Anda di halaman 1dari 57

SJKC KG BARU TAMPIN

KERTAS KERJA
PROGRAM TRANSISI DAN GURU
PENYAYANG TAHUN 1
SESI 2021
PENGENALAN

Program Transisi Tahun Satu 2021 merupakan satu program yang dirangka untuk
menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri
mereka di sekolah rendah.

Program ini dirangka dengan mengambil kira kandungan Kurikulum Standard


Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dengan
penekanan terhadap aspek sosioemosi, kognitif dan fizikal murid. Program ini diharapkan dapat
membantu murid dari pelbagai latar belakang, pengalaman pembelajaran dan perkembangan
sosioemosi untuk memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada tahap perkembangan dan
pencapaian yang hampir sama.

Objektif

1. Menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah.


2. Membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru.
3. Meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi
sosial serta pembelajaran.

4. Menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk


pembelajaran seterusnya.

Program transisi

Program transisi Tahun 2021 diorganisasi dalam 3 fasa iaitu:


1. Fasa 1: Persediaan
Fasa persediaan dilaksanakan sebelum sesi persekolahan bermula iaitu pada 11 Januari hingga
19 Januari 2021. Fasa ini penekanan terhadap kesediaan pentadbir, guru, ibu bapa/penjaga,
murid dan persekitaran fizikal sebelum sesi persekolahan bermula.

2. Fasa 2: Penyesuaian
Fasa penyesuaian bermula pada 20 Januari hingga 29 Januari 2021 menggunakan Modul
Orientasi. Fasa ini bertujuan untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan situasi dan
persekitaran sekolah serta membina hubungan baik dengan rakan dan guru.

3. Fasa 3: Kesediaan
Fasa kesediaan bermula pada 1 Februari hingga 25 Mac 2021 menggunakan Modul PdP. Fasa
ini bertujuan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran
seterusnya.
Perincian tiga fasa Program Transisi Tahun Satu 2021 dijelaskan dalam Rajah 1.

TEMA DALAM Modul PdP


Tema 1: Saya Sihat Saya Selamat
Subtema:1)Kita Jaga Kita
2)Makanan Pilihanku
3)Katakan“TIDAK”

Tema 2:Mari Fikirkan


Subtema:1)Ringgit Malaysia
2)Siapa Paling Tinggi
3)Tik Tok Tik Tok

Tema 3:Detektif Alam


Subtema:1)Misteri Cuaca
2)Misteri Alam Rimba
3)Misteri di Taman

Tema 4:Hidup Bersama


Subtema:1)Kita Raikan
2)Selamat Hari Lahir
3)Jaga Persekitaran Kita
SASARAN
1.Guru Tahun 1
2.Murid Tahun 1
3.Ibubapa / Penjaga Murid Tahun 1

TEMPOH

43 hari .

AKTIVITI
1. Rutin kelas
2. Perbualan awal
3. Aktiviti Fizikal
4. Aktiviti Suai Kenal.
5. Aktiviti Pembelajaran
6. Penilaian
7. Post Mortem
8. Tindakan Susulan

STRATEGI PERLAKSANAAN
1. Guru Besar
2. GPK
3. Guru Tahun 1
4. Pra Sekolah
5. PIBG

SUMBER KEWANGAN
1. Sumbangan PIBG
2. Penderma-penderma

PENUTUP
Kerjasama semua pihak
1. JPNS
2. PPD
3. Sekolah
4. PIBG
5. Guru Transisi

CARTA GANTT PROGRAM TRANSISI TAHUN 2021


Bil. Program Transisi Nov Dis Jan
1. Guru penolong kanan mendapatkan maklumat tentang
Prasekolah.
2. Memberi pendedahan kepada staf tentang Program Transisi.
3. Mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk menjalankan
Program Transisi.
4. Menubuhkan Jawatankuasa Induk Program Transisi di
peringkat sekolah.
5. Cadangan aktiviti orientasi murid.
6. Pihak pengurusan menjalankan pemantauan Program
Transisi.

MENGUMPUL MAKLUMAT

Guru Penolong Kanan HEM mendapatkan maklumat tentang Prasekolah.

Tujuan

Untuk mendapatkan pengetahuan bagi menguruskan pelaksanaan Program Transisi di peringkat


sekolah.

Langkah-Langkah

1. Rancang satu perjumpaan dengan pengurus / Guru Prasekolah yang berdekatan.


2. Guru Besar / Penolong Kanan berbincang dengan pengurusan Prasekolah berdekatan
tentang:
a. Senarai nama murid yang mendaftar.
b. Perkembangan murid.
c. Masalah-masalah murid semasa di Prasekolah.
d. Murid keperluan khas.
3. Maklumat di atas dibawa ke mesyuarat AJK Induk Program Transisi di peringkat
sekolah.

PENDEDAHAN STAF

Mengadakan sesi perkembangan staf di sekolah.

Tujuan

Semua guru dan kakitangan mendapat maklumat dan pengetahuan tentang Program Transisi.
Langkah-langkah

1. Guru Penolong Kanan memberi taklimat tentang Program Transisi kepada guru-guru dan
kakitangan.
2. Persediaan guru merangkumi aspek:
2.1. Isi kandungan dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu menepadukan Kurikulum
Tahun Satu KSSR Semakan dengan Program Transisi mengikut keperluan kanak-kanak
seperti:
2.1.1. Kegiatan pra menulis disepadu dengan lukisan dan tulisan.
2.1.2. Kesinambungan aktiviti

2.1.3. Prasekolah dalam Program Transisi seperti Pendekatan Bermain Sambil Belajar,
Bertema dan Bersepadu.

PERSEKITARAN YANG KONDUSIF

Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk pelaksanaan program.

Tujuan

Guru dapat menjalankan aktiviti-aktiviti Program Transisi dengan berkesan.

Langkah-langkah

1. Guru Besar memastikan kedudukan bilik darjah adalah sesuai untuk murid Tahun 1.
2. Guru Besar atau Guru Penolong Kanan memastikan guru-guru yang mengajar Tahun 1
menceriakan bilik darjah dengan mengadakan ruang sudut-sudut yang sesuai.
3. Penggunaan kawasan di luar bilik darjah untuk menjalankan Program Transisi jika ruang
bilik darjah yang sempit seperti di pondok bacaan, kawasan lapang, bilik-bilik khas dan
dewan seberguna.
PELAKSANAAN

Menubuhkan Jawatankuasa Induk Program Transisi di peringkat sekolah.

JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI DAN PENYAYANG

TAHUN 1 2021
Tujuan

Memastikan program dapat dilaksanakan di peringkat sekolah.

Langkah-langkah

1. Mengadakan mesyuarat penubuhan Ahli Jawatankuasa Induk Struktur Organisasi.


2. Menentukan bidang tugas jawatankuasa.
3. Merancang pelan tindakan:
3.1. Jadual pelaksanaan
3.2. Jangka masa (minimum 3 minggu)
4. Merancang aktiviti:
4.1. Taklimat kepada guru-guru dan kakitangan
4.2. Orientasi murid Tahun 1
5. Menjalankan orientasi murid Tahun 1
5.1. Majlis Penyerahan
Menyerahkan murid kepada guru kelas masing-masing pada hari pendaftaran.
5.2. Program suaikenal
5.2.1. Persekitaran
5.2.2. Guru-guru
5.2.3. Murid-murid
5.2.4. Pendedahan program kepada murid lain semasa perhimpunan
5.3. Aktiviti pra menulis bersepadu dengan:
5.3.1. Lukisan
5.3.2. Tulisan

CADANGAN AKTIVITI ORIENTASI MURID

Tujuan

Menentukan aktiviti orientasi yang sesuai, mencabar dan menyeronokkan.

Langkah-langkah

1. Aktiviti yang mengalakkan pertuturan:


a. Bercerita
b. Menyanyi
c. Berbual
2. Aktiviti menggalakkan pergaulan dan interaksi:
a. Kumpulan kecil bagi melengkapkan projek.
b. Mengambil giliran menjadi ketua.
c. Menjalankan aktiviti berasaskan tugasan (tugasan berpasangan melakukan
sesuatu mengikut arahan.)
PENILAIAN PROGRAM

Pihak pengurusan menjalankan pemantauan Program Transisi.

Tujuan

Menilai sejauh mana keberkesanan Program Transisi yang dilaksanakan oleh guru Tahun Satu.

Langkah-langkah

1. Penubuhan Panel Penilaian yang terdiri daripada Guru Besar dan Penolong Kanan.
2. Menggunakan instrument penilaian untuk disediakan untuk menilai perkembangan
murid.
3. Hasil penilaian digunakan untuk:
a. Pengumpulan maklumat
b. Merekod maklumat
c. Menyediakan laporan
d. Membuat tindakan susulan.
Fasa 1 iaitu Fasa Persediaan memberi fokus terhadap kesediaan pentadbir, guru, ibu
bapa/penjaga, murid dan persekitaran fizikal sekolah sebelum sesi persekolahan bermula .

Pentadbir :
Sebelum sesi persekolahan bermula, pentadbir perlu membuat persediaan dari aspek pengurusan
serta pemantauan dan penilaian seperti berikut:
i. Pengetahuan dan pemahaman tentang Program Transisi Tahun Satu 2021
ii. Perbincangan dengan guru prasekolah
iii. Perbincangan dan penyelarasan program transisi dengan guru yang terlibat
iv. Pemilihan guru
v. Kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)/Lembaga Pengelola Sekolah
vi. Taklimat kepada ibu bapa/penjaga
vii. Pemantauan dan penilaian

Guru :
Guru memainkan peranan penting dalam pelaksa-naan program transisi terutamanya guru kelas
yang dapat membantu murid me-nyesuaikan diri dengan persekitaran, rakan dan guru baharu
dengan lebih mudah. Sehubungan itu, guru perlu melengkapkan diri dengan aspek berikut:
i. Pengetahuan dan pemahaman tentang Program Transisi Tahun Satu 2021
ii. Perancangan pelaksanaan program transisi
iii. Pengetahuan tentang perkembangan kanak-kanak
iv. Kemahiran mengurus murid

Ibu Bapa/Penjaga :
Ibu bapa/penjaga merupakan orang yang paling dekat dengan murid. Justeru, pelibatan ibu bapa
adalah sangat penting dalam persediaan anak ke Tahun Satu. Persediaan ibu bapa/penjaga
adalah seperti berikut:
i. Persediaan anak dari aspek mental, sosioemosi dan fizikal
ii. Persediaan kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku dan pakaian
iii. Bersedia menyokong pembelajaran anak
iv. Pelibatan dalam aktiviti dan perkembangan sekolah

Murid :
Kesediaan murid untuk pembelajaran di tahun satu adalah faktor penentu kepada pembelajaran
murid seterusnya. Murid perlu bersedia dari aspek penyesuaian diri dan sikap terhadap
pembelajaran serta penguasaan literasi dan numerasi awal sebelum hadir ke Tahun Satu.
Perincian adalah seperti berikut:
i. Berupaya mengurus diri
ii. Minat ke sekolah
iii. Berupaya menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu, rakan sebaya dan guru
iv. Bersikap positif untuk mengikuti pembelajaran
v. Mempunyai kemahiran asas seperti pratulis, prabaca dan pranombor
Persekitaran Fizikal
Pengurusan sekolah perlu memastikan persekitaran fizikal sekolah berada dalam keadaan yang
kondusif, bersih dan selamat. Perincian adalah seperti berikut:
i. Lokasi dan kelas yang sesuai dan selamat.
ii. Kelas dalam keadaan bersih dan ceria.
iii. Susun atur kelas di sesuaikan seperti di Rajah 2.
iv. Peralatan dan perabot kelas sedia ada perlu bersesuaian bagi proses pengajaran dan
pembelajaran.
Fasa 2 iaitu Fasa Penyesuaian bertujuan untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan
situasi dan persekitaran sekolah yang baharu serta membina hubungan baik dengan rakan dan
guru. Modul Orientasi dihasilkan sebagai panduan dan rujukan kepada guru untuk
melaksanakan fasa ini.

Objektif
Modul Orientasi ialah:
1. Menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah
2. Membina hubungan baik murid dengan rakan sebaya dan guru
3. Membina keyakinan diri murid untuk berkomunikasi
4. Menggalakkan pelibatan aktif murid dalam aktiviti pembelajaran

PELAKSANAAN:

1. Modul Orientasi dilaksanakan pada 20 Januari hingga 29 Januari 2021.


2. Pengisian pada setiap hari merangkumi rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti
suai kenal, aktiviti pembelajaran dan rehat.
3. Pelaksanaan rutin kelas, perbualan awal dan rehat perlu dilaksanakan oleh guru kelas.
4. Pentaksiran perlu dilaksanakan dari semasa ke semasa dalam pelaksanaan Modul Orientasi.

Perincian berkaitan pengisian dalam peruntukan waktu adalah seperti berikut​:

Rutin Kelas:
Rutin kelas terdiri daripada aktiviti pengurusan kelas yang dilaksanakan secara tetap. Tujuan
diadakan rutin kelas adalah untuk membantu guru mengurus kelas dengan sistematik dan
melaksanakan PdP dalam suasana kelas yang kondusif dan selamat. Antara aktiviti yang boleh
dilaksanakan semasa rutin kelas adalah seperti berikut:
1)ucap selamat
2)bacaan doa
3)tertib tempat duduk
4)ambil kedatangan murid
5)membersihkan kelas

Perbualan Awal
Perbualan awal merupakan sesi interaksi mesra antara guru dengan murid. Tujuan perbualan
awal untuk menyediakan murid dari aspek mental dan emosi supaya mereka dapat mengikuti
pembelajaran pada hari tersebut dengan lebih berfokus. Antara aktiviti perbualan awal adalah
seperti berikut:
1)berkongsi idea dan maklumat
2)bercerita
3)bernyanyi dan mem-buat gerakan kreatif
4)simulasi
5)persembahan boneka
6)“Jom Baca”
Aktiviti Fizikal
Aktiviti fizikal merupakan aktiviti yang melibatkan pergerakan anggota badan dan
menggunakan tenaga. Tujuan aktiviti fizikal untuk meningkatkan kecergasan fizikal dan
kesihatan diri. Antara aktiviti fizikal yang boleh dilaksanakan adalah seperti berikut:
1)bersenam
2)bermain
3)berjalan
4)rekreasi aktif

Aktiviti Suai Kenal


Aktiviti suai kenal ialah aktiviti yang memberi ruang interaksi dalam kalangan murid dengan
murid, murid dengan guru dan murid dengan persekitaran. Tujuan aktiviti suai kenal untuk
membolehkan murid menyesuaikan diri dengan rakan dan guru serta persekitaran baharu.
Antara aktiviti suai kenal yang boleh dilaksanakan adalah seperti berikut:
1)memperkenalkan diri
2)mengenali guru dan rakan
3)mengenali kelas dan sekolah
4)mengenali persekitaran sekolah

Aktiviti Pembelajaran
Aktiviti pembelajaran merangkumi literasi dan numerasi awal. Tujuan aktiviti pembelajaran
untuk memastikan murid menguasai asas literasi dan numerasi sebelum mereka mengikuti
pembelajaran seterusnya. Fokus pembelajaran pada sesi ini ialah prabaca, pratulis dan
pranombor. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan adalah seperti berikut:
1)bernyanyi
2)bercerita
3)bermain
- permainan padanan
(matching game)
- mencantum ​puzzle
- bermain doh

Rehat
Waktu rehat diperuntukan untuk murid makan dan minum serta merehatkan minda dan fizikal.

Selepas Program Transisi dijalankan,


murid dapat:
1. Meningkatkan perkembangan potensi diri dalam bidang kognitif dan bahasa, psikomotor
dan fizikal dan sosio emosi secara beransur-ansur dan bersistematik;
2. Menggunakan kemahiran yang ada untuk perkembangan diri yang berterusan;
3. Membina dan meningkatkan kemahiran murid yang lemah dan potensi diri mereka;
4. Mengurangkan perbezaan yang ketara tentang perkembangan kognitif dan hubungan
yang sosial antara murid; dan
5. Memulakan pengajaran dan pembelajaran KSSR yang bersepadu melalui pensekatan
tematik.

PERKEMBANGAN KEMAHIRAN SOSIO-EMOSI YANG BAIK


Perkembangan sosio-emosi diperlukan supaya seorang kanak-kanak dapat menunjukkan
kesedaran, penerimaan rakan-rakan yang berbeza serta mengucapkan emosi dan perasaannya.
Kanak-kanak boleh gunakan bahan mainan bagi menjelaskan perasaan dan menyelesaikan
masalah sosio-emosi.
Kebolehan menghadapi cabaran harian dan penyesuaian kepada perubahan seperti
penerimaan apa yang tidak boleh diubah mengakibatkan pilihan alternatif.
Perkembangan teknik menangani masalah menambahkan perkembangan esteem kendiri,
penghormatan antara kanak-kanak dengan rakan-rakan lain memerlukan kemahiran
penyelesaian masalah. Pembinaan nilai-nilai murni, sikap keyakinana diri dan usaha inisiatif
serta persefahaman antara mereka juga diperkembangkan bila mereka sendiri digalakkan
membuat keputusan yang bertanggungjawab dan berkesan.

Mengapa guru perlu membina kemahiran sosio emosi?


Selalunya guru-guru terpaksa menguruskan konflik atau percanggahan antara murid-murid
mereka
✔ Jika murid boleh berdikari dan mampu menyelesaikan konflik, suasana pembelajaran di
bilik darjah dan sekolah tidak terjejas dan akan berjalan lancar.
✔ Sekiranya murid tidak tahu menyelesaikan konflik dalam kehidupan seharian, mereka
sukar bertanggungjawab ke atas tingkah laku mereka.

Siapakah yang berperanan dalam perkembangan sosio emosi murid?


Guru bermain peranan yang kritikal dalam perkembangan sosioemosi kerana:
✔ Guru menggunakan cara bermain sambil belajar yang terancang untuk membolehkan
pembelajaran yang mencabar dan menyeronokkan.
✔ Guru mengajar kanak-kanak untuk memahami hak orang-orang lain, akibat dari
kelakuan dan percakapan. Guru menunjukkan sikap dan kemahiran seperti ini semasa
mengajar dan kanak-kanak akan menganggap guru sebagai ‘​role model​’.

Mengapa guru perlu mengajar kemahiran berfikir dan kemahiran berkomunikasi serta
mengajar penyelesaian masalah?
✔ Pembawaan yang positif untuk belajar bermula dari pengalaman yang menyeronokkan
dan boleh dikawal oleh kanak-kanak sendiri. Ini memberi keyakinan diri dan keupayaan
kepada mereka ke arah mencapai kejayaan.
✔ Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah, membina
keyakinan diri dan perasaan berdikari sehingga menjadi satu kelaziman. Mereka diajar
menghadapi setiap cabaran untuk mereka tangani sendiri.
Pengisian Program Transisi Tahun 2021
Fasa 1: Fasa Persediaan
(11/01/2021 – 19/01/2021) [7 hari]
Tarikh Aktiviti
11/01/2021 – 19/01/2021 Tayangan Video
(Isnin – Selasa) Taklimat ibu bapa
Persediaan awal Sekolah
Persediaan awal ibu bapa / penjaga
Persediaan awal murid

Pengisian Program Transisi Tahun 2021


Fasa 2: Fasa Penyesuaian
(20/01/2021 – 26/01/2021) [5 hari]
RANCANGAN AKTIVITI SEPANJANG PROGRAM TRANSISI & GURU
PENYAYANG TAHUN 1 SESI 2021 SECARA MAYA
HARI
TARIKH MASA CADANGAN AKTIVITI CATATAN
VIDEO PENGENALAN Guru bertugas.
8.00-10.00am PERSEKITARAN SEKOLAH.
1)Tandas
RABU 2)Padang
20 Jan 2021 3)Surau sekolah
4)PSS
5)Kelas Tahun Satu
6)Bilik Komputer
7)Bilik SPBT
8)Bilik Guru
9)Bilik Pemulihan
10)Bilik Guru Besar
11)Bilik-Penolong Kanan
12)Kantin
13)Bilik Kesihatan
14)Bilik Sains
15)Bilik RBT
16)Bilik Dewan
17)Pintu Utama

AktivitiMelibatkan Norma Baharu/SOP


Video Tentang Norma Baharu

WEDNESDAY IS AN ENGLISH
SPEAKING DAY

(PKP DARI 20 JANUARI HINGGA 26


JANUARI )
HARI
TARIKH MASA CADANGAN AKTIVITI CATATAN
8.00-10.00am VIDEO BARISAN PENTADBIR SJKC Guru bertugas.
KG BARU TAMPIN
Khamis -​ memperkenalkan barisan pentadbir.
21 Jan 2021 Guru bertugas.
VIDEO:
-​ Nyanyian lagu Negeri Sembilan
- Nyanyian lagu “Negaraku”
-Nyanyian lagu Sekolah.
Guru bertugas.
VIDEO CARA PENGAGIHAN MAKANAN
-Pengagihan makanan pada waktu reh​at

HARI
MASA CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH
8.00-10.00am Guru bertugas.
Jumaat VIDEO PERATURAN SEKOLAH
22 Jan 2021
Aktiviti :
1)Budayadan Peraturan Sekolah.
2) Penerangan tentang peraturan sekolah
3)Adab Sopan / Kebenaran Keluar Kelas.

HARI
MASA CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH
8.00-10.00am Guru bertugas.
Isnin VIDEO BARISAN GURU MATA
25 Jan 2021 PELAJARAN TAHUN SATU
WAWASAN.

-​memperkenalkan barisan guru – guru mata


pelajaran bagi kelas tahun 1.
HARI
MASA CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH
Selasa Guru bertugas.
26 Jan 2021 8.00-10.00am VIDEO PENGENALAN MURID
TAHUN SATU.

-​memperkenalkan murid-murid Tahun Satu


Wawasan bagi sesi 2021.
Guru bertugas.
VIDEO TENTANG SPBT DAN PSS

Aktiviti :
1)​Taklimat SPBT
- Cara penjagaan buku teks.
-Cara membalut buku teks.
2)Taklimat PSS
- Cara meminjam buku.
-Cara menyusun buku di dalam troli
selepas membaca.
-SOP masukke PSS

HARI MASA CADANGAN AKTIVITI CATATAN


TARIKH
7.45am-8.00am Rutin Kelas: Guru mata pelajaran
Rabu ❖ Ucap selamat pada masa tersebut..
27 Jan 2021
❖ Tertib tempat duduk
❖ Mengambil kehadiran murid.
❖ Membersihkan kelas
8.00-8.45am Perbualan Awal GMP
❖ Guru dan murid saling bersalam dalam
Bahasa Inggeris
❖ Murid bercerita tentang perasaan dalam
Bahasa Inggeris
❖ Jom Baca: Murid memeplajari sebutan
emosi

8.45-9.45am Aktiviti Pembelajaran GMP


Literasi Awal:Phonics

❖ Murid belajar phonics


.
Aktiviti Pembelajaran
Phonis,
Numerasi Awal
nombor

❖ Aktiviti Mengira
❖ Murid-murid mengira objek dan
menuliskan nombar yang betul dalam
lembaran kerja.

9.45-10.15am Persediaan sebelum rehat. Guru mata pelajaran


pada masa tersebut
10.15-10.35am REHAT
10.35-11.35am Aktiviti Suai Kenal Guru mata pelajaran
Ketatanegaraan pada masa tersebut.
❖ Murid mengenali bendera Malaysia
Gambar bendera
❖ Murid mengenali maksud lambang bendera Malaysia.
❖ Murid mewarna bendera Malaysia

11.35-12.35pm Aktiviti Fizikal Guru mata pelajaran


pada masa tersebut.
❖ Membiasakan murid dengan rutin yang baik
untuk menjaga kesihatan.
❖ Murid memahami langkah keselamatan Suku kata kvkk
semasa menjalankan aktiviti fizikal
❖ Murid bermian aktiviti penghantaran ping
pong dengan sudu.

Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal:Suku Kata

❖ Suku kata tertutup kvkk


❖ Aktiviti membina ayat secara lisan

12.35-1.35pm. Aktiviti pembelajaran(kesimpulan / refleksi) dan GMP


aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)

HARI MASA CADANGAN AKTIVITI CATATAN


TARIKH
7.45am-8.00am Rutin Kelas: Guru mata pelajaran
Jumaat ❖ Ucap selamat pada masa tersebut..
29 Jan 2021
❖ Tertib tempat duduk
❖ Mengambil kehadiran murid.
❖ Membersihkan kelas
8.00-8.45am Aktiviti Suail Kenal GMP
Permainan Teka-meneka 猜谜语
(30 min BC)
❖ Murid mengambil satu helai kertas dari
kotak dan membuat aksi berdasarkan apa
yang ditulis pada kertas.
❖ Murid lain cuba teka apa yang ingin
disampaikan.
❖ Permainan diteruskan dengan giliran murid
yang lain.
8.45-9.45am Aktiviti Pembelajaran GMP
Literasi Awal:Membaca suku kata

❖ Murid membaca suku kata dengan


betul dan menulis suku kata yang telah
dipelajari pada papan tulis Suku kata,
nombor besar dan
Aktiviti Pembelajaran nombor kecil.
Numerasi Awal :Aktiviti Membanding Nombor

❖ Murid mencari nombor yang besar dan


nombor yang kecil dari satu kumpulan
nombor.

9.45-10.15am Persediaan sebelum rehat. Guru mata pelajaran


pada masa tersebut
10.15-10.35am REHAT
10.35-11.35am Aktiviti Suai Kenal Guru mata pelajaran
Ketatanegaraan pada masa tersebut.
❖ Murid mengenali bendera Negeri Sembilan
Gambar bendera Negeri
❖ Murid mengenali maksud lambang bendera Sembilan.
❖ Murid mewarna bendera Negeri Sembilan.

11.35-12.15pm Aktiviti Fizikal Guru mata pelajaran


pada masa tersebut.
❖ Murid menjalanan senaman memanaskan
badan.
❖ Muird menjalankan senamrobik.

12.15-1.35pm. Aktiviti pembelajaran(kesimpulan / refleksi) dan GMP


aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)

Pengisian Program Transisi Tahun 2021


Fasa 3: Fasa Kesediaan
01/02/2021-09/02/2021 [9 hari]
Tema 1: Saya Sihat Saya Selamat
Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti
7.45am-8
Mengambil kehadiran murid
.00am
8.00am–
Perbualan Awal berdasarkan tema (Awas COVID-19)
8.45am
Saya Aktiviti Pembelajaran
Sihat 8.45am-9 ● Bersoal jawab dan berbincang berdasarkan gambar
Saya .45am yang berkaitan pandemik COVID-19.
1/02/2021 Selamat
(Isnin) (Kita 9.45am-1
Jaga Persediaan sebelum rehat
0.15am
Kita) 10.15am-
Rehat
10.35am
10.35am-
Aktiviti Pembelajaran
11.35am
● Menonton video bertajuk “Amalan Penjagaan
Kesihatan”
● https://www.youtube.com/watch?v=urdsszPsgus
atau mendengar cerita berkaitan pandemik
COVID-19.
● Berbincang dan bersoal jawab tentang video / cerita
yang diperdengarkan.

Aktiviti Pembelajaran
11.35am- ● Menghasilkan lukisan / poster tentang pandemik
COVID-19 secara individu / kumpulan dan berkongsi
12.35pm
dengan rakan.

12.35pm- Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi) dan Aktiviti


1.05pm Fizikal (Tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti


7.45am-8.
Mengambil kehadiran murid
00am
8.00am–8.
Perbualan Awal berdasarkan tema (Mari Cuci Tangan)
45am
Aktiviti Pembelajaran
● Berbincang tentang kepentingan mencuci
8.45am-9. tangan dengan cara yang betul.
45am ● Melaksanakan aktiviti cuci tangan dengan cara
Saya Sihat yang betul.
Saya
Selamat 9.45am-10
(Kita Jaga Persediaan sebelum rehat
.15am
Kita) 10.15am-1
Rehat
2/02/2021 0.35am
(Selasa) Aktiviti Pembelajaran
● Bercerita tentang kepentingan menjaga
10.35am-1
kebersihan anggota badan lain seperti gigi,
1.35am
kuku, rambut, telinga dan sebagainya.

Aktiviti Pembelajaran
● Menonton video menggosok gigi dan
menyanyikan lagu
11.35am-1
https://youtu.be/xeen_52Oh4U
2.35pm
● Bercerita tentang cara memberus gigi dengan
betul.

12.35pm-1 Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi) dan


.05pm Aktiviti Fizikal (Tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti


7.45am-8
Mengambil kehadiran murid
.00am
8.00am– Perbualan Awal berdasarkan tema (Saya Pentingkan
8.45am Kebersihan)
Aktiviti Pembelajaran
● Berbincang tentang cara dan kepentingan menjaga
8.45am-9
kebersihan pakaian dan peralatan peribadi seperti
.45am
kasut, pakaian, stokin, sapu tangan dan lain-lain.
Saya
Sihat 9.45am-1
Saya Persediaan sebelum rehat
0.15am
3/02/2021 Selamat
(Rabu) 10.15am-
(Kita Rehat
10.35am
Jaga Aktiviti Pembelajaran
Kita) 10.35am- ● Menonton video tentang kebersihan diri.
11.35am https://www.youtube.com/watch?v=sOwHC4m3qMY

Aktiviti Pembelajaran
11.35am-
● Melukis gambar “Saya Bersih”.
12.35pm
Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi) dan Aktiviti
12.35pm-
Fizikal (Tatacara balik rumah)
1.05pm

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti


7.45am-8
Mengambil kehadiran murid
.00am
8.00am– Perbualan Awal berdasarkan tema (Jom Pilih Makanan
8.45am Berkhasiat)
Aktiviti Pembelajaran
● Melukis gambar makanan kegemaran
8.45am-9
masing-masing.
.45am
● Bercerita tentang makanan kegemaran
Saya masing-masing.
Sihat 9.45am-1
Saya Persediaan sebelum rehat
0.15am
Selamat. 10.15am-
4/02/2021 Rehat
(Khamis) (Makanan 10.35am
Pilihanku) Aktiviti Pembelajaran
10.35am- ● Menonton dan berbincang tentang video “Jom Pilih
Makanan Berkhasiat”.
11.35am
https://www.youtube.com/watch?v=43wGBlQMgrI

Aktiviti Pembelajaran
● Berbincang tentang makanan yang berkhasiat dan
11.35am-
seimbang
12.05pm
● Melukis “Pinggan Makanan Sihat”.
12.05pm- Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi) dan Aktiviti
1235pm Fizikal (Tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti


7.45am-8
Mengambil kehadiran murid
.00am
8.00am–
Perbualan Awal berdasarkan tema (Jom Cipta Resipi)
8.45am
Aktiviti Pembelajaran
● Menonton video membuat sandwic telur mudah.
8.45am-9 https://www.youtube.com/watch?v=A97g9ewUlaQ
.45am ● Murid menceritakan bahan-bahan yang diperlukan
Saya Sihat untuk membuat sandwic telur mudah.
Saya
Selamat 9.45am-1
5/02/2021 (Makanan Persediaan sebelum rehat
0.15am
(Jumaat) Pilihanku) 10.15am-
Rehat
10.35am
Aktiviti Pembelajaran
10.35am-
● Melukis carta alir cara membuat sandwic telur
11.35am
mudah.
Aktiviti Pembelajaran
11.35am- ● Mencipta dan melukis sandwic kreatif.
12.05pm
12.05pm- Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi) dan Aktiviti
1235pm Fizikal (Tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti


7.45am-8
Mengambil kehadiran murid
.00am
8.00am–
Perbualan Awal berdasarkan tema (Siapa Saya?)
8.45am
Aktiviti Pembelajaran
8.45am-9 ● Bercerita tentang diri sendiri seperti nama, jantina
8/02/2021 .45am dan anggota badan.
(Isnin)
Saya Sihat 9.45am-1
Saya Persediaan sebelum rehat
0.15am
Selamat. 10.15am-
Rehat
10.35am
(Katakan Aktiviti Pembelajaran
“TIDAK”) ● Menyanyikan lagu berkaitan anggota badan sambil
menunjuk anggota badan tersebut.

10.35am-
11.35am

https://www.youtube.com/watch?v=jHfwxsGO904

Aktiviti Pembelajaran
● Lukis dan padankan perkataan anggota badan
seperti muka, kepala, tangan, bahu, dada, perut dan
kaki.

11.35am-
12.35pm

12.35pm- Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi) dan Aktiviti


1.05pm Fizikal (Tatacara balik rumah)
Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti
7.45am-8
Mengambil kehadiran murid
.00am
8.00am–8
Perbualan Awal berdasarkan tema (My Body is Mine)
.45am
Aktiviti Pembelajaran
● Tonton video bertajuk “Sentuhan Selamat dan
8.45am-9 Tidak Selamat”.
.45am ● https://youtu.be/IFn3mkD0tJs
Saya ● Bersoal jawab tentang video yang ditonton.
Sihat
Saya 9.45am-1
Selamat. Persediaan sebelum rehat
0.15am
(Katakan 10.15am-
“TIDAK” 10.35am Rehat
) Aktiviti Pembelajaran
10.35am- ● Berbincang tindakan yang perlu diambil terhadap
11.35am sentuhan tidak selamat dan tidak selesa.
9/2/2021
(Selasa) Aktiviti Pembelajaran
● Menyanyikan lagu “My Body is Mine” dengan
melakukan pergerakkan mengikut lirik lagu.

11.35am-
12.05pm

● https://www.youtube.com/watch?v=ZF7-XO4cowE

12.05pm- Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi) dan Aktiviti


1235pm Fizikal (Tatacara balik rumah)

Pengisian Program Transisi Tahun 2021


Fasa 3: Fasa Kesediaan
15/02/2021-26/02/2021 [10 hari]
Tema 2: Mari Fikirkan
Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti
7.45am-8.00a
Mengambil kehadiran murid
Mari Fikirkan: m
8.00am–8.45a
Perbualan awal berdasarkan tema
Ringgit m
15/02/2021 8.45am-9.45a
Malaysia Memperkenalkan mata wang Malaysia
(Isnin)
m
(Duit Oh 9.45am-10.15a
Persediaan sebelum rehat
Duit!) m
10.15am-10.35
Rehat
am
10.35am- Padankan gambar dengan nilai mata wang
11.35am (Lembaran 1)
11.35am- Menyusun duit syiling dan wang kertas
12.35am mengikut nilai
Aktiviti pembelajaran (kesimpulan /
12.35pm- refleksi)
1.05pm Aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti


7.45am-8.00
Mengambil kehadiran murid
am
8.00am–8.4
Perbualan awal berdasarkan tema
5am
8.45am-9.45 Tekap duit syling menggunakan pensel warna
am dan gunting mengikut bentuk duit syiling
9.45am-10.1
Persediaan sebelum rehat
5am
Mari Fikirkan:
Ringgit 10.15am-10.
16/02/2021 Rehat
Malaysia 35am
(Selasa) Mewarna wang kertas menggunakan pensel
10.35am-
(Main Jual Beli) warna dan gunting mengikut bentuk wang
11.35am
kertas ( Lembaran 2)
11.35am-
Melaksanakan aktiviti simulasi jual beli
12.35am
Aktiviti pembelajaran (kesimpulan / refleksi)
12.35pm- Aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)
1.05pm

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti


7.45am-8.00
Mengambil kehadiran murid
am
8.00am–8.4
Perbualan awal berdasarkan tema
5am
8.45am-9.45 Hasilkan tabung menggunakan bahan kitar
am semula
9.45am-10.1
Mari Fikirkan: Persediaan sebelum rehat
5am
Ringgit
17/02/2021 10.15am-10.
Malaysia Rehat
(Rabu) 35am
(Tabung saya) 10.35am- Ceritakan pengalaman menghasilkan tabung
11.35am tersebut / simpan wang dalam tabung
Menghasilkan rekod perbelanjaan dan
11.35am-
tabungan secara mingguan atau tabungan
12.35am
(Lembaran 3)
Aktiviti pembelajaran (kesimpulan / refleksi)
12.35pm-
Aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)
1.05pm
Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti
7.45am-8.00a
Mengambil kehadiran murid
m
8.00am–8.45
Perbualan awal berdasarkan tema
am
8.45am-9.45a Sediakan lipatan kertas dan hasilkan
m sebiji dadu (Lembaran 4)
9.45am-10.15
Mari Fikirkan: Siapa Persediaan sebelum rehat
am
18/02/2021 Paling Tinggi
10.15am-10.3
(Khamis) Rehat
5am
(Menara Straw)
10.35am- Membina menara straw paling tinggi:
11.05am menggunting straw
11.05am- Permainan: Menara straw paling
12.05pm tinggi
12.05pm- Aktiviti pembelajaran (kesimpulan /
12.35pm refleksi)
Aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)
Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti
7.45am-8.00a
Mengambil kehadiran murid
m
8.00am–8.45
Perbualan awal berdasarkan tema
am
8.45am-9.45a Sediakan lipatan kertas dan hasilkan
m dua biji dadu (Lembaran 5)
9.45am-10.15
Mari Fikirkan: Siapa Persediaan sebelum rehat
am
19/02/2021 Paling Tinggi
10.15am-10.3
(Jumaat) Rehat
(Dadu Saya) 5am
10.35am- Permainan: Operasi tambah
11.05am (Lembaran 6)
11.05am- Permainan: Operasi tolak (Lembaran
12.05pm 7)
Aktiviti pembelajaran (kesimpulan /
12.05pm-
refleksi)
12.35pm
Aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti


7.45am-8.0
Mengambil kehadiran murid
0am
Mari Fikirkan: 8.00am–8.4
Perbualan awal berdasarkan tema
Siapa Paling 5am
22/02/2021 8.45am-9.4
Tinggi Membandingkan ketinggian murid / kawan
(Isnin)
5am
(Jom Kira) 9.45am-10.
Persediaan sebelum rehat
15am
10.15am-10
Rehat
.35am
10.35am- Membandingkan panjang benda maujud
11.05am dalam bilik darjah
Warnakan objek yang paling panjang /
11.05am- pendek
12.05pm tinggi/ rendah (Lembaran 8)

12.05pm- Aktiviti pembelajaran (kesimpulan / refleksi)


12.35pm Aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)
Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti
7.45am-8.0
Mengambil kehadiran murid
0am
8.00am–8.4
Perbualan awal berdasarkan tema
5am
8.45am-9.4
Nyatakan waktu dalam sehari
5am
9.45am-10.
Mari Fikirkan: Persediaan sebelum rehat
15am
Tik Tok Tik Tok
23/02/2021 10.15am-10
(Selasa) Rehat
.35am
(Apa Saya Buat
10.35am- Bersoal jawab tentang aktiviti rutin yang
Hari Ini)
11.05am dilakukan sehari
Tulis aktiviti yang dijalankan mengikut
11.05am-
waktu dalam sehari dalam jadual yang
12.05pm
disediakan. (Lembaran 9)
12.05pm- Aktiviti pembelajaran (kesimpulan / refleksi)
12.35pm Aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti


7.45am-8.
Mengambil kehadiran murid
00am
8.00am–8.
Perbualan awal berdasarkan tema
45am
8.45am-9. Nyanyi lagu ‘Hari Ini Hari Apa‘
45am https://www.youtube.com/watch?v=mQ5bF13IltE​ 
Mari 9.45am-1
Persediaan sebelum rehat
Fikirkan: 0.15am
Tik Tok Tik 10.15am-
24/02/2021 Rehat
Tok 10.35am
(Rabu)
10.35am-
(Mari Hasilkan kalendar (Rujukan 1) (Lembaran 10)
11.05am
Menyanyi) Soal jawab tentang hari-hari penting dalam keluarga /
11.05am- hari perayaan
12.05pm Tandakan hari-hari penting dalam keluarga / hari
perayaan dalam kalendar
12.05pm-
Aktiviti pembelajaran (kesimpulan / refleksi)
12.35pm
Aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)
Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti
7.45am-8.
Mengambil kehadiran murid
00am
8.00am–8.
Perbualan awal berdasarkan tema
45am
8.45am-9. Bercerita tantang aktiviti yang telah dilakukan
45am bersama-sama ahli keluarga
Mari
9.45am-1
Fikirkan: Persediaan sebelum rehat
0.15am
25/02/2021 Tik Tok Tik
10.15am-
(Khamis) Tok Rehat
10.35am
(Diari Saya) 10.35am- Hasilkan buku skrap tentang aktiviti yang telah atau
11.35am akan dilakukan dalam seminggu
11.35am-
Berkongsi buku skrap yang dihasilkan dengan rakan
12.05pm
12.05pm- Aktiviti pembelajaran (kesimpulan / refleksi)
12.35pm Aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti


7.45am-8.00
Mengambil kehadiran murid
am
8.00am–8.45
Perbualan awal berdasarkan tema
am
8.45am-9.45
Bersoal jawab tentang muka jam analog
am
9.45am-10.1
Persediaan sebelum rehat
5am
Mari Fikirkan: Tik
10.15am-10.
Tok Tik Tok Rehat
26/02/2021 35am
(Jumaat) 10.35am- Hasilkan jam analog daripada bahan kitar
(Jam Rekaan
Saya) 11.35am semula.
Lakukan aktiviti menggunakan jam
11.35am- analog yang dihasilkan mengikut arahan
12.05pm guru

Aktiviti pembelajaran (kesimpulan /


12.05pm-
refleksi)
12.35pm
Aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)
Pengisian Program Transisi Tahun 2021
Fasa 3: Fasa Kesediaan
01/03/2021-12/03/2021 [9 hari]
Tema 3: Detektif Alam
Tema Cadangan Aktiviti Tindaka
Tarikh Masa
n
Misteri 7.45am-
Ambil kedatangan GMP
Cuaca 8.00am
(Indahny 8.00am– Perbualan awal berdasarkan tema (Indahnya
GMP
a Hari 8.45am Hari Ini)
Ini / 8.45am Mewarnakan Roda Cuaca
Roda -09.45a -Guru mengagihkan lembaran kerja GMP
Cuaca) m - Murid mewarnakan roda cuaca.
09.45am
-10.15a Persediaan sebelum rehat GMP
m
10.15am
01/03/202
1 (Isnin) -10.35a Rehat GMP
m
Permainan Roda Cuaca
10.35am
- Murid A menunjuk satu cuaca dalam roda
- GMP
cuaca dan murid B menyebut cuaca / membina
11.35am
ayat dengan cuaca tersebut.
Nyanyian lagu berkenaan cuaca
11.35 https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9
am-12.3 Hew GMP
5pm - guru menunjukkan lirik lagu.
-murid menyanyi lagu bersama pergerakan.
12.35pm Aktiviti pembelajaran(kesimpulan / refleksi) dan
GMP
-1.05pm aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)

Tema Cadangan Aktiviti Tinda


Tarikh Masa
kan
Misteri 7.45am-
Ambil kedatangan GMP
Cuaca 8.00am
( 8.00am– Perbualan awal berdasarkan tema (Warna dan
GMP
Warna-W 8.45am Pelangi)
arni / Nyanyian lagu pelangi
Pelangi ) https://www.youtube.com/watch?v=AlI8A2LjYwI
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&searc
02/03/20 8.45am h_query=rainbow+song+for+kids
21 GMP
-09.45a https://www.youtube.com/results?search_query=lag
(Selasa)
m u+pelangi
- Guru menunjukkan lirik lagu.
Murid menyanyi lagu dan menyenaraikan warna
pelangi.
09.45am
-10.15a Persediaan sebelum rehat GMP
m
10.15am
-10.35a Rehat GMP
m
10.35am
- Sesi Berkongsi Pendapat (Warna kegemaran saya) GMP
11.35am
11.35 Aktiviti Mewarnakan Pelangi
am-12.3 -Guru mengagihkan lembaran kerja. GMP
5pm - Murid mewarnakan pelangi.
12.35pm Aktiviti pembelajaran(kesimpulan / refleksi) dan
GMP
-1.05pm aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)

Tema Cadangan Aktiviti Tindaka


Tarikh Masa
n
Misteri 7.45am-8
Ambil kedatangan GMP
Alam .00am
Rimba 8.00am–8 Perbualan awal berdasarkan tema
GMP
( Jom .45am (Haiwan-haiwan dalam Zoo)
Kenal Aktiviti bercerita tentang haiwan yang pernah
Haiwan / dilihat / dipelihara
Terokai 8.45am
-Guru membimbing murid untuk GMP
Haiwan ) -09.45am
menyenaraikan ciri-ciri haiwan yang pernah
dilihat / dipelihara.
09.45am
Persediaan sebelum rehat GMP
-10.15am
03/03/2021
(Rabu) 10.15am-
Rehat GMP
10.35am
Tonton video tentang haiwan
https://www.youtube.com/watch?v=KXQU5s
10.35am-
kXvgM GMP
11.35am
-Guru menayang video tentang haiwan.
-Murid menyebut nama haiwan dalam video.
Bincang tentang haiwan yang terdapat dalam
11.35
video tersebut. GMP
am-12.35
-Murid menyenaraikan ciri-ciri haiwan dalam
pm
video.
12.35pm- Aktiviti pembelajaran(kesimpulan / refleksi)
GMP
1.05pm dan aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti Tindakan


Misteri 7.45am-8
Ambil kedatangan GMP
Alam .00am
Rimba 8.00am–8 Perbualan awal berdasarkan tema (Imbas
( Cuba GMP
.45am kembali video pada 03/03/2021)
04/03/2021 Teka ) Aktiviti kenal pasti bunyi dan pergerakan
(Khamis) haiwan
8.45am
https://www.youtube.com/watch?v=8aLU-Vo GMP
-09.45am
YNGk
-Guru menayang video.
- Murid memerhati bunyi dan pergerakan
haiwan dalam video.
09.45am
Persediaan sebelum rehat GMP
-10.15am
10.15am-
Rehat GMP
10.35am
Hasilkan bunyi haiwan yang digambarkan
oleh guru
10.35am- https://www.youtube.com/watch?v=8aLU-Vo
GMP
11.35am YNGk​ (mode senyap)
-Guru menayangkan video tanpa bunyi.
- Murid meniru bunyi haiwan di dalam video.
Nyanyikan lagu bunyi haiwan.
11.35 -Guru menunjukkan lirik lagu.
am-12.05 -Murid membaca lirik lagu. GMP
pm -Murid menyanyi lagu dan mencipta
pergerakan dalam kumpulan.
11.05am- Persembahan nyanyian dan pergerakan
GMP
11.35am haiwan
12.05
Aktiviti pembelajaran(kesimpulan / refleksi)
pm-12.35 GMP
dan aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)
pm

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti Tindakan


Misteri 7.45am-8.0
Ambil kedatangan GMP
Alam 0am
Rimba Perbualan awal berdasarkan tema
( Mari ke 8.00am–8.4
(Haiwan kegemaran murid dalam zoo GMP
Zoo ) 5am
dan sebabnya)
Bercerita tentang zoo
8.45am
-Guru membimbing murid berkongsi GMP
-09.45am
pengalaman mereka ke zoo.
09.45am
Persediaan sebelum rehat GMP
-10.15am
05/03/2021 10.15am-1
Rehat GMP
(Jumaat) 0.35am
Buat lakaran zoo mini yang ingin dibina.
10.35am- -Guru mengagihkan kertas lukisan
GMP
11.35am kepada murid.
-Murid melukis zoo idaman mereka.
Persembahan lakaran murid
-Guru memastikan murid telah siap
11.05am-1
melukis. GMP
1.35am
-Murid mempersembahkan hasil kerja
mereka di depan kelas.
11.35 Aktiviti pembelajaran(kesimpulan /
am-12.05p refleksi) dan aktiviti fizikal (tatacara GMP
m balik rumah)
Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti Tindakan
Misteri 7.45am-8.0
Ambil kedatangan GMP
Alam 0am
Rimba Perbualan awal berdasarkan tema
8.00am–8.4
( Buku (Cerita kegemaran murid) GMP
5am
Cerita
Saya ) Guru bercerita
8.45am -Guru memilih buku cerita di
GMP
-09.45am perpustakaan atau dalam internet.
-Guru bercerita.
09.45am
Persediaan sebelum rehat GMP
-10.15am
10.15am-10
Rehat GMP
.35am
08/03/2021 Berlakon berdasarkan cerita guru.
(Isnin) -Murid menjawab soalan guru.
10.35am-
-Guru memberi arahan. GMP
11.35am
-Guru bercerita dan murid berlakon
berdasarkan cerita guru.
Refleksi murid tentang cerita.
-Guru membimbing murid untuk
membuat refleksi tentang cerita.
11.35
(*Adakah anda suka cerita ini?
am-12.35p GMP
m Mengapa?
*Sila namakan watak yang anda gemari
dan beri sebab.
*Apakah pengajaran cerita ini?)
Aktiviti pembelajaran(kesimpulan /
12.35pm-1.
refleksi) dan aktiviti fizikal (tatacara GMP
05pm
balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti Tindakan


Misteri di 7.45am-8.0
Ambil kedatangan GMP
Taman ( 0am
Lihat dan 8.00am–8. Perbualan awal berdasarkan tema
GMP
Kenal ) 45am (bercerita persekitaran sekolah)
Lawatan murid ke kawasan sekolah
-Guru memberi arahan sebelum
8.45am
lawatan. GMP
-09.45am
09/03/2021 -Murid beratur dan melawat ke
(Selasa) kawasan sekolah dengan guru.
09.45am
Persediaan sebelum rehat GMP
-10.15am
10.15am-1
Rehat GMP
0.35am
Lukis dan labelkan bahagian pokok
10.35am- -Guru memberi arahan kepada murid.
GMP
11.35am -Guru menunjukkan contoh hasil
kerja.
- Guru mengagihkan kertas lukisan
dan murid mula berlukis.
11.35
am-12.35p Persembahan hasil kerja GMP
m
Aktiviti pembelajaran(kesimpulan /
12.35pm-1.
refleksi) dan aktiviti fizikal (tatacara GMP
05pm
balik rumah)

Tema Cadangan Aktiviti Tindaka


Tarikh Masa
n
Miste 7.45am-
Ambil kedatangan GMP
ri di 8.00am
Tama 8.00am– Perbualan awal berdasarkan tema (benda-benda di
GMP
n 8.45am bawah tanah)
( Menonton video tentang mikroorganisma dalam
Korek tanah
-kore https://www.youtube.com/watch?v=NdMGCHGw
k) 8.45am Zpw
-09.45a -Guru memberi penjelasan sebelum menayang GMP
m video.
-Guru memberi penerangan semasa video
ditayang.
-Murid menjawab soalan guru berdasarkan video.
09.45am
10/03/2021 -10.15a Persediaan sebelum rehat GMP
(Rabu) m
10.15am
-10.35a Rehat GMP
m
Kepentingan kebersihan
10.35am
-Murid mengulang kaji cara mencuci tangan.
- GMP
-Murid menyenaraikan kepentingan mencuci
11.35am
tangan.
Nyanyian lagu cuci tangan (wash your hand song)
https://www.youtube.com/watch?v=yQWMdFXE
11.35
zLQ
am-12.3 GMP
-Guru menunjukkan lirik lagu.
5pm
-Guru menayang video lagu cuci tangan.
- Murid menyanyi lagu dengan pergerakan.
12.35pm Aktiviti pembelajaran(kesimpulan / refleksi) dan
GMP
-1.05pm aktiviti fizikal (tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti Tindakan

11/03/2020 (Khamis)
Cuti Israk dan Mikraj
Tema 3
Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti Tindakan
Misteri di 7.45am-8.0
Ambil kedatangan GMP
Taman 0am
( Apa 8.00am–8.4 Perbualan awal berdasarkan tema
GMP
Yang 5am (Pengenalan bentuk asas)
Sama ) Perhatikan objek di persekitaran sekolah
yang berkaitan dengan bentuk asas
8.45am -Murid menamakan objek dalam
GMP
-09.45am kawasan sekolah.
-Murid menghubungkaitkan objek-objek
tersebut dengan bentuk asas.
09.45am
Persediaan sebelum rehat GMP
-10.15am
10.15am-10
Rehat GMP
.35am
12/03/2020 Menghasilkan lukisan berdasarkan
bentuk asas.
(Jumaat)
Tema 3 -Guru memberi arahan kepada murid.
-Guru mengagihkan kertas lukisan
10.35am-
kepada murid. GMP
11.35am
-Guru menunjukkan contoh hasil kerja
dan murid mula melukis.

Persembahan hasil kerja murid


-Guru memilih murid untuk
11.05am-11 mempersembahkan hasil kerja murid.
GMP
.35am -Guru memberi pujian kepada murid
yang sudi mempersembahkan hasil kerja
mereka.
11.35 Aktiviti pembelajaran(kesimpulan /
am-12.35p refleksi) dan aktiviti fizikal (tatacara GMP
m balik rumah)

Pengisian Program Transisi Tahun 2021


Fasa 3: Fasa Kesediaan
15/03/2021-25/03/2021 [9 hari]
Tema ​4​: Hidup Bersama

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti

1. Kita 7.45am-8 Mengambil kehadiran murid


Raikan .00am
(15/-3-17/03
) 8.00am–8 Perbualan Awal tentang sambutan perayaan kaum
.45am utama di Malaysia
15/03/2021 2. Selamat
(Isnin) Hari Lahir 8.45am-9 Aktiviti Pembelajaran ( Sediakan kad ucapan
(18&19/03) .45am berdasarkan perayaan kaum masing-masing.)
9.45am-1
Persediaan sebelum rehat
0.15am
15/03/2021 10.15am-
Rehat
– 10.30am
19/03/2021
10.35am- Aktiviti Pembelajaran ( Adat dan pantang larang
(Isnin – 11.35am perayaan )
Jumaat)
Aktiviti Pembelajaran (menonton video dan lagu
perayaan di Malaysia)
11.35am- https://www.youtube.com/watch?v=Yabep2j8Eqo
12.35 pm
https://www.youtube.com/watch?v=_VCAeYVYmyI
https://www.youtube.com/watch?v=bJpSikhuMqA

12.35pm- Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi )


1.05pm Aktiviti Fizikal (Tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti

1. Kita Raikan 7.45am-8. Mengambil kehadiran murid


(15/-3-17/03) 00am
2. Selamat 8.00am–8
Hari Lahir Perbualan Awal tentang tarian tradisional di Malaysia
.45am
(18&19/03)
Aktiviti Pembelajaran (menonton video tarian
15/03/2021 – tradisional di Malaysia)
19/03/2021 8.45am-9.
45am https://www.youtube.com/watch?v=mTA3QDJ7k9g
(Isnin – https://www.youtube.com/watch?v=OAubMCrY9E4
Jumaat) https://www.youtube.com/watch?v=xl5GRcW5pbg
16/03/2021 https://www.youtube.com/watch?v=xw1Cjc_ZU9E
(Selasa) 9.45am-1 Persediaan sebelum rehat
0.15am
10.15am-
Rehat
10.30am
10.35am-
Aktiviti Pembelajaran ( Simulasi tarian tradisional )
11.35am
11.35am- Aktiviti Pembelajaran (mewarna poster tarian singa)
12.35 pm
12.35pm- Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi )
1.05pm Aktiviti Fizikal (Tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti

1. Kita
17/03/2021 7.45am-8.
Mengambil kehadiran murid
( Rabu) Raikan 00am
(15/-3-17/03)
2. Selamat 8.00am–8.
Perbualan Awal tentang pakaian tradisional di Malaysia
Hari Lahir 45am
(18&19/03)
Aktiviti Pembelajaran (menonton video pakaian
15/03/2021 – tradisional di Malaysia)
19/03/2021 8.45am-9.
45am https://www.youtube.com/watch?v=CsWx4WkVBgI
(Isnin – https://www.youtube.com/watch?v=tmLLTSIuuzY
Jumaat) https://www.youtube.com/watch?v=P-2a1eaXFpo
https://www.youtube.com/watch?v=mRhrqkUMXsQ
9.45am-10
Persediaan sebelum rehat
.15am
10.15am-1
Rehat
0.30am
10.35am-1 Aktiviti Pembelajaran ( Lembaran kerja namakan
1.35am pakaian tradisional )

11.35am- Aktiviti Pembelajaran ( Aktiviti mewarna dan gunting


12.35 pm pakaian tradisional)

12.35pm- Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi )


1.05pm Aktiviti Fizikal (Tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti

1. Kita 7.45am-8.
Mengambil kehadiran murid
Raikan 00am
(15/-3-17/03
) 8.00am–8 Perbualan Awal tentang selamat hari jadi
.45am
2. Selamat
Hari Lahir Aktiviti Pembelajaran (Ceritakan pengalaman dan
8.45am-9.
(18&19/03) perasaan menyambut hari lahir atau menghadiri majlis
45am
hari lahir)
15/03/2021 –
19/03/2021 9.45am-1
Persediaan sebelum rehat
0.15am
(Isnin –
18/03/2021 Jumaat) 10.15am- Rehat
( Khamis) 10.30am
Aktiviti Pembelajaran ( Lagu selamat hari jadi )

10.35am- https://www.youtube.com/watch?v=m-0G9P6PLH0
11.35am https://www.youtube.com/watch?v=daQ3UwVA7c4
https://www.youtube.com/watch?v=EPOi5Sfb57E

11.35am- Aktiviti Pembelajaran ( Melukis kek atau hadiah idaman


12.05 pm )

12.05pm- Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi )


12.35pm Aktiviti Fizikal (Tatacara balik rumah)
Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti

1. Kita Raikan 7.45am-8.


Mengambil kehadiran murid
(15/-3-17/03) 00am
2. Selamat Hari 8.00am–8
Perbualan Awal tentang sambutan hari jadi
Lahir .45am
(18&19/03)
Aktiviti Pembelajaran ( Lagu berkaitan bulan dalam
15/03/2021 – setahun)
19/03/2021
8.45am-9. https://www.youtube.com/watch?v=KnzTlr__8cw
(Isnin – 45am
Jumaat) https://www.youtube.com/watch?v=MFHSaNJ2Luo
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk
19/03/2021
( Jumaat) 9.45am-1
Persediaan sebelum rehat
0.15am
10.15am-
Rehat
10.30am
10.35am- Aktiviti Pembelajaran ( mereka cipta kad hari jadi )
11.35am

11.35am- Aktiviti Pembelajaran ( Lembaran kerja berkaitan


12.05 pm bulan dalam setahun)

12.05pm- Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi )


12.35pm Aktiviti Fizikal (Tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti

1. Jaga 7.45am-8.
Mengambil kehadiran murid
persekitaran 00am
kita
(22/03-23/0 8.00am–8 Perbualan Awal berdasarkan pantai, pulau dan taman di
3) .45am Malaysia

2. Kita guna Aktiviti Pembelajaran (menonton video pantai terbersih


kita jaga dan pantai terkotor)
(24/03-26/0 8.45am-9. https://www.youtube.com/watch?v=BgTf7eXJO3​M
22/03/2021 45am
3)
(Isnin) https://www.youtube.com/watch?v=KMjh4POIn8Q

9.45am-1 Persediaan sebelum rehat


0.15am
10.15am-
Rehat
10.30am
10.35am- Aktiviti Pembelajaran ( Meneliti tahap kebersihan
11.35am persekitaran kawasan sekolah)
Aktiviti Pembelajaran (Menceritakan pandangan terhadap
11.35am- persekitaran sekolah dan melukis kawasan sekolah
12.35 pm idaman murid-murid)

12.35pm- Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi )


1.05pm Aktiviti Fizikal (Tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti

1. Jaga 7.45am-8. Mengambil kehadiran murid


persekitaran 00am
kita
(22/03-23/0 8.00am–8.
Perbualan Awal tentang kitar semula bahan terbuang.
3) 45am

2. Kita guna Aktiviti Pembelajaran (menonton video kitar semula


kita jaga bahan terbuang)
(24/03-26/0 https://www.youtube.com/watch?v=KMgry_mESMI
3) 8.45am-9.
45am https://www.youtube.com/watch?v=EEQqzGvvFD0
https://www.youtube.com/watch?v=EZqdFjMvQ54
23/03/2021 https://www.youtube.com/watch?v=XtbnrKun4Gc
(Selasa)
9.45am-1
Persediaan sebelum rehat
0.15am
10.15am- Rehat
10.30am
10.35am- Aktiviti Pembelajaran ( Mereka cipta bahan
11.35am menggunakan bahan terbuang)

11.35am- Aktiviti Pembelajaran ( Memperkenalkan bahan yang


12.35 pm dicipta menggunakan bahan terbuang)

12.35pm- Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi )


1.05pm Aktiviti Fizikal (Tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti

1. Jaga 7.45am-8.
Mengambil kehadiran murid
persekitaran 00am
24/03/2021
( Rabu) kita
(22/03-23/0 8.00am–8 Perbualan Awal tentang simbol kemudahan awam
3) .45am
2. Kita guna Aktiviti Pembelajaran (menonton video kita kongsi jalan
kita jaga 8.45am-9. raya) dan bercerita tentang kenderaan yang pernah
(24/03-26/0 45am dinaiki.
3)
https://www.youtube.com/watch?v=qWSbYIKrfPI
9.45am-1
Persediaan sebelum rehat
0.15am
10.15am- Rehat
10.30am
Aktiviti Pembelajaran ( menonton video bunyi
kenderaan) dan meniru bunyi kenderaan yang disebut
oleh guru.
10.35am-
11.35am https://www.youtube.com/watch?v=W4pc0nA67Fw
https://www.youtube.com/watch?v=NOMQLDfcVAE

11.35am- Aktiviti Pembelajaran ( Melukis kenderaan idaman)


12.35 pm
12.35pm- Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi )
1.05pm Aktiviti Fizikal (Tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti

1. Jaga 7.45am-8.
Mengambil kehadiran murid
persekitaran 00am
kita
(22/03-23/0 8.00am–8
Perbualan Awal tentang cara menjaga kemudahan awam.
3) .45am

2. Kita guna Aktiviti Pembelajaran (Menonton video cara menjaga


kita jaga kemudahan awam) dan menceritakan cara menjaga
(24/03-26/0 8.45am-9. kemudahan awam di sekolah.
3) 45am https://www.youtube.com/watch?v=j_n9bz8mJ9A
https://www.youtube.com/watch?v=F6EnVmfNjXk
25/03/2021
( Khamis) 9.45am-1
Persediaan sebelum rehat
0.15am
10.15am-
Rehat
10.30am
Aktiviti Pembelajaran ( Nyanyian Lagu Bapaku Pulang
10.35am- dari Kota)
11.35am
https://www.youtube.com/watch?v=_vm3I3fUqow

11.35am- Aktiviti Pembelajaran ( Membina model kenderaan


12.05 pm menggunakan bahan kitar semula)
12.05pm- Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi )
12.35pm Aktiviti Fizikal (Tatacara balik rumah)

Tarikh Tema Masa Cadangan Aktiviti

1. Jaga 7.45am-8.
Mengambil kehadiran murid
persekitaran 00am
kita
(22/03-23/03 8.00am–8. Perbualan Awal tentang cara menjaga harta benda
) 45am sekolah.

2. Kita guna Aktiviti Pembelajaran (Menonton video cara menjaga


kita jaga harta benda sekolah) dan menceritakan cara menjaga
8.45am-9. harta benda sekolah.
(24/03-26/03 45am
) https://youtu.be.com/Jgf2acUSntA

9.45am-10
Persediaan sebelum rehat
26/03/2021 .15am
( Jumaat) 10.15am-1
Rehat
0.30am
Aktiviti Pembelajaran ( Menonton video cara menjaga
kebersihan di sekolah)
10.35am-1
1.35am https://youtu.be.com/MHAWGkjGHUQ
https://youtu.be.com/wJChpSAAXzs

11.35am- Aktiviti Pembelajaran ( Melukis gambar kelas terbersih


12.05 pm idaman murid-murid)

12.05pm-1 Aktiviti Pembelajaran (Kesimpulan/ Refleksi )


2.35pm Aktiviti Fizikal (Tatacara balik rumah)
LAMPIRAN TEMA 1

Nama:_______________________

Kelas:_________________________ Tarikh:________________

CARTA CARA MENYEDIAKAN SANDWIC TELUR MUDAH

Masukkan Mayonis Gaulkan telur dengan sebati


Rebuskan telur Masukkan serbuk Lada Hitam

Sapukan telur pada roti Hancurkan telur

Potongkan roti menjadi tiga segi


Tarikh:05/02/2021 1035-1135a.m.
LAMPIRAN 2(TEMA 2)
Lembaran 1 (15/02/2021)

把钱币的正面和背面画线连起来。
Lembaran 2 (16/02/2021)

把以下纸币涂上正确的颜色。
Lembaran 3 (15/02/2021)

记录你在五天里的收入和支出。
Lembaran 4 (18/02/2021)
Lembaran 5 (19/02/2021)

Lembaran 6 ​(​19/02/2021​)

4+2=6
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
Lembaran ​7(​19/02/2021​)

4-2=2
- =
- =
- =
- =
- =
Lembaran 8 (22/02/2021)

把比较长的物体涂上 把比较高的物体涂上
颜色。 颜色。
Lembaran 9 (23/02/2021)

记录一天的活动。
上午 中午 下午 晚上

Lembaran 10 (24/02/2021)

制作月历。
LAMPIRAN 3(TEMA3)
LAMPIRAN 4(TEMA4)
姓名: ​ 班级:

找出月份的名称。

Anda mungkin juga menyukai