Anda di halaman 1dari 1

SENARAI BUKU RUJUKAN GURU / MURID

TAHUN 2020

TAHUN 1
BUKU TEKS PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1 KSSR SK
TERBITAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BUKU LATIHAN SASBADI-FORMULA A-PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 2
BUKU TEKS PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 2 KSSR SK
TERBITAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
BUKU LATIHAN SASBADI-FORMULA A-PENDIDIKAN MUZIK

TAHUN 3
BUKU TEKS PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3 KSSR SK
TERBITAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
TAHUN 4
BUKU TEKS PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4 KSSR SK
TERBITAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
TAHUN 5
BUKU TEKS PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 SK
TERBITAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA-KPM
TAHUN 6
BUKU TEKS PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK
TERBITAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
BUKU LATIHAN SASBADI-FORMULA A-PENDIDIKAN MUZIK