Anda di halaman 1dari 13

CADANGAN JAWAPAN

UNIT 1 - Mencapai cita-cita diri


- Meneroka bidang pilihan sendiri
Pengukuhan
Pemulihan
A (Hlm. 8)
A (Hlm. 13)
Situasi 1

1. Saya akan membuat pilihan untuk terlibat Bekerja


dalam persembahan majlis persaraan
pengetua. Saya tidak mahu mengganggu Sebab Akibat
persiapan persembahan yang telah diatur.
- Meringankan - Gaji rendah
Saya juga ingin menghargai jasa pengetua
masalah kewangan
sekolah yang akan bersara.
- Dapat membeli - Kelulusan akademik
2. Saya berasa gembira kerana dapat barangan yang rendah
memberikan sesuatu yang bermakna sebagai diingini
menghargai pengetua sekolah yang akan
- Mengelakkan diri - Tidak berpeluang
bersara.
daripada melanjutkan
peperiksaan pelajaran ke
3. Sebagai murid sekolah, membuat pilihan peringkat yang lebih
yang boleh memberikan kebahagiaan kepada tinggi
diri dan orang lain.

Pengukuhan Melanjutkan pelajaran

B (Hlm. 10) Sebab Akibat


- Pengetahuan - Masalah kewangan
1. Kepentingannya: akademik yang luas
- Menyelesaikan sesuatu pilihan dengan
- Dapat berkenalan - Tidak dapat membeli
tepat.
dengan ramai kawan barangan yang
- Boleh fokus ke atas pilihan yang dibuat. diingini

2. Meningkatkan keyakinan diri dalam membuat - Mengalami tekanan,


- Memperoleh
sesuatu pilihan. kelulusan akademik terutamanya semasa
yang tinggi peperiksaan
3. Gembira

Pengayaan Penilaian

A (Hlm. 11) A (Hlm. 15)

Alasan Pilihan Ibu Bapa (Doktor) 1. Bermoral

- Memenuhi kehendak ibu bapa 2. Benar


- Menggembirakan hati ibu bapa 3. Penaakulan

4. Keyakinan

Alasan Pilihan Anas (Jurutera) 5. Hormat-menghormati


1
CADANGAN JAWAPAN

6. Bertanggungjawab
Situasi Tindakan yang Kesan
1 sepatutnya Pengabaian
7. Kebebasan
diambil
8. Kepercayaan
1 Menasihati rakan Ikan tersebut
9. Keberanian agar tidak akan
menangkap dan menghadapi
10. Gembira membawa kepupusan.
pulang ikan kelah
B tersebut.

1. Menegur Sheena tentang sikap kurang


baiknya atau menjaga persahabatan dengan Penilaian (Hlm. 32)
Sheena.
1. Saya berasa sedih kerana pencemaran
2. Tina boleh menegur Sheena tentang sikap kawasan tersebut telah menyebabkan
kurang baiknya itu dengan cara yang sopan. banyak ikan mati dan menjejaskan salah satu
Tina juga patut memberitahu yang dia sumber protein negara.
menghargai persahabatannya dengan
Sheena. 2. Berganding bahu memelihara alam sekitar
dan membuat laporan kepada pihak
3. Nilai, rasional, bertanggungjawab dan
berkuasa sekiranya ternampak aktiviti yang
keberanian.
boleh mencemarkan alam sekitar.
UNIT 2
3. Mengamalkan nilai bertanggungjawab
Pengukuhan dengan bersama-sama memastikan tidak
memusnahkan anugerah alam ciptaan
A (Hlm. 25) Tuhan.

1. Tidak wajar. Binatang tersebut akan pupus. UNIT 3

2. Sedih kerana generasi akan datang tidak Pengukuhan


dapat melihat binatang yang kian pupus.
A (Hlm. 41)
3. Sikap tamak manusia boleh menyebabkan
ekosistem terjejas. 1. Cara Mei Hwa berkomunikasi tidak disukai
oleh kawan-kawannya manakala Charan pula
4. Melaporkannya kepada pihak berkuasa. mudah mempercayai berita palsu yang
disebarkan oleh orang lain tentang dirinya.
C (Hlm. 26)
2. Mei Hwa: Berkomunikasi dengan sopan.
1. Sebagai sumber pendapatan dan ekonomi
Charan: Periksa dahulu kebenaran sesuatu
negara.
berita yang diterima.

2. Menggunakan setiap anugerah alam B (Hlm. 42)


dengan sebaik mungkin.
1. Bersungguh-sungguh dalam bidang sukan.
3. Bencana alam.
2. Supaya menjadi insan yang disegani dalam
D (Hlm. 27) bidang sukan yang diceburi.

2
CADANGAN JAWAPAN

3. Bersikap berdaya maju dan tidak mudah 2. Kerajinan, berdikari, bertanggungjawab.


berputus asa dalam melaksanakan aktiviti.
3. Rajin membuat senaman, berlatih bermain
Pengayaan bola sepak secara konsisten, menonton
video untuk meningkatkan prestasi dalam
B (Hlm. 43) bidang yang diminati.

- Sikap positif: Berdaya maju, 4. Akan dipandang tinggi dalam masyarakat.


bertanggungjawab, berdisiplin
5. Dengan usaha berterusan sehingga
- Perasaan: Sentiasa tenang dan gembira mencapai kejayaan.

C (Hlm. 44) 6. - Belajar secara sistematik.


- Melakukan setiap aktiviti harian dengan teliti
Pencadang: dan bersungguh-sungguh.
- Sentiasa belajar untuk mendapatkan
keputusan yang cemerlang dalam setiap UNIT 4
peperiksaan memberikan tekanan kepada
murid. Pengukuhan
- Tidak ada masa untuk berehat atau membuat
A (Hlm. 57)
perkara yang diminati.
1. Supaya tradisi kekeluargaan dapat diwarisi
Pembangkang:
daripada generasi ke generasi.
- Disiplin yang sistematik dan berterusan dapat
membentuk diri yang berdaya maju. 2. Tradisi tersebut akan dihargai dan hubungan
- Sikap disiplin akan membantu seseorang kekeluargaan bertambah akrab.
mencapai matlamat hidup.
Pengayaan
Pemulihan
E (Hlm. 61)
A (Hlm. 46)
Tradisi:
Ciri Kebestarian Diri Andrew Gab: - Balik ke kampung.
- Gigih dan bersungguh-sungguh.

Kepentingan Andrew Gab Mengamalkan Keperluan:


Kebestarian Diri: - Melawat sanak-saudara di kampung.
- Menjadi individu yang bestari dalam setiap Kesan:
aspek kehidupan. - Mengeratkan hubungan antara ahli
Keperluan Andrew Gab Membentuk Kebestarian keluarga.
Diri:
- Mencapai kehidupan yang bermakna dan
Pemulihan
dapat menguruskan diri dengan baik.
A (Hlm. 62)

Penilaian (Hlm. 48) 1. Seronok dan gembira.

A 2. Identiti kekeluargaan dapat dikekalkan.

1. Berlatih bermain bola sepak dan membantu Penilaian (Hlm. 64)


ibu membuat kerja rumah.
A
3
CADANGAN JAWAPAN

1. Tidak wajar. Warna hitam dianggap sebagai 1. Sedih kerana setiap konflik yang berlaku
warna berkabung yang tidak sesuai dipakai akan mengganggu perjalanan hidup.
pada pagi Tahun Baharu Cina.
2. Untuk mewujudkan hubungan yang harmoni
2. Tradisi kekeluargaan merupakan identiti dengan sahabat. Contohnya, mengelakkan
keluarga yang menjadi kebanggaan generasi rasa kurang senang dalam hubungan
akan datang. Tradisi kekeluargaan juga persahabatan.
dapat mengeratkan hubungan silaturahim.
3. Membantu meningkatkan rasa sensitiviti dan
3. Dapat menggembirakan hati dan kepekaan dalam hubungan persahabatan.
mengukuhkan hubungan persaudaraan.
Contoh: Melawat anggota keluarga yang C (Hlm. 77)
sakit.
1. Sentiasa menjadi sahabat yang boleh
4. Kerjasama, rasional, hormat, kasih sayang dipercayai dan tidak memungkiri janji.
dan baik hati sesama anggota keluarga.
Penilaian
B
A (Hlm. 79)
Diri:
1. Bersemuka dengan rakan-rakannya bagi
- Tidak mengenali tradisi kekeluargaan.
menjelaskan situasi sebenar yang berlaku.
Keluarga: 2. Dapat mengukuhkan persahabatan dan
- Hubungan sesama anggota keluarga mengelakkan Mira daripada rasa tertekan
menjadi renggang. dengan situasi tersebut.

Masyarakat: 3. Saya berasa gembira kerana dapat kembali


- Identiti masyarakat akan hilang. bersahabat dalam suasana yang lebih
harmoni.

4. Nilai toleransi, hemah tinggi dan kejujuran.

UNIT 6
UNIT 5
Pengukuhan
Pengukuhan
A (Hlm. 88)
A (Hlm. 75)
1. Nilai Toleransi. Penduduk PPR Sri Melur
1. Konflik personaliti.
hidup harmoni walaupun terdiri daripada
2. Bagi mengelakkan berlakunya tekanan pelbagai agama, budaya, bangsa dan
perasaan. bahasa.

3. Mengadakan rundingan dengan sahabat 2. Penduduk PPR Sri Melur bekerjasama


tersebut. semasa meraikan majlis perkahwinan jiran
dan menyertai pelbagai program
4. Gembira kerana konflik tersebut tidak kemasyarakatan anjuran persatuan.
berpanjangan.
3. Kepentingan amalan perpaduan dalam
Pengayaan kalangan masyarakat pelbagai kaum di PPR
Sri Melur:
A (Hlm. 76)
4
CADANGAN JAWAPAN

- Mengukuhkan suasana mesra dalam Pemulihan


hidup kejiranan.
A (Hlm. 94)
- Mengekalkan keharmonian dalam
komuniti. Kad Denda 1 - A

- Mengeratkan hubungan akrab penduduk Kad Denda 2 - A


setempat.
Kad Denda 3 - A
4. Cadangan cara penyelesaian bagi cabaran
Kad Denda 4 - B
perpaduan kaum di PPR Sri Melur:
Kad Denda 5 - Gembira/bangga
- Mengelakkan perbuatan yang boleh
menyinggung perasaan kaum lain. Kad Denda 6 - Simulasi
- Menghormati kebebasan hidup berjiran Kad Denda 7 - Berterima kasih/Hemah
dalam kehidupan harian. tinggi/Toleransi
C (Hlm. 90) Penilaian
1. Majlis rumah terbuka boleh menjadi alat A (Hlm. 96)
perpaduan dalam masyarakat Malaysia
melalui: 1. Toleransi/Patriotisme

- Makanan 2. Bangga. Dapat mewarisi sukan tersebut.

- Budaya 3. Lawatan dan gotong-royong

- Tarian 4. - Negara akan maju dalam kepelbagaian


kaum.
- Pakaian
- Negara akan aman dan bahagia.
- Adat resam
B (Hlm. 96)
2. Halangan perpaduan dalam melahirkan
masyarakat yang bersatu padu: Nilai toleransi dapat menyelesaikan sebarang
konflik yang timbul antara kaum. Contohnya,
- Tidak menghormati amalan agama atau mengenal, menghormati dan menerima
kepercayaan kaum lain. kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan
bahasa dapat mengeratkan persefahaman
- Tidak menerima adat resam dan budaya
antara kaum.
kaum lain.
UNIT 7
- Tidak bertoleransi sesama anggota
masyarakat. Pengukuhan
3. Peranan untuk hidup bersatu padu dalam A (Hlm. 104)
komuniti di sekolah:
1. - Piagam Pelanggan menjadi panduan dan
- Menghormati, menerima dan mengurus sasaran untuk meningkatkan kualiti
budaya rakan yang berlainan kaum. perkhidmatan.
Contohnya, makanan yang boleh dan
tidak boleh dimakan oleh kaum lain.
5
CADANGAN JAWAPAN

- Piagam Pelanggan menjadi kayu ukur 2. Bantuan Kecemasan Bencana dan bantuan
dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan. Khidmat Kemanusiaan akan terjejas.

2. Aduan dan permohonan lesen boleh Pemulihan


dilakukan menggunakan telefon pintar dan
talian sesawang. B (Hlm. 111)

C (Hlm. 105 ) 1. Piagam Pelanggan

1. Tidak wajar. Membazirkan tenaga manusia 2. Berhemah


dan kewangan.
3. Integriti
2. Menggunakan peta sebab dan akibat.
4. Gembira
Sebab Akibat 5. Palsu
- Menipu pihak - Membazirkan masa
bomba pihak bomba 6. Talian
- Menyalahgunakan - Boleh dikenakan
talian kecemasan tindakan undang- 7. Terjejas
undang
- Menimbulkan - Boleh 8. Kaunter
suasana cemas menghilangkan
keyakinan pihak 9. Kejujuran
bomba
Penilaian

3. Gembira dan bersyukur. Perkhidmatan yang A (Hlm. 112)


berkualiti menambahkan keyakinan dan
1. Perkhidmatan awam yang berkaitan dengan
kepercayaan masyarakat terhadap
perumahan dan pihak berkuasa tempatan.
perkhidmatan awam.
2. Nilai berterima kasih dan bertanggungjawab.
D (Hlm. 106)
3. Setuju. Tempoh masa untuk menyelesaikan
1. Penjawat awam perlu menerima
aduan dalam tempoh 7 hari bekerja
transformasi supaya lebih bersedia
membolehkan tugas dapat dilaksanakan
menghadapi cabaran abad ke-21.
tanpa tekanan.
2. Menggunakan teknologi dalam
4. Menggunakan perkhidmatan secara optimum
menyediakan perkhidmatan seperti
tanpa melakukan pembaziran tenaga dan
membayar utiliti melalui talian digital.
wang.

3. Pelanggan sukar mendapat perkhidmatan B (Hlm. 112)


yang berkualiti yang menyebabkan
penjawat awam tidak akan dihormati. Kesan:
- Pembaziran kos dan tenaga manusia.
Pengayaan
- Perkhidmatan tidak dapat digunakan sewaktu
B (Hlm. 108) kecemasan.
1. Memberikan pujian/Mengemukakan - Perbelanjaan negara bertambah.
cadangan melalui dalam talian/ Biro
Pengaduan Awam. - Keyakinan pelabur merosot.
6
CADANGAN JAWAPAN

- Pelancong memandang rendah terhadap 1. Ya. Dapat mengurangkan penggunaan


budaya negara. tenaga elektrik dan membantu negara
mengurangkan pembukaan empangan
UNIT 8 baharu untuk menjana sumber elektrik.

Pengukuhan 2. Menggunakan tenaga solar.

A (Hlm. 121) Pemulihan

1. Membawa beg yang boleh digunakan semula C (Hlm. 127)


berulang kali.
1. Membuat bekas letak telefon bimbit dengan
2. Dapat mengurangkan pencemaran sisa menggunakan bekas bedak atau bekas
pepejal. mandian.

3. Mereka cipta beg yang boleh digunakan


berulang kali dan mudah dibawa serta
D (Hlm. 127)
disimpan.
4. Gembira kerana dapat membantu Kuali lama.
mengurangkan pencemaran alam dan kos
pelupusan sisa pepejal. Penilaian

B (Hlm. 122) A (Hlm. 128)

1. Sedih kerana sikap manusia menyebabkan


Kantin sekolah
penyu menjadi mangsa sehingga boleh
Cara Menyelesaikan Masalah:
mengakibatkan kematiannya.
- Menyediakan tong sampai yang sesuai
mengikut sisa pepejal.
2. Tidak. Dalam jangka masa panjang, penyu
- Meminta murid membawa bekas makanan
akan mengalami kepupusan.
dan minuman dari rumah.
Kebaikan Tindakan:
3. Amalan bumi hijau dapat menggalakkan
- Mengurangkan kadar pembuangan sisa
pengurangan penggunaan bahan berasaskan
pepejal.
plastik. Selain itu, mengasingkan sisa
- Mengurangkan kos pelupusan.
pepejal dengan betul seperti plastik bagi
C (Hlm. 123) mengelakkannya dibuang tanpa dilupuskan
dengan betul.
1. - Bungkusan hadiah
4. Nilai bertanggungjawab. Semua orang mesti
- Pakaian dan beg yang tidak digunakan lagi memainkan peranan untuk mengamalkan 5R
dengan lebih berkesan dan bersungguh-
2. - Membuat pengasingan barangan yang
sungguh.
boleh dikitar untuk dijual.

- Mengajak rakan lain mengumpul bahan UNIT 9


yang boleh dikitar semula.
Pengukuhan
Pengayaan
A (Hlm. 137)
A (Hlm. 124)

7
CADANGAN JAWAPAN

1. Tanggungjawab sosial dengan menyertai


kempen seperti mencegah denggi, kampung Penilaian
tanpa sampah, menyediakan jadual
pembersihan jalan dan longkang, A (Hlm. 143)
pemotongan rumput dan kutipan sampah.
1. Membina pusat Internet dan perpustakaan
2. Kepentingan dari aspek kesihatan penduduk untuk kegunaan penduduk.
masyarakat Kampung Sri Melur. Tahap
kesihatan yang baik akan membolehkan 2. Nilai berterima kasih dan bertanggungjawab.
masyarakat sentiasa cergas dan aktif. Penduduk kawasan tersebut akan
menggunakan perkhidmatan tersebut dengan
3. Penglibatan antara golongan dewasa dengan sebaik-baiknya.
remaja membolehkan kejayaan dapat
dinikmati bersama. Tambahan pula, 3. Setiap anggota masyarakat yang
golongan remaja dapat mewarisi dan berkemampuan perlu membantu masyarakat
meneruskan kejayaan demi kepentingan yang memerlukan bantuan kewangan dan
penduduk kampung. kepakaran supaya setiap individu dapat
menikmati hidup yang lebih baik.
Pemulihan
4. Dengan membantu golongan yang
A (Hlm. 140 - 141) memerlukan bantuan mengikut tahap
kebolehan dan kepakaran yang ada.
Kad Cepumas 1 - Jeswant Singh menderma
darah secara sukarela. B (Hlm. 143)
Kad Cepumas 2 - Murid perlu menyertai aktiviti
penanaman pokok di kawasan Amalan menziarahi bapa jiran yang sakit
sekolah secara sukarela. semakin berkurangan. Oleh itu, amalan seperti
Kad Cepumas 3 - Melibatkan diri dalam aktiviti ini perlu diterapkan kepada golongan remaja.
kesukarelawanan di peringkat Seseorang pesakit yang dikunjungi oleh jirannya
sekolah. akan berasa dihargai dan seterusnya dapat
Kad Cepumas 4 - Pelantikan sebagai duta membina keprihatinan sesama anggota
khidmat sosial kepada masyarakat.
generasi muda yang aktif
dalam aktiviti
UNIT 10
kemasyarakatan oleh pihak
korporat. Pengukuhan
Kad Cepumas 5 - Gembira.
Kad Cepumas 6 - Murid menganjurkan kutipan A (Hlm. 152)
derma bagi membantu
mangsa peperangan. 1. Tidak wajar. Sarah sepatutnya lebih peka
Kad Cepumas 7 - Toleransi, kejujuran. dengan keadaan Manjit Kaur yang sedang
bersedih dan berkabung. Yoshini sepatutnya
B (Hlm. 142)
memakai pakaian formal pada Hari Anugerah
Cemerlang.
1. Sedih dan simpati.
2. Mendermakan wang untuk membantu
2. Sarah sepatutnya memujuk Manjit Kaur yang
rawatan dialisis atau menyebarkan
sedang bersedih. Yoshini pula sepatutnya
maklumat untuk mendapatkan penderma
organ buah pinggang.
8
CADANGAN JAWAPAN

berpakaian formal apabila menghadiri majlis


rasmi seperti Hari Anugerah Cemerlang. Dijempu Suasan
Tertib a santai
t

3. Supaya majlis berjalan dengan lancar. Oleh


Bercaka
itu, imej mereka yang hadir sebagai tetamu p Boleh
Semua tetamu
apabila berbua
akan terpelihara. perlu boleh l
berkomunikasi

B (Hlm. 153)

Majlis Anugerah Kokurikulum

(i) - Pakaian formal E (Hlm. 159)


- Bercakap apabila perlu
Perlakuan beradab Kesan perlakuan
Majlis Rumah Terbuka Hari Krismas dalam majlis beradab dalam
majlis
(i) Suasana mesra dan seronok 1 Patuhi adab dalam Semua tetamu
(ii) - Membawa hadiah untuk bertukar-tukar majlis berasa gembira
dengan kawan-kawan lain. 2 Hormat semua Hubungan sesama
- Mengucapkan “Merry Christmas” tetamu tetamu menjadi akrab
3 Mengikut protokl Majlis berjalan
kepada John dan anggota keluarganya.
majlis dengan lancar
- Meletakkan hadiah di bawah pokok
Krismas.
- Makan secara beradab. Penilaian

Pengayaan A (Hlm. 160)

A (Hlm. 155) 1. Jubah

1. Makan secara sopan dan sederhana. 2. Majlis konvokesyen.

2. Beratur dan mengambil makanan dalam 3. Merupakan pakaian rasmi untuk majlis
kuantiti yang sesuai supaya semua dapat konvokesyen.
merasai makanan yang disediakan.
4. Mengikut protokol majlis, adab berpakaian
B (Hlm. 156) yang ditetapkan.

1. Adab berpakaian, adab makan dan adab 5. Hormat, kerajinan, kesederhanaan, hemah
bercakap. tinggi dan harga diri.

2. Majlis dapat dilaksanakan mengikut jadual 6. Gembira dan berpuas hati.


dan berjalan lancar.
B (Hlm. 160)
Pemulihan
Perlakuan beradab: Berada di tempat majlis
A (Hlm. 157) mengikut masa yang ditetapkan.

Kesan: Majlis berjalan lancar.


Perbezaan Persamaan Perbezaan

Perasaan: Tenang dan gembira.


Pakaia Bersopan Pakaian
n selesa
Makanan dan
form disediaka sopan
al Majli n
s
Majlis 9
Rasm Tidak
i Rasmi
CADANGAN JAWAPAN

Perlakuan tidak beradab: Memakai pakaian 1. Setuju kerana isu dadah merupa isu utama
yang kurang sopan. negara.

Kesan: Tetamu lain berasa kurang senang. 2. Gembira. Membantu mengurangkan


penglibatan jenayah dalam kalangan kanak-
Perasaan: Rasa malu dan bersalah. kanak.

D (Hlm. 175)

1. Dadah merupakan musuh negara dan


penyalahgunaannya boleh menghancurkan
UNIT 11
bangsa dan negara.
Pengukuhan
Penilaian (Hlm. 176)
A (Hlm. 168)
1. Jenayah narkotik, pergaduhan dan mencuri.
1. Sedih.
2. Berasa sangat sedih kerana remaja yang
2. Wajar. Supaya mereka insaf dengan bakal mewarisi negara telah terlibat dalam
kesalahan yang dilakukan dan menerimanya pelbagai jenayah.
satu bentuk pengajaran agar tidak
3. Guru sekolah, polis.
mengulanginya pada masa hadapan.
4. Meningkatkan kesedaran murid agar
3. Bersemuka dan berbincang dengan rakan
mengelakkan diri daripada terlibat dalam
yang terlibat dengan perbuatan jenayah dan
jenayah dan berusaha untuk meningkatkan
menasihatinya agar kembali ke pangkal jalan.
jati diri.
B (Hlm. 169)
5. Negara akan kehilangan sumber manusia
Situasi 1 yang berguna dalam membangunkan negara
pada masa akan datang.
1. Tidak wajar kerana tindakan itu akan
menyebabkan Suresh berasa tertekan. 6. Nilai harga diri membantu murid untuk
mempertimbangkan kebaikan dan keburukan
2. Pengaruh rakan sebaya. sesuatu perkara yang boleh menjejaskan diri.

3. Kemungkinan Tony dan Mathew akan terus Unit 12


melakukan kesalahan tersebut dan
melakukan tindakan yang sama kepada Pengukuhan
murid lain.
A (Hlm. 184)
Pengayaan
1. Tidak bersetuju. Perbuatan menyebarkan
A (Hlm. 170) maklumat palsu dan fitnah salah di sisi
undang-undang.
1. Tindakan tegas terhadap pembuli.
2. Kecewa kerana penyebaran maklumat palsu
2. Menyediakan talian khas untuk membuat dan fitnah boleh menyebabkan ramai orang
aduan. bergaduh.

Pemulihan 3. Anis boleh ditahan oleh pihak polis dan


didakwa di mahkamah. Sekiranya didapati
B (Hlm. 174)
10
CADANGAN JAWAPAN

bersalah, denda tidak melebihi RM50 000 - Pegang kepada etika penggunaan laman
dan penjara satu tahun. sosial.

4. Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. - Tertakluk pada undang-undang negara.


Menurut akta ini, sesiapa yang didapati
bersalah dalam menyebarkan fitnah atau - Mengikut perubahan semasa.
maklumat palsu akan dikenakan hukuman
Tidak wajar.
yang setimpal.
Nilai yang perlu diamalkan:
Pemulihan
Bertanggungjawab, Patriotisme, Kesederhanaan
B (Hlm. 191) (mana-mana nilai murni yang sesuai)

J1 - Berucap - Perlu ada batasan supaya tidak keterlaluan.

J2 - Dengan batasan - Boleh menggugat keamanan dalam negara.

J3 - Cadangan - Menyebabkan penyebaran maklumat yang


sensitif.
J4 - Salah
- Boleh dimanipulasikan oleh individu yang tidak
J5 - Awam bertanggungjawab.

J6 - Akta Rahsia Rasmi Perhatian: Pilih satu pendirian sahaja sama ada
wajar atau tidak wajar.
Penilaian
UNIT 13
A (Hlm. 192)
Pengukuhan
1. Tidak wajar. Perbuatan menularkan maklumat
palsu adalah salah di sisi undang-undang A (Hlm. 200)
negara.
1. Pengirih, iaitu budaya saling membantu
2. Jika disabitkan kesalahan, mereka akan dalam kalangan anggota komuniti.
dihantar ke Sekolah Henry Gurney.
2. Kerja menjadi lebih ringan dan dapat
3. Menentukan kesahihan kandungan maklumat disiapkan dalam tempoh yang lebih singkat.
terlebih dahulu sebelum menularkannya
dalam laman sosial. 3. Kerja dilakukan beramai-ramai tanpa
sebarang gaji atau ganjaran.
4. Nilai bertanggungjawab.
4. Menyediakan air minuman. (Terima jawapan
B (Hlm. 192) yang sesuai daripada murid)

Wajar. 5. Identiti dan budaya masyarakat Sarawak


akan mula dilupakan.
Nilai yang diamalkan:
Keberanian, Rasional, Kebebasan (Mana-mana B (Hlm. 201)
nilai murni yang sesuai)
1. Perpaduan negara dapat dikekalkan dan
- Mudah menyampaikan maklumat. budaya kuning dapat dihindari.

11
CADANGAN JAWAPAN

2. Murid akan menjadi golongan yang 5. Identiti dan khazanah negara bangsa akan
mementingkan diri sendiri dan tidak hilang.
menghormati budaya tempatan.
B (Hlm. 208)
3. Ikut serta dalam aktiviti kemasyarakatan.
Cara memelihara tradisi dalam masyarakat
Pengayaan majmuk demi menjamin perpaduan negara.

B (Hlm. 203) - Saling membantu


- Menziarahi sesama kawan
Anggaran perbelanjaan membantu untuk
- Menjemput kenalan ke rumah semasa
berbelanja secara berhemah.
sambutan sesuatu perayaan
C (Hlm 203) - Memberikan dan menerima makanan dan
juadah.
- Main congkak
UNIT 14
- Mengail ikan
Pengukuhan
- Bergotong-royong semasa kenduri
A (Hlm. 218)
- Memberi haiwan ternakan makan
1. Berasa sedih kerana bertindak zalim dan
D (Hlm. 204)
tidak berperikemanusiaan.
1. Menjadi lambang identiti masyarakat majmuk
Malaysia. 2. Tidak wajar. Setiap negara perlu mematuhi
setiap undang-undang yang ditetapkan tanpa
2. Amalan hidup bersatu padu akan terjejas. apa-apa pengecualian.

Pemulihan 3. Keamanan dan keharmonian sesebuah


negara akan tergugat.
A (Hlm. 205)

1. Berkongsi makanan dengan kawan pelbagai B (Hlm. 219)


kaum.
Peristiwa 1
2. Dapat menghapuskan jurang perbezaan
antara pelbagai kaum di Malaysia. Peraturan Asas dalam Undang-undang
Kemanusiaan yang dipatuhi:
Penilaian - Melindungi, menghormati dan memberikan
bantuan kepada petugas dan kemudahan
A (Hlm. 208) perubatan tentera dan awam seperti hospital,
klinik dan ambulans.
1. Ziarah-menziarahi.

2. Mengeratkan hubungan silaturahim. Kepentingan:


- Nyawa manusia dilindungi
3. Bersyukur dan gembira. - Maruah diri terpelihara walaupun negara
sedang berperang.
4. Hormat, kerjasama, toleransi,
kesederhanaan, harga diri.

12
CADANGAN JAWAPAN

Pemulihan

B (Hlm. 224)

1. BSSM (Bulan Sabit Merah Malaysia)


2. Sarwajagat
3. Uranium
4. Kewangan
5. Air
6. Dermawan
7. Petisyen
8. Luka
9. Derma

13

Anda mungkin juga menyukai