JADUAL UJIAN (JSU) KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 BIL TAJUK RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA 1.

1 Perkembangan corak petempatan manusia. a) Sejarah awal petempatan. b)jens petempatan awal 1.2 Factor yang mempengaruhi pembinaan rumah. a) Faktor yang mempengaruhi jenis rumah di Malaysia dan negara lain. Jenis rumah. a)Rumah di Malaysia b)rumah di negara lain. 1.4 Kepentingan rumah. a)fungsi JUMLAH (a) : soalan objektif 1 6 JAM BIL. SOALAN ARAS SOALAN KEFAHAMAN M (2a) P S JUMLAH SOALAN S 6

PENGETAHUAN M (a) P (a) (b) (2a) (a) (2a) S (d)

APLIKASI M P

1 2

6 8

(d) (a) (d)

(2a) (b) (a) (b)

6 (a) 8

1.3

3 2 1 10

11 8 6 45

(b) (a)

(a) (c) (a) (a)

(c) (d) (b) (a) (d) 9

(a) (c) (2a) (a) 11

(a) (c) (a) (2a) 6

(a) (2a)

(a)

11 8 6

4

10

3

1

45

(b), (c), dan (d) : soalan subjektif

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful