Anda di halaman 1dari 1

RUMUSAN PENDIDIKAN INKULUSIF

Kesimpulannya, semua pihak memainkan peranan penting dan perlu saling

bekerjasama bagi memastikan kejayaan pelaksanaan program Pendidikan Inklusif

ini. Program Pendidikan Inklusif memberi peluang kepada murid berkeperluan

khas menerima pengajaran dan pembelajaran serta penyesuaian diri dari awal

dalam aspek hubungan sosial dan kemasyarakatan yang ada di persekitaran sekolah

dan komuniti setempat untuk menjadikan mereka lebih berjaya, mampu berdikari

dan menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif. Maka, usaha yang

berterusan adalah perlu bagi memastikan program ini dapat dijalankan dengan

teratur dan berjaya. Kita akan dapat meningkatkan murid-murid berkeperluan khas

ini dari satu liabiliti menjadi satu aset yang penting dan berguna kepada negara di mana

mereka boleh menjadi modal insan yang gemilang satu hari nanti.