Anda di halaman 1dari 4

TUGASAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TARIKH : 1.12.

2020

PENDIDIKAN JASMANI (JOM SERVIS)


A. Murid melakukan aktiviti servis mengikut kesesuaian ruang di rumah. Alatan
boleh digantikan dengan benda yang sesuai yang ada di dalam rumah.
Misalnya raket digantikan dengan botol plastik, bola dijadikan dari kertas
dan gelung digantikan dengan piring plastik atau bakul.
TUGASAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TARIKH : 1.12.2020

B. Lengkapkan tugasan berkaitan servis di bawah dengan betul.


TUGASAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TARIKH : 1.12.2020

PENDIDIKAN KESIHATAN (PENYALAHGUNAAN BAHAN (ROKOK) )


A. Teliti poster di bawah.

B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.


TUGASAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TARIKH : 1.12.2020

C. Warna anggota badan yang tercemar akibat rokok dengan betul.