Anda di halaman 1dari 1

JADUAL UJIAN (JSU) KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

BIL TAJUK JAM BIL. ARAS SOALAN JUMLAH


SOALAN PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI SOALAN

RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN M P S M P S M P S


ASAS MANUSIA

1.1 Perkembangan corak petempatan 1 6 (a) (a) (d) (2a) 6


manusia. (b)
a) Sejarah awal petempatan.

b)jens petempatan awal 1 6 (2a) (d) (2a) 6


(b)
1.2 Factor yang mempengaruhi 2 8 (a) (2a) (a) (a) (a) 8
pembinaan rumah. (d) (b)

a) Faktor yang mempengaruhi


jenis rumah di Malaysia dan
negara lain.
1.3 Jenis rumah. 3 11 (b) (a) (c) (a) (a) (a) (a) 11
a)Rumah di Malaysia (c) (d) (c) (c)

b)rumah di negara lain. 2 8 (a) (a) (b) (2a) (a) (2a) 8


1.4 Kepentingan rumah. 1 6 (a) (a) (a) (2a) 6
a)fungsi (d)
JUMLAH 10 45 4 10 9 11 6 3 1 45
(a) : soalan objektif (b), (c), dan (d) : soalan subjektif