Anda di halaman 1dari 13

SK SRI SETIA JAYA

TANJUNG SEDILI, KOTA TINGGI

MODEL UJIAN PENGUASAAN 3M

Nama : __________________________________

Tahun : __________________________________

Tarikh : __________________________________
KEM. 1 : HURUF ABJAD KECIL

Tuliskan huruf-huruf abjad kecil berdasarkan


sebutan guru.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

KEM. 2 : HURUF ABJAD BESAR


1
Tuliskan huruf-huruf abjad besar berdasarkan sebutan
guru.

11. 16.

12. 17.

13. 18.

14. 19.

15. 20.

KEM. 3 : HURUF VOKAL


2
Tuliskan huruf vokal awalan yang betul.
21. 24.

_____ tik _____ pi

22. 25.

_____ bat _____ nam

23.

_____ pal

KEM. 4 : SUKU KATA KV


3
Lengkapkan perkataan di bawah dengan menulis suku
kata awal atau akhir yang sesuai.
26. 29.

pai fe

27. 30.

tak mu

28.

bak

KEM. 5 : PERKATAAN KVKV


4
Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.
31. 34.

32. 35.

33. 36.

KEM. 6 : PERKATAAN VKV


5
Tuliskan perkataan yang disebutkan oleh guru.

37.
38.

39.

40.

41.

KEM. 7 : PERKATAAN KVKVKV


6
Lengkapkan ayat dengan perkataan yang betul
berdasarkan gambar.

kelapa kemeja perahu tomato


42.

Itu ______________ datuk.

43.

_____________ ini muda.

44.

Baju ____________ bapa


baru.

45.

Ibu ada tiga biji ____________


KEM. 8 : PERKATAAN KVK
7
Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

46. 49.
47. 50.

48.

KEM. 9 : SUKU KATA KVk


8
Lengkapkan perkataan di bawah dengan menulis suku
kata awal atau akhir yang sesuai.

51. 54.

ru tal
52. 55.

hu pet

53. 56.

be da

Susun semula ayat di bawah.


9

57.

58.
59.

60.

10
Pilih dan tuliskan ayat yang sesuai berpandukan
gambar. 11

Bapa buka laci. Baju Rina kena susu.


Rusa berdiri di tepi perigi. Ada kerusi di tepi meja.
12

KERTAS SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai