Anda di halaman 1dari 3

KEPENTINGAN INKLUSIF

Pendidikan inklusif adalah adalah penting untuk dilaksanakan sejajar dengan

dasar pendidikan di Malaysia untuk memberikan peluang pendidikan yang sama

rata dan pemberian akses pendidikan yang maksimum kepada semua pelajar

tanpa mengira latar belakang kaum, bangsa mahupun agama. Ini selaras dengan

kenyataan oleh Azad Anuar dan Norsayyidatina Che Rozubi (2010) yang

menyatakan bahawa pendidikan inklusif perlu dilaksanakan atas dasar pendidikan di

Malaysia kerana merangkumi keperluan kesamarataan hak asasi, keperluan pendidikan

berkualiti dan keperluan sosial seseorang kanak-kanak khas tersebut.

Kepentingan pendidikan inklusif ini boleh dinilai dari pelbagai aspek. Pertama

sekali adalah daripada aspek kognitif. Pendidikan inklusif ini sebenarnya memberi

peluang kepada murid-murid berkeperluan khas untuk menimba pelbagai ilmu

pengetahuan bersama-sama dengan rakan tipikal yang lain. Apabila murid-murid

berkeperluan khas ini belajar bersama-sama murid tipikal, mereka dapat melatih

kemahiran komunikasi dua hala di mana murid berkeperluan khas akan cuba

berinteraksi bersama rakan-rakan tipikal. Secara tidak langsung mereka akan dapat

memperbanyakkan lagi perbendaharaan kata mereka. Mereka akan belajar perkataan-

perkataan baru daripada rakan tipikal yang lain. Ini selaras dengan kajian oleh

Mohd Mokhtar et al. (2010) yang menggunakan aktiviti rekreasi dalam

melaksanakan program inklusif. Murid berkeperluan khas akan dapat berinteraksi

dengan rakan-rakan tipikal semasa aktiviti dan sekaligus menambahkan kosa kata
mereka. Malah, pendidikan inklusif ini akan menyediakan lebih banyak peluang

kepada murid-murid pendidikan khas untuk berdikari dan memperolehi peluang

pekerjaan. Pendidikan inklusif ini memberi peluang kepada mereka untuk berada

dalam persekitaran masyarakat yang sebenar dan situasi ini akan membantu mereka

melatih diri berhadapan dengan kehidupan masa depan kelak (Zaharah, 2013). Dari

aspek sosial, murid berkeperluan khas akan dapat membina hubungan yang baik

dengan murid tipikal menerusi aktiviti-aktiviti dalam proses pengajaran dan

pembelajaran yang melibatkan interaksi serta kerjasama antara mereka bersama-sama

murid tipikal yang lain.

Menurut Mohd Mokhtar et al. (2010), kemahiran sosial akan dapat diwujudkan

melalui kemahiran komunikasi serta kerjasama antara murid berkeperluan khas dengan

murid tipikal. Penempatan murid khas ke dalam kelas inkusif juga membolehkan

mereka mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti masyarakat setempat serta

membina keyakinan untuk berinteraksi dengan murid tipikal dan rasa diterima

dalam kelompok tersebut.

Oleh itu, pendidikan inklusif memberi banyak peluang kepada murid untuk

berkomunikasi setiap hari (Alper, Ryndak & Schloss, 2001). Pendidikan inklusif juga

dapat meningkatkan kerjasama antara pentadbir dengan guru-guru, dan guru khas

dengan guru mata pelajaran, guru dengan ibu bapa, serta perhubungan dengan

agensi-agensi luar yang lain. Menurut Kamaliah dan Wan Amiman (2010), beliau
menyatakan kewujudan kerjasama antara pihak-pihak ini akan dapat membantu

meningkatkan kualiti pembelajaran murid-murid . Kesemua pihak agensi luar ini akan

dapat saling bertukar pendapat dan pandangan, membincangkan tentang strategi

pengajaran yang sesuai kepada murid berkeperluan khas ini serta

membincangkan yang mungkin timbul bagi murid berkeperluan khas ini dalam

proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Ini selaras dengan kajian Amin

Kasbin, Safani Bari, Hanafi Yasin & Mokhtar Tahar, (2010) di mana wujudnya jalinan

kolaborasi yang baik antara guru pendidikan khas, guru aliran perdana, pihak pentadbir

sekolah serta organisasi luar akan dapat membantu murid berkeperluan khas ini untuk

belajar dengan lebih baik di dalam kelas.

Anda mungkin juga menyukai