Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TEM 7 : Pertanian dan Penternakan TARIK 5.11.2020 KELAS 3 Nilam


A H
TAJU Kilang Nanas /Karangan Laporan MAS 8.00-9.00 BIL. MURID / 38 orang
K A

S. KANDUNGAN 3.3 S. PEMBELAJARAN 3.3.1 (i) KEMAHIRA Menulis


N
Menghasilkan penulisan Menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif dan bukan naratif secara;
(i) berpandu
OBJEKTTAHAPPada akhir pengajaran
TAHAP dan pembelajaran, murid dapat:
IF 1TAHAP1. mengenal pasti
4TAHAP 4 format karangan dengan betul.
2 5
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

2. menulis karangan dengan kemas dan ejaan yang betul. T.


TAHAP TAHAP P
3 6
AKTIVI Set Induksi : Murid menyanyikan lagu Kami Pesawah Kami Petani berpandukan seni kata lagu.
TI 1. Murid membaca petikan secara mekanis bagi mendapatkan maklumat.
2. Murid membina kerangka karangan berpandukan karangan contoh menggunakan Peta Ithink.
3. Murid membaca kerangka contoh Lawatan ke Kilang Nanas.
4. Murid menulis karangan autobiografi dengan kemas dan ejaan yang betul. (pengayaan)
Penutup : Murid menyatakan 3 kebaikan nanas secara lisan dengan betul.
PAK 21 NILAI EMK

 Fan & Pick
Patriotisme  Sajak /

 Gallery Walk
Keberanian Nyanyian
 Think pair
 keselamatanshare  Rally Robin
 One stay
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 Baik hati  Kreatif dan Inovasi


  Bahasa
Amanah  Pendidikan Alam Sekitar
  patriotisma
Kemasyarakatan  Sains dan Teknologi
PETA BBB PBD
 Peta Bulatan  Gambar
 BukuPeta Titi
Cerita Buku
Senarai
Teks semak
 Peta Buih  Lisan
 Peta Pokok
Gambar Modul
Anekdot
  Lembaran
Peta Buih Berganda kerja
CartaPeta Dakap Power
Pemerhatian
point
 Peta Pelbagai  
AlirBorang
Senimaklumbalas
Peta
kata Alir Lembaran
Rekod terusan
kerja
( / ) orang murid dapat
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TEM 7 : Pertanian dan Penternakan TARIK 5.11.2020 KELAS 3 Permata


A H
TAJU Kilang Nanas / Karangan Laporan MAS 9.00-10.00 BIL. MURID / 35 orang
K A
S. KANDUNGAN 3.3 S. PEMBELAJARAN 3.3.1 (i) Menulis
KEMAHIRAN
Menghasilkan penulisan Menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif dan bukan naratif secara;
(i) berpandu
OBJEKT
TAHAP Pada akhir pengajaran
TAHAP dan pembelajaran, murid dapat:
IF 1TAHAP 1. mengenal4TAHAP
pasti 4 format karangan dengan betul.
2TAHAP 2. menulis karangan dengan kemas dan ejaan yang betul. T. P
5 TAHAP
3 6
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

AKTIVI Set Induksi : Murid menyanyikan lagu Kami Pesawah Kami Petani berpandukan seni kata lagu.
T 1. Murid membaca petikan secara mekanis bagi mendapatkan maklumat.
2. Murid membina kerangka karangan berpandukan karangan contoh menggunakan Peta Ithink.
3. Murid membaca kerangka contoh Lawatan ke Kilang Nanas.
4. Murid menulis karangan autobiografi dengan kemas dan ejaan yang betul. (pengayaan)
Penutup : Murid menyatakan 3 kebaikan nanas secara lisan dengan betul.
PAK 21 NILAI EMK
 Fan & Pick   Sajak
Patriotisme
Bahasa/ Kasih
Kreatif dan Inovasi
sayang
 Gallery Walk  patriotisma
Keberanian
Nyanyian Kebersihan
Pendidikan Alam Sekitar
 Think pair share   Rally
keselamatan
Robin Bekerjasama
Sains dan Teknologi
 One stay
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PETA BBB PBD


 Peta Teks  Lisan
BukuBulatan  Buku
PetaCerita
Titi  Senarai semak
 Peta
ModulBuih  
Gambar
 GambarPokok
Peta  anekdot
 Peta
PowerBuih
point  Lembaran
Berganda  Carta
Peta
kerja
Dakap  Pemerhatian
 Peta
Lembaran
Pelbagai 
kerja 
AlirBorang maklum
Peta Alirbalas
 Seni kata  Rekod terusan
( / ) orang murid dapat
REFLEKSI