INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER SEMESTER PERTAMA

PROGRAM SARJANAMUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH TAHUN 2009 NAMA PENSYARAH : JABATAN/UNIT MATA PELAJARAN : : FATIMAH BINTI ADAM ILMU PENDIDIKAN (UNIT PRASEKOLAH) ASAS PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK PISMP-IPGM

KUMPULAN DIAJAR:

Mg/ Wk Interaks i 1

Tajuk/ Topic

Kandungan/ Content

Bacaan & Cadangan Aktiviti/Tugasan/Kerjarumah Kuliah Pendaftaran Tutorial

Catatan: Resos, ICT, Modul, Kerja Kursus

2

Pengenalan kepada Pendidikan Awal kanakKanak

• Pengenalan kepada sukatan pelajaran Pendidikan Awal kanakkanak • Konsep Pendidikan Awal kanak-kanak - Luar Negara - Di Malaysia Pengenalan kepada Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Kanakkanak • Pengaruh Baka (Nature) dan Persekitaran (Nurture) Program Pendidikan Awal Kanak-kanak di Luar Negara • Eropah • Amerika Syarikat • Asia

2 jam

1 jam ISL- 1 jam Perbincangan tentang konsep pendidikan awal kanak-kanak Mencari maklumat tambahan berkaitan konsep pendidikan Awal kanak-kanak di dalam dan luar negara ISL – 1 jam

3

Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak

7 jam

1 jam Perbincangan tentang konsep nature & nurture 1 jam Perbincangan tentang programprogram Pendidikan Awal KanakKanak di luar negara Membuat perbandingan Nature and Nurture dalam perkembangan kanak-kanak

4

Sejarah pendidikan Awal Kanakkanak

ISL – 1 jam Kerja kumpulan: Mencari fakta tentang sejarah dan perkembangan awal kanak-kanak 1.luar negara- Eropah , Amerika & Asia

swasta dan pertubuhan sukarela ISL – 1 jam Membuat bandingbeza Pandangan tokoh-tokoh barat dengan menggunakan pengurusan grafik 7 2jam 1jam Perbincangan tentang pendapat atau pandangan tokoh-tokoh barat 8 Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal KanakKanak Pandangan tokoh-tokoh Barat: • Friedrich Froebel • Maria Montessori 9 10 11 Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal KanakKanak 1jam Perbincangan tentang pendapat atau pandangan tokoh-tokoh barat Cuti Pertengahan Semester 2jam ISL – 1 jam Membuat bandingbeza Pandangan tokoh-tokoh barat dengan menggunakan pengurusan grafik Pengalaman Berasaskan Sekolah Pandangan tokoh-tokoh Timur: • Ibnu Khaldun • Imam Al-Ghazali 2jam 1jam Sumbangsaran tentang padangan tokoh-tokoh timur ISL – 1 jam Membuat bandingbeza Pandangan tokoh-tokoh Timur dengan menggunakan pengurusan grafik .luar negara.Eropah . Amerika & Asia 6 Status masa kini program pendidikan awal kanakkanak di Malaysia: • Agensi kerajaan (Kementerian Pelajaran Malaysia. dan lainlain) • Badan Berkanun • Agensi swasta Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal KanakKanak Pandangan tokoh-tokoh Barat: • Jean Jacques Rousseau • Johann Pestalozzi ISL – 1 jam 1 jam Perbincangan tentang status masa kini program pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia Kerja kumpulan: Mencari fakta tentang sejarah dan perkembangan awal kanak-kanak 3. KEMAS. Perpaduan.5 Sejarah perkembangan program Pendidikan Awal Kanak-kanak di Dalam Negara • Sebelum merdeka • Selepas merdeka 1 jam ISL – 1 jam Perbincangan tentang sejarah perkembangan program pendidikan awal kanak-kanak di dalam negara Kerja kumpulan: Mencari fakta tentang sejarah dan perkembangan awal kanak-kanak 2. Status Masa kini – agensi kerajaan.

Tadika / Prasekolah dan ke Tahun • • Peranan dan tanggungjawab guru dalam membantu kanak-kanak menyesuaikan diri Perancangan dan 2jam 1jam Perbincangan tentang peranan dan .tadika/prase kolah dan ke tahun satu ISL – 1 jam Merancang program transisi dari rumah ke taska .nyatakan langkah-langkah dalam bentuk pengurusan grafik ISL – 1 jam Mencari bahan berkaitan tajuk tutorial iaitu peranan dan 18 Transisi dari Rumah ke Taska. Tadika / Prasekolah dan Tahun Satu 2jam 1jam Menyatakan proses transisi dari rumah ke taska. prasekolah dan ke tahun satu.12 Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal KanakKanak Hak Asasi Kanak-kanak Berdasarkan Konvensyen Hak Kanakkanak 1989 Berdasarkan Konvensyen Hak Kanakkanak 1989 Akta 308 dan Akta 550 Pengaruh tokoh-tokoh Pendidikan awal kanakkanak ke atas pelaksanaan program prasekolah di Malaysia: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka • • Hak Kehidupan Hak Perlindungan 2jam 1jam Sumbangsaran tentang padangan tokoh-tokoh timur ISL – 1 jam Mencari fakta bagaimana tokoh-tokoh Pendidikan awal kanakkanak mempengaruhi program prasekolah di Malaysia ISL – 1 jam Membina peta minda tentang hak kehidupan dan hak perlindungan ISL – 1 jam Membina peta minda tentang hak perkembangan dan hak penyertaan ISL – 1 jam Mencari bahan berkaitan Akta 308 dan peranannya terhadap penubuhan sesebuah taman asuhan 13 2jam 1jam Membincangkan tentang hak asasi kanak-kanak 14 • • Hak Perkembangan Hak Penyertaan 2jam 1jam Membincangkan tentang hak asasi kanak-kanak 1jam Sumbangsaran tentang kriteria dan syarat penubuhan sesebuah taska atau taman asuhan 15 • Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (308) 2jam 16 Akta 308 dan Akta 550 • Akta 550 : Pendidikan (1996) 2jam 1jam Sumbangsaran tentang akta 550 yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah ISL – 1 jam Membuat hubungkait tentang akta 550 dengan pendidikan prasekolah 17 Transisi dari Rumah ke Taska. Tadika / Prasekolah dan ke Tahun Satu • • Lawatan awal ibu bapa dan kanak-kanak Taklimat dan penerangan program Taska.

......... ( ) Tarikh: Tandatangan Ketua Jabatan .......... ( ) Tarikh: .Satu pengurusan institusi 19& 20 tanggungjawab guru prasekolah dan bagaimana merancang pengurusan prasekolah ULANGKAJI /PEPERIKSAAN tanggungjawab guru prasekolah serta pengurusan prasekolah Cuti Semester ( 3 Minggu) *Catatan : Rancangan ini tertakluk kepada pindaan Tandatangan Pensyarah: .....................................................................

hak dan keperluan kanak-kanak dengan sebaiknya. Anda perlulah memberi penjelasan kepada ahli PIBG di sekolah anda tentang perkara berikut : (a) Jelaskan maksud Akta Taman Asuhan Kanak-kanak (Akta 308) dengan memberikan penerangan yang tepat dan bersesuaian. Anda diminta membantu dalam penyediaan perkhidmatan yang berkualiti ini bagi menjamin keselamatan. kelayakan dan jumlah bilangan penjaga yang diperlukan mengikut kumpulan umur kanak-kanak.KERJA KURSUS: 50% SOALAN TUGASAN KERJA KURSUS Persatuan ibu bapa dan guru di sekolah anda ingin menyediakan perkhidmatan berkualiti untuk anak-anak kakitangan sekolah anda dengan menubuhkan sebuah taska. (d) cadangkan program aktiviti harian di taska (e) Berikan cadangan anda supaya perkhidmatan taska yang diberikan itu berkualiti dan dapat memenuhi hak dan keperluan kanak-kanak. Penerangan ini boleh dinyatakan melalui pengurusan grafik (c) Terangkan kemudahan fizikal yang sepatutnya ada didalam bangunan taska serta nyatakan ciri-ciri keselamatan yang perlu ada. (b) Nyatakan syarat. [50 markah] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful