja)
UNIT 7: SIAPAKAH L;EBIH Gallery Walk
HEBAT

Dilema Anak Remaja

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 16.07.2021 - 24.07.2021, KUMPULAN B: 16.07.2021 - 24.07.2021)

MODUL 2 2.3 Mengetahui dan 2.3.1 Menganalisis situasi tekanan EMK:


KESIHATAN MENTAL, EMOSI mengaplikasi kemahiran daripada rakan sebaya. Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL interpersonal serta komunikasi
berkesan dalam kehidupan 2.3.2 Mengaplikasi cara mengurus AKTIVITI PAK-21
HUBUNGAN harian. tekanan daripada rakan sebaya Think– Pair– Share
M 24 melalui komunikasi berkesan. (Fikir- Pasang– Kongsi)
UNIT 7: SIAPAKAH L;EBIH Rotating Review
HEBAT

Mahir Mengurus, Hidup Terurus


MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

MODUL 2 2.3 Mengetahui dan 2.3.2 Mengaplikasi cara mengurus EMK:


KESIHATAN MENTAL, EMOSI mengaplikasi kemahiran tekanan daripada rakan sebaya Kreativiti & Inovasi
DAN SOSIAL interpersonal serta komunikasi melalui komunikasi berkesan.
berkesan dalam kehidupan AKTIVITI PAK-21
HUBUNGAN harian. 2.1.4 Mengaplikasi kemahiran Recap Group
M 25
asertif dalam mengurus emosi. (Mengulangi / mengingat
UNIT 7: SIAPAKAH L;EBIH semula)
HEBAT Learning Experiences
(Pengalaman Peribadi)
Saya Remaja Bijak

MODUL 3: KESIHATAN 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan 3.1.1 Mengetahui EMK:
PERSEKITARAN cara mencegah serta mengelak risiko penyakit bawaan Kreativiti & Inovasi
penyakit dalam kehidupan harian. makanan, dan penyakit
PENYAKIT bawaan air. AKTIVITI PAK-21
Learning Experiences
M 26
UNIT 8: AWAS, SEBARAN (Pengalaman Peribadi)
PENYAKIT! i-Think Map - Peta Pokok

Makanan Tercemar, Penyakit


Tersebar
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

MODUL 3: KESIHATAN 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara 3.1.1 Mengetahui EMK:
PERSEKITARAN mencegah serta mengelak risiko penyakit bawaan Kreativiti & Inovasi
penyakit dalam kehidupan harian. makanan, dan penyakit
M 27 PENYAKIT bawaan air. AKTIVITI PAK-21
Qudrat Activity (Aktiviti
UNIT 8: AWAS, SEBARAN 3.1.2 Mengetahui gejala dan tanda Berempat)
PENYAKIT! penyakit bawaan makanan, dan i-Think Map - Peta Pokok
penyakit bawaan air.
Cegah Penyakit Sebelum Sakit

MODUL 3: KESIHATAN 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara 3.1.2 Mengetahui gejala dan tanda EMK:
PERSEKITARAN mencegah serta mengelak risiko penyakit bawaan makanan, dan Kreativiti & Inovasi
penyakit dalam kehidupan harian. penyakit bawaan air.
PENYAKIT AKTIVITI PAK-21
M 28 3.1.3 Menganalisis cara merebak Checklist (Senarai
UNIT 8: AWAS, SEBARAN dan cara mencegah penyakit Semak)
PENYAKIT! bawaan makanan, dan penyakit Three Stay, One Stray
bawaan air.
‘Ops Kantin’

MODUL 3: KESIHATAN 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara 3.1.3 Menganalisis cara merebak EMK:
PERSEKITARAN mencegah serta mengelak risiko dan cara mencegah penyakit Kreativiti & Inovasi
penyakit dalam kehidupan harian. bawaan makanan, dan penyakit
PENYAKIT bawaan air. AKTIVITI PAK-21
M 29 Project (Projek)
UNIT 8: AWAS, SEBARAN Gallery Walk
PENYAKIT!

Mari Elak, Sebelum Merebak


MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

MODUL 3 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.1 Menilai pengaruh EMK:


KESIHATAN PERSEKITARAN menjaga keselamatan diri dan komuniti kepada keselamatan. Kreativiti & Inovasi
mendemonstrasi kemahiran
TAJUK : KESELAMATAN kecekapan psikososial dalam
M 30 kehidupan harian. AKTIVITI PAK-21
UNIT 9: KOMUNITI SIHAT DAN Learning Experiences
SELAMAT (Pengalaman Peribadi)
Rally Table
Cabaran Juara

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)

MODUL 3 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.2 Mengaplikasi cara-cara EMK:


KESIHATAN PERSEKITARAN menjaga keselamatan diri dan menangani pengaruh yang Kreativiti & Inovasi
mendemonstrasi kemahiran mengancam keselamatan.
TAJUK : KESELAMATAN kecekapan psikososial dalam AKTIVITI PAK-21 Café
kehidupan harian. (Kedai Kopi)
M 31 UNIT 9: KOMUNITI SIHAT DAN Think– Pair– Share (Fikir-
SELAMAT Pasang– Kongsi)

Akal Sempit Jika Merempit

MODUL 3 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.3 Mengamalkan cara-cara EMK:


KESIHATAN PERSEKITARAN menjaga keselamatan diri dan memperkukuh pengaruh positif Kreativiti & Inovasi
mendemonstrasi kemahiran untuk keselamatan.
TAJUK : KESELAMATAN kecekapan psikososial dalam AKTIVITI PAK-21
kehidupan harian. Mendeklamasikan Sajak /
M 32 UNIT 9: KOMUNITI SIHAT DAN Menyanyikan Lagu
SELAMAT i-Think Map - Peta Bulatan

Nilai Diri Sejati


MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

MODUL 3 3.3 Mengetahui asas 3.3.1 Mengenal pasti kandungan EMK:


KESIHATAN PERSEKITARAN pertolongan cemas dan peti pertolongan cemas yang Kreativiti & Inovasi
kepentingan bertindak lengkap serta fungsinya.
TAJUK : PERTOLONGAN CEMAS dengan bijak mengikut situasi. AKTIVITI PAK-21
M 33
Free Discussion
UNIT 10: BIJAK MEMILIH (Perbincangan Bebas)
Round table
Setiap Isi Ada Fungsi

MODUL 3 3.3 Mengetahui asas 3.3.2 Mengaplikasikan EMK:


KESIHATAN PERSEKITARAN pertolongan cemas dan penggunaan peti pertolongan Kreativiti & Inovasi
kepentingan bertindak cemas dalam bantu mula.
TAJUK : PERTOLONGAN CEMAS dengan bijak mengikut situasi. AKTIVITI PAK-21
i-Think Map - Peta
UNIT 10: BIJAK MEMILIH Bulatan
M 34 Roam The Room
Bantu Mula Menyelamat Nyawa

MODUL 3 3.3 Mengetahui asas 3.3.2 Mengaplikasikan EMK:


KESIHATAN PERSEKITARAN pertolongan cemas dan penggunaan peti pertolongan Kreativiti & Inovasi
kepentingan bertindak cemas dalam bantu mula.
TAJUK : PERTOLONGAN CEMAS dengan bijak mengikut situasi. AKTIVITI PAK-21
Learning Experiences
M 35
UNIT 10: (Pengalaman Peribadi)
BIJAK MEMILIH Role-Play (Main
peranan)
Aksi Si Penyelamat
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

MODUL 3 3.3 Mengetahui asas 3.3.3 Mengaplikasikan EMK:


KESIHATAN PERSEKITARAN pertolongan cemas dan penggunaan bahan alternatif Kreativiti & Inovasi
kepentingan bertindak dalam bantu mula sekiranya tiada
TAJUK : PERTOLONGAN CEMAS dengan bijak mengikut situasi. peti pertolongan cemas AKTIVITI PAK-21
M 36
Learning Experiences
UNIT 10: BIJAK MEMILIH (Pengalaman Peribadi)
Presentations
(Persembahan)-
Tiada Rotan, Akar pun Berguna berkumpulan.

M 37 -38 ULANGKAJI

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

39-40 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

41-42 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 017 4991 336 @ 011 5668 0954

FREE RPT & DSKP : https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah

Anda mungkin juga menyukai