Anda di halaman 1dari 1

Kel. Ibu Yuli Kel.

Ibu Yuli
Sukorejo RT 15 Kepada Yth. Sukorejo RT 15 Kepada Yth.
Bapak / Saudara Bapak / Saudara

Undanga Undanga
n n
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Assalamu’alaikum Wr. Wb.

dho dan Rahmat Allah SWT, kami sekeluarga mengharap dengan hormat atas
Dengan
kehadiran
mengharap
Bpk / Ridho
Saudara
dandalam
Rahmat
acara
Allah SWT, kami sekeluarga mengharap dengan hormat atas kehadiran Bpk / Sa
100 Hari ALM. Bpk. Ghofur 100 Hari ALM. Bpk. Ghofur

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada: Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:
Hari : Minggu
2020 Tanggal: 18 Oktober 2020
ha Maghrib) Waktu : 18.00 (Ba’dha Maghrib)
Yuli Tempat : Rumah Ibu. Yuli

rmatan dan kebahagiaan bagi kami sekiranya Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami sekiranya
nan hadir pada acara tersebut. Bapak / Saudara berkenan hadir pada acara tersebut.
ami sampaikan terima kasih. Atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Wr. Wb. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


Hormat Kami, Hormat Kami,
Ibu Yuli Ibu Yuli
Sekeluarga Sekeluarga