Anda di halaman 1dari 5

Disiplin Berasaskan Pendidikan Seni 

Sebuah teori, ketiga-tiga luas pengaturcaraan pendidikan seni boleh didapati di DisciplineBased
Seni Pendidikan, atau DBAE. DBAE adalah sebuah pendekatan untuk pendidikan seni
dikembangkan dan 
diformalkan pada awal 1980-an oleh Getty Center untuk Seni Pendidikan (kemudian dikenali
sebagai 
Getty Pendidikan Institute), sebuah divisi dari J. Paul Getty Trust, yang merupakan swasta 
yayasan yang didedikasikan untuk seni visual dan humaniora. DBAE bukan asli 
teori, melainkan sebuah rangka kerja konseptual yang merangkumi dari pelbagai unsur 
teori-teori pendidikan yang lain (seperti VTS). 
DBAE berusaha untuk memberikan pandangan baik-bulat seni dengan mempelajari pekerjaan
tertentu atau jenis 
kerja menggunakan empat disiplin ilmu yang berbeza, disesuaikan dengan usia tertentu dan
tingkatan kelas: 
1. Seni Produksi - Pelajar belajar kemahiran dan teknik untuk menghasilkan 
peribadi karya seni, asli. 
2. Sejarah Seni - Siswa mempelajari prestasi artistik masa lalu dan 
hadir sebagai motivasi, contoh gaya atau teknik, dan perbincangan 
topik, terutama dalam kaitannya dengan budaya, politik, sosial, agama, dan 
ekonomi peristiwa dan gerakan. 
3. Seni Kritik - Pelajar menggambarkan, menginterpretasikan, menilai, teori dan hakim 
sifat dan kualiti dari bentuk visual, untuk tujuan 
memahami dan menghargai karya seni dan pemahaman peranan 
seni dalam masyarakat. 
4. Estetika - Pelajar mempertimbangkan sifat, makna, kesan dan nilai 
seni, digalakkan untuk merumuskan reflektif, "berpendidikan" pendapat dan 
penilaian tentang karya seni tertentu, dan menyemak kriteria untuk menilai 
karya seni. 
17 
    
DBAE awalnya dikembangkan untuk digunakan dengan seni visual dan kemudian berkembang
ke 
merangkumi beberapa bidang kajian - tari, drama, dan muzik. Ini juga mungkin 
digunakan dalam pelbagai tatacara, termasuk pendidikan tinggi, pusat belajar sepanjang hayat
dan seni 
muzium, meskipun hal ini paling sering digunakan pada seni visual dalam ruangan kelas 
tatacara. 
18 
    
Seperti kedua-dua Visual Berpikir Bollywood dan New model Museum, Disiplin Berasaskan 
Seni Pendidikan adalah bentuk latihan yang berpusat penyelidikan, fokusnya adalah pada para
pelajar dan 
kepentingan mereka, penilaian, penalaran dan kemahiran berfikir kritis. Terbuka penyelidikan, 
kumpulan perbincangan dan penyelesaian masalah juga memainkan peranan penting dalam
kurikulum, 
dan guru kelas dipandang sebagai penyumbang penting dalam proses 
(Walaupun mereka juga menyebarkan maklumat dan memberikan arahan, mengikut
keperluan). 
19 
   
DBAE berbeza dari salah satu dari dua model sebelumnya dibahas dalam bahawa ia
cenderung 
mempunyai tujuan pendidikan yang lebih luas dan lebih kurikulum terstruktur dan terarah. 
Tujuan dari Institut Getty adalah memperluaskan isi dan menguatkan 
keperluan pendidikan seni dalam sistem sekolah. 
20 
  Global keempat 
disiplin dibangunkan sebagai reaksi terhadap idea bahawa seni di sekolah-sekolah telah 
tradisional telah diajarkan secara eksklusif melalui pengeluaran, yang (kerana berbeza 
                                                 
17 
Mark Stephen Dobbs. Belajar di dalam dan melalui Seni: A Guide to Disiplin Berasaskan
Pendidikan Seni. (Los 
Angeles: The J. Paul Getty Trust, 1998), 3-4. 
18 
Ibid, Kata Pengantar. 
19 
Alabama Lembaga Pendidikan dalam Seni, 27 April 2004 <www.artseducation.org/dbae.html> 
20 
Sandra Hildreth, Seni Kaedah Kurikulum, 27 April 2004 <www.northnet.org/hildreth/dbae.htm>
Pendidikan 2004 
www.artsobservatory.org 12 
tahap kepentingan, bakat dan sukses) memiliki keberkesanan yang terhad. 
21 
  Ini 
menyeluruh, pendekatan yang lebih bersepadu untuk pendidikan seni lends sendiri baik untuk 
lebih lanjut penggabungan disiplin yang lain. Misalnya, belajar tentang seni oleh 
belajar sejarah adalah serupa dengan mempelajari tempoh bersejarah atau sosial tertentu
melalui 
pemeriksaan karya seni yang mereka hasilkan. Dalam prakteknya, DBAE cenderung
menyimpang dari 
murni artistik atau tujuan estetika dan menjadi lebih dari pendidikan umum 
teknik. 
Struktur kurikulum DBAE mempunyai tujuan yang luas. Selain menjelajah 
dan pemahaman cerita, estetika dan teknik kerja tertentu, 
contextualizes pekerjaan dan seniman dalam tempoh sejarah, pengaruh dan artistik 
gerakan. (Dalam hal ini, DBAE mengajarkan apa Housen dan Visual 
Memahami dalam kumpulan Pendidikan akan menunjuk III Tahap IV atau penonton.DBAE 
juga merangkumi pengeluaran seni dan sejarah seni sebagai diperlukan - sebahagian daripada
- bahkan primer 
kurikulum, sedangkan VTS dan New model Museum prihatin terutamanya dengan 
respon estetika. 
Sementara DBAE tidak menetapkan kurikulum khusus, ia juga panggilan untuk pembangunan 
atau penggunaan rancangan, kurikulum khusus bertulis. Walaupun rancangan ini mungkin
berbeza dalam hal 
penekanan, detail, karya seni, dan aktiviti, mereka berkongsi lima kepercayaan asas: 
• Rencana jangka panjang dan pelajaran bertulis memastikan bahawa kegiatan kurikuler 
khusus, difahami dengan baik, dan terkoordinasi dengan nilai lain. 
• Sequential membolehkan organisasi kemahiran dan konsep-konsep untuk membina satu
sama lain 
melalui teratur, arahan yang sistematik, berterusan. 
Penglibatan • dengan karya seni oleh seniman dewasa dari banyak kebudayaan adalah
pusat kurikulum. 
• Isi seimbang antara empat disiplin seni (pengeluaran, sejarah, 
kritik dan estetika) untuk mempromosikan penglibatan dari pelbagai perspektif. 
• ladders perkembangan kegiatan belajar yang sesuai dan memaksimumkan sesuai dengan
usia 
belajar pelajar. 
22 
    
Rencana disebut oleh DBAE adalah, menurut definisi, fleksibel dan dapat disesuaikan dengan
khusus 
keperluan pelajar, budaya dan kecenderungan. Mereka juga memerlukan kabupaten cukup
luas 
sokongan pentadbiran untuk memastikan ketersediaan sumber daya dan kurikuler 
kesinambungan. 
23 
    
Dalam berjuang untuk menjadi sebagai fleksibel dan menyeluruh mungkin, kurikulum DBAE
juga cenderung 
berbeza dari model pendidikan seni yang lain dengan cara yang penting: sering, seni digunakan
sebagai 
instrumen untuk mengajar mata pelajaran lain, bukan sebagai tujuan akhir dan dari dirinya
sendiri. 
Satu pelan kurikulum, contohnya, menunjukkan belajar muzik popular dari tahun 1930-an, 
karya seniman Ashcan dan versi tahap The Grapes of Wrath sebagai 
kaedah belajar tentang Depresi Besar. 
24 
  Estetika pembangunan bukan 
tujuan utama, tapi merupakan produk sampingan sekunder, diperolehi sementara mencari
untuk meningkatkan 
Agar lebih tinggi kemampuan berfikir kritis, penalaran dan kreativiti. 
                                                 
21 
Sandra Hildreth, Seni Kaedah Kurikulum, 27 April 2004 <www.northnet.org/hildreth/dbae.htm> 
22 
Mark Stephen Dobbs. Buku Pegangan DBAE: Suatu Tinjauan Pendidikan Seni Disiplin
Berasaskan. (Santa 
Monica: The J. Paul Getty Trust, 1992), 23-24. 
23 
 ibid, 24-25. 
24 
Alabama Lembaga Pendidikan dalam Seni, 27 April 2004: <www.artseducation.org/dbae.html>
Pendidikan 2004 
www.artsobservatory.org 13 
Manfaat pendekatan instrumental DBAE adalah bahawa seni lebih mudah 
dimasukkan ke dalam semua kawasan pembelajaran di kelas. Banyak jenis seni dapat
dilaksanakan 
untuk mempelajari berbagai mata pelajaran akademik. Tujuannya adalah bagi pelajar untuk 
memahami hubungan timbal balik dari semua mata pelajaran dan disiplin, artistik dan 
akademik. Jadi, sementara kajian seni mungkin tidak fokus eksklusif dengan DBAE, kerana 
adalah dengan VTS atau model baru Museum, hal ini bisa dibilang lebih luas dan lebih baik 
terintegrasi ke dalam kelas. 
DBAE juga meliputi penilaian prestasi pelajar sebagai sebahagian integral dari 
program dan penting dalam menentukan keberkesanan. Tapi, mengingat kesulitan yang
melekat 
pengukuran prestasi dalam disiplin seni, tidak diterbitkan secara luas atau kanonik 
teknik untuk melakukannya telah dibangunkan belum. 
25 
  DBAE tidak menentukan bentuk 
penilaian harus turun. Kerana seni pendidik pada umumnya tahan terhadap standard 
ujian, lebih kualitatif, langkah-langkah subjektif yang sering digunakan. Misalnya, beberapa 
pendidik yang mungkin menilai prestasi dan pembangunan dasar mahasiswa 
portfolio, yang terdiri dari tubuh bekerja di semua empat disiplin. Penilaian akan 
terus menjadi cabaran khusus untuk DBAE dan pendidikan seni 
metodologi, sampai sistem yang menyeluruh penilaian diterima. 
Terlepas dari kenyataan bahawa Disiplin Berasaskan Pendidikan Seni adalah sebagai terkenal
dan banyak digunakan 
sebagai salah satu daripada teori dibahas dalam bab ini, saat ini, masa depan adalah DBAE 
pasti. Getty Lembaga Pendidikan adalah penyokong utama penggunaan dan 
pembangunan pendekatan melalui program Lembaga Daerah Grant (RIG), yang 
dibiayai agensi serantau di seluruh negeri untuk kemajuan hujung tombak DBAE's. 
Selama sepuluh tahun, ribuan guru dan pentadbir di 217 sekolah 
kabupaten dilatih di DBAE. Pada tahun 1997 akhir, bagaimanapun, Getty Trust mengalami 
fokus utama perubahan dan kepimpinan, dan akan sesudahnya, Pendidikan Getty 
Institut ditutup. Program ini RIG tidak ada dana lagi DBAE lembaga, dan 
Getty tidak lagi terlibat secara langsung dalam penyebaran dan promosi DBAE.

RUJUKAN

http://aco.artsnet.org/Portals/10/documents/Educational_Theories_2004/1-4_Discipline-
Based_Art_Education.pdf