Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TEM 7 : Pertanian dan Penternakan TARIK 3.11.2020 KELAS 3 Nilam


A H
TAJU Hasil Tani /Kata Penguat MAS 8.00-9.00 BIL. MURID / 38 orang
K A

S. KANDUNGAN 5.1 S. PEMBELAJARAN 5.1.4(viii) KEMAHIRA tatabahasa


N
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks:
mengikut konteks (viii) kata penguat,
OBJEKTTAHAPPada akhir pengajaran
TAHAP dan pembelajaran, murid dapat:
IF 1.
1TAHAP mengenal pasti
4TAHAP 3 kata Penguat bagi menjawab soalan
2 5
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

pemahaman dengan betul. T.


TAHAP
2. mengenalTAHAP
pasti 3 kata Penguat dengan betul. P
3 6
AKTIVI Set Induksi : Murid menonton tayang video https://m.youtube.com/watch?v=HEWgE-kKq8A
TI 1. Murid membaca petikan secara mekanis bagi mendapatkan maklumat.
2. Murid menjawab soalan atas talian https://quizizz.com/join?gc=33581928.
3. Murid menyenaraikan jawapan menggunakan peta ithink.
4. Murid melengkapkan dan menulis ayat di dalam buku tulis & buku aktiviti m/s 65. (pengayaan)
Penutup : Murid menyatakan 3 cara amalan melentur buluh yang positif secara lisan dengan betul.
PAK 21 NILAI EMK

 Fan & Pick
Patriotisme  Sajak /

 Gallery Walk
Keberanian Nyanyian
 Think pair
 keselamatanshare  Rally Robin
 One stay
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 Baik hati  Kreatif dan Inovasi


  Bahasa
Amanah  Pendidikan Alam Sekitar
  patriotisma
Kemasyarakatan  Sains dan Teknologi
PETA BBB PBD
 Peta Bulatan  Gambar
 BukuPeta Titi
Cerita Buku
Senarai
Teks semak
 Peta Buih  Lisan
 Peta Pokok
Gambar Modul
Anekdot
  Lembaran
Peta Buih Berganda kerja
CartaPeta Dakap Power
Pemerhatian
point
 Peta Pelbagai  
AlirBorang
Senimaklumbalas
Peta
kata Alir Lembaran
Rekod terusan
kerja
( / ) orang murid dapat
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TEM 7 : Pertanian dan Penternakan TARIK 3.11.2020 KELAS 3 Permata


A H
TAJU Hasil Tani /Kata Penguat MAS 9.00-10.00 BIL. MURID / 35 orang
K A
S. KANDUNGAN 5.1 S. PEMBELAJARAN 5.1.4(viii) tatabahasa
KEMAHIRAN
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks:
mengikut konteks (viii) kata penguat,
OBJEKTTAHAPPada akhir pengajaran
TAHAP dan pembelajaran, murid dapat:
IF 1TAHAP1. mengenal4TAHAP
pasti 4 kata Penguat bagi menjawab soalan
2TAHAP pemahaman
T. P
5 dengan betul.
TAHAP
3 6
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2. mengenal pasti 4 kata Penguat dengan betul.


AKTIVI Set Induksi : Murid menonton tayang video https://m.youtube.com/watch?v=HEWgE-kKq8A
T 1. Murid membaca petikan secara mekanis bagi mendapatkan maklumat.
2. Murid menjawab soalan atas talian https://quizizz.com/join?gc=33581928.
3. Murid menyenaraikan jawapan menggunakan peta ithink.
4. Murid melengkapkan dan menulis ayat di dalam buku tulis & buku aktiviti m/s 65. (pengayaan)
Penutup : Murid menyatakan 3 cara amalan melentur buluh yang positif secara lisan dengan betul.
PAK 21 NILAI EMK
 Fan & Pick   Sajak
Patriotisme
Bahasa/ Kasih
Kreatif dan Inovasi
sayang
 Gallery Walk  patriotisma
Keberanian
Nyanyian Kebersihan
Pendidikan Alam Sekitar
 Think pair share   Rally
keselamatan
Robin Bekerjasama
Sains dan Teknologi
 One stay
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PETA BBB PBD


 Peta Teks  Lisan
BukuBulatan  Buku
PetaCerita
Titi  Senarai semak
 Peta
ModulBuih  
Gambar
 GambarPokok
Peta  anekdot
 Peta
PowerBuih
point  Lembaran
Berganda  Carta
Peta
kerja
Dakap  Pemerhatian
 Peta
Lembaran
Pelbagai 
kerja 
AlirBorang maklum
Peta Alirbalas
 Seni kata  Rekod terusan
( / ) orang murid dapat
REFLEKSI